System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Barbara Walczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 47 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach pokopalnianych w rejonie Łuku Mużakowa (woj. lubuskie), Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz
// W: Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych, 2015. / pod red. S. Orła, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, s. 55--71, ISBN: 9788364758188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17640] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[2] Lead and zinc in the street dust of Zielona Góra, Poland, Barbara Walczak
// W: Environmental engineering III, 2010. / ed. by L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski, London : Taylor & Francis Group, s. 105--113, ISBN: 9780415548823
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[WZCZ-11938] [data modyf: 29-04-2010 11:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The content of lead in soils of allotment gardens in Zielona Góra, Poland / Barbara Walczak, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, Tomasz Lassota, Andrzej Greinert, Michał Drab, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 1, 41--46, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19809] [data modyf: 16-03-2017 17:12]
[2] The state of soil contaminated with nickel in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 1, 13--20, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19808] [data modyf: 16-03-2017 17:11]
[3] Sorption of nickel in soils of an area affected by the metal industry / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab, 2014. Polish Journal of Soil Science Vol. 47, no. 2, 101--108, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18935] [data modyf: 07-09-2015 12:51]
[4] The content of copper in soils of allotment gardens in Zielona Góra, Poland / Barbara Walczak, 2014. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources Vol. 25, no. 4, 41--44, ISSN: 1230-7831, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: allotment gardens, copper, gleba, miedź, ogródki działkowe, sil
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/oszn-2014-0030
[AWCZ-19457] [data modyf: 23-10-2015 14:30]
[5] Miedź, kadm i cynk w pyle drogowym miast oraz określenie toksyczności związków tych metali metodą biologiczną / Marlena Piontek, Barbara Walczak, Wanda Czyżewska, Hanna Lechów, 2012. KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych T. 61, nr 3, 409--415, ISSN: 0023-4249, tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16747] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Wpływ geomechanicznych przekształceń gleb miejskich obszarów komunikacyjnych na ich właściwości fizyczno-chemiczne / Barbara Walczak, Andrzej Greinert, Łukasz Gosk, Kinga Górka, 2011. Roczniki Gleboznawcze T. 62, nr 2, 412--419, ISSN: 0080-3642, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: communication areas, gleby miejskie, physico-chemical properties, tereny komunikacyjne, urban soils, właściwości fizyczno-chemiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15759] [data modyf: 06-07-2011 14:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zawartość niklu i ołowiu w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze / Barbara Walczak, Magdalena Jankowiak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 18--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: gleba, nikiel, ołów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10354] [data modyf: 25-04-2016 12:58]
[2] Chemical soil degradation in the area of the Głogów copper smelter protective forest / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 61--71, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: copper, heavy metal, industrial areas, lead, soil pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0022
[AWI-10226] [data modyf: 26-10-2015 15:39]
[3] Zawartość miedzi w glebie w różnych odległościach od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka / Barbara Walczak, Tomasz Chutko // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 95--105, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: gleby, miedź, pH, zasolenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10090] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[4] Koncentracja cynku w glebach, w różnych odległościach od krawędzi jezdni na przykładzie drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka / Barbara Walczak, Tomasz Chutko // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 26--39, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cynk, gleba, obszary przydrożne, roadside areas, soil, zinc,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9333] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Substancje ropopochodne w pyle drogowym w Zielonej Górze / Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 138 (18), s. 50--56, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: pył drogowy, substancje ropopochodne, węglowodory,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8700] [data modyf: 23-07-2010 11:17]
[6] Zawartość fosforanów w pyle drogowym w Zielonej Górze / Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 42--49, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: fosforany, phosphate, pył drogowy, street dust,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8983] [data modyf: 07-07-2011 10:15]
[7] Zawartość formy ogólnej i łatwo przyswajalnej miedzi w pyłach drogowych w Zielonej Górze / Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 126--135, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: miedź, pyły drogowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8668] [data modyf: 08-06-2010 11:27]
[8] Zawartość całkowita oraz form łatwo przyswajalnych niklu i kadmu w pyłach drogowych w Zielonej Górze / Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 420--430, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cd, Ni, kadm, nikiel, pyły drogowe, street dust,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Zanieczyszczenia promieniotwórcze powietrza na terenie województwa lubuskiego / Barbara Walczak // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 209--212 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ochrona radiologiczna, promieniowanie, radionuklidy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ochrona radiologiczna w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji na terenie województwa lubuskiego / Barbara Walczak // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 435--439 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ochrona radiologiczna, prawo atomowe, promieniotwórczość,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6618] [data modyf: 23-09-2004 09:00]
[11] Organiczne i próchniczne poziomy gleb jako surowiec w kształtowaniu terenów zieleni / Andrzej Greinert, Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 121--126, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: humus, kształtowanie terenów zieleni, peat, próchnica glebowa, torfy, urban green areas,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Występowanie wybranych pierwiastków śladowych w owocnikach podgrzybka brunatnego Xerocomus badius zebranych w lasach okolic Zielonej Góry / Henryk Greinert, Barbara Walczak // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 379--384 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Xerocomus badius, pierwiastki śladowe, podgrzybek brunatny,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6172] [data modyf: 10-09-2020 12:33]
[13] Zawartość metali ciężkich : ołowiu niklu i miedzi w pyle drogowym Zielonej Góry / Barbara Walczak // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 392--397 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: metale ciężkie, pył drogowy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6173] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Skład granulometryczny oraz zawartość materii organicznej w pyle drogowym w Zielonej Górze / Barbara Walczak // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 224--228 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: próchnica, pyły drogowe, skład granulometryczny, węgiel organiczny,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Antropogeniczne materiały macierzyste gleb miejskich Zielonej Góry / Andrzej Greinert, Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 99--104 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3406] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Jakość wód zrzutowych oczyszczalni ścieków w Świebodzinie i metody zmniejszenia zawartości fosforu / Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 361--366 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3444] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[17] Skład pyłów drogowych w świetle ochrony środowiska miejskiego / Barbara Walczak // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 128--131 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: pyły drogowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3341] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Cost-effectiveness analysis of solutions sewage disposal, 2017. Barbara Walczak, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 116, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22766] [data modyf: 11-10-2017 10:22]
[2] Effect of building materials on soil properties, 2017. Jakub Kostecki, Dagmara Wiech, Barbara Walczak, Dariusz Królik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 62, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22758] [data modyf: 11-10-2017 09:56]
[3] Organic carbon in soils of the urban parks - review, 2016. Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, Barbara Walczak, E. Śmiotała, M. Szewczyk // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22556] [data modyf: 02-03-2017 13:53]
[4] Soil organic matter of urban park, 2016. Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, E. Śmiotała, M. Szewczyk, M. Bylica, M. Kozłowska, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 212, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22298] [data modyf: 17-10-2016 12:44]
[5] Soil sealing in a context of urban soils properties development, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 133, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22295] [data modyf: 17-10-2016 12:35]
[6] The content of chrome and nickel in soils of allotment garden in Ochla in Lubuskie, Poland, 2016. Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 208, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22297] [data modyf: 17-10-2016 12:39]
[7] The content of chrome in soils at different distances from the provincial road in Lubuskie Poland, 2016. Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 209, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22553] [data modyf: 02-03-2017 12:03]
[8] The selected properties of soils of the former railroads in Zielona Góra, 2016. Barbara Walczak, Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22555] [data modyf: 02-03-2017 13:51]
[9] Urban development and urban soil degradation - case study in Zielona Góra, Poland, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 134, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22296] [data modyf: 17-10-2016 12:37]
[10] Urban sprawl as a factor of soil degradation, 2016. Jakub Kostecki, Michał Drab, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22554] [data modyf: 02-03-2017 13:49]
[11] Construction debris as the anthropogenic bedrock of Technosols, 2015. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 100--104, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Technosols, rubble, urban soils, wastes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21956] [data modyf: 05-11-2015 16:36]
[12] Impact of the anthropogenic deposits on properties of the urban soils, 2015. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 96--99, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: anthropogenic additives, anthropogenic soils, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21955] [data modyf: 05-11-2015 16:15]
[13] The possibility of the hybrid poplar use in the soil phytoremediation process, 2015. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: International Conference Contaminated Sites - Bratislava 2015. Bratislava, Słowacja Bratislava : [brak wydawcy], 2015, s. 190--191
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21754] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[14] Zawartość miedzi w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze, 2015. Barbara Walczak, Radosław Gawda, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 159, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: miedź, tereny kolejowe, zanieczyszczenie gleby

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21808] [data modyf: 17-07-2015 10:34]
[15] Odpady budowlane jako macierzysty materiał technosoli, 2014. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 99, ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gruz budowlany, skały technogenne, technosole

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21379] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[16] Pedogeneza na rekultywowanych hałdach pokopalnianych w okolicy Łęknicy, 2014. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 91, ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gleby inicjalne, rekultywacja, technosole, tereny pokopalniane

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21378] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[17] Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narazonej na imisje przemysłowe, 2014. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 187--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21616] [data modyf: 02-09-2015 12:40]
[18] Skażenie miast metalami Cu, Cd, Zn i ich toksyczność określona metodą fizykochemiczną i biologiczną : streszczenie, 2012. Marlena Piontek, Barbara Walczak, Wanda Czyżewska // W: II Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne : Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny toksyczności środowiska i substancji chemicznych. Konstantynów Łódzki, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [1 s.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20340] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Zawartość całkowita i form łatwo rozpuszczalnych chromu w pyłach drogowych w Zielonej Górze, 2008. Barbara Walczak // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008. Kraków, Polska Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, 2008, Sympozja i konferencje KKMU, nr 3, s. 353--358, ISBN: 9788392776208
Słowa kluczowe: Zielona Góra, chromium, pył drogowy, street dust

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18934] [data modyf: 29-09-2008 14:29]
[20] Zawartość całkowita i form łatwo rozpuszczalnych kobaltu w pyłach drogowych w Zielonej Górze, 2008. Barbara Walczak // W: Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki : III konferencja naukowo-techniczna doktorantów i młodych naukowców. Warszawa, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2008, s. 272--277, ISBN: 9788388909726
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18932] [data modyf: 29-09-2008 13:54]
[21] Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry, 2005. Barbara Walczak // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w inżynierii ochrony środowiska : I Konferencja Naukowa Doktorantów. Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 292--297, ISBN: 8370858872
Słowa kluczowe: metale ciężkie, pyły drogowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Schmutzladung Getragen durch Strassenstaub am Beispiel von Zielona Góra, 2002. Barbara Walczak // W: Grund und Bodenverunreinigung sowie deren Ausmass und Möglichkeiten der Beseitigung : IV Deutsch-Polnisches Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, s. 127--134, ISBN: 8390516721 .- Materiały również w jęz. polskim
Słowa kluczowe: Schwermetalle, Strassenstaub, chemische Reaktion

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15220] [data modyf: 15-01-2003 13:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski