System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. nauk med. Maciej Zabel
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki medyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 40 pozycji bibliograficznych
33 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Circulating Tumor Cells as a Marker of Disseminated Disease in Patients with Newly Diagnosed High-Risk Prostate Cancer / Wojciech A. Cieślikowski, Joanna Budna-Tukan, Monika Świerczewska, Agnieszka Ida, Michał Hrab, al. et, Maciej Zabel, Andrzej Antczak, 2020. Cancers Vol. 12, issue 1, 1-16, ISSN: 2072-6694, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: circulating tumor cells (CTCs), early detection, metastases, prostate cancer, radiotherapy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: doi:10.3390/cancers12010160
[AWCZ-25103] [data modyf: 27-03-2020 11:56]
[140] [1]
[2] Expression of genes involved in neurogenesis, and neuronal precursor cell proliferation and development: Novel pathways of human ovarian granulosa cell differentiation and transdifferentiation capability in vitro. / Maciej Brązert, Wiesława Kranc, Piotr Celichowski, Maurycy Jankowski, al. et, Maciej Zabel, al. et, 2020. Molecular Medicine Reports Vol. 21, no 4, 1749--1760, ISSN: 1791-2997, , eISSN: 1791-3004, bibliogr. il. tab. summ.
Słowa kluczowe: differentiation, human granulosa cells, in vitro culture, neural precursor cell proliferation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3892/mmr.2020.10972         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-25106] [data modyf: 27-03-2020 13:22]
[26,46] [0,38]
[3] Expression of selected connexin and aquaporin genes and real-time proliferation of porcine endometrial luminal epithelial cells in primary culture model. / Katarzyna Wojtanowicz-Markiewicz, Magdalena Kulus, Sandra Knap, Ievgenia Kocherova, al. et, Maciej Zabel, Paul Mozdziak, al. et, 2020. BioMed Research International Vol. 2020, 1--15, ISSN: 2314-6133, , eISSN: 2314-6141,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1155/2020/7120375         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-25104] [data modyf: 27-03-2020 12:22]
[24,75] [0,35]
[4] Genes regulating hormone stimulus and response to protein signaling revealed differential expression pattern during porcine oocyte in vitro maturation, confirmed by lipid concentration / Błażej Chermuła, Michał Jeseta, Patrycja Sujka-Kordowska, Aneta Konwerska, Maurycy Jankowski, Wiesława Kranc, Ievgenia Kocherova, al. et, Maciej Zabel, Paul Mozdziak, Bartosz Kempisty, Hanna Piotrowska-Kempisty, 2020. Histochemistry and Cell Biology Vol. 154, no 1, 77--95, ISSN: 0948-6143, , eISSN: 1432-119X, bibliogr. il. tab. summ.
Słowa kluczowe: Microarray, Mitochondrial activity, Oocyte maturation, Pig
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s00418-020-01866-w         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25796] [data modyf: 12-11-2020 08:47]
[100] [1]
[5] Human Wharton?s Jelly-Cellular Specificity, Stemness Potency, Animal Models, and Current Application in Human Clinical Trials / Katarzyna Stefańska, Katarzyna Ożegowska, Greg Hutchings, Małgorzata Popis, Lisa Moncrieff, Claudia Dompe, Krzysztof Janowicz, al. et, Maciej Zabel, Bartosz Kempisty, Michał Nowicki, 2020. Journal of Clinical Medicine Vol. 9, no 4, 1--22, ISSN: 2077-0383, , eISSN: 2077-0383, bibliogr. il. tab. summ.
Słowa kluczowe: Wharton?s jelly, stem cells, umbilical cord
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/jcm9041102
[AWCZ-25805] [data modyf: 12-11-2020 08:30]
[140] [1]
[6] New markers for regulation of transcription and macromolecule metabolic process in porcine oocytes during in vitro maturation / Maciej Brązert, Wiesława Kranc, Mariusz J. Nawrocki, Patrycja Sujka-Kordowska, Aneta Konwerska, al. et, Maciej Zabel, al. et, 2020. Molecular Medicine Reports Vol. 21, no 3, 1537--1551, ISSN: 1791-2997, , eISSN: 1791-3004, bibliogr. il. tab. summ.
Słowa kluczowe: RNA, in vitro maturation, oocyte, pig, transcription
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3892/mmr.2020.10963         Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-25105] [data modyf: 27-03-2020 12:47]
[24,75] [0,35]
[7] Transcriptomic analysis of expression of genes regulating cell cycle progression in porcine ovarian granulosa cells during short-term in vitro primary culture / Magdalena Kulus, Wiesława Kranc, Patrycja Sujka-Kordowska, Piotr Celichowski, Aneta Konwerska, Maurycy Jankowski, Michał Jeseta, Mariusz Skowroński, Hanna Piotrowska-Kempisty, Dorota Bukowska, Maciej Zabel, Małgorzata Bruska, al. et, 2020. Histochemistry and Cell Biology Vol. 153, no 6, 397--412, ISSN: 0948-6143, , eISSN: 1432-119X, bibliogr. il. tab. summ.
Słowa kluczowe: Granulosa cells, Microarray, Ovarian follicle, Pig, Primary culture
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 0.1007/s00418-020-01860-2
[AWCZ-25806] [data modyf: 12-11-2020 08:46]
[100] [1]
[8] Analysis of Circulating Tumor Cells in Patients with Non-Metastatic High-Risk Prostate Cancer before and after Radiotherapy Using Three Different Enumeration Assays / Joanna Budna-Tukan, Monika Świerczewska, Martine Mazel, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2019. Cancers 10;11(6), 1--19, ISSN: 2072-6694, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CTC, PSA, early diagnostic, liquid biopsy, prostate cancer, radiotherapy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/cancers11060802         Cytowania wg Scopus: 8 [22-02-2021]
[AWCZ-24455] [data modyf: 27-02-2020 11:16]
[140] [1]
[9] Bioavailability of mesalazine from two coated formulation tablets / Franciszek Główka, Jacek Hermann, Tadeusz Hermann, Maciej Zabel(*), 2019. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research Vol. 76, No. 1, 67--73, ISSN: 0001-6837, , eISSN: 2353-5288, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 5-ASA matrix tablets, TopFit computer program, bioavailability, excipients, human subjects, pharmacokinetic parameters, sustained release
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.32383/appdr/92604         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-24614] [data modyf: 19-11-2019 13:03]
[35] [0,5]
[10] Bioavailability of moclobemide from two formulation tablets in healthy humans / F. K. Główka, T. W. Hermann, D. Danielak, Maciej Zabel, J. Hermann, 2019. Pharmazie 74; 2, 97--100, ISSN: 2052-1707, , eISSN: 2052-1707, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1691/ph.2019.8819         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-24616] [data modyf: 27-02-2020 11:01]
[31,3] [0,45]
[11] Differences in Expression of Genes Involved in Bone Development and Morphogenesis in the Walls of Internal Thoracic Artery and Saphenous Vein Conduits May Provide Markers Useful for Evaluation Graft Patency / Mariusz J. Nawrocki, Bartłomiej Perek, Patrycja Sujka-Kordowska(*), - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], Agnieszka Malińska, 2019. International Journal of Molecular Sciences 20 (19), 1--18, ISSN: 1422-0067, , eISSN: 1422-0067, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: coronary artery bypass grafting, internal thoracic artery, osteogenesis, saphenous vein
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ijms20194890         Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[AWCZ-24456] [data modyf: 19-11-2019 12:24]
[140] [1]
[12] Genes encoding proteins regulating fatty acid metabolism and cellular response to lipids are differentially expressed in porcine luminal epithelium during long-term culture / Magdalena Kulus, Blanka Borowiec, Małgorzata Popis, Piotr Celichowski, Michał Jeseta, Dorota Bukowska, Hanna Piotrowska-Kempisty, Małgorzata Bruska, Maciej Zabel, Michał Nowicki, Bartosz Kempisty, Paweł Antosik, 2019. Medical Journal of Cell Biology Vol. 7, Iss. 2, 58--65, ISSN: 2544-3577, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fatty acids, in vitro maturation (IVM), microarrays, porcine oviduct epithelial cells
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/acb-2019-0008         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-24759] [data modyf: 07-01-2020 11:05]
[1,67] [0,08]
[13] Genes involved in the processes of cell proliferation, migration, adhesion, and tissue development as new potential markers of porcine granulosa cellular processes in vitro: a microarray approach / Katarzyna Ożegowska, Maciej Brązert, Sylwia Ciesiółka, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2019. DNA and Cell Biology Vol. 38, No. 6, 549--560, ISSN: 1044-5498, , eISSN: 1557-7430,
Słowa kluczowe: Maturation (IVM), adhesion, cellular migration, porcine granulosa cells, proliferation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1089/dna.2018.4467         Cytowania wg Scopus: 6 [22-02-2021]
[AWCZ-24457] [data modyf: 21-10-2019 12:50]
[28,58] [0,41]
[14] Genes regulating biochemical pathways of oxygen metabolism in porcine oviductal epithelial cells during long-term IVC / Ievgenia Kocherova, Maciej Brązert, Patrycja Sujka-Kordowska, Aneta Konwerska, Magdalena Kulus, Błażej Chermuła, Piotr Celichowski, Hanna Piotrowska-Kempisty, Paweł Antosik, Dorota Bukowska, Małgorzata Bruska, Leszek Pawelczyk, Maciej Zabel, Michał Nowicki, Bartosz Kempisty, Michał Jeseta, 2019. Medical Journal of Cell Biology Vol. 7, Iss. 2, 39--47, ISSN: 2544-3577, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: long-term in vitro culture, oxygen metabolism, porcine oviductal epithelial cells, reactive oxygen species
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/acb-2019-0006         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-24760] [data modyf: 07-01-2020 11:30]
[1,25] [0,06]
[15] Genes responsible for proliferation, differentiation, and junction adhesion are significantly up-regulated in human ovarian granulosa cells during a long-term primary in vitro culture / Wiesława Kranc, Maciej Brązert, Joanna Budna, Piotr Celichowski, Artur Bryja, Mariusz J. Nawrocki, Katarzyna Ożegowska, Maurycy Jankowski, Błażej Chermuła, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Michał Jeseta, Leszek Pawelczyk, Andrzej Bręborowicz, Dominik Rachoń, Małgorzata Bruska, Michał Nowicki, Maciej Zabel, Bartosz Kempisty, 2019. Histochemistry and Cell Biology 151 (2), 125--143, ISSN: 0948-6143, , eISSN: 1432-119X, bibliogr. summ. 10.1007/s00418-018-1750-1
Słowa kluczowe: Differentiation, Granulosa cells, Microarrays, Proliferation, Stem cells
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)        Cytowania wg Scopus: 9 [22-02-2021]
[AWCZ-24761] [data modyf: 07-01-2020 12:02]
[100] [1]
[16] 'Heart development and morphogenesis' is a novel pathway for human ovarian granulosa cell differentiation during long-term in vitro cultivation-a microarray approach / Wiesława Kranc, Maciej Brązert, Piotr Celichowski, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2019. Molecular Medicine Reports 19, 1, 1705--1715, ISSN: 1791-2997, , eISSN: 1791-3004, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: differentiation, heart development, human granulosa cells, in vitro culture, proliferation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3892/mmr.2019.9837         Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-24774] [data modyf: 27-02-2020 11:18]
[28,58] [0,41]
[17] Human ovarian granulosa cells isolated during an IVF procedure exhibit differential expression of genes regulating cell division and mitotic spindle formation. / Maciej Brązert, Wiesława Kranc, Błażej Chermuła, Katarzyna Kowalska, Maurycy Jankowski, Piotr Celichowski, al. et, Maciej Zabel, al. et, 2019. Journal of Clinical Medicine Vol. 8, no 12, 1--18, ISSN: 2077-0383, , eISSN: 2077-0383, bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: cell division, human, in vitro, ovarian granulosa
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/jcm8122026
[AWCZ-25114] [data modyf: 30-03-2020 13:50]
[140] [1]
[18] Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs) Co-Culture with Osteogenic Cells: From Molecular Communication to Engineering Prevascularised Bone Grafts / Ievgenia Kocherova, Artur Bryja, Paul Mozdziak, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2019. Journal of Clinical Medicine 8 (10), 1602, 1--21, ISSN: 2077-0383, , eISSN: 2077-0383, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: co-culture, and prevascularization, human umbilical vein endothelial cells, mesenchymal stem cells, osteoblasts
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/jcm8101602
[AWCZ-24762] [data modyf: 27-02-2020 11:17]
[140] [1]
[19] New Gene Markers of Angiogenesis and Blood Vessels Development in Porcine Ovarian Granulosa Cells during Short-Term Primary Culture In Vitro / Błażej Chermuła, Maciej Brązert, Dariusz Iżycki, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2019. BioMed Research International 2019, 1--12, ISSN: 2314-6133, , eISSN: 2314-6141, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1155/2019/6545210         Cytowania wg Scopus: 8 [22-02-2021]
[AWCZ-24766] [data modyf: 08-01-2020 09:41]
[28,58] [0,41]
[20] New Molecular Markers Involved in Regulation of Ovarian Granulosa Cell Morphogenesis, Development and Differentiation during Short-Term Primary In Vitro Culture-Transcriptomic and Histochemical Study Based on Ovaries and Individual Separated Follicles / Magdalena Kulus, Patrycja Sujka-Kordowska(*), Aneta Konwerska, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2019. International Journal of Molecular Sciences 20 (16), 1--18, ISSN: 1422-0067, , eISSN: 1422-0067, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cells morphogenesis, granulosa, pig
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ijms20163966         Cytowania wg Scopus: 6 [22-02-2021]
[AWCZ-24767] [data modyf: 08-01-2020 09:50]
[140] [1]
[21] Novel markers of human ovarian granulosa cell differentiation toward osteoblast lineage: A microarray approach / Maciej Brązert, Wiesława Kranc, Piotr Celichowski, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2019. Molecular Medicine Reports 20 (5), 4403--4414, ISSN: 1791-2997, , eISSN: 1791-3004, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: differentiation, in vitro, microarray, osteoblast, ovarian granulosa
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3892/mmr.2019.10709         Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-24770] [data modyf: 08-01-2020 10:49]
[28,58] [0,41]
[22] PTPRK Expression Is Downregulated in Drug Resistant Ovarian Cancer Cell Lines, and Especially in ALDH1A1 Positive CSCs-Like Populations / Monika Świerczewska, Karolina Sterzyńska, Karolina Wojtowicz, Karolina Kaźmierczak, Dariusz Iżycki, Michał Nowicki, Maciej Zabel, Radosław Januchowski, 2019. International Journal of Molecular Sciences 20 (8), 1--17, ISSN: 1422-0067, , eISSN: 1422-0067, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cancer stem cells (CSCs), drug resistance, ovarian cancer, protein tyrosine phosphatase receptor type K (PTPRK)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ijms20082053         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-24771] [data modyf: 08-01-2020 11:06]
[140] [1]
[23] The role of immunohistochemical examination in diagnosis of papillary thyroid cancer in struma ovarii / Ewelina Szczepanek-Parulska, Anna Pioch, Ewa Cyrańska-Chyrek, Kosma Woliński, Donata Jarmolowska-Jurczyszyn, Małgorzata Janicka-Jedyńska, Przemysław Majewski, Maciej Zabel, Marek Ruchala, 2019. Folia Histochemica et Cytobiologica 57 (1), 35--42, ISSN: 0239-8508, , eISSN: 1897-5631, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CK19, CK7, IHC, p63, papillary thyroid cancer, struma ovarii, teratoma, thyroglobulin
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.5603/FHC.a2019.0004         Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-24773] [data modyf: 08-01-2020 11:42]
[23,33] [0,33]
[24] The Unique Mechanisms of Cellular Proliferation, Migration and Apoptosis are Regulated through Oocyte Maturational Development-A Complete Transcriptomic and Histochemical Study. / Błażej Chermuła, Maciej Brązert, Michał Jeseta, Katarzyna Ożegowska, Patrycja Sujka-Kordowska, al. et, Maciej Zabel, al. et, 2019. International Journal of Molecular Sciences Vol. 20, issue 1, 1--21, ISSN: 1422-0067, , eISSN: 1422-0067, bibliogr. fot. il. summ.
Słowa kluczowe: cellular competence, microarray, oocytes, pig
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ijms20010084
[AWCZ-25115] [data modyf: 30-03-2020 14:32]
[140] [1]
[25] Amino acids metabolism and degradation is regulated during porcine oviductal epithelial cells (OECs) primary culture in vitro ? a signaling pathways activation approach / Wiesława Kranc, Maurycy Jankowski, Joanna Budna, - [et al.], Maciej Zabel(*), - [et al.], 2018. Medical Journal of Cell Biology 6, 1, 18--26, ISSN: 2544-3577, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: in vitro culture (IVC), oviductal epithelial cells, pig, signaling pathways
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/acb-2018-0004         Cytowania wg Scopus: 17 [22-02-2021]
[AWCZ-24775] [data modyf: 08-01-2020 12:35]
[2,5] [0,17]
[26] Balance Between Epithelial and Stromal Marker Expression and Distribution in Primary Culture Model of Porcine Endometrium During Real-Time Cell Proliferation / K. Wojtanowicz-Markiewicz, Mariusz J. Nawrocki, Maciej Brązert, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2018. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents 32 (5), 1067--1077, ISSN: 0393-974X, bibliogr. summ. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30334400-balance-between-epithelial-and-stromal-marker-expression-and-distribution-in-primary-culture-model-of-porcine-endometrium-during-real-time-cell-proliferation/
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25004] [data modyf: 27-02-2020 11:11]
[8,16] [0,41]
[27] Bioavailability of propylthiouracil from two formulation tablets / F. K. Główka, T. W. Hermann, J. Hermann, Maciej Zabel(*), 2018. Pharmazie, 73 (12), 688--691, ISSN: 0031-7144, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1691/ph.2018.8552         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-25001] [data modyf: 27-02-2020 09:55]
[3,75] [0,25]
[28] Cation homeostasis and transport related gene markers are differentially expressed in porcine buccal pouch mucosal cells during long-term cells primary culture in vitro / Artur Bryja, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Maurycy Jankowski, - [et al.], Maciej Zabel(*), - [et al.], 2018. Medical Journal of Cell Biology 6, 3, 83--90, ISSN: 2544-3577, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ATP13A3, ATP1B1, STEAP, cations homeostasis, cations transport, porcine oral mucosal cells
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/acb-2018-0014         Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-24776] [data modyf: 08-01-2020 12:43]
[2,5] [0,17]
[29] Characteristic of factors influencing the proper course of folliculogenesis in mammals / Marta Rybska, Sandra Knap, Maurycy Jankowski, Michał Jeseta, Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Michał Nowicki, Maciej Zabel, Bartosz Kempisty, Jędrzej M. Jaśkowski, 2018. Medical Journal of Cell Biology 6, 1, 33-?38, ISSN: 2544-3577, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: folliculogenesis, mammals, physiological factors
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/acb-2018-0006         Cytowania wg Scopus: 19 [22-02-2021]
[AWCZ-24777] [data modyf: 08-01-2020 12:54]
[1,5] [0,1]
[30] Correlation of Pyruvate Kinase M2 Expression with Clinicopathological Data in Ovarian Cancer / Christopher Kobierzycki, Aleksandra Piotrowska, Krzysztof Latkowski, Maciej Zabel(*), Ewa Nowak-Markwitz, Marek Spaczyński(*), Witold Kędzia, Bartosz Pula, Marzenna Podhorska-Okolow, Piotr Dzięgiel, 2018. Anticancer Research 38(1), 295--300, ISSN: 0250-7005, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: immunohistochemistry, ovarian cancer, pyruvate kinase
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.21873/anticanres.12221         Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-25497] [data modyf: 28-07-2020 09:40]
[4,47] [0,22]
[31] Cytoplasmic and nuclear maturation of oocytes in mammals ? living in the shadow of cells developmental capability / Marta Rybska, Sandra Knap, Maurycy Jankowski, Michał Jeseta, Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Michał Nowicki, Maciej Zabel(*), Bartosz Kempisty, Jędrzej M. Jaśkowski, 2018. Medical Journal of Cell Biology 6, 1, 13--17, ISSN: 2544-3577, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: folliculogenesis, mammals, ovarian pathophysiology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/acb-2018-0003         Cytowania wg Scopus: 18 [22-02-2021]
[AWCZ-24778] [data modyf: 08-01-2020 13:07]
[1,5] [0,1]
[32] Does migrative and proliferative capability of epithelial cells reflect cellular developmental competence? / Maurycy Jankowski, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Joanna Budna, - [et al.], Maciej Zabel, - [et al.], 2018. Medical Journal of Cell Biology 6, 1, 1--7, ISSN: 2544-3577, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: epithelial cells, in vitro growth and development, pig
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/acb-2018-0001         Cytowania wg Scopus: 10 [22-02-2021]
[AWCZ-24780] [data modyf: 08-01-2020 13:45]
[2,5] [0,17]
[33] "Positive Regulation of RNA Metabolic Process" Ontology Group Highly Regulated in Porcine Oocytes Matured In Vitro: A Microarray Approach / Piotr Celichowski, Mariusz J. Nawrocki, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, - [et al.], Maciej Zabel(*), Bartosz Kempisty, 2018. BioMed Research International Vol. 2018, 1--10, ISSN: 2314-6133,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2018/2863068         Cytowania wg Scopus: 8 [22-02-2021]
[AWCZ-25003] [data modyf: 27-02-2020 11:20]
[10,21] [0,41]
[34] Quantification of the asymmetric migration of the lipophilic dyes, DiO and DiD, in homotypic co-cultures of chondrosarcoma SW-1353 cells / Tomasz Lehmann, Wojciech Juzwa, Krystyna Filipiak, Patrycja Sujka-Kordowska(*), Maciej Zabel, Jakub Głowacki, Maciej Głowacki, Paweł P. Jagodziński, 2016. Molecular Medicine Reports 14, 4529--4536, ISSN: 1791-2997,
Słowa kluczowe: DiD, DiO, SW-1353, carbocyanine lipophilic dyes, chondrosarcoma, co-culture
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3892/mmr.2016.5793         Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-21064] [data modyf: 21-10-2019 12:18]
[35] Potentially positive ageing-related variations of medial smooth muscle cells in the saphenous veins used as aortocoronary bypass grafts / Bartłomiej Perek, Agnieszka Malińska(*), Jerzy Gasowski, Danuta Ostalska-Nowicka, Anna Perek, Marek Jemielity, Maciej Zabel, Michał Nowicki, 2015. Folia Histochemica et Cytobiologica Vol. 54, No. 2, 91--98, ISSN: 0239-8508, bibliogr. fot. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MMP-2, SM-MHC, TIMP-2, TIMP-3, a-SM actin, calponin, cytokeratin 8, smooth muscle cells, venous aortocoronary grafts
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5603/FHC.a2016.0011         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-20876] [data modyf: 21-10-2019 12:17]
[36] Co-culture of human nucleus pulposus cells with multipotent mesenchymal stromal cells from human bone marrow reveals formation of tunnelling nanotubes / Tomasz Lehmann, Krystyna Filipiak, Wojciech Juzwa, Patrycja Sujka-Kordowska(*), Paweł P. Jagodziński, Maciej Zabel, Jakub Głowacki, Ewa Misterska, Michał Walczak, Maciej Głowacki, 2014. Molecular Medicine Reports 9, 574--582, ISSN: 1791-2997, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: DiD, DiO, intervertebral disc, multipotent mesenchymal stromal cells, nucleus pulposus, tunnelling nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3892/mmr.2013.1821         Cytowania wg Scopus: 12 [22-02-2021]
[AWCZ-21065] [data modyf: 21-10-2019 12:18]
[37] Expression of the MT1 Melatonin Receptor in Ovarian Cancer Cells / Karolina Jabłońska, Bartosz Pula, Agata Zemla, Christopher Kobierzycki, Witold Kędzia, Ewa Nowak-Markwitz, Marek Spaczyński(*), Maciej Zabel, Marzenna Podhorska-Okolow, Piotr Dziegiel, 2014. International Journal of Molecular Sciences 15, 23074--23089, ISSN: 1422-0067 , bibliogr. il. rys. tab.
Słowa kluczowe: melatonin, melatonin receptor, ovarian cancer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijms151223074         Cytowania wg Scopus: 21 [22-02-2021]
[AWCZ-20833] [data modyf: 21-10-2019 12:16]
[38] Silane-modified surfaces in specific antibody-mediated cell recognition / Karolina Sterzyńska, Joanna Budna, Emilia Frydrych-Tomczak, Grzegorz Hreczycho, Agnieszka Malińska(*), Hieronim Maciejewski, Maciej Zabel, 2014. Folia Histochemica et Cytobiologica Vol. 52, No. 3, 250--255, ISSN: 0239-8508, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: APTES, EpCAM, antibody immobilization, cell binding, cell culture, contact angle analysis, immunofluorescence, silanes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5603/FHC.2014.0029         Cytowania wg Scopus: 9 [22-02-2021]
[AWCZ-20885] [data modyf: 21-10-2019 12:17]
[39] MDR Gene Expression Analysis of Six Drug-Resistant Ovarian Cancer Cell Lines / Radosław Januchowski, Karolina Wojtowicz, Patrycja Sujka-Kordowska(*), Małgorzata Andrzejewska, Maciej Zabel, 2013. BioMed Research International vol. 2013, 1--10, ISSN: 2314-6133, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1155/2013/241763         Cytowania wg Scopus: 66 [22-02-2021]
[AWCZ-21058] [data modyf: 21-10-2019 12:17]
[40] Nuclear localization of P-glycoprotein is responsible for protection of the nucleus from doxorubicin in the resistant LoVo cell line / Witold Szaflarski, Patrycja Sujka-Kordowska(*), Radosław Januchowski, Karolina Wojtowicz, Małgorzata Andrzejewska, Michał Nowicki, Maciej Zabel, 2013. Biomedicine & Pharmacotherapy vol. 67, nr 3, 497--502, ISSN: 0753-3322, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cancer, Nuclear localization, P-glycoprotein
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.biopha.2013.03.011         Cytowania wg Scopus: 25 [22-02-2021]
[AWCZ-21056] [data modyf: 21-10-2019 12:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski