System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Anna Ast
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wartości spoleczne i kulturowe obecne w "Przegladzie Sportowym" w latach 1935--1945, Anna Ast
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, 2018. / red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura t. 1), s. 11--17, ISBN: 9788378423201
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20367] [data modyf: 29-05-2019 12:26]
[2] "Szlachetne zdrowie" - literacki wizerunek sportowca - Władysława Kozakiewicza. Autobiografia jako przykład literatury motywującej, Anna Ast
// W: Cywilizacja zdrowia, 2016. / pod red. Mateusza Warchała, [b.m.] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, s. 345--353, ISBN: 9788378597360
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18272] [data modyf: 17-10-2016 11:56]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Od sportu do turystyki górskiej. Tatrzańskie akcenty w wypowiedziach Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny / Anna Ast, 2019. Wrocławski Przegląd Teologiczny r. XXVII, nr 1, 219--233, ISSN: 1231-1731, , eISSN: 2544-6460, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Pope John Paul II, Tatra tourism, papal speeches, papież Jan Paweł II, pielgrzymki do Polski, pilgrimages to Poland, przemówienia papieskie, sport, turystyka tatrzańska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-24302] [data modyf: 26-08-2019 12:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski