System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Piotr Mróz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 52 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Power network parameters standards with implements IEEE-1459 Power Definitions / Andrzej Olencki(*), Daniel Belica, Jarosław Markiewicz, Piotr Mróz, 2020. Przegląd Elektrotechniczny, nr 3, 1--4, ISSN: 0033-2097, , eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: automatic test system, automatyczny system testujący, electricity meter, kalibrator mocy, licznik energii elektrycznej, licznik wzorcowy, power calibrator, reference meter
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15199/48.2020.03.01         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25157] [data modyf: 15-04-2020 08:46]
[2] The Correlation of Blood Parameters with Size in Cases of Neoplastic Tumor / Edyta Wolny-Rokicka, Jerzy Wydmański, Andrzej Tukiendorf, Piotr Mróz, Katarzyna Gramacka, Agnieszka Namysł-Kaletka, Jakub Lipiński, Agnieszka Zembroń-Łacny, 2019. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Vol. 20, Iss. 1, 53--57, ISSN: 1513-7368, , eISSN: 2476-762X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: change-point analysis, lung cancer, mean platelet volume, prognostic factors, tumor volume
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.1.53         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-23753] [data modyf: 04-03-2019 11:28]
[3] Traceable technique to calibrate current coils for calibration of the power clamp meters in AC current range up to 1000A / Andrzej Olencki, Piotr Mróz, 2017. Measurement Vol. 109, 366--372, ISSN: 0263-2241, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: calibration procedure, clamp/coil interaction, coil effect, current clamp meter, current coil, measurement uncertainty, power calibrator, power clamp meter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2017.05.024         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-21457] [data modyf: 02-10-2017 18:08]
[4] Testing of energy meters under three-phase determined and random nonsinusoidal conditions / Andrzej Olencki, Piotr Mróz, 2014. Metrology and Measurement Systems Vol. 21, no. 2, 217--232, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/mms-2014-0019         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-18367] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Determining autocorrelation function values from six sinusoidal signal samples / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, Piotr Mróz, 2013. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 118--120, ISSN: 0033-2097, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation function, autocorrelogram, autokorelogram, czasochłonność, funkcja autokorelacji, time complexity, time consumption, złożoność obliczeniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-17666] [data modyf: 20-08-2015 09:56]
[6] Makromodele i liniowy szerokopasmowy schemat zastępczy wzmacniacza operacyjnego / Jan Wiśniewski, Piotr Mróz, 2013. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 1, 78--81, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17080] [data modyf: 20-08-2015 09:54]
[7] Trójfazowy generator sygnału losowo odkształconego / Piotr Mróz, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 191--193, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: distorted signals, electric energy meters, generowanie przebiegów, liczniki energii elektrycznej, sygnały odkształcone, testing, testowanie, waveform generation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16021] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] System do kreślenia podziałek przyrządów pomiarowych / Piotr Mróz, Janusz Mróz, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 10, 1127--1129, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kreślenie podziałek, systemy komputerowe, wskazówkowe przyrządy pomiarowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15156] [data modyf: 06-11-2010 09:35]
[9] Przegląd metod do testowania dokładności statycznej urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 63--66, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy testowania, błędy statyczne urządzeń pomiarowych, measurement devices, metody testowania, static accuracy of measurement, testing algorithms, testing methods, urządzenia pomiarowe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13576] [data modyf: 01-02-2011 12:05]
[10] Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego / Jan Szmytkiewicz, Andrzej Olencki, Piotr Mróz, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 412--414, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: calibrator, kalibrator, metrological parameters, parametry metrologiczne, sprawdzanie urządzenia wskazującego, testing the accuracy, testing the meter indicator, wyznaczanie błędów podstawowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13890] [data modyf: 17-06-2009 11:38]
[11] Systemy do testowania mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Andrzej Olencki, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 429--431, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: measuring device, system testujący, testing, testing systems, testowanie, urządzenie pomiarowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13893] [data modyf: 17-06-2009 11:54]
[12] Zasady sprawdzania mierników i analizatorów jakości energii / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 415--417, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analizator jakości energii, calibrator, kalibrator, miernik parametrów sieci, power network parameters meter, power quality analyzer, system testujący, tester, testing system, three phase calibrator, trójfazowy kalibrator mocy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13891] [data modyf: 17-06-2009 11:42]
[13] Pomiary interharmonicznych w ocenie jakości energii elektrycznej / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Piotr Mróz, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 837--839 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analizator parametrów sieci, analyzer, harmonics, harmoniczne, interharmonics, interharmoniczne, jakość energii elektrycznej, kalibrator mocy, miernik, power calibrator, power network parameters meter, power quality, recorder, rejestrator, współczynnik zniekształceń
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13108] [data modyf: 01-07-2008 14:33]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Przegląd metod poprawy parametrów dokładnościowych kalibratorów / Piotr Mróz, Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 720--722, ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13078] [data modyf: 01-07-2008 12:10]
[15] Przegląd systemów testujących / Piotr Mróz, Jan Szmytkiewicz, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 828--830 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classifications of testing systems, klasyfikacje systemów testujących, metody testowania, structures of testing systems, struktury systemów testujących, testing methods
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13105] [data modyf: 01-07-2008 14:25]
[16] Struktury elektrycznych przyrządów i przetworników pomiarowych / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 831--833 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: electric measurement devices, elektryczne przyrządy pomiarowe, measurement transducers, przetworniki pomiarowe, structures of electric measurement devices, struktury elektrycznych przyrządów pomiarowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13106] [data modyf: 01-07-2008 14:27]
[17] Realizacja hierarchicznych sieci Petriego z wykorzystaniem sterowników klasy PLC / Grzegorz Andrzejewski, Piotr Mróz, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 6--8, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: hierarchical Petri nets, hierarchiczne sieci Petriego, programmable logic controllers PLC, programowalne sterowniki logiczne PLC
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12179] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Wyznaczanie kąta wychylenia wskazówki miernika na podstawie zdjęcia miernika / Piotr Mróz, Grzegorz Andrzejewski, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 96--98, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: analog meters, cyfrowe przetwarzanie obrazu, digital processed of picture, mierniki analogowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Stanowisko do wzorcowania i sprawdzania logometrycznych wskaźników samochodowych / Piotr Mróz, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 109--111, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: car radio-meter, device for calibration and testing of accuracy, samochodowe wskaźniki logometryczne, stanowisko do wzorcowania i sprawdzania dokładności wskazań
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11013] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Testowanie mikroprocesorowych urządzeń pomiarowo-sterujących / Piotr Mróz, 2004. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 7-8, 100--103, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Algorytmy pracy systemów testujących mikroprocesorowe urządzenia kontrolno-pomiarowe / Piotr Mróz, 2002. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 291--292, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8455] [data modyf: 01-02-2011 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pewien sposób skrócenia czasu odpowiedzi urządzenia / Piotr Mróz // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 271--278 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] System pomiarowo-sterujący do sterowania modelem ciężarówki z rozpoznawaniem obrazu z kamery, 2020. Piotr Mróz, Daniel Kujawa // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 69--72, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23678] [data modyf: 01-09-2020 14:12]
[2] Recognition of Semi-trailers on the basis of the image, 2019. Piotr Czech, Małgorzata Mazurkiewicz, Piotr Mróz, Anna Pławiak-Mowna // W: Proceedings of the 7th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, Czechy Prague, 2019, s. 11--19, ISBN: 97880010660702
Słowa kluczowe: ArUco markers, image recognition, object detection, vehicle control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23479] [data modyf: 31-07-2019 11:06]
[3] Pomiar prędkości małych pojazdów, 2018. Maciej Śliwa, Piotr Mróz // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 147--150, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23173] [data modyf: 14-09-2018 14:16]
[4] Sposób określania czasu testowania dokładności liczników energii elektrycznej, 2016. Piotr Mróz // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 113--116, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22185] [data modyf: 20-06-2016 12:32]
[5] State machine components selection based on minimal transversals, 2015. Łukasz Stefanowicz, Piotr Mróz // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja [B. m.] : AIP Publishing, 2015, AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4, ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: Petri net,, State Machine components, discrete system, exact transversal, hypergraph, minimal transversal, selection, transversal, xt-hypegraph

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938885   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[KONF-22049] [data modyf: 08-04-2016 14:25]
[6] A method of determining an electric energy mater maximum uncertainty, 2014. Piotr Mróz, Andrzej Olencki, Arkadiusz Bukowiec // W: Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE) : 8th International Conference. Zhangjiajie, Chiny [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 308, s. 405--410, ISBN: 9783642549007
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21536] [data modyf: 25-08-2015 12:36]
[7] Automatyzacja systemu do kreślenia podziałek urządzeń pomiarowych, 2014. Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 42--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21418] [data modyf: 02-09-2015 12:54]
[8] Decomposition, validation and documentation of control process specification in form of a Petri net, 2014. Iwona Grobelna, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Michał Grobelny, Piotr Mróz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia New York : IEEE, 2014, s. 232--237, ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: UML activity diagram, decomposition, hypergraph, interpreted Petri net, model checking

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860481   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [23-11-2020]
[KONF-21368] [data modyf: 06-03-2017 11:19]
[9] Sposób sprawdzania niepewności urządzeń pomiarowych, 2013. Piotr Mróz, Elżbieta Kawecka // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: liczniki energii elektrycznej, systemy pomiarowe, testowanie dokładności, urządzenia pomiarowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20930] [data modyf: 07-09-2015 15:26]
[10] Wyznaczanie funkcji autokorelacji na podstawie sześciu próbek sygnału sinusoidalnego, 2013. Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski, Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: autokorelogram, czasochłonność, funkcja autokorelacji, złożoność obliczeniowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20921] [data modyf: 07-09-2015 15:21]
[11] An FPGA synthesis of the distributed control systems designed with Petri nets, 2012. Arkadiusz Bukowiec, Piotr Mróz // W: IEEE 3rd International Conference on Networked Embedded Systems for Every Application - NESEA 2012. Liverpool, Wielka Brytania [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6], ISBN: 9781467347235
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/NESEA.2012.6474021   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[KONF-20754] [data modyf: 16-10-2013 15:33]
[12] Sposób sprawdzania dokładności urządzeń pomiarowych, 2012. Piotr Mróz, Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki - PPEEm 2012 : materiały XV jubileuszowego sympozjum. Gliwice, Polska Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 32, s. 113--116, ISBN: 9788393542710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20590] [data modyf: 07-01-2013 12:25]
[13] Trójfazowy generator sygnału losowo odkształconego, 2011. Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 55--58
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20019] [data modyf: 20-06-2011 12:35]
[14] System do kreślenia podziałek urządzeń pomiarowych, 2010. Piotr Mróz, Janusz Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 44--47
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19667] [data modyf: 19-07-2010 11:23]
[15] Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego, 2009. Jan Szmytkiewicz, Andrzej Olencki, Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 63--65
Słowa kluczowe: accuracy parameter, calibrator, kalibrator, metrology parameter, parametry metrologiczne, sprawdzanie urządzenia wskazującego, testing accuracy, testing indicator of meter, wyznaczanie błędów podstawowych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19221] [data modyf: 19-06-2009 11:34]
[16] Systemy do testowania mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych, 2009. Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 54--56
Słowa kluczowe: measuring device, system testujący, testing, testing systems, testowanie, urządzenie pomiarowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19219] [data modyf: 19-06-2009 11:31]
[17] Zasady sprawdzania mierników i analizatorów jakości energii, 2009. Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 72--74
Słowa kluczowe: analizator jakości energii, calibrator, kalibrator, miernik parametrów sieci, power network parameters meter, power quality analyzer, system testujący, tester, testing system, three phase calibrator, trójfazowy kalibrator mocy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19224] [data modyf: 19-06-2009 11:45]
[18] Analiza wpływu wybranych parametrów sygnału wymuszającego na czas odpowiedzi obiektu, 2005. Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 251--256, ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17193] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] How to shorten first order unit testing time, 2005. Piotr Mróz // W: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation : 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2005, Vol. 2, s. 428--433, ISBN: 8389786370
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-17386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Metoda pośrednia niepełna w testowaniu urządzeń, 2004. Piotr Mróz // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2004, s. 171--178, ISBN: 8391862445
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16629] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Metody i systemy do testowania urządzeń pomiarowo-sterujących, 2004. Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 207--212, ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Testing dynamic characteristics of measuring devices, 2000. Piotr Mróz // W: XVI IMEKO World Congress - IMEKO 2000 : Proceedings. Vienna, Austria Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000, Vol. 5, s. 129--133, ISBN: 3901888071 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic characteristics, system for testing devices accuracy, the trapezoids' method

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3881] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Sposób skrócenia czasu sprawdzania dokładności mikroprocesorowych urządzeń kontrolno-pomiarowych, 1998. Piotr Mróz // W: XXX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - XXX MKM. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 383--388, ISBN: 8387423866
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3781] [data modyf: 19-03-2002 13:41]
[24] Sposób skrócenia czasu sprawdzania mikroprocesorowych urządzeń kontrolno-pomiarowych w procesie produkcji, 1998. Piotr Mróz // W: Application of Microprocessors in Automatic Control and Measurement : XI Conference. Warsaw, Polska Warsaw : Industrial Institute of Electronics, 1998, Vol. 1, s. 131--138
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3861] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Mikroprocesorowy układ sterujący miernika parametrów sieci energetycznej, 1996. Jan Szmytkiewicz, Piotr Mróz // W: XXVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '96. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1996, T. 2, s. 238--243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Stanowisko do testowania przyrządów mikroprocesorowych na przykładzie rejestratora X-t, 1994. Piotr Mróz // W: 16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, T. 2 : Elektrotechnika i elektronika, s. 103--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18784] [data modyf: 12-05-2008 13:58]
[27] Mikrokomputerowy system wspomagania badania technologicznych właściwości materiałów, 1988. Jan Dydak, Piotr Mróz, Witold Faber // W: 10. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1988, T. 3 : Mechanika : Technika biomedyczna i biocybernetyczna, s. 78--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17204] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Algorytmy pracy systemów testujących mikroprocesorowe urządzenia kontrolno-pomiarowe : rozprawa doktorska / Piotr Mróz .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Elektrotechniki, Informatyki i telekomunikacji, 2002 .- 120, 3 nlb. s. / Promotor: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób sprawdzania poprawności działania urządzeń mikroprocesorowych / Piotr Mróz .- Numer : 181599 .- Data zgłoszenia : 08-04-1997 .- Data udzielenia : 31-08-2001
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Przetwornik analogowo-cyfrowy / Lech Jędrzejczak, Piotr Mróz, Jan Szumski, Andrzej Wieluński .- Numer : 172157 .- Data zgłoszenia : 21-12-1993 .- Data udzielenia : 29-08-1997
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski