System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Milena Grzegorczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Stosunek młodzieży licealnej z wybranych obszarów woj. lubuskiego do osób cierpiących na depresję. Prezentacja wyników badania, Milena Grzegorczyk
// W: Poszerzamy horyzonty [XI], 2019. / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał . t. XI, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 65--72, ISBN: 9788363216153
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20863] [data modyf: 28-05-2019 11:46]
[2] Znaczenie wykluczenia społecznego w zachowaniu zdrowia psychicznego na przykładzie procesu stygmatyzacji chorych na depresję, Milena Grzegorczyk
// W: Poszerzamy horyzonty. Tom VIII, 2018. / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 183--192, ISBN: 9788363216122
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20288] [data modyf: 04-06-2019 11:50]
[3] Aktywizacja społeczna w kontekście polityki społecznej realizowanej przez wybrane organizacje społeczne, Milena Grzegorczyk
// W: Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim, 2017. / pod red. Piotra Nieporowskiego i Elżbiety Staniec, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 135--150, ISBN: 9788378422952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19451] [data modyf: 03-06-2019 11:49]
[4] Palenie tytoniu, picie alkoholu i stosowanie używek przez młodzież zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych, Milena Grzegorczyk
// W: Społeczne wymiary zdrowia i choroby: od teorii do praktyki, 2017. / red. nauk. Beata Trzop i Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, s. 55--75, ISBN: 9788394577919
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19513] [data modyf: 31-05-2019 11:48]
[5] Analiza wybranych ofert internetowego poradnictwa psychologiczno-psychiatrycznego, Milena Grzegorczyk
// W: Współczesne aspekty badawcze gospodarka - świat - człowiek : Aspekty teoretyczno - prakyczne badań naukowych, 2016. / pod red. Joanny Nowakowskiej - Grunt, Judyty Kabus . cz IV, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 103--111, ISBN: 9788365357588
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18825] [data modyf: 06-03-2017 11:15]
[6] Depresja jako skutek społeczny zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Milena Grzegorczyk, Sławomir Kozieł
// W: Wybrane aspekty badawcze : Gospodarka. Zarządzanie. Innowacje, 2016. / red. nauk. Ireneusz Miciuła . t. 2, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 29--46, ISBN: 9788365357212
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17999] [data modyf: 07-11-2016 08:40]
[7] Partycypacja społeczna i polityczna Polaków na tle polskiej demokracji w kontekście zjawiska bierności oraz zasobów kapitału społecznego, Milena Grzegorczyk
// W: Współczesne aspekty badawcze gospodarka - świat - człowiek : Aspekty teoretyczno - prakyczne badań naukowych, 2016. / pod red. Joanny Nowakowskiej - Grunt, Judyty Kabus . cz IV, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, s. 97--101, ISBN: 9788365357588
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18826] [data modyf: 06-03-2017 11:18]
[8] Stosunek studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego do strefy euro, Milena Grzegorczyk, Renata Kowalewska-Szumilas
// W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, 2016. / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 357--366, ISBN: 9788363856212
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18198] [data modyf: 05-10-2016 13:30]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Społeczne aspekty jakości życia w kontekście stanu zdrowia i samopoczucia Polaków w latach 2002-2014 na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego / Milena Grzegorczyk, 2017. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae v. 21, nr 3, t. I, 189--200, ISSN: 2081-2345, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: health, jakość życia, quality of life, samopoczucie, well-being, zdrowie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21859] [data modyf: 30-10-2017 09:21]
[2] Poziom wiedzy młodzieży u progu pełnoletności na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Prezentacja wybranych wyników z badania / Milena Grzegorczyk, Aleksandra Kita, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 2, 193--208, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, edukacja zdrowotna, młodzież, profilaktyka
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21645] [data modyf: 05-09-2017 09:08]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski