System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 67 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fermentacja metanowa odpadów organicznych, Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Dariusz Królik
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 129--143, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19115] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[1] [0,2]
[2] Innowacyjne rozwiązania w oczyszczalni ścieków, Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 77--83, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19112] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[1] [0,2]
[3] Wpływ recyrkulacji na intensyfikację procesów przebiegających na składowisku odpadów przetworzonych i nieprzetworzonych biologicznie, Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4, 2010. / pod red. Z. Sadeckiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--203, ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12158] [data modyf: 22-07-2010 14:50]
[4] Wpływ mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na skład fizyczno-chemiczny odcieków, Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 187--199, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11225] [data modyf: 06-08-2009 11:34]
[5] The chemical composition of leachate from municipal solid and mechanical biological treatment wastes, Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Management of pollutant emission from landfills and sludge, 2008. / ed. M. Pawłowska, L. Pawłowski, London : Taylor & Francis, s. 177--186, ISBN: 9780415433372
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[WZCZ-9511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Urban nitrogen budgets: flows and stock changes of potentially polluting nitrogen compounds in cities and their surroundings - a review / Wilfried Winiwarter, Barbara Amon, Zhaohai Bai, Andrzej Greinert, Katrin Kaltenegger, Lin Ma, Sylwia Myszograj, Markus Schneidergruber, Monika Suchowska-Kisielewicz, Lisa Wolf, Lin Zhang, Feng Zhou, 2020. Journal of Integrative Environmental Sciences Vol. 17, 57--71, ISSN: 1943-815X, , eISSN: 1943-8168, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1080/1943815X.2020.1841241         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25966] [data modyf: 16-12-2020 12:29]
[5,16] [0,13]
[2] The Evaluation of Indicators Used to Assess the Suitability of Agricultural Waste for Fermentation / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, 2019. International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 16, 1--11, ISSN: 1660-4601, , eISSN: 1660-4601, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biodegradation of agricultural waste, fermentation of agricultural waste, respirometric activity (AT4), the biochemical methane potential (BMP)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/ijerph16111889         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-24123] [data modyf: 29-05-2019 14:16]
[35] [0,5]
[3] A Comparison of Waste Stability Indices for Mechanical-Biological Waste Treatment and Composting Plants / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2018. International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15, 1--13, ISSN: 1660-4601, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MBT, biogas potential (GB21), respirometric activity (AT4)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph15112585         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-23331] [data modyf: 21-11-2018 12:29]
[15] [0,5]
[4] Assessment of susceptibility of substrates on biochemical degradation using AT4 and BMP tests / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2017. Environment Protection Engineering Vol. 43, no. 4, 1--12, ISSN: 0324-8828, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT4, biodegradability, waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-20376] [data modyf: 21-09-2016 09:58]
[7,5] [0,5]
[5] Mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland - case studies / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2017. Environmental Engineering and Management Journal Vol. 16, no. 2, 481--491, ISSN: 1582-9596, bibliogr. summ. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/
Słowa kluczowe: Landfill Directive 1999/31/EC, mechanical-biological treatment, municipal solid waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20378] [data modyf: 05-02-2018 14:27]
[3,75] [0,25]
[6] Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2016. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 11, 403--406, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: OZE, anaerobic digestion, bilans energetyczny, energy balance, fermentacja metanowa, oczyszczalnia ścieków, renewable energy, sewage treatment plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20880] [data modyf: 19-01-2017 10:10]
[7] Possibilities of reuse of treated wastewater for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley / Sylwia Myszograj, Omar Qteishat, Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2014. Environment Protection Engineering Vol. 40, no. 2, 17--31, ISSN: 0324-8828, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-18279] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[8] The influence of preliminary aerobic treatment on the efficacy of waste stabilisation under leachate recilculation conditions / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka, 2014. Cogent Engineering Vol. 1, no. 1, 1--13, ISSN: 2331-1916, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aerobic decomposition, leachate recirculation, mechanical-biological waste treatment, methane, waste
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/23311916.2014.980027         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18654] [data modyf: 21-02-2017 12:21]
[9] COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2013. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Vol. 27, no. 2, 185--195, ISSN: 0352-9568, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, raw wastewater
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-17471] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[10] Fermentacja i kofermentacja odpadów komunalnych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz, 2013. Wodociągi - Kanalizacja, nr 6, 38--43, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17468] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[11] Green energy from biogas in a Polish-German sewage treatment plant / Zofia Sadecka, Dariusz Bocheński, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2013. Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects Vol. 35, iss. 13, 1249--1255, ISSN: 1556-7036, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: balance, green energy, methane fermentation, sewage sludge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/15567036.2012.751469         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-17322] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[12] Heat flow inside a litter during turkey rearing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zygmunt Lipnicki, Tadeusz Kuczyński, 2013. Biosystems Engineering Vol. 116, 46--50, ISSN: 1537-5110, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2013.06.005         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17482] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[13] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek, 2013. Environment Protection Engineering Vol. 39, no. 2, 5--13, ISSN: 0324-8828, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/EPE130201         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17472] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[14] Effect of aerobic pretreatment of waste on the rate of anaerobic treatment processes / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, 2012. Journal of Material Cycles and Waste Management, [8], ISSN: 1438-4957, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, reduction of emission potential
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10163-012-0100-y         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-16930] [data modyf: 16-01-2013 14:03]
[15] Kinetic constants of decomposition of the municipal solid waste prior to and after mechanical-biological processing field scale / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2012. Archives of Environmental Protection Vol. 38, no. 4, 69--85, ISSN: 0324-8461, bibliogr. tab. wykr.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, rate constants decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/v10265-012-0041-5         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-16987] [data modyf: 11-02-2013 16:22]
[16] Changes of wastewater characteristic during transport in sewers / Omar Qteishat, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2011. WSEAS Transactions on Environment and Development Vol. 7, no 11, 349--358 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD and nitrogen fraction, sewers, wastewater characteristic
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-16338] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Tlenowy rozkład odpadów przed ich składowaniem / Monika Suchowska-Kisielewicz, 2011. Przegląd Komunalny, nr 10, 26--29, ISSN: 1232-9126, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16065] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Recirculation effect on emission period and production of biogas from waste before and after mechanical and chemical treatment / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2010. Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) Vol. 2, 67--72, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biogas, landfills, leachates, mechanical biological treatment wastes, municipal solid waste, recirculation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15110] [data modyf: 21-10-2010 12:38]
[19] Przetwarzanie odpadów a skład fizyczno-chemiczny odcieków / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, 2009. Wodociągi - Kanalizacja, nr 11, 50--53, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15113] [data modyf: 21-10-2010 14:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The efficiency of nitrogen compounds removal in wastewater treatment plant / Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 5--16, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: nitrogen removal, temperatura ścieków, usuwanie związków azotu, wastewater temperature,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0031
[AWI-10704] [data modyf: 30-10-2018 11:28]
[2] Ko-fermentacja pomiotu kurzego / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2016, Vol. 18, s. 609--625, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: C/N, C/N ratio, biogas, biogaz, chicken manure, co-fermentation, ko-fermentacja, pomiot kurzy,

Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10414] [data modyf: 19-01-2017 09:49]
[3] Możliwość wykorzystania substratów organicznych w procesie fermentacji / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2016, Vol. 18, s. 400--413, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT4, BMP, biochemical methane potential, odpady, respirometric index, waste,

Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10415] [data modyf: 19-01-2017 09:51]
[4] Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 121--130, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT4, AT4 test, BMP, BMP test, odpady organiczne, organic waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10476] [data modyf: 28-02-2017 16:54]
[5] Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 163 (43), s. 53--62, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: odpady organiczne, organic waste, test tlenowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10404] [data modyf: 09-09-2016 09:32]
[6] Evaluation of biodegradation of waste before and after aerobic treatment / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 121--132, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aerobic pre-treatment of waste, biodegrability of waste lamdfills, biogas production, municipal solid waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0020
[AWI-10040] [data modyf: 24-08-2015 15:24]
[7] Impact of fertilisation with sewage sludge on the content of lead in salix viminalis biomass / Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 12, s. 33--43, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, heavy metals, lead, metale ciężkie, osady ściekowe, ołów, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9956] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[8] Produkcja biowodoru z odpadów w warunkach fermentacji / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 154 (34), s. 55--64, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: biohydrogen, biowodór, fermentacja, pre-treatment of waste, przetwarzanie odpadów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9999] [data modyf: 29-07-2015 11:11]
[9] Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 31--47, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ammonia nitrogen, amoniak, corn silage, digestion, fermentacja metanowa, kiszonka z kukurydzy, metan, methan, obornik drobiowy, poultry manure, testing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9974] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[10] Aspekty prawne i technologiczne współspalania osadów ściekowych / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 65--78, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, przekształcanie termiczne, technologie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9639] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[11] Determination of reliable concentrations of pollutants in raw wastewater based on different sampling methods / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Omar Qteishat, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 99--107, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9839] [data modyf: 24-08-2015 14:57]
[12] Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW / Tomasz Warężak(*), Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2013, T. 13 cz.2, s. 1243--1259, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9583] [data modyf: 12-05-2016 09:22]
[13] Substraty do procesu ko-fermentacji / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 23--33, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biogaz, ko-fermentacja, odpady, osady ściekowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9637] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[14] Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w gminie Łagów Lubuski - pierwsze miesiące eksploatacji / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Janusz Waś, Tomasz Musiałowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 84--94, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9471] [data modyf: 11-01-2013 18:16]
[15] Transformations of organic compounds in the open intercepting sewer / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 19--28, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: COD fraction, biochemical process, cascade, dissolved oxygen, opec intercepting sewer,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9809] [data modyf: 27-02-2014 13:36]
[16] Źródła ścieków dopływających do oczyszczalni w Kostrzynie nad Odrą / Marta Mazurkiewicz, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 24--34, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9490] [data modyf: 15-01-2013 17:17]
[17] Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 5--17, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aspekty prawne, legal aspects, natural utilization, osady ściekowe, przyrodnicze wykorzystanie, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9331] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Produkcja biowodoru w procesach biologicznych / Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 18--25, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: biofotoliza, biohydrogen production, biophotolysis, fermentacja, fermentation, fotosynteza anoksygenowa, photosynthesis, produkcja biowodoru,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9332] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Rola tlenowego rozkładu odpadów przed ich składowaniem w przebiegu procesów zachodzących na składowiskach / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 66--77, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aerobic degradation, landfill, leachate, mechanical-biological treatment, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, odcieki, odpady, rozkład tlenowy, składowiska, waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9144] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] The methods to intensify waste decomposition / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 59--73, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: aerobic degradation, landfills, leachate, mechanical biological treatment wastes, municipal solid waste, recirculation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9201] [data modyf: 06-08-2015 12:51]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Decision support system for sustainable and GHG optimised milk production in key European areas (MilKey) - project presentation, 2020. Barbara Amon, Joanna Frątczak-Müller, Anna Rychła, Monika Suchowska-Kisielewicz, Wilfried Winiwarter // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 16, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23744] [data modyf: 02-12-2020 09:40]
[0] [0]
[2] General guidelines for the assessment of nitrogen emissions from waste and wastewater treatment plants, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 75, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23757] [data modyf: 02-12-2020 10:13]
[0] [0]
[3] Mitigating greenhouse gas emissions from livestock systems (MELS) - project presentation, 2020. Barbara Amon, Anna Rychła, Monika Suchowska-Kisielewicz, Wilfried Winiwarter // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 17, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23745] [data modyf: 02-12-2020 09:44]
[0] [0]
[4] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]
[5] An evaluation of fermentation efficiency of selected substrates from the agri-food sector on a physical, chemical and biological basis, 2018. Monika Suchowska-Kisielewicz // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500092   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23357] [data modyf: 01-02-2019 11:28]
[0] [0]
[6] An evaluation of fermentation efficiency of selected substrates from the agri-food sector on a physical, chemical and biological basis, 2018. Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 114 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: agri-food waste, biodegradation, fermentation

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23087] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[0] [0]
[7] Assessment of efficiency of sewage treatment plants with a Pe of 45000, 2017. Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 105--106, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22765] [data modyf: 11-10-2017 10:21]
[0] [0]
[8] Ocena podatności substraktów na rozkład biochemiczny w testach AT4 i BMP, 2016. Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej : ogólnopolska konferencja. Wrocław, Polska [Poznań] : Ekorum, 2016, s. 69--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22198] [data modyf: 30-06-2016 11:29]
[9] Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy substratów i ko-substratów odpadowych, 2015. Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 147--148, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: biodegradacja, biogaz, odpady

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21806] [data modyf: 17-07-2015 10:24]
[10] Poprawa efektywności denitryfikacji i defosfatacji ścieków na przykładzie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o RLM 45 000, 2015. Monika Suchowska-Kisielewicz, Wioletta Sita // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 149--150, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: denitryfikacja, nitryfikacja, oczyszczanie ścieków

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21807] [data modyf: 17-07-2015 10:28]
[11] Efektywna gospodarka biogazem w oczyszczalni ścieków, 2013. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Elżbieta Weiss, Monika Suchowska-Kisielewicz, Marcin Pawęska // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka. ZET 2013 : materiały i studia : materiały konferencyjne. Nałęczów, Polska Lublin : Wydaw. KAPRINT, 2013, s. 41--50, ISBN: 9788393432899
Słowa kluczowe: bilans energii, biogaz, fermentacja metanowa, osady ściekowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20819] [data modyf: 29-07-2015 11:37]
[12] Frakcje ChZT w ściekach miejskich, 2013. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, Konferencje; 69, s. 62, ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21631] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[13] Thermal and chemical disintegration of excessive sewage sludge, 2013. Sylwia Myszograj, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka // W: The 1st International Global Virtual Conference - GV-CONF 2013. Žilina, Słowacja Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2013, s. 413--417, ISBN: 9788055406497 http://www.gv-conference.com
Słowa kluczowe: alkali dose, disintegration, excessive sewage sludge, soluble COD, temperature

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20945] [data modyf: 25-08-2015 09:47]
[14] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych, 2013. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, Konferencje; 69, s. 68, ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21632] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[15] COD fractions in municipal wastewater, 2012. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 82 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20607] [data modyf: 16-01-2013 12:48]
[16] Comparison of disintegration methods of the excessive sewage sludge, 2012. Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 66 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20605] [data modyf: 16-01-2013 12:43]
[17] Evaluation of biological waste decomposition before and after aerobic treatment, 2012. Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 108 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20609] [data modyf: 16-01-2013 12:57]
[18] Possibilities of treated wastewater reuse for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley, 2012. Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 67 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20606] [data modyf: 16-01-2013 12:46]
[19] Realization of mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland, 2012. Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 109 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20610] [data modyf: 16-01-2013 12:58]
[20] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition, 2012. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 83 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20608] [data modyf: 16-01-2013 12:54]
[21] Skład chemiczny odcieków po ich mechaniczno-biologicznym unieszkodliwieniu, 2007. Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz - Poznań, Polska Poznań : FUTURA, 2007, s. 829--839, ISBN: 978836005519X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19762] [data modyf: 21-10-2010 11:12]
[22] Wpływ recyrkulacji na ilość i skład chemiczny gazu składowiskowego, 2007. Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz - Poznań, Polska Poznań : FUTURA, 2007, s. 907--919, ISBN: 978836005519X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19763] [data modyf: 21-10-2010 11:14]
[23] Ocena efektywności technologicznej modernizowanej oczyszczalni Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie, 2002. Monika Suchowska-Kisielewicz, Mirosław Mąkowski // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku V : konferencja naukowo-techniczna : "Oczyszczanie ścieków - nowe trendy". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, s. 97--109, ISBN: 8391601587
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15262] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski