System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Wasylkowska - Michór
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło, 2016. Katarzyna Dudek, Ewa Galewska, Magdalena Wasylkowska - Michór(*), Warszawa : Difin 168 s. , ISBN: 9788380850781, bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-15116] [data modyf: 27-09-2019 09:54]
[2] Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej : komentarz, 2016. Beata Paxford, Robert Rynkun-Werner, Magdalena Wasylkowska - Michór, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck 137 s. (Krótkie Komentarze Becka), ISBN: 9788325585068, bibliogr. .- stan prawny: maj 2016
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14549] [data modyf: 19-07-2018 10:24]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The law applicable to non-contractual obligations in Polish private international law, Magdalena Wasylkowska - Michór
// W: Private international law in Poland, 2019. / ed. J. Gołaczyński, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 149--180, ISBN: 9788381584524
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21090] [data modyf: 25-09-2019 12:02]
[20] [1]
[2] Prawo właściwe dla szkód transgranicznych spowodowanych za pomocą mediów społecznościowych, Magdalena Wasylkowska - Michór
// W: Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, 2018. / red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 8), s. 61--87, ISBN: 9788378423263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20404] [data modyf: 30-05-2019 16:55]
[20] [1]
[3] Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym w procesie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, Magdalena Wasylkowska - Michór
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, 2018. / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 59--74, ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21086] [data modyf: 24-09-2019 12:46]
[20] [1]
[4] Ochrona praw konsumenta na rynku usług finansowych w ustawie o odwróconej hipotece oraz w projekcie ustawy o rencie dożywotniej, Magdalena Wasylkowska - Michór
// W: Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, 2017. / red. E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 507--538, ISBN: 9788381280853
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20088] [data modyf: 23-05-2019 18:13]
[20] [1]
[5] Renta dożywotnia czy odwrócona hipoteka? Studium porównawcze, Magdalena Wasylkowska - Michór
// W: "Odwrócona hipoteka" jako nowa usługa na rynku finansowym, 2017. / red. E. Rutkowska-Tomaszewska, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 15--38, ISBN: 9788381281133
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21091] [data modyf: 25-09-2019 14:17]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Obowiązki profesjonalnego pełnomocnika w świetle nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r. / Magdalena Wasylkowska - Michór, 2017. Radca Prawny. Zeszyty naukowe, nr 4 (13), 75--100, ISSN: 2392-1943, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22955] [data modyf: 19-07-2018 10:07]
[5] [1]
[2] Radca prawny wobec wyzwań sądowych systemów informatycznych / Andrzej Michór, Magdalena Wasylkowska - Michór, 2015. Wrocławskie Studia Sądowe, nr spec., 56--69, ISSN: 2084-0454, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24374] [data modyf: 27-09-2019 10:29]
[3] Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe w zakresie zobowiązań ze zdarzeń niebędących czynnościami prawnymi oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego / Magdalena Wasylkowska - Michór(*), 2009. Rejent R. 19, nr 7-8, 105--122, ISSN: 1230-669X, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-24373] [data modyf: 27-09-2019 10:16]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski