System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n med. Łukasz Grydz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zdrowiu (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czynniki ryzyka zakażeń u pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca / Łukasz Grydz, 2020. W Dobrym Rytmie Vol. 56, issue 3, 30--34, ISSN: 1896-7892, , eISSN: 2300-7389, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CRT, ICD, czynniki ryzyka, infekcje, stymulator, zapobieganie
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5604/01.3001.0014.4644
[AWCZ-25863] [data modyf: 25-11-2020 09:58]
[5] [1]
[2] Prąd uszkodzenia pęczka Hisa i czynny rytm węzłowy - rozważania kliniczne i techniczne / Adam Ciesielski, Łukasz Grydz(*), Dariusz Hiczkiewicz(*), Jacek Gajek, Agnieszka Sławuta, Jarosław Hiczkiewicz(*), 2018. Folia Cardiologica Vol. 13, no 1, 83--85, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: migotanie przedsionków, niewydolność serca, prąd uszkodzenia pęczka Hisa, stymulacja pęczka Hisa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.5603/FC.2018.0015
[AWCZ-25421] [data modyf: 30-09-2020 07:54]
[1,5] [0,17]
[3] Takotsubo syndrome after pericardial tamponade following cryoballoon ablation of pulmonary veins for paroxysmal atrial fibrillation and complicated by right coronary artery thrombosis / Jarosław Hiczkiewicz(*), Edward Koźluk, Katarzyna Łojewska, Jan Budzianowski(*), Rafał Zimoląg, Łukasz Grydz(*), Robert Sabiniewicz, 2017. Cardiology Journal, 24 (2), 216, ISSN: 1897-5593, .- [abstract]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5603/CJ.2017.0040         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-24366] [data modyf: 29-09-2020 13:46]
[0] [0]
[4] Reason of corrected ST segment depression during a narrow QRS complex tachycardia (AVNRT and AVRT) / Krzysztof Błaszczyk, Łukasz Grydz, Adrian Gwizdała, Wojciech Seniuk, Grzegorz Waśniewski, Michał Michalak, Stefan Grajek, 2016. Europace 18, 1, 29--32, ISSN: 1099-5129, bibliogr. summ. .- [suppl.]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1093/europace/18.suppl_1.i8c
[AWCZ-25665] [data modyf: 30-09-2020 08:23]
[5] Heart failure and pneumonia disguised left atrial tumour / Łukasz Grydz(*), Jarosław Hiczkiewicz(*), Krzysztof Blaszyk, Katarzyna Łojewska, Maciej Pęksa, 2015. Folia Cardiologica 10, 6, 395--396, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: echocardiography, echokardiografia, guz serca, haemangioma, heart failure, heart tumours, niewydolność serca, pneumonia, zapalenie płuc
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.5603/FC.2015.00xx
[AWCZ-25664] [data modyf: 30-09-2020 08:07]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski