System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Natalia Rzeszowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Budowa i zalety dachów zielonych / Bartłomiej Mączyński, Natalia Rzeszowska, 2018. Ekspert Budowlany, nr 3, 30--32, ISSN: 1730-1904, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23187] [data modyf: 08-10-2018 11:18]
[2] Porównanie budynku prefabrykowanego o szkielecie drewnianym i budynku w technologii tradycyjnej murowanej w kontekście ich charakterystyki energetycznej / Natalia Rzeszowska, 2018. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, Nr 24, 341--347, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: airtightness, charakterystyka energetyczna, conventional technology, energy performance, pojemność cieplna, prefabricated wooden frame construction, prefabrykowane budownictwo drewniane, szczelność powietrzna, technologia tradycyjna, thermal capacity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2018.1.52
[AWCZ-24442] [data modyf: 15-10-2019 14:11]
[3] Termomodernizacja budynku szkoły publicznej w celu obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną obiektu / Natalia Rzeszowska, 2018. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym Vol. 7, no. 1, 95--102, ISSN: 2299-8535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energia pierwotna, energy efficiency, primary energy, public buildings, school, szkoła, termomodernizacja, thermal renovation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2018.1.14
[AWCZ-24440] [data modyf: 15-10-2019 13:27]
[4] Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu / Bartłomiej Mączyński, Natalia Rzeszowska, 2018. Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia, nr 5, 96--101, ISSN: 1427-6682, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23186] [data modyf: 08-10-2018 10:14]
[5] Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu / Bartłomiej Mączyński, Natalia Rzeszowska, 2018. Przegląd Budowlany, nr 3, 32--35, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22583] [data modyf: 03-04-2018 12:45]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of the dependence between energy demand indicators in buildings based on variants for improving energy efficiency in a school building / Marta Skiba, Natalia Rzeszowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 26 (3), s. 31--41, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energia pierwotna, energy efficiency, final energy, primary energy, public buildings, school, szkoła,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10598] [data modyf: 05-10-2018 10:59]
[2] Warianty poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego w Słubicach / Marta Skiba, Natalia Rzeszowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 36--47, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, audyt energetyczny, budynek szkolny, efektywność energetyczna, energy audit, energy efficiency, school,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10629] [data modyf: 05-10-2018 11:00]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu, 2018. Bartłomiej Mączyński, Natalia Rzeszowska // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 97, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22974] [data modyf: 29-03-2018 16:37]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski