System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Regina Korzeniowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 21 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnościami wyzwaniem współczesnej szkoły, Regina Korzeniowska
// W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja - problemy, wyzwania i perspektywy" 21 stycznia 2021r. : Abstrakty, 2021. / red. Alicja Danielewska, Monika Iwaniuk, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, s. 18, ISBN: 9788366861015
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21895] [data modyf: 25-01-2021 10:47]
[2] Awans zawodowy w opinii nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, Regina Korzeniowska
// W: Nauczyciel czas - przestrzeń szkoła : Podnoszenie efektywności procesu edukacji, 2020. / red. nauk. Ewa Pasterniak-Kobyłecka Anita Famuła-Jurczak, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 119--133, ISBN: 97883-8095-907-1
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21872] [data modyf: 15-01-2021 10:57]
[3] Od segregacji do inkluzji - zmiana w podejściu do edukacji dziecka z niepenosprawnością intelektualną, Regina Korzeniowska
// W: Dziecko w historycznej przestrzeni edukacji, 2020. / red. nauk. Beata Orłowska, Beata Uchto-Żywica, Krzysztof Prętki, Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, s. 139--154, ISBN: 978836546587
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21716] [data modyf: 15-10-2020 08:26]
[4] Rola organizacji pozarządowej we wspieraniu społecznej inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Regina Korzeniowska
// W: Niepełnosprawność intelektualna poznawanie i wspieranie, 2020. / red. nauk. Ewa Zasępa, Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, s. 195--213, ISBN: 9788366010864
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21857] [data modyf: 30-12-2020 16:30]
[5] Sposoby radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli współorganizujących kształcenie w szkołach podstawowych, Regina Korzeniowska
// W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów" : Abstrakty, 2020. / red. nauk. Monika Iwaniuk, Kamil Maciąg, Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, s. 29, ISBN: 9788366261921
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21883] [data modyf: 20-01-2021 11:54]
[6] Inkluzja społeczna dorosłych osób zniepełnosprawnością intelektualną wyzwaniem dla współczesnej szkoły, Regina Korzeniowska
// W: Wielokontekstowy świat edukacji - dialog wokół szkoły, 2019. / red. nauk. Jakub Kołodziejczyk, Grzegorz Mazurkiewicz, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 67--89, ISBN: 9788365688453
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21234] [data modyf: 28-11-2019 09:48]
[7] Kształcenie zawodowe pedagogów specjalnych drogą do społecznej inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Regina Korzeniowska
// W: Problemy nauk pedagogicznych. Tom 1 : Kształcenie zawodowe. Dylematy i pespektywy, 2019. / red. nauk. Beata Mydłowska, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 176--194, ISBN: 9788380955509
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20775] [data modyf: 04-06-2019 11:21]
[8] Promowanie zachowań prozdrowotnych ważnym zadaniem nauczycieli uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Regina Korzeniowska
// W: Zdrowie: konteksty i pogranicza, 2019. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Joanna Gebreselassie, Dorota Skrocka, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, s. 253--269, ISBN: 9788365466730
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21257] [data modyf: 13-12-2019 10:36]
[9] Wychowanie ku wartościom w edukacji ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Regina Korzeniowska
// W: Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej : monografia poświęcona pamięci Prof. zw. dr hab. Wojciecha Pasternaka, 2019. / red. nauk. Ewa Pasternak-Kobyłecka, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 157--168, ISBN: 9788394571443
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21178] [data modyf: 28-10-2019 08:52]
[10] Dbanie o własne zdrowie w opinii nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach ogólnodostępnych = The opinion of public school teachers who work with mentally disabled pupils about how they care of their health, Lidia Kataryńczuk-Mania, Regina Korzeniowska
// W: Health - an interdisciplinary study, 2018. / ed. Lidia Kataryńczuk-Mania, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Vilnius : Mkolas Romeris University in Vilnius, s. 249--268, ISBN: 978-9955-19-917-5
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20364] [data modyf: 29-05-2019 12:29]
[11] Współpraca szkoly ze stowarzyszeniem podczas realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, Regina Korzeniowska
// W: Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki, 2018. / red. nauk. Miroslaw Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 139--151, ISBN: 9788378423430
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20599] [data modyf: 29-05-2019 12:32]
[12] Terapia logopedyczna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, Regina Korzeniowska
// W: Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, 2017. / red. nauk. Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 279--293, ISBN: 9788394571429
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19781] [data modyf: 03-06-2019 11:36]
[13] Współpraca szkoły z organizacją pozarządową (stowarzyszeniem) podczas realizacji zadań rozwijających zainteresowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Regina Korzeniowska
// W: Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji - aby uczyć lepiej, 2017. / red. nauk. Jakub Kołodziejczyk, Grzegorz Mazurkiewicz, Kraków : Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, s. 58--73, ISBN: 978 83 65688 2
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20065] [data modyf: 05-06-2019 11:49]
[14] Wykorzystanie tutoringu w procesie wspomagania rozwoju umiejętności życiowych u uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Regina Korzeniowska
// W: Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji. Relacje i działania, 2017. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 259--272, ISBN: 9788394571436
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19671] [data modyf: 03-06-2019 11:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jedność w różnorodności w perspektywie edukacji inkluzyjnej oraz uczenia się we współpracy / Jarosław Bąbka, Regina Korzeniowska, 2020. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo 2 (48), 47--58, ISSN: 1734-5537, , eISSN: 1734-5537, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja inkluzyjna, niepełnosprawność, uczenie się we współpracy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5604/01.3001.0014.1671
[AWCZ-25705] [data modyf: 13-10-2020 12:36]
[2] Professional perfection as an important aspect of SEN teachers' work / Regina Korzeniowska, Renata Socha, 2019. Problemy Profesjologii, nr 2, 99--109, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Professional perfection, SEN teacher, professional comptence, qualifications
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25713] [data modyf: 15-10-2020 11:01]
[3] Rola stowarzyszenia we wspieraniu działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Regina Korzeniowska, 2019. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 31 (2), 167--187, ISSN: 1896-8333, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: association, działania wychowawczo-profilaktyczne, educational and preventive activities, positive prophylaxis, profilaktyka pozytywna, school, stowarzyszenie, student with intellectual disability, szkoła, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24312] [data modyf: 09-10-2019 09:57]
[4] Inkluzja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie wsparcia społecznego / Regina Korzeniowska, 2018. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania vol. 28, nr III, 97--118, ISSN: 2084-7734, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: inkluzja społeczna, niepełnosprawnośc intelektualna, pomoc instytucjonalna i pozarządowa, umiejętności życiowe, wsparcie społeczne, zachowania przystosowawcze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23442] [data modyf: 20-12-2018 09:10]
[5] Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną drogą do ich społecznej inkluzji / Regina Korzeniowska, 2018. Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie, vol. 1, nr 2, 43--58, ISSN: 2544-0144, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23530] [data modyf: 16-01-2019 11:33]
[6] Wsparcie rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną ważnym zadaniem lokalnej społeczności / Regina Korzeniowska, 2018. Pedagogika Katolicka, nr 23, 106--117, ISSN: 1898-3685, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnością intelektualną, rodzina, społeczność lokalna, wsparcie społeczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23050] [data modyf: 06-09-2018 14:00]
[7] Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka fundamentem wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny / Regina Korzeniowska, 2018. Zeszyty Wydziału Humanistycznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: Pedagogiczno-artystyczne konteksty edukacji dziecka XV, 95--114, ISSN: 2082-5862,
Słowa kluczowe: disabled child, dziecko z niepełnosprawnością, early supportive therapy of child development, holistic approach, podejście holistyczne, support, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24130] [data modyf: 05-06-2019 10:08]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski