System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Edward Tertel
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zastosowanie informatyki : materiały dydaktyczne : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu, 2001. Joanna Cyganiuk, Agnieszka , Julian Jakubowski, Robert Janowski, Piotr Kuryło, Edward Tertel, Andrzej Majorczyk, Zielona Góra : Wydaw. UZ 169 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Materiały pomocnicze : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Zastosowanie informatyki, Technika komputerowa dla studentów Wydziału Mechanicznego, 1998. Joanna Cyganiuk, Jolanta Furmankiewicz, Dariusz Jadach, Julian Jakubowski, Robert Janowski, Mariusz Jenek, Piotr Kuryło, Edward Słoński, Edward Tertel, Zielona Góra : - 112 s. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13842] [data modyf: 14-06-2017 12:46]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Structure and mechanical properties of ductile iron GJS-500-7 / Piotr Kuryło, Edward Tertel, 2017. Revista de Metalurgia Vol. 53, iss. 2, 1--9, ISSN: 0034-8570, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ductile iron, Hardness distribution, Structures, Transition zone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3989/revmetalm.095         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-21470] [data modyf: 13-06-2017 09:54]
[2] The stability of the sandwich conical shell panel - the stress state analysis / Edward Tertel, Piotr Kuryło, 2017. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 24, Suppl. 1, 55--60, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling, deformation, sandwich shell, stability, stress
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 0.17559/TV-20140912102638
[AWCZ-21401] [data modyf: 26-05-2017 09:47]
[3] Machine vision investigate the trajectory of the motion human body - review of the methods / Piotr Kuryło, Joanna Cyganiuk, Edward Tertel, Peter Frankovský, 2016. Acta Mechatronica : International Scientific Journal about Mechatronics Vol. 1, iss. 2, 7--13, ISSN: 2453-7306, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: dedicated software, lighting, machine vision, rehabilitation
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19899] [data modyf: 17-05-2017 10:16]
[4] The importance of a surface layer of a cast iron casting in the design of technological processes / Piotr Kuryło, Władysław Papacz, Edward Tertel, 2015. Acta Mechanica Slovaca Vol. 19, no. 2, 15--22, ISSN: 1335-2393, , eISSN: 1339-3073, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hardness, reaction zone, surface layer, transition zone
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19008] [data modyf: 22-02-2017 09:30]
[5] The stress state in the three-layer open conical shell during stability loss / Edward Tertel, Piotr Kuryło, Władysław Papacz, 2015. Acta Mechanica Slovaca Vol. 19, no. 3, 38--44, ISSN: 1335-2393, , eISSN: 1339-3073, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling, plasticity, sandwich shells, stability, stress
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19270] [data modyf: 17-05-2017 10:18]
[6] The use of mathematical model of hardness spread in the research on the property of cast-iron molds / Piotr Kuryło, Peter Frankovský, Edward Tertel, J. Janek, 2015. Metalurgija Vol. 54, no. 1, 105--108, ISSN: 0543-5846, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cast-iron molds, foundry, hardness, surface layer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-18456] [data modyf: 24-08-2015 13:20]
[7] Analysis of the fatigue life of composite leaf springs / Władysław Papacz, Edward Tertel, Peter Frankovský, Piotr Kuryło, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 611, 346--351, ISSN: 1662-7482,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.611.346         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-18333] [data modyf: 20-08-2015 13:58]
[8] Parallelepiped sandwich shell - searching for the optimal geometric parameters / Edward Tertel, Piotr Kuryło, Władysław Papacz, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 611, 170--174, ISSN: 1662-7482,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.611.170         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-18336] [data modyf: 20-08-2015 13:58]
[9] Performance comparison of conventional and composite leaf spring / Władysław Papacz, Edward Tertel, Piotr Kuryło, 2014. Journal of Measurements in Engineering Vol. 2, no. 1, 24--28, ISSN: 2335-2124, , eISSN: 2424-4635,
Słowa kluczowe: composite, glass fibre reinforced plastic (GFRP), leaf spring
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18358] [data modyf: 20-08-2015 13:59]
[10] A sample of calculation of anisotropy loaded beams / Władysław Papacz, Piotr Kuryło, Edward Tertel, 2013. American Journal of Mechanical Engineering Vol. 1, no. 7, 300--303, ISSN: 2328-4110, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: calculations, crooked beams, strength
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.12691/ajme-1-7-29
[AWCZ-17793] [data modyf: 20-08-2015 12:10]
[11] Stability of elastic-plastic sandwich conical shells with a change in the thickness of face-layers / Edward Tertel, 2013. Journal of Vibroengineering Vol. 15, iss. 2, 684--692, ISSN: 1392-8716, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: buckling, critical load, plasticity, sandwich shells, stability, strain energy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-17439] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[12] The composite control arm - analysis of the applicability in conventional suspension / Władysław Papacz, Piotr Kuryło, Edward Tertel, 2013. American Journal of Mechanical Engineering Vol. 1, no. 7, 161--164, ISSN: 2328-4110, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control arm, motor vehicle, polymer composite
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.12691/ajme-1-7-1
[AWCZ-17794] [data modyf: 20-08-2015 12:10]
[13] Buckling of elastic-plastic sandwich conical shells - theoretical studies / Edward Tertel, Joanna Cyganiuk, Piotr Kuryło, 2011. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 16, no 1, 129--140, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling, plasticity, sandwich sells, stability, strain energy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15544] [data modyf: 23-03-2011 13:54]
[14] The influence of an effective friction angle on the velocity of material of group III, leaving the impact plate / Joanna Cyganiuk, Piotr Kuryło, Edward Tertel, 2009. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 14, no 4, 929--939, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: effective friction angle, fine materials, impact plate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14405] [data modyf: 21-01-2010 10:16]
[15] Wpływ optymalizacji procesów projektowo-konstrukcyjnych na ochronę środowiska naturalnego / Piotr Kuryło, Edward Tertel, 2008. Archives of Foundry Engineering Vol. 8, spec. iss. 2, 129--136, ISSN: 1897-3310, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ekologiczno-alternatywna technologia, ochrona środowiska, optymalizacja, synergia projektowania
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13245] [data modyf: 02-07-2014 12:44]
[16] Wybrane problemy automatyzacji i kontroli procesu wzbogacania rudy miedzi / Andrzej Jankowiak, Piotr Kuryło, Edward Tertel, 2006. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 4, 31--34, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Urządzenia transportowo-pozycjonujące dla elementów o małych wymiarach w aspekcie kontroli jakości / Piotr Kuryło, Krzysztof Łasiński, Edward Tertel // W: Prace Wydziału Mechanicznego w zakresie Podstaw Konstrukcji Maszyn .- 2000, s. 99--110 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Optymalizacja parametryczna trójwarstwowej rury o przekroju prostokątnym / Krzysztof Magnucki, Edward Tertel // W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej .- 1997, z. 4, s. 217--222 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4727] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Buckling of sandwich conical shells including the plasticity and unloading, 2015. Edward Tertel // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 957--958, ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: buckling, deformation, stability, stress, unloading

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21861] [data modyf: 30-09-2015 11:41]
[2] Mathematic Model of the use of Raw Spheroidal Iron Casts, 2014. Piotr Kuryło, Edward Tertel, Peter Frankovský, Michal Kelemen, Joanna Cyganiuk // W: Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. MMaMS 2014 : 6th International Conference. Novy Smokovec, Słowacja [b. m.] : [brak wydawcy], 2014, Procedia Engineering, Vol. 96, s. 257--267
Słowa kluczowe: reaction of zone, spheroid cast iron, surface layer, transitory zone

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2014.12.152   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-21609] [data modyf: 17-03-2017 17:30]
[3] Modelling of the flow of streams of cohesionless and cohesive bulk materials in a conveyor discharge point of a descending belt conveyor, 2014. Joanna Cyganiuk, Piotr Kuryło, Edward Tertel // W: Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. MMaMS 2014 : 6th International Conference. Novy Smokovec, Słowacja [b. m.] : --, 2014, Procedia Engineering, Vol. 96, ISSN 1877-7058, s. 28--38
Słowa kluczowe: bulk materials, cohesion, discharge point, modeling of the flow, pouring points

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2014.12.094   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[KONF-21607] [data modyf: 17-03-2017 17:28]
[4] The distribution of stress in a sandwich conical shell panel under combined load, 2014. Edward Tertel, Piotr Kuryło, Joanna Cyganiuk // W: Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. MMaMS 2014 : 6th International Conference. Novy Smokovec, Słowacja [b. m.] : [brak wydawcy], 2014, Procedia Engineering, Vol. 96, ISSN 1877-7058, s. 467--476
Słowa kluczowe: deformation, sandwich shell, stress

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2014.12.117   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[KONF-21611] [data modyf: 17-03-2017 17:30]
[5] Automatyzacja kontroli procesu na przykładzie procesu wzbogacania rudy miedzi, 2006. Andrzej Jankowiak, Piotr Kuryło, Edward Tertel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 2, s. 271--277, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] The elastic-plastic stability of sandwich conical shells with combined load, 2005. Edward Tertel, Piotr Kuryło // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2005 : Sbornik naucnych trudov. Moskva, Rosja Moskva : MGGU "Stankin", 2005, T. 1, s. 44--52, ISBN: 580370282X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] The surface layer structure of spheroidal cast iron GJS casts, 2005. Piotr Kuryło, Edward Tertel, Ryszard Gorockiewicz // W: 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science STERMAT. Zakopane, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2005, Vol. 1, s. 284--289, ISBN: 839178343X
Słowa kluczowe: exploitational, properties, spheroidal cast iron gjs, structure, surface layer, technological properties

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17334] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Wykorzystanie metod statystycznych w projektowaniu warstwy wierzchniej odlewów żeliwnych, 2005. Piotr Kuryło, Edward Tertel // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2005 : Sbornik naucnych trudov. Moskva, Rosja Moskva : MGGU "Stankin", 2005, T. 1, s. 10--23, ISBN: 580370282X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17347] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Stability of elastic-plastic sandwich conical shells - the influence of geometrical parameters on critical load, 2004. Edward Tertel, Jerzy Zielnica // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 255--262, ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: sandwich shells, stability, yield condition

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16625] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Stability of elastic-plastic sandwich conical shells with unsymmetrical faces under two parametric loads, 2004. Jerzy Zielnica, Edward Tertel // W: Thin-Walled Structures : Advances in Research, Design and Manufacturing Technology : Proceedings of the Fourth International Conference. Loughborough, Wielka Brytania Bristol : Institute of Physics Publishing, 2004, s. 753--760
Słowa kluczowe: buckling, plasticity, sandwich shells, stability, strain energy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16887] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Dobór optymalnych parametrów geometrycznych trójwarstwowej rury prostokątnej przy uwzględnieniu stateczności lokalnej, 1997. Krzysztof Magnucki, Edward Tertel // W: VIII Sympozjum stateczności konstrukcji. Zakopane, Polska [B.m] : [brak wydawcy], 1997, s. 175--180
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13506] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zastosowanie zasad algebry logiki w projektowaniu urządzeń sortujących wyroby, 1997. Krzysztof Łasiński, Edward Tertel // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, Sekcja 2 : Projektowanie współbieżne, s. 71--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13862] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Najnowsze doniesienia ze świata techniki / (Red.) Piotr Kuryło, Edward Tertel .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, 134 s. .- ISBN: 9788374811323
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4409] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Analiza stateczności trójwarstwowej, otwartej powłoki stożkowej o niesymetrycznej budowie warstw nośnych w zakresie sprężysto-plastycznym / Edward Tertel .- Politechnika Poznańska : Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, 2003 .- 130 s.
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Obrotnica do obróbki, zwłaszcza spawania, kontenerów ładunkowych / Dariusz Tomkiewicz, Mateusz Nagórny, Piotr Kuryło, Edward Tertel .- Numer : P.396440 .- Data zgłoszenia : 27-09-2011 .- Data udzielenia : 18-06-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[2] Obrotnica do obróbki, zwłaszcza spawania kontenerów ładunkowych / Dariusz Tomkiewicz, Mateusz Nagórny, Piotr Kuryło, Edward Tertel .- Numer : P.396440 .- Data zgłoszenia : 27-09-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski