System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n med. Aleksander Celewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki medyczne (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o zdrowiu (25 %)
Jednostka: Instytut Nauk Medycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Perspectives in HPV Secondary Screening and PersonalizedTherapy Basing on Our Understanding of HPV-RelatedCarcinogenesis Pathways / Aleksander Celewicz, Marta Celewicz, Michał Michalczyk, Rafał Rzepka, 2020. Mediators of Inflammation Vol. 2020, 1--7, ISSN: 0962-9351, , eISSN: 1466-1861, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1155/2020/2607594         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25145] [data modyf: 07-04-2020 14:32]
[33,33] [0,33] / [100] [1]
[2] The Role of Inflammation in the Pathogenesis of Preeclampsia / Michał Michalczyk, Aleksander Celewicz, Marta Celewicz, Paula Woźniakowska-Gondek, Rafał Rzepka, 2020. Mediators of Inflammation Vol. 2020, Article ID 3864941, 1--9, ISSN: 0962-9351, , eISSN: 1466-1861, bibliogr. il. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1155/2020/3864941         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25699] [data modyf: 12-10-2020 08:26]
[33,33] [0,33] / [100] [1]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski