System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Krzysztof Białas-Heltowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 21 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013. , Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
[2] The use of sensitivity of objectives for evaluation of Pareto-optimal solutions, Krzysztof Białas-Heltowski, Ryszard Rohatyński
// W: Design methods for practice, 2006. / ed. R. Rohatyński, P. Poślednik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 9--14, ISBN: 8374810459
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[WZCZ-8519] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wrażliwość jako kryterium wyboru rozwiązania najlepszego ze zbioru rozwiązań polioptymalnych, Krzysztof Białas-Heltowski, Ryszard Rohatyński
// W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2006, 2006. / red. W. Tarnowski, T. Kiczkowiak, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 15--22, ISBN: 8373651012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8384] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Integracja metody FMEA z obliczeniami niezawodnościowymi elementów i zespołów maszyn, Ryszard Rohatyński, Krzysztof Białas-Heltowski
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2004. / red. R. Knosala, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 365--372, ISBN: 8320429528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6217] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Investigation of evolutionary algorithm effectiveness in optimal synthesis of certain mechanism, Krzysztof Białas-Heltowski, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński
// W: Evolutionary methods in mechanics : proceedings of the IUTAM Symposium held in Cracow, Poland, 24-27 september, 2002, 2004. , Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Solid Mechanics and its Application 117), s. 13--22, ISBN: 1402022670
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Scan rate and fluoride concentration effect on the anodic growth of self-aligned titanium dioxide nanotubes in phosphates / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, 2013. ECS Transactions Vol. 50, iss. 37, 263--270, ISSN: 1938-6737, , eISSN: 1938-5862, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1149/05037.0263ecs
[AWCZ-17640] [data modyf: 21-02-2017 12:33]
[2] Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie / Tomasz Hołówko, Krzysztof Białas-Heltowski, 2012. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, no 2, 147--150, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: "card-T", "karta-T", maksymalny zakres strzałkowy, osoby niepełnosprawne, the disabled, the maximum range of sagittal, wheelchair, wózek inwalidzki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16628] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Effect of fluorides on bioactivity of titania nanotubes in SBF solution - by EIS studies / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Krzysztof Białas-Heltowski, Izabela Głazowska, Tomasz Klekiel, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, 2011. Archives of Materials Science and Engineering Vol. 51, iss. 1, 33--39, ISSN: 1897-2764, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamics of deposition, electrochemical impedance spectroscopy, hydroxyapatite, simulated body fluid, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-16359] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Competition between phosphates and fluorides at anodic formation of titania nanotubes on titanium / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Krzysztof Kowalski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, 2010. Surface and Interface Analysis Vol. 42, iss. 6-7, 471--474, ISSN: 0142-2421, bibliogr. rys. summ. .- Special Issue: ECASIA '09
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-14870] [data modyf: 01-12-2010 10:25]
[5] Metoda analizy polioptymalnych rozwiązań konstrukcji mechanicznych / Krzysztof Białas-Heltowski, Ryszard Rohatyński, 2008. Przegląd Mechaniczny, nr 3, 19--23, ISSN: 0033-2259, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wpływ stężenia jonów fluorkowych na wzrost anodowej samoorganizującej się warstwy nanorurek TiO2 / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, A. Kaczmarek, Krzysztof Białas-Heltowski, 2008. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 11, nr 77-80, 46--48, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13423] [data modyf: 04-12-2008 13:50]
[7] Wpływ szybkości narastania potencjału na proces anodowego formowania nanorurek TiO2 / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, A. Kaczmarek, Krzysztof Białas-Heltowski, 2008. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 11, nr 77-80, 48--51, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13424] [data modyf: 04-12-2008 13:53]
[8] Wybrane problemy kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej - dyskusja pokonferencyjna / Ryszard Tadeusiewicz, Krzysztof Białas-Heltowski, 2008. Inżynieria Biomedyczna Vol. 14, no 4, 340--343
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13551] [data modyf: 04-02-2009 12:43]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Doświadczalna analiza wydłużeń mechanizmów przegubowych hamulców pojazdów / Kazimierz Dobrucki, Krzysztof Białas-Heltowski // W: Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - (Transport) .- 2003, nr 1(17), s. 107--112 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6374] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[2] Anodic oxidation of titanium in fluoride containing phosphoric acid solutions for surgical applications, 2009. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek, Krzysztof Białas-Heltowski // W: 5th Kurt Schwabe Symposium form Corrosion to Semiconductors - KSCS 2009 : abstracts. Erlangen, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [1] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19253] [data modyf: 30-06-2009 12:48]
[3] The influence of variation of design variables values on response of a mechanical system, 2007. Krzysztof Białas-Heltowski // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 24th International Colloquium. Svitavy, Czechy Pardubice : University of Pardubice, 2007, s. 187--192, ISBN: 9788071949626
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] A method for intelligent prediction of missed data, 2005. Krzysztof Białas-Heltowski, Ryszard Rohatyński // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AI-METH 2005. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 29--32, ISBN: 8392160584
Słowa kluczowe: data prediction, lazy learning technique, response surface methodology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17494] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Narzędzia do badania zależności między wielkościami konstrukcyjnymi w obliczeniach inżynierskich, 2005. Krzysztof Białas-Heltowski, Ryszard Rohatyński // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gdynia - Jurata, Polska Gdynia : Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005, T. 2 : Referaty sesyjne i plakatowe, s. 81--88, ISBN: 838743809X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17397] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Evolutionary algorithms in cooperation with traditional optimization at optimal synthesis of a planar linkage mechanism, 2002. Krzysztof Białas-Heltowski, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2002. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2002, s. 91--96, ISBN: 8391463230
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, four-bar mechanism, optimal synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego / Krzysztof Białas-Heltowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Mechaniczny, 2006 .- 172 s. / Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski