System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Beata Nowogońska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 132 pozycji bibliograficznych
46 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej, 2017. Beata Nowogońska, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 152 s. (Studia z Zakresu Inżynierii 96), ISBN: 9788393953400, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13690] [data modyf: 24-05-2019 14:38]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Diagnoses in the Aging Process of Residential Buildings Constructed Using Traditional Technology, Beata Nowogońska
// W: Life Cycle Prediction and Maintenance of Buildings, 2020. / eds. J. de Brito, A. Silva, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, s. 67--81, ISBN: 9783039367290
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.3390/buildings9050126   (pkt: 5)
[WZCZ-21736] [data modyf: 23-10-2020 11:49]
[5] [1]
[2] Value of Technical Wear and Costs of Restoring Performance Characteristics to Residential Buildings, Beata Nowogońska, Jacek Korentz
// W: Architecture and Engineering: The Challenges - Trends - Archievements, 2020. / ed. O. Karpiński, W. Bonenberg, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, s. 185--193, ISBN: 978303943750 (pdf) .- This is a reprint of articles from the Special Issue published online in the open access journal
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.3390/buildings10010009   (pkt: 5)
[WZCZ-21860] [data modyf: 08-01-2021 10:03]
[2,5] [0,5]
[3] Diagnoza stanu technicznego budynków jako wskaźnik skali potrzeb rewitalizacji na przykładzie Kożuchowa, Beata Nowogońska
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, 2019. / red. nauk. M. Kaszyńska, Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 437--440, ISBN: 9788376632865
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20931] [data modyf: 06-06-2019 12:31]
[20] [1]
[4] Prognoza zmian stanu technicznego budynków mieszkalnych w pełnym okresie ich użytkowania, Beata Nowogońska
// W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody, 2018. / red. A. Sobotka, E. Radziszewska-Zielina, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Studia z Zakresu Inżynierii 99), s. 235--256, ISBN: 9788393953431
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20505] [data modyf: 30-05-2019 17:46]
[20] [1]
[5] Przyczyny stanu przedawaryjnego XVII-wiecznego kościoła ryglowego, Beata Nowogońska
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, 2017. / red. nauk. Maria Kaszyńska, Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 217--225, ISBN: 9788376632346
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19116] [data modyf: 29-05-2019 18:11]
[20] [1]
[6] Performance characteristics of residential buildings, Beata Nowogońska
// W: A house in a city : properties of an architectural thing, 2016. / red. T. Kozłowski . Vol. 7, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej (Series Architecture (ISSN 0860-097X) 535), s. 61--68, ISBN: 0860-097X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18517] [data modyf: 17-03-2017 15:36]
[7] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych jako model prognozowania szeregu czasowego, Beata Nowogońska
// W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych, 2015. / pr. zb. pod red. T. Błaszczyńskiego i in., Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 331--339, ISBN: 9788371252525
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17482] [data modyf: 13-01-2016 12:40]
[8] Trwałość budynku a trwałość zapisu architektury - Dom Angielski w Parku Mużakowkim, Beata Nowogońska
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, 2013. / red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski . T. 2, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej (Monografia : Seria Architektura 441), s. 418--421
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15716] [data modyf: 17-08-2015 14:09]
[9] Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej, Beata Nowogońska
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 203--212, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12994] [data modyf: 27-06-2011 16:59]
[10] Renowacja XVI-wiecznej więźby kościoła w Lubowie - problemy konstrukcyjne, technologiczne, konserwatorskie, Beata Nowogońska
// W: Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem = Protection of buildings against moisture, biological corrosion and fire, 2011. / red. J. Karyś, Wrocław : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa - Monografie 7/2011), s. 81--88, ISBN: 9788392451259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13647] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Predykcja niezawodności eksploatacyjnej budynku, Beata Nowogońska
// W: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych, 2010. / red. M. Kamiński, J. Jasiczek, W. Buczkowski, T. Błaszczyński, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 53--65, ISBN: 9788371251962
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13066] [data modyf: 26-08-2011 13:44]
[12] Techniczno-konserwatorskie problemy adaptacji na hotel neogotyckiego pałacu w Drwalewicach, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6, 2010. / red. nauk. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 117--127, ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12557] [data modyf: 13-01-2011 10:16]
[13] Diagnostyka odkształceń konstrukcji murowych XVIII-wiecznej kamienicy w Kożuchowie, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 423--434, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10977] [data modyf: 25-11-2009 10:25]
[14] Nowoczesne rozwiązania architektoniczne w obiektach zabytkowych na przykładzie fary w Gubinie, Wojciech Eckert, Beata Nowogońska
// W: Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne, 2009. / red. J. Witeczek, Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 175--179, ISBN: 9788392823643
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11919] [data modyf: 24-05-2010 12:02]
[15] Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie przestrzeń do odzyskania, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 285--294, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Dwory i pałace Środkowego Nadodrza - niewykorzystany potencjał, Beata Nowogońska
// W: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku, 2007. / red. W. Czarnecki, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 179--187, ISBN: 9788360432259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Trwałość elementów budynku w aspekcie prognozowania napraw, Beata Nowogońska
// W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych, 2007. / red. M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 90--98, ISBN: 9788371251573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] XVII-wieczny szachulcowy kościół w Sękowicach. Konsekwencje zaniedbań w konserwacji, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 325--334, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Zabytkowe obiekty rezydencjonalne Środkowego Nadodrza jako element aktywizacji turystyczno-rekreacyjnej regionu, Beata Nowogońska
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, 2007. / red. G. Bartkowiak, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 120--126, ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10079] [data modyf: 06-05-2008 14:59]
[20] Architektoniczno-budowlane problemy adaptacji pałacu w Mirocinie Górnym na ośrodek rehabilitacyjny, Artur Maliszewski, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 315--326, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Określanie potrzeb remontowych budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej, Beata Nowogońska
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, 2006. / red. W. Czarnecki, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 445--448, ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Skutki zaniechania prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu, Beata Nowogońska, Andrzej Skarzyński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 363--372, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Programowanie remontów budynków dworsko-pałacowych na terenie Środkowego Nadodrza, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 363--372, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Techniczne aspekty renowacji pałacu w Żaganiu, Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--41, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Renovation Management Method in Neglected Buildings / Beata Nowogońska, Magdalena Mielczarek, 2021. Sustainability Vol. 13, iss. 2, 1--30, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: degradation of buildings, degree of technical condition, management of building, renovation needs
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su13020929         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-26072] [data modyf: 20-01-2021 15:24]
[35] [0,5]
[2] A Methodology for Determining the Rehabilitation Needs of Buildings / Beata Nowogońska, 2020. Applied Sciences Vol. 10, 1--16, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: buildings, buildings elements, degradation of buildings, degree of technical condition, rehabilitation needs, rehabilitation planning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app10113873         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-25362] [data modyf: 08-06-2020 09:55]
[70] [1]
[3] Consequences of Abandoning Renovation: Case Study-Neglected Industrial Heritage Building / Beata Nowogońska, 2020. Sustainability Vol. 12, no. 16, 1--14, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: abandonment of renovation works, assessment of the technical condition of the building, buildings, buildings elements, degradation of buildings, degree of technical condition, maintenance management of building, use management of building
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su12166441         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25598] [data modyf: 04-09-2020 09:22]
[70] [1]
[4] Consequences of improper renovation decisions in a 17th century half-timbered building / Beata Nowogońska, 2020. Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Vol. 29, iss. 4, 557--566, ISSN: 1732-9353, , eISSN: 2543-7496, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: renovation, roof truss, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.22630/PNIKS.2020.29.4.48         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25971] [data modyf: 17-12-2020 08:52]
[20] [1]
[5] Diagnosis of the technical condition of historic tenement houses as the first stage of revitalisation of the city / Beata Nowogońska, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 4, 90--101, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: historic buildings, revitalisation, technical condition assessment, technical wear degree
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0052
[AWCZ-25944] [data modyf: 14-12-2020 10:54]
[20] [1]
[6] Intensity of damage in the aging process of buildings / Beata Nowogońska, 2020. Archives of Civil Engineering Vol. 66, iss. 2, 19--31, ISSN: 1230-2945, , eISSN: 2300-3103, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: performance characteristics, service life, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.24425/ace.2020.131793         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-25506] [data modyf: 03-08-2020 12:26]
[100] [1]
[7] Problemy techniczne w adaptacji na lofty budynku poprzemysłowego / Beata Nowogońska, 2020. Builder, nr 4, 120--122, ISSN: 1896-0642, bibliogr. fot. rys.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, lofts, lofty, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5604/01.3001.0013.8794
[AWCZ-25363] [data modyf: 08-06-2020 10:04]
[20] [1]
[8] Technical Problems Connected with the Adaptation into a Loft of a Post-industrial Building. Case Study / Beata Nowogońska, 2020. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering Vol. 960, 1--8, ISSN: 1757-899X, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/960/4/042030         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25960] [data modyf: 15-12-2020 12:42]
[5] [1]
[9] Technical Problems of Industrial Buildings Adaptation - Case Study: "Artist's Alley" in Zielona Góra / Beata Nowogońska, 2020. Tehnički Glasnik = Technical Journal Vol. 14, no. 2, 245--249, ISSN: 1846-6168, , eISSN: 1848-5588, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: adaptation, adaptive reuse, historic buildings, the Venice Charter, the protection of cultural heritage
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.31803/tg-20200501232804
[AWCZ-25507] [data modyf: 03-08-2020 12:48]
[20] [1]
[10] Value of Technical Wear and Costs of Restoring Performance Characteristics to Residential Buildings / Beata Nowogońska, Jacek Korentz, 2020. Buildings Vol. 10, iss. 1, 1--9, ISSN: 2075-5309, , eISSN: 2075-5309, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, performance characteristics, prediction, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/buildings10010009         Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-24782] [data modyf: 25-02-2020 16:26]
[35] [0,5]
[11] Wpływ czynników determinujących starzenie na stan techniczny budynku nieremontowanego / Beata Nowogońska, 2020. Przegląd Budowlany, nr 5, 24--26, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25508] [data modyf: 03-08-2020 12:55]
[5] [1]
[12] Diagnoses in the Aging Process of Residential Buildings Constructed Using Traditional Technology / Beata Nowogońska, 2019. Buildings Vol. 9, 1--15, ISSN: 2075-5309, , eISSN: 2075-5309, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear; service life, performance characteristics, preventive maintenance, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/buildings9050126         Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-24304] [data modyf: 09-10-2019 14:18]
[70] [1]
[13] Metoda diagnozy w procesie starzenia budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska, 2019. Przegląd Budowlany, nr 7-8, 87--89, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24330] [data modyf: 08-10-2019 11:38]
[5] [1]
[14] Performance characteristics of buildings in the assessment of revitalization needs / Beata Nowogońska, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 1, 119--127, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: building, building diagnostics, determination of renovation needs, residential buildings
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0009
[AWCZ-24005] [data modyf: 03-12-2019 14:45]
[20] [1]
[15] Rekonstrukcja zespołu zabudowań "Dom Angielski" na terenie Parku Mużakowskiego / Beata Nowogońska, 2019. Przegląd Budowlany, nr 10, 75--77, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24508] [data modyf: 31-10-2019 09:05]
[5] [1]
[16] Technical aspects of renovation of the 16th-century roof truss / Beata Nowogońska, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 4, 79--88, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: renovation, roof truss, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0045
[AWCZ-24659] [data modyf: 11-12-2019 09:46]
[20] [1]
[17] The method of predicting the extent of changes in the performance characteristics of residential buildings / Beata Nowogońska, 2019. Archives of Civil Engineering Vol. 65, iss. 2, 81--89, ISSN: 1230-2945, , eISSN: 2300-3103, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: performance characteristics, planning service life PSL, planowanie okresu użytkowania, stan techniczny, technical condition, właściwości użytkowe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.2478/ace-2019-0020         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-24371] [data modyf: 10-10-2019 11:53]
[100] [1]
[18] Cykl życia chłodni kominowych / Jacek Korentz, Beata Nowogońska, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski, 2018. Materiały Budowlane, nr 4, 58--60, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: chłodnie kominowe, cooling towers, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.04.17
[AWCZ-22765] [data modyf: 22-05-2018 12:17]
[2] [0,25]
[19] IX Konferencja Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych / Beata Nowogońska, 2018. Przegląd Budowlany, nr 5, 4--5, ISSN: 0033-2038,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22896] [data modyf: 28-06-2018 15:25]
[0] [0]
[20] Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku / Beata Nowogońska, 2018. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura Vol. 17, no. 4, 105--111, ISSN: 1644-0633, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: operational properties, prognosis, prognoza, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.4.45
[AWCZ-23450] [data modyf: 21-12-2018 14:20]
[11] [1]
[21] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych / Beata Nowogońska, Jacek Korentz, 2018. Materiały Budowlane, nr 10, 36--38, ISSN: 0137-2971, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cost properties, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, wartość zużycia, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.10.09
[AWCZ-23263] [data modyf: 06-11-2018 12:56]
[4] [0,5]
[22] Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych / Beata Nowogońska, 2018. Materiały Budowlane, nr 3, 57--58, ISSN: 0137-2971, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.23
[AWCZ-22599] [data modyf: 04-04-2018 10:25]
[8] [1]
[23] Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego / Beata Nowogońska, 2017. Materiały Budowlane, nr 8, 118--119, ISSN: 0137-2971, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: operational properties, prognosis, prognoza, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.08.36
[AWCZ-21743] [data modyf: 02-10-2017 15:59]
[8] [1]
[24] Prediction of changes in the performance characteristics of a building / Beata Nowogońska, 2017. Technical Transactions : Civil Engineering, nr 6, 145--151, ISSN: 0011-4561, , eISSN: 2353-737X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 0.4467/2353737XCT.17.094.6570
[AWCZ-21494] [data modyf: 22-06-2017 13:34]
[13] [1]
[25] Badanie ewolucji stanu technicznego budynku / Beata Nowogońska, 2016. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 33, z. 63 (1/I/16), 35--42, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia, szereg czasowy, time series
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20394] [data modyf: 23-09-2016 11:58]
[26] Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2016. Materiały Budowlane, nr 6, 168--169, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: budynki modernistyczne, ceramic-masonry slab, modernist buildings, płyta Kleina, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20217] [data modyf: 29-06-2016 12:54]
[27] Prognoza zmian stanu technicznego budynku mieszkalnego / Beata Nowogońska, 2016. Materiały Budowlane, nr 11, 58--59, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. wykr. summ.
Słowa kluczowe: changes in reliability, diagnosis, diagnoza, prediction, prognoza, stan techniczny, technical state, zmiany niezawodności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20652] [data modyf: 02-12-2016 11:18]
[28] The Life Cycle of a Building as a Technical Object / Beata Nowogońska, 2016. Periodica Polytechnica - Civil Engineering Vol. 60, no. 3, 331--335, ISSN: 0553-6626, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: life cycle assessment, reliability, service life prediction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3311/PPci.7932         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-20251] [data modyf: 27-02-2017 15:27]
[29] Zastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie Mostu Arkadowego / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2016. Materiały Budowlane, nr 6, 75--76, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: Arcade Brodge, Most Arkadowy, remont, renovation, slag, szlaka szklana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20216] [data modyf: 29-06-2016 12:52]
[30] Analiza wybranych czynników wpływających na stan techniczny budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska, 2015. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 4, 14--16, ISSN: 1899-6094, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19422] [data modyf: 17-10-2015 11:43]
[31] Prediction reliability of the building components as a model based on the distribution of weibull / Beata Nowogońska, 2015. Journal of Mathematics and System Science Vol. 5, no. 8, 335--342, ISSN: 2159-5291, , eISSN: 2159-5305, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, reliability prediction, weibull distribution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.17265/2159-5291/2015.08.004
[AWCZ-19421] [data modyf: 17-10-2015 11:39]
[32] The assessment of building repair needs with the use of an indicator method / Beata Nowogońska, 2015. International Journal of Civil Engineering Vol. 4, no. 2, 35--44, ISSN: 2278-9987, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, needs repair, repair planning
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18872] [data modyf: 24-08-2015 13:10]
[33] The permanence of a building in the game of shadows / Beata Nowogońska, 2015. Czasopismo Techniczne : Architektura, Z. 9-A, 245--248, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, permanence, protection of cultural heritage, renovation, renowacja, trwałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19688] [data modyf: 27-02-2017 16:14]
[34] Model of the reliability prediction of masonry walls in buildings / Beata Nowogońska, 2014. Journal of Mechanics Engineering and Automation Vol. 4, 975--980, ISSN: 2159-5275, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, exploitation reliability, prediction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18708] [data modyf: 20-08-2015 13:32]
[35] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych w budynkach mieszkalnych / Beata Nowogońska, 2014. Budownictwo i Architektura Vol. 13, nr 3, 27--32, ISSN: 1899-0665, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: niezawodność, stopień zużycia, trwałość, ściany murowane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18372] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[36] Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji / Beata Nowogońska, 2014. Problemy Rozwoju Miast, nr 2, 95--103, ISSN: 1733-2435, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: building diagnostics, diagnostyka budynków, planning the revitalisation process, planowanie procesu rewitalizacji, stan techniczny budynków, technical condition of buildings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18519] [data modyf: 20-08-2015 14:45]
[37] Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie / Beata Nowogońska, 2012. Problemy Rozwoju Miast, nr 4, 93--104, ISSN: 1733-2435, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnostyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, protection of heritage, revitalization, rewitalizacja, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17912] [data modyf: 05-02-2014 16:28]
[38] Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej / Beata Nowogońska, 2012. Przegląd Budowlany, nr 1, 36--39, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16246] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[39] Trwałość detalu architektonicznego / Beata Nowogońska, 2012. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 109, z. 15, 465--467, ISSN: 0011-4561, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: architectural detail, detal, durability, material durability, materiał, trwałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16807] [data modyf: 13-12-2012 13:30]
[40] Trwałość elementów w predykcji niezawodności eksploatacyjnej budynku / Beata Nowogońska, 2012. Przegląd Budowlany, nr 3, 60--62, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16355] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[41] Zabytkom na odsiecz / Beata Nowogońska, 2012. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 2, 7--10, ISSN: 1899-6094, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16351] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[42] Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa / Beata Nowogońska, 2011. Czasopismo Techniczne : Budownictwo R. 108, z. 19, 229--240, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnoza, historical city centre, renovation, rewitalizacja, zabytkowe centrum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16378] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[43] Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontowe adaptacji budynku pofabrycznego na cele kulturalno-rozrywkowe / Beata Nowogońska, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 165--169, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15564] [data modyf: 25-03-2011 13:16]
[44] Systematyczne kontrole okresowe skuteczną diagnostyką budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska, 2011. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 11, 12--14, ISSN: 1899-6094, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16054] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[45] Trwałość techniczna a trwałość moralna obiektów budowlanych / Beata Nowogońska, 2011. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 108, z. 14, cz. 2, 314--316, ISSN: 0011-4561, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: okres trwałości, time of life, wear, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16059] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[46] Adaptacja pałacu w Drwalewicach. Siedziba magnacka bez magnata? = Adaptation of palace in Drwalewice. A lord seat with no lord? / Beata Nowogońska, 2009. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 7, 437--439, ISSN: 0011-4561, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Neo-Gothic palace, adaptacja, adaptation, neogotycki pałac, ponadczasowe zasady Witruwiusza, timeless Vitruvius rules
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14166] [data modyf: 24-11-2009 13:06]
[47] Ocena właściwości użytkowych istniejących budynków według polskiej wersji normy międzynarodowej / Beata Nowogońska, 2009. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8, 27--31, ISSN: 1899-6094, rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14017] [data modyf: 17-09-2009 14:22]
[48] Analiza niezawodnościowa w programowaniu działalności remontowej budynków / Beata Nowogońska, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 9, 14--16, ISSN: 1899-6094, tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13417] [data modyf: 03-12-2008 08:27]
[49] Diagnostyka uszkodzeń budynków determinowana trwałością ich elementów / Beata Nowogońska, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 6, 29--31, ISSN: 1899-6094, tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13207] [data modyf: 05-09-2008 13:11]
[50] Dzieła architektoniczne w przestrzeni starego miasta w Kożuchowie. Degradacja, stagnacja, rozwój / Beata Nowogońska, 2008. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 464--467, ISSN: 1897-6271, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: disruptive structure, harmonizing structure, modern city, obiekty degradujące przestrzeń, obiekty harmonizujące, przestrzeń miejska, urban space, współczesne miasto
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13432] [data modyf: 05-12-2008 14:26]
[51] Niezawodność eksploatacyjna w programowaniu rewitalizacji obiektów / Beata Nowogońska, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8, 19--21, ISSN: 1899-6094, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13208] [data modyf: 05-09-2008 14:18]
[52] Stan techniczny drewnianego szkieletowego kościoła w Radzikowie - skutki zmian konstrukcyjnych / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2008. Przegląd Budowlany, nr 12, 36--39, ISSN: 0033-2038, fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13559] [data modyf: 10-02-2009 12:40]
[53] Diagnostyka przemieszczeń budynku na skarpie / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8, 15--17, ISSN: 1899-6094, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Konsekwencje zaniedbań w konserwacji budynku szachulcowego / Beata Nowogońska, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 6, 8--10, ISSN: 1899-6094, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] "Lofty" - nowy trend w rewitalizacji Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 10, 13--15, ISSN: 1899-6094, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Piękno gotyku, piękno współczesne - jak je połączyć? / Beata Nowogońska, 2007. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 364--367, ISSN: 1897-6271, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12528] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[57] Wpływ czynników zewnętrznych na przedawaryjny stan szkieletowego kościoła w Sękowicach / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Ochrona Przed Korozją, nr 10s/A, 65--70, ISSN: 0473-7733, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Aby było pięknie / Beata Nowogońska, 2006. Inżynier Budownictwa, nr 5, 10, ISSN: 1732-3428,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11265] [data modyf: 15-07-2020 14:07]
[59] Programowanie remontów użytkowych budynków mieszkalnych metodą stosowania wskaźników / Beata Nowogońska, Andrzej Skarzyński, 2006. Przegląd Budowlany, nr 3, 40--43, ISSN: 0033-2038, bibliogr. il. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Renesans włoski w dworach obronnych Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska, 2006. Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, T. 32 cz. 1, 179--187, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11648] [data modyf: 25-09-2009 14:37]
[61] Zabytkowe dwory Środkowego Nadodrza - materia i duch do odzyskania / Beata Nowogońska, 2006. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 9-A (nr spec.), 324--328, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Budynek jako obiekt techniczny / Beata Nowogońska, 2005. Przegląd Budowlany, nr 5, 22--27, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10278] [data modyf: 03-06-2005 09:04]
[63] Ocena potrzeb remontowych na podstawie okresów trwałości elementów budynku / Beata Nowogońska, 2005. Przegląd Budowlany, nr 2, 14--18, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Określenie potrzeb remontowych budynków dworsko-pałacowych Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska, 2005. Ochrona Przed Korozją, nr 9s/A/, 143--152, ISSN: 0473-7733, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: budynek, remont, zabytek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10385] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Potraktowanie elementów budynku jako obiektów technicznych w celu prognozowania terminów remontów / Beata Nowogońska, 2005. Przegląd Budowlany, nr 3, 27--30, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10240] [data modyf: 20-04-2005 11:49]
[66] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / Beata Nowogońska, Tadeusz Biliński, 2005. Przegląd Budowlany, nr 4, 4, ISSN: 0033-2038, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Proposal for determining the scale of renovation needs of residential buildings / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 137--144, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, potrzeby remontowe, renovation needs, stan techniczny, stopień zużycia, technical condition,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0042
[AWI-10431] [data modyf: 09-11-2016 10:22]
[2] Mathematical reliability model of building components by Rayleigh / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 87--97, ISSN: 2080-5187, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Rayleigh distribution, degree of technical wear, niezawodność eksploatacyjna, predykcja, reliability prediction, stopień zużycia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0036
[AWI-10122] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[3] Interdependence of building elements in the analysis of repair / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 9, s. 83--91, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: repair needs, technical wear, technical wear evaluation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9738] [data modyf: 13-12-2013 12:30]
[4] Reliability of a building determined by the durability of its components / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 173--180, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: Weibull distribution, determination of renovation needs, exploitation reliability, periods of element durability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9204] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Dwór w Studzieńcu / Beata Nowogońska // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2006, T. 3, 2005-2006, s. 151--155, ISSN: 1733-0491, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7494] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Problemy zawilgocenia murów budynków dworskich Środkowego Nadodrza / Józef Czachorowski, Beata Nowogońska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 195--201 bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: budynki dworskie, zawilgocenie, Środkowe Nadodrze,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Najstarsze budynki dworskie na terenie Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 65--71 bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2261] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Konsekwencje zaniechania działalności remontowej. Studium przypadku - obiekt dziedzictwa przemysłowego, 2020. Beata Nowogońska // W: 66. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Krynica Zdrój - Muszyna Złockie, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2020, s. 71--72, ISBN: 978839098115
Słowa kluczowe: degradacja, prace remontowe, stan techniczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23716] [data modyf: 23-10-2020 13:11]
[0] [0]
[2] Method of Describing the Intensity of Damage in Components of Buildings, 2020. Beata Nowogońska // W: Engineering Mechanics 2020 : 26th International Conference, IM 2020 : book of full texts. Brno, Czechy Brno : Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020, s. 392--395, ISBN: 9788021458963
Słowa kluczowe: aging process, service life, technical condition

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.21495/5896-3-392   (pkt: 0)
[KONF-23776] [data modyf: 15-01-2021 15:34]
[0] [0]
[3] Method of describing the intensity of damage in components of buildings, 2020. Beata Nowogońska // W: 26th International Conference on Engineering Mechanics - IM 2020. Brno, Czechy Brno : --, 2020, s. 1--4
Słowa kluczowe: Aging process, Service life, Technical condition

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23762] [data modyf: 07-12-2020 10:31]
[0] [0]
[4] Problemy techniczne w renowacji mostów zabytkowych. Studium przypadku most drogowy w Cigacicach, 2020. Magdalena Mielczarek, Beata Nowogońska // W: Konstrukcje zespolone : XII konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Budownictwa UZ, 2020, s. 59--60, ISBN: 9788394795139
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23786] [data modyf: 25-01-2021 09:38]
[0] [0]
[5] Technical problems connected with the adaptation into a loft of a post-industrial building: case study, 2020. Beata Nowogońska // W: 5th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020. Prague, Czechy Prague : --, 2020, s. 367 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190297661
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23761] [data modyf: 04-01-2021 11:19]
[0] [0]
[6] Intensywność uszkodzeń w procesie starzenia budynków, 2019. Beata Nowogońska // W: 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Krynica Zdrój, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2019, s. 131--132, ISBN: 9788390981178
Słowa kluczowe: cykl życia budynku, stan techniczny, właściwości użytkowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23572] [data modyf: 31-10-2019 09:24]
[0] [0]
[7] The diagnosis of the technical condition of buildings as an indicator of the scale of needs for the revitalization on the example Kożuchów, 2019. Beata Nowogońska // W: 29th International Conference on Structural Failures. Międzyzdroje, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2019, MATEC Web Conferences, Vol. 284, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201928405009   (pkt: 0)
[KONF-23494] [data modyf: 26-08-2019 14:27]
[0] [0]
[8] The method of predicting the excent of changes in the performance characteristics of residential buildings, 2019. Beata Nowogońska // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : 50. ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2019, s. 26, ISBN: 9788395429842
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23492] [data modyf: 26-08-2019 12:09]
[0] [0]
[9] Assessment of the life cycle of masonry walls in residential buildings, 2018. Jacek Korentz, Beata Nowogońska // W: MATEC Web of Conference : 3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018). Opole, Polska Les Ulis : EDS Sciences, 2018, Vol. 174, e-ISSN 2261-236X, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401025   (pkt: 15)
[KONF-23442] [data modyf: 02-05-2019 10:56]
[7,5] [0,5]
[10] Assessment of the life cycle of masonry walls in residential buildings, 2018. Jacek Korentz, Beata Nowogońska // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018, s. 25, ISBN: 9788393786428 .- [abstract]
Słowa kluczowe: masonry walls, service life, sustainable development

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[KONF-23000] [data modyf: 02-05-2019 10:57]
[0] [0]
[11] Preventive services of residential buildings according to the Pareto principle, 2018. Beata Nowogońska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy Bristol : IOP Publishing, 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/11/112034   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[KONF-23066] [data modyf: 28-02-2019 15:10]
[0] [0]
[12] Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku, 2018. Beata Nowogońska // W: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - KRYNICA 2018. Krynica Zdrój, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2018, s. 57--58, ISBN: 9788390981161
Słowa kluczowe: proces starzenia, stan techniczny, termin remontu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23214] [data modyf: 28-09-2018 11:47]
[0] [0]
[13] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych, 2018. Beata Nowogońska, Jacek Korentz // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : zeszyt streszczeń. Olsztyn, Polska Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2018, s. 48, ISBN: 9788394848743
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23262] [data modyf: 06-11-2018 12:04]
[0] [0]
[14] Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych, 2018. Beata Nowogońska // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 99, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22975] [data modyf: 29-03-2018 16:38]
[0] [0]
[15] Diagnosis of transformation in architecture and construction of the housing stock in the years 1848-2013 in selected cities of Upper Silesia, 2017. Jerzy Cibis, Beata Nowogońska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy [Bristol] : IOP Publishing, 2017, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, s. 1--11, ISBN: 9788027019748
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052060   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22641] [data modyf: 23-01-2018 10:35]
[7,5] [0,5]
[16] Diagnoza uszkodzeń willi w Gubinie, 2017. Beata Nowogońska // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 14--15, ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: przemieszczenia budynku, rysy, spękania, stan techniczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22833] [data modyf: 28-11-2017 12:22]
[0] [0]
[17] Technical problems of residential construction, 2017. Beata Nowogońska, Jerzy Cibis // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy [Bristol] : IOP Publishing, 2017, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, s. 1--6, ISBN: 9788027019748
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052042   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[KONF-22640] [data modyf: 23-01-2018 10:26]
[7,5] [0,5]
[18] Construction, technological and material problems connected with renovating a wood frame church from the XVIII century, 2016. Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // W: ICEFA VII - Seventh International Conference on Engineering Failure Analysis. Leipzig, Niemcy [b. m.], 2016, s. 49
Słowa kluczowe: building diagnostics, renovation of historical buildings, technical state

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22221] [data modyf: 12-07-2016 15:34]
[19] Periodical strategy for prophylactic replacements in residental buildings according to the pareto principle, 2016. Beata Nowogońska // W: ICEFA VII - Seventh International Conference on Engineering Failure Analysis. Leipzig, Niemcy [b. m.], 2016, s. 64
Słowa kluczowe: Raleigh distribution, building life cycle, pareto principle

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22220] [data modyf: 13-07-2016 11:39]
[20] Propozycja określania skali potrzeb renowacji budynków mieszkalnych, 2015. Beata Nowogońska // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 131--132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21727] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[21] Model of the reliability prediction according to the weibull distribution of a building erected in a traditional technology, 2014. Beata Nowogońska // W: 6th international conference on safety and durability of structures. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014, s. 25
Słowa kluczowe: durability, exploitation reliability, prediction

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21376] [data modyf: 26-01-2017 11:48]
[22] Model of the reliability prediction of masonry walls, 2014. Beata Nowogońska // W: Engineering Mechanics 2014 : 20th international conference. Svratka, Czechy Brno : Brno University of Technology, 2014, s. 456--459, ISBN: 9788021448711
Słowa kluczowe: degree of technical wear, exploitation reliability, prediction

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21377] [data modyf: 26-01-2017 11:50]
[23] Prognosis of the technical condition of masonry walls in residential buildings, 2014. Beata Nowogońska // W: 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014 [Dokument elektroniczny]. Lublin - Krynica, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21556] [data modyf: 07-09-2015 16:48]
[24] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych jako model prognozowania szeregu czasowego, 2014. Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2014, s. 1--8
Słowa kluczowe: Weibull distribution, certainty of exploitation, prediction, predykcja, programming of renovation, reliability, stan techniczny, szereg czasowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21567] [data modyf: 08-09-2015 13:41]
[25] Stan techniczny budynków wskaźnikiem skali potrzeb rewitalizacji, 2014. Beata Nowogońska // W: Rewitalizacja w polityce miejskiej : III kongres rewitalizacji miast. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2014, s. 36
Słowa kluczowe: prognozowanie potrzeb remontowych, stan techniczny budynków, wskaźniki kolejności prac remontowych

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21490] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[26] Diagnostyka obiektów w rewitalizacji zespołu zabytkowych kamienic, 2012. Beata Nowogońska // W: II Kongres Rewitalizacji Miast. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 60 .- [abstrakty]
Słowa kluczowe: diagnostyka, ochrona dziedzistwa kulturowego, rewitalizacja, stan techniczny

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20463] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa, 2011. Beata Nowogońska // W: Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych - REW-INŻ 2011 : IX konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20060] [data modyf: 27-06-2011 15:41]
[28] Analiza niezawodnościowa w diagnostyce budynków, 2010. Beata Nowogońska // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s. 39--46, ISBN: 9788388906589
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19744] [data modyf: 14-10-2010 11:35]
[29] Trwałość elementów w predykcji niezawodności eksploatacyjnej budynku, 2010. Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : III konferencja naukowa. Rydzyna, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2010, s. [4] CD-ROM
Słowa kluczowe: Weibull distribution, certainty of exploitation, niezawodność eksploatacyjna, prediction, predykcja, prognozowanie napraw, programming of renovation, reliability, rozkład Weibulla

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19823] [data modyf: 02-12-2010 12:50]
[30] Trwałość elementów budynku w aspekcie prognozowania napraw, 2006. Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : Ardo sp. z o.o., 2006, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Problemy rewaloryzacji zabytków architektury wiejskiej na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza, 2000. Beata Nowogońska // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 78--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8523] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[32] Propozycje konserwacji murów kamiennych i ceglanych obiektów zabytkowych na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza, 1998. Beata Nowogońska // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 1 : Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 123--125
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7837] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Rewaloryzacja śródmiejskiej zabudowy mieszkalno-usługowej, 1995. Beata // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 1 : Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 165--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16959] [data modyf: 31-03-2005 14:33]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wybrane czynniki determinujące programowanie działalności remontowej budynków wykonanych w technologii tradycyjnej / Beata Nowogońska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2003 / Promotor: dr hab. inż. Andrzej Skarzyński
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski