System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Monika Kaczmarek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Archeologia a używki. Proba interpretacji zjawiska stosowania środków psychoaktywnych przez społeczności neolityczne na obszarze Europy Środkowej od IV do końca III tysiąclecia przed Chr., Monika Kaczmarek
// W: Hulaj dusza piekła nie ma - napitki i inne używki na przestrzeni dziejów, 2018. / red. Anna Szczepańska, Anna Kowalczyk-Sadowska, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., s. 81--96, ISBN: 9788365598608
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20199] [data modyf: 29-05-2019 12:26]
[2] Ciało i śmierć w społecznościach kompleksu kulturowego Cucuteni-Trypole. Próba identyfikacji obrządku pogrzebowego, Monika Kaczmarek
// W: Ciało i duch w obliczu śmierci, 2016. / pod red. Bożeny Kuklińskiej, Marty Gudowskiej, Arkadiusza Gudowskiego, Lublin : ARTmagedon, s. 81--92, ISBN: 97883944439002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18851] [data modyf: 21-03-2017 08:50]
[3] Festyn archeoloiczny jako forma ochony i promocji przeszłości - bilans korzyści i zagożeń na przykładzie Biskupina, Monika Kaczmarek
// W: Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo XX i XXI wieku, 2016. , Kraków : Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ, s. 93--100, ISBN: 9788363896454
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18841] [data modyf: 21-03-2017 14:08]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problem własności i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie eksploataci wraku holenderskiego statku Geldermalsen / Monika Kaczmarek, 2016. Skarbniczka, z. 1, 39--48, ISSN: 2391-9124,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21173] [data modyf: 13-03-2017 11:39]
[2] Sznur czy tekstylia? Analiza tekstylna ornamentu odciskanego na ceramice funeralnej społeczności niżowych III tysiąclecia przed Chr. / Monika Kaczmarek, 2015. Fontes Archaeologici Posnanienses Vol. 51, 263--282, ISSN: 0071-6863,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20467] [data modyf: 14-10-2016 08:18]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski