System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Waldemar Szajna
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 43 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Współdziałanie konstrukcji budowlanych z podłożem : interpretacja badań gruntu i analizy numeryczne zagadnień geotechniki, 2017. Waldemar Szajna, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 336 s. (Studia z Zakresu Inżynierii Nr 97), ISBN: 9788393953417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14124] [data modyf: 05-06-2019 13:44]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza sił wewnętrznych wywołanych wznoszeniem konstrukcji gruntowo-powłokowej uwzględniająca tarcie pomiędzy powłoką i zasypką, Waldemar Szajna
// W: Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska, 2017. / red. nauk. Z. Meyer, Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, s. 117--127, ISBN: 9788394348830
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19229] [data modyf: 24-05-2019 14:27]
[20] [1]
[2] Pozorna niezgodność wyników badań polowych piasku, Waldemar Szajna
// W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii, 2017. / red. J. Bzówka, M. Łupieżowiec, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 523--532, ISBN: 9788378804468
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19025] [data modyf: 24-05-2019 14:39]
[20] [1]
[3] Wpływ modelu żelbetu na nośność studni startowej do mikrotunelowania, Waldemar Szajna
// W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii, 2017. / red. J. Bzówka, M. Łupieżowiec, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 533--542, ISBN: 9788378804468
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19026] [data modyf: 24-05-2019 14:39]
[20] [1]
[4] Siły wewnętrzne w konstrukcji gruntowo-powłokowej. Aspekty geotechniczne, Waldemar Szajna
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 283--292, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12995] [data modyf: 27-06-2011 17:00]
[5] Ścieżki naprężenia w interpretacji wynikówmodelowania procesów wykonawczych, Waldemar Szajna
// W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych, 2009. / pod red. E. Dembickiego, M. K. Kumora, Z. Lechowicza, Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, s. 91--98, ISBN: 9788361314844
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11626] [data modyf: 16-01-2010 10:35]
[6] Numeryczna analiza deformacji konstrukcji gruntowo-powłokowej wywołanych zagęszczaniem gruntu, Waldemar Szajna
// W: Konstrukcje zespolone, 2008. / red. T. Biliński . T. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 395--404, ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10351] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Evaluation of the two methods of determining bulk density of sand: tapping fork test and vibrating table test / Waldemar Szajna, Paulina Lechocka, 2016. Roads and Bridges - Drogi i Mosty Vol. 15, 5--20, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bulk density, gestość objetościowa, skuteczność i powtarzalność metody, stół wibracyjny, tapping fork, test method efficiency and repeatability, vibrating table, widełki wibracyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7409/rabdim.016.001         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-20219] [data modyf: 13-09-2016 16:24]
[2] Jaką klasyfikację gruntów powinniśmy stosować w Polsce po przyjęciu normy Eurokod 7? / Waldemar Szajna, 2016. Przegląd Geologiczny Vol. 64, nr 2, 113--121, ISSN: 0033-2151, , eISSN: 2299-002X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ISO 14688-2, geotechnical design, soil classification criteria, soil classification system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20220] [data modyf: 29-06-2016 14:25]
[3] Evaluation of the state of sandy soils on a sinkhole area with the use of noninvasive (MASW) and invasive (SDMT) tests / Waldemar Szajna, 2015. Engineering Transactions Vol. 63, no. 1, 109--131, ISSN: 0867-888X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18868] [data modyf: 24-08-2015 13:16]
[4] Shallow site investigation of Quaternary sands inside and in the vicinity of a sinkhole in the former lignite mining area in Zielona Góra (western Poland) / Waldemar Szajna, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, 2015. Geological Quarterly Vol. 59, no. 2, 347--357, ISSN: 1641-7291, , eISSN: 2082-5099, bibliogr. fot. mapy. rys. tab. wykr. summ. https://gq.pgi.gov.pl/article/view/12633/pdf_1186
Słowa kluczowe: ababdoned lignite mining, in situ testing, sinkholes, soil parameters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-19072] [data modyf: 13-11-2015 09:19]
[5] Wpływ warunków kontaktu pomiędzy studnią startową do mikrotunelowania i gruntem na nośność graniczną podłoża / Waldemar Szajna, 2013. Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering Vol. 4, no. 1, 79--86, ISSN: 2081-3279, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MES, mikrotunelowanie, nośność graniczna, studnia startowa, warunki kontaktu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17442] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[6] Numerical model for the analysis of construction process of soil-steel culverts / Waldemar Szajna, 2007. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 1, 215--223, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: backfilling process, critical state soil model, finite element method, soil-structure interaction, steel culverts
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12111] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The influence of acceleration on the efficiency of sand compaction tests conducted on a vibrating table / Waldemar Szajna // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 169--183, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: density - acceleration relationship, mechanical vibration measurements, pomiary drgań mechanicznych, sand compaction, stół wibracyjny, vibrating table, zagęszczanie piasku, zależność gęstość - przyspieszenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0012
[AWI-10519] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[2] Problems with the interpretation of results of DPL, CPTU and DMT tests in non-textbook sandy soil of lacustrine origin / Waldemar Szajna, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Osnovi ta Fundamenti : Mižvidomčij Naukovo-Tehničnij Zbirnik .- 2015, Vip. 37, s. 27--36, ISSN: 0475-1132, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dilatometer test, dynamic probing, sandy soil, site investigation, static probing,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10294] [data modyf: 27-11-2015 18:20]
[3] Numerical modelling of soil arching in a shallow backfill layer / Waldemar Szajna // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 127--137, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, MES, Mohr-Coulomb model, arching, konstrukcja gruntowo-powłokowa, model Coulomba-Mohra, problem zapadni, przesklepienie, redystrybucja naprężeń, soil-shell structure, stress redistribution, trapdoor problem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0039
[AWI-10125] [data modyf: 24-08-2015 15:26]
[4] Wykorzystanie badań CPTu do wyznaczania parametrów gruntu w analizie stateczności skarp głębokich wykopów / Waldemar Szajna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 93--104, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Eurocode 7, Eurokod 7, cone penetration tests CPTu, drained loading, effective parameters, obciążenie z drenażem, parametry efektywne, slope stability, sondowania statyczne CPTu, stateczność skarp,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8690] [data modyf: 08-07-2010 11:55]
[5] Badania podłoża gruntowego. Sondowania statyczne CPTU / Waldemar Szajna // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 2, s. 17--19, ISSN: 2081-366X, rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8536] [data modyf: 01-02-2010 12:09]
[6] Numeryczna analiza stateczności skarp podczas wykonywania wykopu w gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Waldemar Szajna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 14) .- 2007, nr 134, s. 167--177 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Numerical analysis of steel-reinforced concrete composite girders / Waldemar Szajna // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 261--272, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: composite structures, finite element method, nonlinear analysis, numerical modelling,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6977] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wybrane zagadnienia realizacji dużych zadań mechaniki konstrukcji na mikrokomputerach / Krzysztof Kaliszuk, Waldemar Szajna // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 41--47 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6412] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] In situ Pile tests - 2019 project. Methodology and results, 2019. Volodymyr Sakharov, Waldemar Szajna, Igor Boyko // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 49--50, ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: axial force, group of pile, in-sity test, pile test, static test, strain gauges, vertical static test

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23552] [data modyf: 16-10-2019 13:39]
[0] [0]
[2] Pile tests - 2019. Geotechnical characteristics of the site, 2019. Waldemar Szajna, Volodymyr Sakharov, Igor Boyko // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 43--48, ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: CPTu, DMT, in-situ tests, laboratory investigations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23551] [data modyf: 16-10-2019 13:35]
[0] [0]
[3] Simulation of a compaction process in a problem of soil-culvert interaction, 2019. Waldemar Szajna // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 32, ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: critical state soil model, finite element method, soil-structure interaction, vibrating compaction

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23549] [data modyf: 16-10-2019 13:14]
[0] [0]
[4] Impact of soil strength and microtunneling starting shaft stiffness on the bearing capacity of a shaft-soil system under undrained load, 2017. Waldemar Szajna // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 114--115, ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: bearing capacity, microtunneling, numerical simulation, reinforced concrete, soil-structure interaction, undrained load

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22839] [data modyf: 28-11-2017 13:58]
[0] [0]
[5] Wpływ tarcia na siły wewnętrzne w powłoce powstające podczas wznoszenia konstrukcji gruntowo-powłokowej, 2017. Waldemar Szajna // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 73--74, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22684] [data modyf: 11-08-2017 12:13]
[0] [0]
[6] The influence of a laboratory testing method on the index of density of sand, 2016. Waldemar Szajna, Paulina Lechocka // W: Proceedings of the World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering - CSEE' 16. Prague, Czechy Ottawa : International ASET Inc., 2016, Paper No. ICGRE 114, s. 1--6, ISBN: 9781927877180
Słowa kluczowe: dry density evaluation methods, granular soil, laboratory classification tests, relative density, vibratory compacting methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-22208] [data modyf: 30-06-2016 09:45]
[7] The influence of roundness of sand particles on marcoscopic critical strength of soil medium, 2015. Waldemar Szajna, Andrzej Kraiński // W: Continuous Media with Microstructure - CMwM 2015 : international conference. Łagów, Polska Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2015, s. 73--74, ISBN: 9788377753569
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21679] [data modyf: 08-09-2015 13:48]
[8] Modelowanie numeryczne przesklepienia gruntu nad podatną konstrukcją gruntowo-powłokową z płytką warstwa zasypki, 2014. Waldemar Szajna // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 441--450, ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21397] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[9] Ultimate bearing capacity of a microtunnelling starting shaft loaded in undrained conditions, 2013. Waldemar Szajna // W: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2013 : short papers. Poznań, Polska Poznań : Institute of Structural Engineering, Poznań University of Technology, 2013, s. 1--2, ISBN: 9788389333513
Słowa kluczowe: FEM analysis, microtunneling operation, starting shaft, ultimate bearing capacity

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21090] [data modyf: 04-09-2015 12:09]
[10] Wykorzstanie badań nieinwazyjnych i inwazyjnych do identyfikacji lokalnych stref rozluźnienia ośrodka gruntowego, 2013. Waldemar Szajna // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 67--68, ISBN: 9788378420811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20867] [data modyf: 25-08-2015 11:48]
[11] Analysis of cylindrical microtunnelling working shaft, subjected to horizontal load, 2008. Waldemar Szajna, P. Malinowski // W: International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas 2. Wrocław, Polska London : Taylor & Francis Group, 2012, s. 271--279, ISBN: 9780415683944
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23042] [data modyf: 11-06-2018 11:58]
[12] Wyznaczanie efektywnych parametrów wytrzymałości gruntów niejednorodnych w badaniach terenowych CPTu, 2010. Waldemar Szajna // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : III konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 75--76, ISBN: 9788374823389
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19656] [data modyf: 12-07-2010 13:21]
[13] Nonlinear problem of soil-structure interaction in plane strain conditions, 2009. Waldemar Szajna // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 459--460, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: contact elements, elasto-plastic soil models, finite element method, reinforced concrete, soil-structure interaction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19207] [data modyf: 16-06-2009 12:56]
[14] Koncepcja nieliniowego modelu podłoża gruntowego o skończonych wymiarach, 2004. Grzegorz Cyrok, Waldemar Szajna // W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym : II problemowa konferencja geotechniki. Białystok - Białowieża, Polska Białystok : [brak wydawcy], 2004, T. 1, s. 43--52 [CD-ROM]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Numeryczny model stalowo-żelbetowego dźwigara zespolonego, 2002. Waldemar Szajna // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, T. 1 : Referaty, s. 175--182
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14891] [data modyf: 05-07-2002 14:46]
[16] Siły wewnętrzne w płytach żelbetowych zginanych walcowo, spoczywających na podłożu odkształcalnym, 2001. Waldemar Szajna // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVII Konferencja Naukowa - Krynica 2001. Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2001, T. 3 : Konstrukcje betonowe : Geotechnika : Organizacja i zarządzanie w budownictwie : Budownictwo ogólne, s. 279--286, ISBN: 8371250851
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11560] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Sprężysto-plastyczny model złącza ściany i belki, 1999. Waldemar Szajna // W: Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, T. 2 : Referaty, s. 227--236
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7303] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] An application of PCG method in soil-structure interaction problems, 1997. Waldemar Szajna // W: Computer Methods in Mechanics : Proceedings of the XIII Polish Conference. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Technology, 1997, Vol. 4, s. 1225--1232, ISBN: 8390640511
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Fortran 90 programming in FEM education, 1997. Grzegorz Cyrok, Waldemar Szajna // W: Computer Methods in Mechanics : Proceedings of the XIII Polish Conference. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Technology, 1997, Vol. 1, s. 303--308, ISBN: 8390640511
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16452] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Nieliniowa analiza współdziałania zbiorników żelbetowych z podłożem gruntowym, 1997. Grzegorz Cyrok, Waldemar Szajna // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLIII Konferencja Naukowa - Krynica '97. Krynica, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, T. 8 : Geotechnika, s. 29--36, ISBN: 8387230006
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference / (Red.) Mieczysław Kuczma, Krzysztof Wilmański, Waldemar Szajna .- Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009 .- ISBN: 9788374812450
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4609] [data modyf: 04-09-2009 12:35]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Interakcja konstrukcji z podłożem gruntowym w warunkach płaskiego stanu odkształcenia / Waldemar Szajna .- Politechnika Zielonogórska : Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, 2000 .- 160 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Świtka
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski