System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Janusz Matkowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 267 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Mean-type mappings involving generalized weighted classical means, their iterations and invariant means, Janusz Matkowski
// W: Recent advances in fixed point theory and applications, 2017. / eds. U. C. Gairola, R. Pant, New York : Nova Science Publishers, Inc. (Mathematics Research Developments), s. 1--16, ISBN: 9781536121049
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[WZCZ-19394] [data modyf: 05-06-2019 12:25]
[5] [1]
[2] Generalized weighted arithmetic means, Janusz Matkowski
// W: Functional equations in mathematical analysis, 2012. / ed. T. M. Rassias, J. Brzdęk, New York : Springer Science+Business Media (Springer Optimization and Its Applications Vol. 52), s. 563--582, ISBN: 9781461400547    DOI: 10.1007/978-1-4614-0055-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[WZCZ-14186] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] On means which are quasi-arithmetic and of the Beckenbach-Gini type, Janusz Matkowski
// W: Functional equations in mathematical analysis, 2012. / ed. T. M. Rassias, J. Brzdęk, New York : Springer Science+Business Media (Springer Optimization and Its Applications Vol. 52), s. 583--597, ISBN: 9781461400547    DOI: 10.1007/978-1-4614-0055-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[WZCZ-14185] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Quasi arithmetic covariance functions and their possible reducibility through functional equations, Emilio Porcu, Janusz Matkowski, Jorge Mateu
// W: Positive definite functions: from Schoenberg to space-time challenges, 2008. / ed. J. Mateu, E. Porcu, Castelló de la Plana : Publications de la Universitat Jaume I, s. 155--180, ISBN: 9788461282821
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10805] [data modyf: 13-01-2009 13:33]
[5] Uniformly continuous superposition operators in the spaces of differentiable functions and absolutely continuous functions, Janusz Matkowski
// W: Inequalities and applications : Conference on Inequalities and Applications, Noszvaj (Hungary), 2008. / eds. Bandle, C. [et al.], Basel : Birkhäuser Verlag (International Series of Numerical Mathematica Vol. 157), s. 155--166, ISBN: 9783764387723
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[WZCZ-10620] [data modyf: 25-11-2008 12:08]
[6] A pair of functional inequalities of iterative type related to a cauchy functional equation, Dorota Krassowska, Janusz Matkowski
// W: Functional equations, inequalities and applications, 2003. , Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, s. 73--89, ISBN: 140201578X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6092] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Funkcyjne równania, Janusz Matkowski
// W: Wielka Encyklopedia PWN, 2002. . T. 9, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 446--447, ISBN: 8301136723
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5135] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] On invariant generalized Beckenbach-Gini means, Janusz Matkowski
// W: Functional equations - resilts and advances, 2002. , Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Advances in Mathematics 3), s. 219--230, ISBN: 1402004850
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4705] [data modyf: 15-03-2002 09:01]
[9] On the polynomial-like iterative functional equation, Janusz Matkowski, Weinian Zhang
// W: Functional equations and inequalities, 2000. , Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Mathematics and its Applications Vol. 518), s. 145--170, ISBN: 0792364848
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] A generalization of Hölder's and Minkowski's inequalities and conjugate functions, Janusz Matkowski
// W: Constantin Caratheodory : an international tribute, 1991. / red. Themistocles M. Rassias . Vol. 1, Singapore : World Scientific Publishing, s. 819--827, ISBN: 9810202296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11922] [data modyf: 23-04-2010 12:52]
[11] Cauchy functional equation on a restricted domain and commuting functions, Janusz Matkowski
// W: Iteration theory and its functional equations, 1985. , Berlin : Springer (Lecture Notes in Mathematics Vol. 1163), s. 101--106
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11929] [data modyf: 26-04-2010 14:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mean-type mappings and invariance principle / Janusz Matkowski, Paweł Pasteczka, 2021. Mathematical Inequalities and Applications Vol. 24, no. 1, 209--217, ISSN: 1331-4343, , eISSN: 1331-4343, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, iteration, mean-type mapping, means, orbit
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.7153/mia-2021-24-15
[AWCZ-26196] [data modyf: 01-03-2021 11:53]
[49,5] [0,71]
[2] Cauchy differences and means / Janusz Matkowski, 2020. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica Vol. 51, 147--172, ISSN: 0138-9491, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25910] [data modyf: 07-12-2020 11:13]
[5] [1]
[3] Generalization of the Harmonic Weighted Mean Via Pythagorean Invariance Identity and Application / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2020. Annales Mathematicae Silesianae Vol. 34, iss. 1, 104--122, ISSN: 0860-2107, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional equations, generalized arithmetic and geometric means, generalized harmonic mean, invariance identity
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/amsil-2020-0015         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25610] [data modyf: 09-09-2020 09:59]
[2,5] [0,5]
[4] Invariant means and iterates of mean-type mappings / Janusz Matkowski, Paweł Pasteczka, 2020. Aequationes Mathematicae Vol. 94, iss. 3, 405--414, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-019-00668-3         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25912] [data modyf: 07-12-2020 11:24]
[49,5] [0,71]
[5] Means, generalized harmony proportion and applications / Janusz Matkowski, 2020. Colloquium Mathematicum Vol. 160, no. 1, 109--118, ISSN: 0010-1354, , eISSN: 1730-6302, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: iteration, functional equation, harmony proportion, invariant mean, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.4064/cm7782-2-2019         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25032] [data modyf: 26-03-2020 13:38]
[70] [1]
[6] On the Beckenbach-Gini-Lehmer Means and Means Mappings / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel, 2020. Mathematics Vol. 8, iss. 9, 1--24, ISSN: 2227-7390, , eISSN: 2227-7390, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gini means, functional equation, invariant mean, iteration, mean-type mapping, means
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3390/math8091569         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25919] [data modyf: 08-12-2020 08:44]
[10] [0,5]
[7] On the functional equation G(x, G(y,x)) = G(y, G(x,y)) and means / Lin Li, Janusz Matkowski, 2020. Periodica Mathematica Hungarica Vol. 801, no. 1, 28--37, ISSN: 0031-5303, , eISSN: 1588-2829, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s10998-019-00301-5         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25914] [data modyf: 07-12-2020 11:46]
[49,5] [0,71]
[8] Sandwich results for periodicity and conjugacy / Janusz Matkowski, Paweł Wójcik, 2020. Aequationes Mathematicae Vol. 94, iss. 2, 381--391, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-020-00714-5         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25913] [data modyf: 07-12-2020 11:33]
[49,5] [0,71]
[9] The logarithmic Cauchy quotient mean / Martin Himmel, Janusz Matkowski, 2020. Journal of Difference Equations and Applications Vol. 26, no. 5, 609--624, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/10236198.2020.1777287         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25911] [data modyf: 07-12-2020 11:27]
[49,5] [0,71]
[10] Mean invariance identity / Janusz Matkowski, 2019. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 95, no. 1-2, 133--144, ISSN: 0033-3883, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5486/PMD.2019.8404         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24398] [data modyf: 04-10-2019 14:26]
[40] [1]
[11] On the special form of integral convolution type inequality due to Walter and Weckesser / Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski, 2019. Aequationes Mathematicae Vol. 93, iss. 1, 9--19, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bushell-Okrasiński inequality, System of functional inequalities, Walter-Weckesser theorem
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0576-1         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24181] [data modyf: 24-06-2019 14:38]
[35] [0,5]
[12] Remarks on submultiplicative functions / Janusz Matkowski, 2019. Fasciculi Mathematici Nr 62, 85--91, ISSN: 0044-4413, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Orlicz function, seminorm, square property, submultiplicative function
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25033] [data modyf: 09-03-2020 12:11]
[5] [1]
[13] Sandwich with periodicity / Izumi Hideaki, Lin Li, Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel, 2019. Aequationes Mathematicae Vol. 93, iss. 4, 699--709, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0605-0         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25915] [data modyf: 07-12-2020 11:52]
[35] [0,5]
[14] Beta-type means / Martin Himmel, Janusz Matkowski, 2018. Journal of Difference Equations and Applications Vol. 24, no. 5, 753--772, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: beta type function, functional equation, mean, premean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1337752         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-21726] [data modyf: 15-03-2018 18:03]
[17,68] [0,71]
[15] Characterization of the Euler gamma function with the aid of an arbitrary mean / Janusz Matkowski, 2018. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 93, no. 1-2, 163--170, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: convexity, functional equation, gamma function, iteration, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2018.8125         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-23706] [data modyf: 20-02-2019 09:16]
[20] [1]
[16] Directional Convexity and Characterizations of Beta and Gamma Functions / Martin Himmel, Janusz Matkowski, 2018. Journal of Convex Analysis, 1, ISSN: 0944-6532,
Słowa kluczowe: Beta function, Gamma function, beta-type function, directional convexity, functional equation, geometrical convexity, logarithmical convexity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-21841] [data modyf: 25-10-2017 13:06]
[30] [1]
[17] Iterative functional equations and means / Liu Liu, Janusz Matkowski, 2018. Journal of Difference Equations and Applications Vol. 24, no. 5, 797--811, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: composite functional equations, invariant mean, iterations, mean, reflexivity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1356294         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-21723] [data modyf: 15-03-2018 18:01]
[17,68] [0,71]
[18] The function f(x) / x is v-shaped for convex f / Janusz Matkowski, Alfred Witkowski, 2018. The Mathematical Gazette Vol. 102, no. 555, 517--520, ISSN: 0025-5572, , eISSN: 2056-6328, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23838] [data modyf: 14-03-2019 14:31]
[2,5] [0,5]
[19] A generalization of m-convexity and a sandwich rheorem / Teodoro Lara, Janusz Matkowski, Nelson Merentes, Roy Quintero, Małgorzata Wróbel, 2017. Annales Mathematicae Silesianae Vol. 31, iss. 1, 107--126, ISSN: 0860-2107, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21810] [data modyf: 18-10-2017 16:25]
[1,8] [0,2]
[20] Beta-type functions and the harmonic mean / Martin Himmel, Janusz Matkowski, 2017. Aequationes Mathematicae Vol. 91, iss. 6, 1041--1053, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Beta function, Beta-type function, Convex function, Functional equation, Harmonic mean, Mean, Wright convex function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-017-0498-3         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-21843] [data modyf: 23-08-2018 11:51]
[17,68] [0,71]
[21] Commutativity of integral quasi-arithmetic means on measure spaces / Dorota Głazowska, Paolo Leonetti, Janusz Matkowski, Salvatore Tringali, 2017. Acta Mathematica Hungarica Vol. 153, no. 2, 350--355, ISSN: 0236-5294, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: commuting mapping, functional equation, generalized (quasi-arithmetic) mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s10474-017-0734-2         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-21551] [data modyf: 16-11-2017 14:12]
[7,07] [0,35]
[22] Explicit solutions of the invariance equation for means / Janusz Matkowski, Monika Nowicka, Alfred Witkowski, 2017. Results in Mathematics Vol. 71, iss. 1, 397--410, ISSN: 1422-6383, , eISSN: 1420-9012, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: homogenous means, invariant means
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00025-015-0525-4         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20781] [data modyf: 23-02-2017 12:05]
[14,43] [0,58]
[23] Homogeneous beta-type functions / Martin Himmel, Janusz Matkowski, 2017. Journal of Classical Analysis Vol. 10, no. 1, 59--66, ISSN: 1848-5979, , eISSN: 1848-5987, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Beta function, Gamma function, beta-type function, functional equation, homogeneity, mean, pre-mean
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.7153/jca-10-06
[AWCZ-21022] [data modyf: 25-10-2017 12:53]
[2,5] [0,5]
[24] Invariant means related to classical weighted means / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2017. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 89, no. 3, 373--387, ISSN: 0033-3883, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: complementary means, convergence of iterates, functional equation, invariant function, invariant mean, iteration, mean-type mappings
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-21725] [data modyf: 28-08-2018 12:50]
[14,14] [0,71]
[25] Sandwich theorem for m-convex functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel, 2017. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 451, iss. 2, 924--930, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: convexity, m-convexity, sandwich theorem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.02.041         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-21724] [data modyf: 29-09-2017 11:22]
[40] [1]
[26] Invariant means related to classical weighted means / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2016. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 89, no. 3, 373--387, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: complementary means, convergence of iterates, functional equation, invariant function, invariant mean, iteration, mean-type mappings
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2016.7441         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20514] [data modyf: 20-10-2016 09:05]
[27] On the commutation of generalized means on probability spaces / Paolo Leonetti, Janusz Matkowski, Salvatore Tringali, 2016. Indagationes Mathematicae Vol. 27, iss. 4, 945--953, ISSN: 0019-3577, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: commuting mappings, functional equations, generalized [quasi-arithmetic] means, permutable functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2016.06.006         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-20221] [data modyf: 16-02-2017 09:40]
[28] Subcommuting and commuting real homographic functions / Dorota Głazowska, Janusz Matkowski, 2016. Journal of Difference Equations and Applications Vol. 22, no. 2, 177--187, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: commuting functions, homographic function, iteration group, subcommuting functions, supercommuting functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/10236198.2015.1078327         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-19886] [data modyf: 15-04-2016 14:30]
[29] Characterization of generalized quasi-arthmetic means / Janusz Matkowski, Zsolt Pales, 2015. Acta Scientiarum Mathematicarum Vol. 81, no. 3-4, 447--456, ISSN: 0001-6969, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: biosymetry, generalized quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.14232/actasm-015-028-7         Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-19583] [data modyf: 13-03-2017 11:26]
[30] Homographic commuting functions / Janusz Matkowski, 2015. Journal of Difference Equations and Applications Vol. 21, no. 11, 1082--1102, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cicle, commuting functions, fixed point, homographic function, involution, iteration group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/10236198.2015.1072520         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-20411] [data modyf: 28-09-2016 14:07]
[31] Iterative functional equations related to a competition equation / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2015. Aequationes Mathematicae Vol. 89, no. 3, 613--624, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: competition equation, differentiable solution, functional equation, iterative functional equation, solution depending on an arbitrary function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-013-0248-0         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-19326] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[32] Logarithmic complementary means and an extension of Carlson's log / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2015. Mathematical Inequalities and Applications Vol. 18, no. 3, 1143--1150, ISSN: 1331-4343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Carlson's log, Gaussian product, complementary means, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping, symmetric mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.7153/mia-18-88         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-19005] [data modyf: 24-08-2015 13:13]
[33] Second order iterative functional equations related to a competition equation / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2015. Aequationes Mathematicae Vol. 89, no. 1, 107--117, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: competition equation, differentiable solution, functional equation, iterative functional equation of the second order, solution depending on a arbitrary function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-014-0307-1         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18903] [data modyf: 21-08-2015 10:25]
[34] Some characterizations of the Euler gamma function / Janusz Matkowski, 2015. Rocky Mountain Journal of Mathematics Vol. 45, no. 4, 1225--1231, ISSN: 0035-7596, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: characterization, convex function, functional equation, gamma function, geometrically convex function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-19456] [data modyf: 10-11-2015 15:39]
[35] Uniform convexity of paranormed generalizations of Lp spaces / Justyna Jarczyk, Janusz Matkowski, 2015. Journal of Convex Analysis Vol. 22, no. 1, 117--144, ISSN: 0944-6532, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-19145] [data modyf: 08-07-2015 11:51]
[36] Uniformly bounded composition operators / Dorota Głazowska, Janusz Matkowski, 2015. Bulletin of the Australian Mathematical Society Vol. 92, no. 3, 463--469, ISSN: 0004-9727, , eISSN: 1755-1633, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1017/S000497271500060X         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-19509] [data modyf: 10-11-2015 16:50]
[37] Uniformly bounded set-valued composition operators in the spaces of functions of bounded variation in the sense of Wiener / José Atilio Guerrero, Janusz Matkowski, Nelson Merentes, Małgorzata Wróbel, 2015. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 14, no. 4, 41--51, ISSN: 2299-9965, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2015.4.05
[AWCZ-19860] [data modyf: 24-02-2016 14:26]
[38] A counterpart of the Taylor theorem and means / Janusz Matkowski, 2014. Fasciculi Mathematici Nr 53, 85--93, ISSN: 0044-4413, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18991] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[39] Conjugate functions, Lp-norm like functionals, the generalized Hölder inequality, Minkowski inequality and subhomogeneity / Janusz Matkowski, 2014. Opuscula Mathematica Vol. 34, no. 3, 523--560, ISSN: 1232-9274, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18380] [data modyf: 21-07-2015 10:11]
[40] Convergence of iterates of pre-mean-type mappings / Janusz Matkowski, 2014. ESAIM: Proceedings and Surveys Vol. 46, 196--212, ISSN: 2267-3059, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: convergence, functional equation, invariant mean, invariant pre-mean, iterate, mean, pre-mean-type mapping
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1051/proc/201446016
[AWCZ-19006] [data modyf: 22-02-2017 12:06]
[41] Generalised discounting in dynamic programming with unbounded returns / Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak, 2014. Operations Research Letters Vol. 42, iss. 3, 231--233, ISSN: 0167-6377, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bellman equation, discount functions, dynamic programming, economic growth, unbounded returns
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.orl.2014.03.004         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-18076] [data modyf: 21-07-2015 10:06]
[42] Invariance identity in the class of generalized quasiarithmetic means / Janusz Matkowski, 2014. Colloquium Mathematicum Vol. 137, no. 2, 221--228, ISSN: 0010-1354, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, generalized quasiarithmetic mean, invariant function, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4064/cm137-2-7         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-18651] [data modyf: 21-07-2015 10:04]
[43] Invariant translative mappings and a functional equation / H. Izumi, Janusz Matkowski, 2014. Acta Mathematica Hungarica Vol. 143, no. 1, 220--231, ISSN: 0236-5294, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analytic function, entire function, formal powers series, functional equation, invariant mean, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10474-014-0399-z         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-18023] [data modyf: 20-08-2015 12:49]
[44] Note on some infinite products for \pi / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2014. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 13, no. 2, 43--50, ISSN: 2299-9965, , eISSN: 2353-0588, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dido functional equation, Dido sequence, Wallis-type product, algebraic number, constructible number, infinite product, transcedental number
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18759] [data modyf: 20-08-2015 12:48]
[45] On homogeneous Lagrange means / Janusz Matkowski, 2014. Periodica Mathematica Hungarica Vol. 68, no. 2, 119--127, ISSN: 0031-5303, , eISSN: 1588-2829, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lagrange mean, differential equation, equality of means, homogeneous mean, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10998-014-015-6
[AWCZ-18653] [data modyf: 21-07-2015 10:04]
[46] On variable discounting in dynamic programming: applications to resource extraction and other economic models / Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak, 2014. Annals of Operations Research Vol. 220, no. 1, 263--278, ISSN: 0254-5330, bibliogr. summ. .- j. Matkowski - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: bellman equation, dynamic programming, growth theory, resource extraction, variable discounting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10479-011-0931-2         Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-16069] [data modyf: 22-02-2017 14:23]
[47] A convexity property and a new characterization of Euler's gamma function / Horst Alzer, Janusz Matkowski, 2013. Archiv der Mathematik Vol. 100, no. 2, 131--137, ISSN: 0003-889X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Characterization, Concave, Convex, Functional equation, Gamma function, Inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00013-013-0487-2         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-17205] [data modyf: 20-08-2015 10:07]
[48] Fixed point theorem in a uniformly convex paranormed space and its application / Janusz Matkowski, 2013. Topology and its Applications Vol. 160, no. 3, 524--531, ISSN: 0166-8641, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fixed point, Functional equation, Metrically convex space, Modulus of convexity, Paranormed space, Uniformly convex paranormed space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-17111] [data modyf: 20-08-2015 11:35]
[49] Generalized weigthed quasi-aritmetic means and the Kolmogorov-Nagumo theorem / Janusz Matkowski, 2013. Colloquium Mathematicum Vol. 133, no. 1, 35--49, ISSN: 0010-1354, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "associativity" of mean, Kolmogorov-Nagumo theorem, affine function, convex function, functional equation, generalized quasi-arithmetic mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4064/cm133-1-3         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-17759] [data modyf: 20-08-2015 12:09]
[50] Halfconvex functionsand equality of Daróczy-Páles conjugate means / Janusz Matkowski, 2013. Aequationes Mathematicae Vol. 86, 171--185, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: (s, p)-halfconvex function, conjugate mean, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00010-012-0172-8         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-17763] [data modyf: 20-08-2015 12:00]
[51] Invariance of the Bajraktarević means with respect to the Beckenbach-Gini means / Janusz Matkowski, 2013. Mathematica Slovaca Vol. 63, no. 3, 493--502, ISSN: 0139-9918, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarević mean, differential equation, functional equation, harmony, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/s12175-013-0111-8         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-17446] [data modyf: 20-08-2015 08:47]
[52] Iterations of the mean-type mappings and uniqueness of invariant means / Janusz Matkowski, 2013. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica Vol. 41, 145--158, ISSN: 0138-9491, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17755] [data modyf: 21-02-2017 15:37]
[53] Means and their inequalities / Mowaffag Hajja, Peter S. Bullen, Janusz Matkowski, Edward Neuman, Slavko Simic, 2013. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences Vol. 2013, 1, ISSN: 0161-1712, , eISSN: 1687-0425, bibliogr. summ. .- [editorial]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1155/2013/698906         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-17764] [data modyf: 28-02-2017 15:29]
[54] Mean-value property and characterizations of some elementary functions / Janusz Matkowski, 2013. Bulletin of the Korean Mathematical Society Vol. 50, no 1, 263--273, ISSN: 1015-8634, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: classical means, functional equation, homographic function, mean-value theorem, monotonic functions, quadratic function, square root function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4134/BKMS.2013.50.1.263         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17206] [data modyf: 20-08-2015 10:07]
[55] Mean-value theorems and some symmetric means / Janusz Matkowski, 2013. Demonstratio Mathematica Vol. 44, no. 3, 461--474, ISSN: 0420-1213, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, Lagrange mean, differential equation, mean, mean-value theorem, symmetric mean, translated quasi-geometric mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17545] [data modyf: 20-08-2015 09:31]
[56] On a functional equation related to competition / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2013. Aequationes Mathematicae Vol. 87, 301--308, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: additive function, competition model, functional equation, general solution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00010-013-0215-9         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-17760] [data modyf: 20-08-2015 12:09]
[57] Persistently optimal policies in stochastic dynamic programming with generalized discounting / Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak, 2013. Mathematics of Operations Research Vol. 38, no. 1, 108--121, ISSN: 0364-765X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bellman equation, growth theory, persistently optimal policies, resource extraction, stochastic dynamic programming, variable discounting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-17210] [data modyf: 20-08-2015 11:34]
[58] Pointwise monotonic functions and generalized subadditivity / Janusz Matkowski, 2013. Real Analysis Exchange Vol. 38, no 1, 33--62, ISSN: 0147-1937, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17112] [data modyf: 21-02-2017 15:50]
[59] Some classes of function spaces, their properties, and applications / Józef Banaś, Janusz Matkowski, Nelson Merentes, Manuel Pinto, Jose Luis Sanchez, 2013. Journal of Function Spaces and Applications Vol. 2013, 1--3, ISSN: 0972-6802,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2014/407521
[AWCZ-17762] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[60] Subhomogeneity and subadditivity of the Lp-norm like functionals / Janusz Matkowski, 2013. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 404, 172--184, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2013.03.005         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-17242] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[61] Uniformly bounded composition operators on a Banach space of bounded Wiener-Young variation functions / Dorota Głazowska, José Atilio Guerrero, Janusz Matkowski, Nelson Merentes, 2013. Bulletin of the Korean Mathematical Society Vol. 50, no. 2, 675--685, ISSN: 1015-8634, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4134/BKMS.2013.50.2.675         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17757] [data modyf: 20-08-2015 12:08]
[62] Controllability of semilinear Volterra-Stieltjes intagral equation in the space of regulated functions / L. A. Azocar Bates, H. Leiva, Janusz Matkowski, N. Merentes, 2012. Journal of Control Theory and Applications Vol. 10, no. 1, 123--127 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Volterra-Stieltjes integral equation, exact controllability, regulated functions
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17394] [data modyf: 05-07-2013 16:23]
[63] Fixed points and iterations of mean-type mappings / Janusz Matkowski, 2012. Central European Journal of Mathematics Vol. 10, no 6, 2215--2228, ISSN: 1895-1074, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fixed point, homogeneous mean, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: DOI: 10.2478/s11533-012-0106-7
[AWCZ-16715] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[64] Invariance of a quasi-arithmetic mean with respect to a system of generalized Bajraktarević means / Janusz Matkowski, 2012. Applied Mathematics Letters Vol. 25, no 11, 1651--1655, ISSN: 0893-9659, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarević mean, functional equation, generalized Bajraktarević mean, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.aml.2012.01.030         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-16714] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[65] Invariance of Bajraktarevič mean with respect to quasi arithmetic means / Janusz Matkowski, 2012. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 80, no 3-4, 441--455, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarevič mean, functional equation, harmony, invariant mean, iteration, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2012.5151         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-16454] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[66] Invariant graphs of functions for the mean-type mappings / Janusz Matkowski, 2012. ESAIM: Proceedings and Surveys Vol. 36, 203--210, ISSN: 2267-3059, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: function of invariant graph, functional equation, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1051/proc/201236017
[AWCZ-16543] [data modyf: 15-01-2015 13:05]
[67] Mean-value theorem for vector-valued functions / Janusz Matkowski, 2012. Mathematica Bohemica Vol. 137, no. 4, 415--423 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Darboux property of derivative, lagrange mean-value theorem, mean, vector-valued function
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-16817] [data modyf: 17-12-2012 13:37]
[68] Quadratic inequalities and a characterization of inner product / Janusz Matkowski, 2012. Mathematical Inequalities and Applications Vol. 15, no 3, 571--580, ISSN: 1331-4343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jordan-von Neumann theorem, inner product, parallelogram equality, quadratic functional, quadratic inequality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.7153/mia-15-50         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-16567] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[69] Results of Tadeusz Świątkowski on algebraic sums of sets and their applications in the theory of subadditive functions / Janusz Matkowski, 2012. Journal of Applied Analysis Vol. 18, 97--116, ISSN: 1425-6908, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Raikov theorem, Steinhaus theorem, algebraic sum of sets, density of set at a point, interior point, subadditive function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/jaa-2012-0005         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-16815] [data modyf: 17-12-2012 09:27]
[70] The Pexider type generalization of the Minkowski inequality / Janusz Matkowski, 2012. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 393, iss. 1, 298--310, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Minkowski inequality, Pexider type of Minkowski inequality, converse theorem for Minkowski inequality, convexity, geometrical convexity, measure space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2012.03.045         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-16462] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[71] Uniformly bounded composition operators in the Banach space of absolutely continuous functions / Dorota Głazowska, Janusz Matkowski, N. Merentes, J. L. Sánchez Hernández, 2012. Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications Vol. 75, no 13, 4995--5001, ISSN: 0362-546X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Banach space of absolutely continuous functions, Lipschitzian operator, Nemytskij operator, bounded operator, composition operator, equidistantly uniformly bounded operator, uniformly bounded operator, uniformly continuous operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.na.2012.04.013         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-16459] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[72] Uniformly bounded set-valued Nemytskij operators acting between generalized Hölder function spaces / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel, 2012. Central European Journal of Mathematics Vol. 10, no 2, 609--618, ISSN: 1895-1074, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Nemytskij composition operator, generalized Hölder function metric space, set-valued function, uniformly bounded operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/s11533-012-0002-1         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-16799] [data modyf: 12-12-2012 13:54]
[73] A differential equation related to the 1p-norms / Jacek Bojarski, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski, 2011. Annales Polonici Mathematici Vol. 101, no 3, 251--265, ISSN: 0066-2216, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 1p-norm, conjugate norm, curve, euclidean norm in R2, inner product
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4064/ap101-3-5         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-15733] [data modyf: 04-07-2011 12:03]
[74] A functional equation related to an equality of means problem / Janusz Matkowski, 2011. Colloquium Mathematicum Vol. 122, no 2, 289--298, ISSN: 0010-1354, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4064/cm122-2-14         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-15671] [data modyf: 26-05-2011 11:21]
[75] A mean-value theorem and its applications / Janusz Matkowski, 2011. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 373, 227--234, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2010.06.057         Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-15034] [data modyf: 29-09-2010 11:40]
[76] Functional equations related to homographic functions / Janusz Matkowski, 2011. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica Vol. 35, 189--203, ISSN: 0138-9491, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, homographic function
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15962] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[77] Invariance of the Cauchy means with respect to Lagrange mean-type mappings of the same generations / Janusz Matkowski, 2011. Acta Mathematica Hungarica Vol. 132, no 1-2, 92--106, ISSN: 0236-5294, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, Lagrangean mean, differential equation, functional equation, invariant mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s10474-010-0057-z         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-15775] [data modyf: 15-07-2011 11:22]
[78] Mean-type mappings and invariant curves / Janusz Matkowski, 2011. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 384, no 2, 431--438, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Functional equation, Invariant curve, Invariant mean, Iteration, Mean, Mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2011.05.078         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-15959] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[79] Mean-value type equalities with interchanged function and derivative / Janusz Matkowski, 2011. Fasciculi Mathematici Nr 47, 19--27, ISSN: 0044-4413, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: mean, mean-value theorem
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15960] [data modyf: 17-09-2014 12:44]
[80] On discounted dynamic programming with unbounded returns / Janusz Matkowski, Andrzej Nowak, 2011. Economic Theory Vol. 46, no 3, 455--474, ISSN: 0938-2259, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00199-010-0522-5         Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-15035] [data modyf: 19-04-2011 08:56]
[81] Power means generated by some mean-value theorems / Janusz Matkowski, 2011. Proceedings of the American Mathematical Society Vol. 139, no 10, 3601--3610, ISSN: 0002-9939, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jensen functional equation, arithmetic mean, differential equation, geometric mean, harmonic mean, mean, mean-value theorem, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-15961] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[82] Quotient mean, its invariance with respect to a quasi-arithmetic mean-type mapping, and some applications / Janusz Matkowski, 2011. Aequationes Mathematicae Vol. 82, no 3, 247--253, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, iterations, mean, mean-type mapping, quotient mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s00010-011-0088-8         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-16205] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[83] Subadditive periodic functions / Janusz Matkowski, 2011. Opuscula Mathematica Vol. 31, no 1, 75--95, ISSN: 1232-9274, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: concave function, continuity, periodic extension, periodic function, subadditive function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15331] [data modyf: 21-01-2011 11:09]
[84] Uniformly bounded composition operators between general Lipschitz function normed spaces / Janusz Matkowski, 2011. Topological Methods in Nonlinear Analysis Vol. 38, 395--405, ISSN: 1230-3429, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lipschitz function normed space, composition operator, uniformly bounded operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[AWCZ-16203] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[85] Uniformly bounded Nemytskij operators generated by set-valued functions between generalized Hölder function spaces / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel, 2011. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 31, no 2, 183--198, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Nemytskij composition operator, generalized Hölder function metric space, set-valued function, uniformly bounded operator
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16258] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[86] A composite functional equation and invariant curves / Janusz Matkowski, Jolanta Okrzesik, 2010. Journal of Applied Analysis Vol. 16, 121--133, ISSN: 1425-6908, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.1515/JAA.2010.009         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-15040] [data modyf: 29-09-2010 12:26]
[87] A generalization of the Gołąb-Schinzel functional equation / Janusz Matkowski, 2010. Aequationes Mathematicae Vol. 80, no 1-2, 182--192, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gołąb-Schinzel equation, composite equation, continuous solution, iterative equation, linear topological space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1007/s00010-010-0045-y         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-15277] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[88] Embeddability of mean-type mappings in a continuous iteration semigroup / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski, 2010. Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications Vol. 72, iss. 5, 2580--2591, ISSN: 0362-546X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cocycle equation, continuous iteration semigroup, invariant mean, iterability, mean, mean-type mapping, translation equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.na.2009.11.006         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-14388] [data modyf: 22-01-2010 12:27]
[89] Generalizations of Lagrange and Cauchy mean-value theorems / Janusz Matkowski, 2010. Demonstratio Mathematica Vol. 43, no 4, 765--774, ISSN: 0420-1213, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, Cauchy theorem, Lagrange mean, Lagrange theorem, Stolarsky mean, generalization, logrithmic mean, mean, mean-value theorem
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-15276] [data modyf: 30-12-2010 13:42]
[90] Generalized weighted quasi-arithmetic means / Janusz Matkowski, 2010. Aequationes Mathematicae Vol. 79, no 3, 203--212, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1007/s00010-010-0001-x         Cytowania wg Scopus: 21 [01-03-2021]
[AWCZ-15033] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[91] Homogeneous means generated by a mean-value theorem / Janusz Matkowski, Iwona Pawlikowska, 2010. Journal of Mathematical Inequalites Vol. 4, no 4, 467--479 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15333] [data modyf: 21-01-2011 11:34]
[92] Local operators and a characterization of the Volterra operator / Janusz Matkowski, 2010. Annals of Functional Analysis: An International Open Access Electronic Journal Vol. 1, no 1, 36--40, ISSN: 2008-8752, bibliogr. summ. .- http://www.emis.de/journals/AFA/ [dostęp 21.01.2011 r.]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-15334] [data modyf: 21-01-2011 11:55]
[93] On the Bellman equation for asymptotics of utility from terminal wealth / Janusz Matkowski, Łukasz Stettner, 2010. Applicationes Mathematicae Vol. 37, no 1, 89--97, ISSN: 1233-7234, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bellman equation, asymptotics, optimal portfolio, terminal wealth, utility
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14592] [data modyf: 14-04-2010 14:14]
[94] On the non-reducibility of non-stationary correlation functions to stationary ones under a class of mean-operator transformations / Emilio Porcu, Janusz Matkowski, Jorge Mateu, 2010. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment Vol. 24, 599--610, ISSN: 1436-3240, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1007/s00477-009-0347-6         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-15039] [data modyf: 29-09-2010 12:19]
[95] On weighted extensions of Bajraktarević means / Janusz Matkowski, 2010. Sarajevo Journal of Mathematics Vol. 6, no 2, 169--188 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Beckenbach-Mitrinović-Gini mean, functional equation, iteration, mean-type mappings, weighted mean
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15619] [data modyf: 18-04-2011 15:56]
[96] Uniformly continuous composition operator in the space of \fi-variation functions in the sense of Riesz / A. Acosta, W. Aziz, Janusz Matkowski, N. Merentes, 2010. Fasciculi Mathematici Nr 43, 5--10, ISSN: 0044-4413, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15620] [data modyf: 18-04-2011 16:11]
[97] Uniformly continuous composition operators in the space of bounded Formula Not Shown - variation functions / J. A. Guerrero, H. Leiva, Janusz Matkowski, N. Merentes, 2010. Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications Vol. 72, no 6, 3119--3123, ISSN: 0362-546X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Formula Not Shown-variation in the sense of Wiener, Jensen equation, composition operator, regularization, uniformly continuous operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.na.2009.11.051         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-14593] [data modyf: 14-04-2010 14:44]
[98] Uniformly continuous composition operators in the space of functions of two variables of bounded [...]-variation in the sense of Wiener / J. A. Guerrero, Janusz Matkowski, N. Merentes, 2010. Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae Vol. 50, no 1, 41--48, ISSN: 2080-1211, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15032] [data modyf: 29-09-2010 10:25]
[99] Uniformly continuous set-valued composition operators in the spaces of functions of bounded variation in the sense of Wiener / A. Azócar, J. A. Guerrero, Janusz Matkowski, N. Merentes, 2010. Opuscula Mathematica Vol. 30, no 1, 53--60, ISSN: 1232-9274, bibliogr.
Słowa kluczowe: Jensen equation, left and right regular-izations, set-valued functions, uniformly continuous
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14576] [data modyf: 23-03-2010 10:58]
[100] Uniformly continuous superposition operators in the space of bounded variation functions / Janusz Matkowski, 2010. Mathematische Nachrichten Vol. 283, no 7, 1060--1064, ISSN: 0025-584X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1002/mana.200710126         Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-15036] [data modyf: 29-09-2010 11:59]
[101] A converse of the Hölder inequality theorem / Janusz Matkowski, 2009. Mathematical Inequalities and Applications Vol. 12, no 1, 21--32, ISSN: 1331-4343, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-13648] [data modyf: 26-04-2010 15:00]
[102] Extensions of solutions of a functional equation in two variables / Janusz Matkowski, 2009. Opuscula Mathematica Vol. 29, no 4, 423--424, ISSN: 1232-9274, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: autodistributivity, extension theorem, fuctional equation, strict mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14412] [data modyf: 25-01-2010 15:14]
[103] Iterations of the mean-type mappings / Janusz Matkowski, 2009. Grazer Mathematische Berichte, no 354, 158--179 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14413] [data modyf: 25-01-2010 15:37]
[104] On extension of solutions of a simultaneous system of iterative functional equations / Janusz Matkowski, 2009. Opuscula Mathematica Vol. 29, no 4, 415--421, ISSN: 1232-9274, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: extension theorem, functional equation, local solution, simultaneous system of equations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14411] [data modyf: 25-01-2010 11:34]
[105] Representation theorem for locally defined operators in the space of Whitney diffrentiable functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel, 2009. Manuscripta Mathematica Vol. 129, no 4, 437--448, ISSN: 0025-2611, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00229-009-0283-2         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-13991] [data modyf: 07-09-2009 10:40]
[106] Uniformly continuous superposition operators in the Banach space of Hölder functions / Janusz Matkowski, 2009. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 359, no 1, 56--61, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hölder's function, Lipschitzian operator, Nemytskij operator, superposition operator, uniformly continuous operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2009.05.020         Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-13973] [data modyf: 25-08-2009 12:26]
[107] A pair of functional inequalities characterizing polynomials and Bernoulli numbers / Dorota Krassowska, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski, 2008. Aequationes Mathematicae Vol. 75, 276--288, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bernoulli number, Kronecker's theorem, functional inequality, polynomial
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.1007/s00010-007-2920-8         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-13205] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[108] Converse theorem for the Minkowski inequality / Janusz Matkowski, 2008. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 348, no 1, 315--323, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Minkowski inequality, a converse theorem, measure space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.jmaa.2008.07.044         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-13402] [data modyf: 26-04-2010 14:53]
[109] Generalized convex functions and a solution of a problem of Zs. Páles / Janusz Matkowski, 2008. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 73, no 3-4, 421--460, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Beckenbach convexity, Tchebycheff system, affine (Jensen affine) function with respect to a given function, convex function with respect a given function, generalized Cauchy equation, homographic functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-13426] [data modyf: 05-12-2008 11:41]
[110] Iteration groups, commuting functions and simultaneous systems of linear functional equations / Janusz Matkowski, 2008. Opuscula Mathematica Vol. 28, no 4, 531--540, ISSN: 1232-9274, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: commuting functions, functional equation, functional inequalities, iteration group
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13462] [data modyf: 18-12-2008 10:41]
[111] Locally defined operators in the space of Whitney differentiable functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel, 2008. Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications Vol. 68, no 10, 2933--2942, ISSN: 0362-546X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Nemytskii operator, Whitney differentiable function, jet, left-hand defined operator, locally defined operator, right-hand defined operator, superposition operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-12951] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[112] A simultaneous system of functional inequalities and mappings which are weakly of a constant sign / Dorota Krassowska, Janusz Matkowski, 2007. Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics [online] Vol. 8, no 2, [9] bibliogr. summ. .- http://jipam.vu.edu.au/, [dostęp: 11-02-2008]
Słowa kluczowe: Kronecker's theorem, linear functional inequalities, mappings of weakly constant sign
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-12735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[113] An invariance of geometric mean with respect to Lagrangian means / Dorota Głazowska, Janusz Matkowski, 2007. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 331, no 2, 1187--1199, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Langrangian mean, functional equation, invariant mean, iterate, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-12522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[114] Remarks on Lipschitzian mappings and some fixed point theorems / Janusz Matkowski, 2007. Banach Journal of Mathematical Analysis [online] Vol. 1, no 2, 237--244 bibliogr. summ. .- http://www.math-analysis.org/, [dostęp: 03-12-2007]
Kod:
CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-12520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[115] When M-convexity of a function implies its N-convexity for some means M and N / Janusz Matkowski, 2007. International Mathematical Forum Vol. 47, no 2, 2321--2331 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: M-affine function, M-convex function (convex function with respect to a mean M), mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[116] Invariance in the class of weighted quasi-arithmetic means / Justyna Jarczyk, Janusz Matkowski, 2006. Annales Polonici Mathematici Vol. 88, no 1, 39--51 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[117] Invariance of the arithmetic mean with respect to special mean-type mappings / Joachim Domsta, Janusz Matkowski, 2006. Aequationes Mathematicae Vol. 71, 70--85, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: differential equation, equality of means, functional equation, invariant mean, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-10817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[118] O średnich w trapezie / Janusz Matkowski, 2006. Delta, nr 7, 6--7, ISSN: 0137-3005, rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11150] [data modyf: 13-10-2006 14:22]
[119] On iterations of means and functional equations / Janusz Matkowski, 2006. Grazer Mathematische Berichte, no 350, 184--201 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11151] [data modyf: 26-02-2007 15:31]
[120] On weighted extensions of Cauchy's means / Janusz Matkowski, 2006. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 319, no 1, 215--227, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, Functional equation, Lagrangean mean, Stolarsky mean, Weighted extension of Cauchy mean, Weighted power mean, Weighted quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-10837] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[121] A pair of linear functional inequalities and a characterization of Lp - norm / Dorota Krassowska, Janusz Matkowski, 2005. Annales Polonici Mathematici Vol. 85, no 1, 1--11 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[122] Distributions of homogeneous means of uniform independent random variables and a characterization of means / Janusz Matkowski, 2005. Aequationes Mathematicae Vol. 70, 254--267, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: homogeneous mean, integro-functional equation, random variable
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-10600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[123] Lagrangian mean-type mappings for which the arithmetic mean is invariant / Janusz Matkowski, 2005. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 309, no 1, 15--24, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gauss composition of means, Lagrangian mean, invariant mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 26 [01-03-2021]
[AWCZ-10386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[124] Convex functions with respect to a mean and a characterization of quasi-arithmetic means / Janusz Matkowski, 2004. Real Analysis Exchange Vol. 29, no 1, 229--246, ISSN: 0147-1937, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: M-affine function, M-convex function, differential equation, homogenous function, iteration group, mean, power mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-9743] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[125] Elliptic means and their generalizations / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2004. Sitzungsberichte und Anzeiger Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse: Abt. II: Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften Vol. 139, 7--15 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[126] Remarks on some problems of Th. M. Rassias / Janusz Matkowski, 2004. Aequationes Mathematicae Vol. 67, 197--200, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-9603] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[127] Solution of a regularity problem in equality of Cauchy means / Janusz Matkowski, 2004. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 64, no 3-4, 391--400, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-9604] [data modyf: 27-05-2004 12:21]
[128] The converse theorem for Minkowski's inequality / Janusz Matkowski, 2004. Indagationes Mathematicae Vol. 15, no 1, 73--83, ISSN: 0019-3577, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-9642] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[129] The Gołąb-Schinzel functional equation restricted to half-lines / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2004. Sitzungsberichte und Anzeiger Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse: Abt. II: Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften Vol. 212, 57--67 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[130] A modified Gołab-Schinzel equation on a restricted domain (with applications to meteorology and fluid mechanics) / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2003. Sitzungsberichte und Anzeiger Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse: Abt. II: Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften Vol. 211, 117--136 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[131] A solution of a problem of Z. Daróczy on mixing-arithmetic means / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 2003. Acta Scientiarum Mathematicarum Vol. 69, 49--56, ISSN: 0001-6969, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9111] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[132] Affine and convex functions with respect to the logarithmic mean / Janusz Matkowski, 2003. Colloquium Mathematicum Vol. 95, no 2, 217--230, ISSN: 0010-1354, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: L-affine function, L-convex function, functional equation, logarithmic mean, mean, quasi-logarithmic mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-9109] [data modyf: 23-09-2003 13:10]
[133] An invariance of the geometric mean with respect to Stolarsky mean-type mappings / Justyna Błasińska, Dorota Głazowska, Janusz Matkowski, 2003. Results in Mathematics Vol. 43, 42--55, ISSN: 1422-6383, , eISSN: 1420-9012, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[AWCZ-8914] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[134] Another characterization of the gamma function / Detlef Gronau, Janusz Matkowski, 2003. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 63, no 1-2, 105--113, ISSN: 0033-3883, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-9107] [data modyf: 23-09-2003 12:40]
[135] Cocycles of continuous iteration semigroups / Grzegorz Guzik, Witold Jarczyk, Janusz Matkowski, 2003. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics Vol. 51, no 2, 185--197, ISSN: 0239-7269, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cocycle, iteration semigroup, triangular equation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9110] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[136] On a composite functional equation / Janusz Matkowski, Jolanta Okrzesik, 2003. Demonstratio Mathematica Vol. 36, no 3, 653--658, ISSN: 0420-1213, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-9112] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[137] On subadditive functions and \psi-additive mappings / Janusz Matkowski, 2003. Central European Journal of Mathematics Vol. 1, no 4, 435--440, ISSN: 1895-1074, bibliogr. summ. .- http://www.cesj.com/mathematics.html, [dostęp: 23-10-2003]
Słowa kluczowe: Hyers-Ulam stability, \psi-additive function, subadditive function, submultiplicative function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9186] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[138] Arithmetic mean as a linear combination of two quasi-arithmetic means / Dorota Głazowska, Witold Jarczyk, Janusz Matkowski, 2002. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 61, no 3-4, 455--467, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, functional equation, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-8596] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[139] Ciąg geometryczny - metoda rozwiązywania równań rekurencyjnych / Janusz Matkowski, 2002. Delta, nr 7, 12--13, ISSN: 0137-3005, rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8394] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[140] On (\alfa, a)-convex set-valued functions / Janusz Matkowski, Wojciech Slepak, 2002. Far East Journal of Mathematical Sciences Vol. 4, no 1, 85--89 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[141] On iteration semigroups of mean-type mappings and invariant means / Janusz Matkowski, 2002. Aequationes Mathematicae Vol. 64, 297--303, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: invariant mean, iterationsemigroup, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-8578] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[142] On Mulholland's inequality / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski, 2002. Proceedings of the American Mathematical Society Vol. 130, no 11, 3243--3247, ISSN: 0002-9939, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: geometrcally convex functions, Mulholland's inequality, convex functions, generalization of the Minkowski inequality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8605] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[143] On a problem of Alsina again / Janusz Matkowski, Maciej Sablik, 2001. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 254, 627--635, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-8043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[144] On linear dependence of iteraters / Janusz Matkowski, Weinian Zhang, 2000. Journal of Applied Analysis Vol. 6, no 1, 149--157, ISSN: 1425-6908, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-4261] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[145] A characterization of L\p -norm with the aid of equality condition in the Hölder inequality / Janusz Matkowski, Jürg Rätz, 1999. Demonstratio Mathematica Vol. 32, no 1, 165--170, ISSN: 0420-1213, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[146] Invariant and complementary quasi-arithmetic means / Janusz Matkowski, 1999. Aequationes Mathematicae Vol. 57, 87--107, ISSN: 0001-9054, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 70 [01-03-2021]
[AWCZ-4243] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[147] Mean value property and associated functional equations / Janusz Matkowski, 1999. Aequationes Mathematicae Vol. 58, 46--59, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[AWCZ-4242] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[148] A separation theorem for M -convex functions / Janusz Matkowski, Tomasz Zgraja, 1998. Mathematica Pannonica Vol. 9, no 1, 103--109 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[149] Characteristic analysis for a polynomial-like iterative equation / Janusz Matkowski, Zhang Weinian, 1998. Chinese Science Bulletin Vol. 43, no 3, 192--196 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: characteristic, functional equation, iterative dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-8268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[150] Continuous solutions of a functional equation / Janusz Matkowski, 1998. Publicationes Mathematicae - Debrecen T. 52, no 3-4, 559--562, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-4264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[151] Decomposition of homogeneous means and construction of some metric spaces / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 1998. Mathematical Inequalities and Applications Vol. 1, no 4, 463--480, ISSN: 1331-4343, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-4263] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[152] Convex functions with respect to an arbitrary mean / Janusz Matkowski, Jürg Rätz, 1997. International Series of Numerical Mathematics Vol. 123, 249--258 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[153] Convexity of power functions with respect to symmetric homogeneous means / Janusz Matkowski, Jürg Rätz, 1997. International Series of Numerical Mathematics Vol. 123, 231--247 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8302] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[154] Envelopes of families of curves related to some iterative functional equations / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 1997. Grazer Mathematische Berichte, no 334, 163--171 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8292] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[155] Equality in Minkowski inequality and a characterization of L-norm / Janusz Matkowski, Jürg Rätz, 1997. Demonstratio Mathematica Vol. 30, no 1, 53--62, ISSN: 0420-1213, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8304] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[156] Iteration groups with generalized convex and concave elements / Janusz Matkowski, 1997. Grazer Mathematische Berichte, no 334, 199--216 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8293] [data modyf: 22-04-2002 13:58]
[157] Lipschitzian composition operators in some function spaces / Janusz Matkowski, 1997. Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications Vol. 30, no 2, 719--726, ISSN: 0362-546X, bibliogr.
Słowa kluczowe: BV-space, Lipschitzian operator, composition operator, function Banach space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 23 [01-03-2021]
[AWCZ-8294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[158] Method of characteristic for functional equations in polynominal form / Janusz Matkowski, Zhang Weinian, 1997. Acta Mathematica Sinica, New Series Vol. 13, no 3, 421--432 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: characteristic equation, functional equation, iterative root, recursive construction
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8308] [data modyf: 20-02-2007 10:23]
[159] On the composition of homogenous quasarithmetic means / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 1997. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 216, no 1, 69--85, ISSN: 0022-247X, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-8295] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[160] Round-off stability of functional iterations on product spaces / Janusz Matkowski, Shyam Lal Singh, 1997. Indian Journal of Mathematics Vol. 39, no 3, 275--286 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8291] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[161] The converse of a generalized Hölder inequality / Janusz Matkowski, 1997. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 50, no 1-2, 135--143, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[162] Banach type fixed point theorems on product of spaces / Janusz Matkowski, Shyam Lal Singh, 1996. Indian Journal of Mathematics Vol. 38, no 1, 73--80
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14621] [data modyf: 22-04-2010 09:41]
[163] Envelopes of special class of one-parameter families of curves / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 1996. Demonstratio Mathematica Vol. 29, no 4, 799--806, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-14622] [data modyf: 22-04-2010 09:40]
[164] Functional equations involving the logarithmic mean / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 1996. ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik Vol. 76, 385--390, ISSN: 0044-2267,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 29 [01-03-2021]
[AWCZ-14634] [data modyf: 22-04-2010 13:07]
[165] On a characterization of $L^p$-norm and a converse of Minkowski's inequality / Janusz Matkowski, 1996. Hiroshima Mathematical Journal Vol. 26, no 2, 277--287
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14625] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[166] On a class of composite functional equations in a single variable / Peter Kahlig, A. Matkowska, Janusz Matkowski, 1996. Aequationes Mathematicae Vol. 52, no 3, 260--283, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-14623] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[167] Positive homogeneous functionals related to $L^p$-norms / Janusz Matkowski, Marek Pycia, 1996. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 200, no 1, 245--253, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-14636] [data modyf: 22-04-2010 13:57]
[168] Convex-like inequality, homogeneity, subadditivity, and a characterization of $L^p$-norm / Janusz Matkowski, Marek Pycia, 1995. Annales Polonici Mathematici Vol. 60, no 3, 221--230
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14646] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[169] Nonlinear contractions on semimetric spaces / J. Jachymski, Janusz Matkowski, T. Świątkowski, 1995. Journal of Applied Analysis Vol. 1, no 2, 125--134, ISSN: 1425-6908,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])        Cytowania wg Scopus: 38 [01-03-2021]
[AWCZ-14637] [data modyf: 22-04-2010 14:08]
[170] On $(\alpha,a)$-convex functions / Janusz Matkowski, Marek Pycia, 1995. Archiv der Mathematik Vol. 64, no 2, 132--138, ISSN: 0003-889X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14635] [data modyf: 23-04-2010 09:17]
[171] On stability of the homogeneity condition / Zygfryd Kominek, Janusz Matkowski, 1995. Results in Mathematics. Resultate der Mathematik Vol. 27, no 3-4, 373--380
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-14644] [data modyf: 23-04-2010 11:10]
[172] Remark on generalization of Minkowski's inequality / J. Jelínek, Janusz Matkowski, 1995. Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica Vol. 36, no 2, 27--32
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14638] [data modyf: 22-04-2010 14:22]
[173] Remark on globally Lipschitzian composition operators / A. Matkowska, Janusz Matkowski, N. Merentes, 1995. Demonstratio Mathematica Vol. 28, no 1, 171--175, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14645] [data modyf: 23-04-2010 11:15]
[174] A sandwich with convexity / Karol Baron, Janusz Matkowski, Kazimierz Nikodem, 1994. Mathematica Pannonica Vol. 5, no 1, 139--144
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14642] [data modyf: 23-04-2010 10:38]
[175] An integral Jensen inequality for convex multifunctions / Janusz Matkowski, Kazimierz Nikodem, 1994. Results in Mathematics. Resultate der Mathematik Vol. 26, no 3-4, 348--353
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-14639] [data modyf: 23-04-2010 09:43]
[176] Geometrically convex solutions of certain difference equations and generalized Bohr-Mollerup type theorems / Detlef Gronau, Janusz Matkowski, 1994. Results in Mathematics. Resultate der Mathematik Vol. 26, no 3-4, 290--297
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-14640] [data modyf: 23-04-2010 09:45]
[177] Nonlinear contractions in metrically convex space / Janusz Matkowski, 1994. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 45, no 1-2, 103--114, ISSN: 0033-3883,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14641] [data modyf: 23-04-2010 10:25]
[178] The converse of the Hölder inequality and its generalizations / Janusz Matkowski, 1994. Studia Mathematica Vol. 109, no 2, 171--182 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14650] [data modyf: 23-04-2010 12:42]
[179] Geometrical convexity and generalizations of the Bohr-Mollerup theorem on the gamma function / Detlef Gronau, Janusz Matkowski, 1993. Mathematica Pannonica Vol. 4, no 2, 153--160
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14643] [data modyf: 23-04-2010 10:41]
[180] On a generalization of Mulholland's inequality / Janusz Matkowski, 1993. inter Bd. 63, 97--103
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-14663] [data modyf: 26-04-2010 12:20]
[181] On subadditive functions / Janusz Matkowski, Tadeusz Świątkowski, 1993. Proceedings of the American Mathematical Society Vol. 119, no 1, 187--197, ISSN: 0002-9939,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14665] [data modyf: 26-04-2010 12:25]
[182] On the equality condition in Hölder's and Minkowski's inequalities / Janusz Matkowski, Jürg Rätz, 1993. Aequationes Mathematicae Vol. 46, no 3, 220--228, ISSN: 0001-9054,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14658] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[183] Solutions of some functional inequalities connected with convex functions / Janusz Matkowski, Kazimierz Nikodem, 1993. Comptes Rendus Mathematiques de L'Academie des Sciences: Canada Vol. 15, no 2-3, 114--118
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14662] [data modyf: 26-04-2010 12:11]
[184] Subadditive functions and a relaxation of the homogeneity condition of seminorms / Janusz Matkowski, 1993. Proceedings of the American Mathematical Society Vol. 117, no 4, 991--1001, ISSN: 0002-9939,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-14666] [data modyf: 26-04-2010 12:30]
[185] Subadditive functions and partial converses of Minkowski's and Mulholland's inequalities / Janusz Matkowski, Tadeusz Świątkowski, 1993. Fundamenta Mathematicae Vol. 143, no 1, 75--85, ISSN: 0016-2736,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14657] [data modyf: 26-04-2010 11:20]
[186] Characterization of globally Lipschitzian composition operators in the Banach space ${\rm BV}_p^2[a,b]$ / Janusz Matkowski, N. Merentes, 1992. Archivum Mathematicum Vol. 28, no 3-4, 181--186
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14647] [data modyf: 23-04-2010 11:38]
[187] Functional inequality characterizing nonnegative concave functions in $(0,\infty)^k$ / Janusz Matkowski, 1992. Aequationes Mathematicae Vol. 43, no 2-3, 219--224, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14648] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[188] $L^p$-like paranorms : Selected topics in functional equations and iteration theory (Graz,1991) / Janusz Matkowski, 1992. Grazer Mathematische Berichte 316, 103--138
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14669] [data modyf: 26-04-2010 13:14]
[189] On $a$-Wright convexity and the converse of Minkowski's inequality / Janusz Matkowski, 1992. Aequationes Mathematicae Vol. 43, no 1, 106--112, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14649] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[190] On some aspects of interpolation and functional equations : Selected topics in functional equations and iteration theory (Graz,1991) / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, 1992. Grazer Mathematische Berichte 316, 93--98
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14670] [data modyf: 26-04-2010 13:16]
[191] Quasi-monotonicity, subadditive bijections of $R_+,$ and characterization of $L^p$-norm / Janusz Matkowski, T. Świątkowski, 1991. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 154, no 2, 493--506, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-14651] [data modyf: 23-04-2010 13:06]
[192] A functional inequality characterizing convex functions, conjugacy and a generalization of Hölder's and Minkowski's inequalities / Janusz Matkowski, 1990. Aequationes Mathematicae Vol. 40, no 2-3, 168--180, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14652] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[193] The converse of the Minkowski's inequality theorem and its generalization / Janusz Matkowski, 1990. Proceedings of the American Mathematical Society Vol. 109, no 3, 663--675, ISSN: 0002-9939,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14659] [data modyf: 26-04-2010 11:30]
[194] Locally defined operators in the space of differentiable functions / Kazimierz Lichawski, Janusz Matkowski, Jerzy Miś, 1989. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics Vol. 37, no 1-6, 315--325, ISSN: 0239-7269,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14660] [data modyf: 26-04-2010 11:52]
[195] On a characterization of $L^p$-norm / Janusz Matkowski, 1989. Annales Polonici Mathematici Vol. 50, no 2, 137--144
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14661] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[196] On Nemytskii operator / Janusz Matkowski, 1988. Mathematica Japonica Vol. 33, no 1, 81--86
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-14664] [data modyf: 26-04-2010 12:23]
[197] BV-solutions of nonlinear functional equations / Cz. Dyjak, Janusz Matkowski, 1987. Glasnik Matematički. Series III Vol. 22, no 2, 335--342 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14667] [data modyf: 26-04-2010 12:52]
[198] On Nemytskii Lipschitzian operator / Janusz Matkowski, 1987. Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica Vol. 28, no 2, 79--82
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14668] [data modyf: 26-04-2010 12:58]
[199] On the functional equations $\phi(x)=\alpha\phi(\alpha x)+(1-\alpha)\phi(1-(1-\alpha)x)$ / Zygfryd Kominek, Janusz Matkowski, 1986. Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de la République Socialiste de Roumanie. Nouvelle Série Vol. 30, no 4, 327--334
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14677] [data modyf: 26-04-2010 14:25]
[200] Some remarks on a problem of C. Alsina / Janusz Matkowski, Maciej Sablik, 1986. Stochastica : Revista de Matemática Pura y Aplicada Vol. 10, no 3, 199--212
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14676] [data modyf: 26-04-2010 14:13]
[201] Remark on BV-solutions of a functional equation connected with invariant measures / Janusz Matkowski, 1985. Aequationes Mathematicae Vol. 29, no 2-3, 210--213, ISSN: 0001-9054, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-14678] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[202] On a characterization of Lipschitzian operators of substitution in the space ${\rm BV}\langle a$, $b\rangle$ / Janusz Matkowski, Jerzy Miś, 1984. Mathematische Nachrichten Vol. 117, 155--159, ISSN: 0025-584X,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14679] [data modyf: 27-04-2010 09:22]
[203] Functional equations and Nemytskii operators / Janusz Matkowski, 1982. Funkcjalaj Ekvacioj Vol. 25, no 2, 127--132 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14680] [data modyf: 27-04-2010 09:32]
[204] Remarks on some fixed point theorem / Z. Benedykt, Janusz Matkowski, 1981. Demonstratio Mathematica Vol. 14, no 1, 227--232, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14681] [data modyf: 27-04-2010 09:40]
[205] Fixed point theorems for contractive mappings in metric spaces / Janusz Matkowski, 1980. Časopis pro Pěstování Matematiky Vol. 105, no 4, 341--344 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14682] [data modyf: 27-04-2010 10:03]
[206] On equivalence of some fixed point theorems for self-mappings of metrically convex space / Janusz Matkowski, Roman Węgrzyk, 1978. Bolletino dell Unione Matematica Italiana. A (Seria: Serie V) Vol. 15, no 2, 359--369 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14683] [data modyf: 04-05-2010 11:10]
[207] Fixed point theorems for mappings with a contractive iterate at a point / Janusz Matkowski, 1977. Proceedings of the American Mathematical Society Vol. 62, no 2, 344--348, ISSN: 0002-9939, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 52 [01-03-2021]
[AWCZ-14687] [data modyf: 27-04-2010 12:29]
[208] On sequences of contraction mappings / Karol Baron, Janusz Matkowski, 1977. Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées Vol. 22, no 8, 1041--1043
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14685] [data modyf: 27-04-2010 12:09]
[209] Analytic solutions of a system of functional equations / Karol Baron, Roman Ger, Janusz Matkowski, 1975. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 22, no 3-4, 189--194, ISSN: 0033-3883,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14688] [data modyf: 27-04-2010 13:32]
[210] On the existence of a convex solution of the functional equation $\varphi (x)=h(x,\,\varphi [f(x)])$ / Zygfryd Kominek, Janusz Matkowski, 1974. Annales Polonici Mathematici Vol. 30, 1--4
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14690] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[211] Solutions of bounded variation of a linear functional equation / Janusz Matkowski, Marek Zdun, 1974. Aequationes Mathematicae Vol. 11, 223--235, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-14689] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[212] A fixed point theorem for non-expansive mappings on compact metric spaces / Karol Baron, Janusz Matkowski, 1973. Publications de l'Institut Mathématique (Beograd) Vol. 15, 25--26, ISSN: 0350-1302,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14691] [data modyf: 04-06-2019 10:45]
[213] On Lipschitzian solutions of a functional equation / Janusz Matkowski, 1973. Annales Polonici Mathematici Vol. 28, 135--139 bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14692] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[214] Some inequalities and a generalization of Banach's principle / Janusz Matkowski, 1973. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) Vol. 21, 323--324 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14693] [data modyf: 27-04-2010 14:10]
[215] Correction to the paper: "On the continuous dependence of local analytic solutions of a functional equation on given functions" / Janusz Matkowski, 1972. Annales Polonici Mathematici Vol. 26, 219 bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14697] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[216] On the solutions fulfilling a Lipschitz condition of a nonlinear functional equation of order $n$ / Karol Baron, Janusz Matkowski, 1972. Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées Vol. 17, 1149--1159
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14695] [data modyf: 27-04-2010 14:32]
[217] Solutions of a functional equation in a special class of functions / Marek Kuczma, Janusz Matkowski, 1972. Annales Polonici Mathematici Vol. 26, 287--293 bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14696] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[218] The uniqueness of solutions of a system of functional equations in some classes of functions / Janusz Matkowski, 1972. Aequationes Mathematicae Vol. 8, no 3, 233--237, ISSN: 0001-9054, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-14694] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[219] On the continuous dependences of $C^{r}$ solutions of a functional equation on the given functions / Janusz Matkowski, 1971. Aequationes Mathematicae Vol. 6, 215--227, ISSN: 0001-9054, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14699] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[220] On the existence of differentiable solutions of a functional equation / Janusz Matkowski, 1971. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) Vol. 19, 19--22 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14698] [data modyf: 28-04-2010 11:12]
[221] On meromorphic solutions of a functional equation. II / Janusz Matkowski, 1970. Annales Polonici Mathematici Vol. 24, 313--318 bibliogr. .- [Rok 1970/71]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14701] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[222] On the continuous dependence of local analytic solutions of a functional equation on given functions / Janusz Matkowski, 1970. Annales Polonici Mathematici Vol. 24, 21--26 bibliogr. .- [Rok 1970/71]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14702] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[223] On the continuous dependence of local analytic solutions of the functional equation in the non-uniqueness case / Janusz Matkowski, 1970. Annales Polonici Mathematici Vol. 24, 319--326 bibliogr. .- [Rok 1970/71]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14700] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[224] On the continuous dependence of solutions of a functional equation on given functions / Janusz Matkowski, 1970. Annales Polonici Mathematici Vol. 23, 37--40 bibliogr. .- [Rok 1970/71]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14704] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[225] On the uniqueness of differentiable solutions of a functional equation / Janusz Matkowski, 1970. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) Vol. 18, 253--255 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14703] [data modyf: 28-04-2010 11:46]
[226] On meromorphic solutions of a functional equation / Janusz Matkowski, 1969. Annales Polonici Mathematici Vol. 22, 303--311 bibliogr. .- [1969/70]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-14705] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A remark on periodic entire functions / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2013, nr 27, s. 89--91, ISSN: 0860-2107, summ.
Słowa kluczowe: entire function, periodic function,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9782] [data modyf: 24-08-2015 14:45]
[2] A functional equation characterizing homographic functions / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2010, no 24, s. 61--70, ISSN: 0860-2107, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional equation, homographic function,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9190] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] On some generalizations of Gołąb-Schinzel functional equation / Janusz Matkowski, Jolanta Okrzesik // W: Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics .- 2010, Vol. 15, s. 81--90, ISSN: 1896-0286, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8911] [data modyf: 18-04-2011 17:11]
[4] The bounded local operators in the Banach space of Hölder functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // W: Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics .- 2010, Vol. 15, s. 91--98, ISSN: 1896-0286, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8912] [data modyf: 19-04-2011 09:42]
[5] A solution of a problem of H. Haruki and Th. M. Rassia / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2001, nr 15, s. 94, ISSN: 0860-2107, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6066] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Continuous iteration semigroups and cocycles / Witold Jarczyk, Grzegorz Guzik, Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2001, nr 15, s. 91, ISSN: 0860-2107,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6065] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Dido's functional equation revisited / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, Aleksander N. Sharkovsky // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 17) .- 2000, z. 204, s. 143--150 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Remarks on quasi-aritmetic means / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 17) .- 2000, z. 204, s. 125--141 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2980] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Iterations of mean-type mappings and invariant means / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1830) .- 1999, nr 13, s. 211--226, ISSN: 0860-2107, bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3043] [data modyf: 27-05-2003 11:36]
[10] On a functional equation for dido's problem / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1830) .- 1999, nr 13, s. 167--180, ISSN: 0860-2107, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3042] [data modyf: 27-05-2003 11:35]
[11] Convex set-valued functions on (0, \infty) and their conjugate / Janusz Matkowski, Kazimierz Nikodem // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 15) .- 1998, z. 196, s. 103--107 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] A generalized $a$-Wright convexity and related functional equation / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 1996, nr 10, s. 7--12, ISSN: 0860-2107,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8590] [data modyf: 22-04-2010 12:58]
[13] On a system of simultaneous iterative functional equations / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 1996, nr 9, s. 123--135, ISSN: 0860-2107,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8591] [data modyf: 22-04-2010 14:27]
[14] Remarks on multiplication of subadditive functions / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1995, No 27, s. 139--145
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8593] [data modyf: 23-04-2010 11:00]
[15] On some extensions of the Gołąb-Schinzel functional equation. / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) .- 1994, s. 13--31, ISSN: 0860-2107, bibliogr. summ. .- Polish-Austrian Seminar on Functional Equations and Iteration Theory (Cieszyn, 1994)
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8592] [data modyf: 23-04-2010 09:17]
[16] Characterization of globally Lipschitzian composition operator in the Sobolev space $W^n_p[a,b]$ / Janusz Matkowski, N. Merentes // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1993, Nr 24, s. 91--99
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8596] [data modyf: 26-04-2010 11:07]
[17] Functions which are additive on their graphs and some generalizations / Janusz Matkowski // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 13) .- 1993, s. 233--240
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8597] [data modyf: 26-04-2010 11:06]
[18] On a characterization of $L^p$-norm with the aid of the triangle inequality / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1993, Nr 23, s. 77--91
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8595] [data modyf: 26-04-2010 11:07]
[19] On a generalization of Browder-Goehde-Kirk fixed point theorem / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1993, Nr 25, s. 71--76
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8594] [data modyf: 26-04-2010 11:07]
[20] Examples and remarks to a fixed point theorem / Janusz Matkowski, Jerzy Miś // W: Facta Universitatis - (Mathematics and Informatics) .- 1986, No 1, s. 53--56, ISSN: 0354-2025, , eISSN: 2335-0164,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8598] [data modyf: 26-04-2010 14:33]
[21] Form of Lipschitz operators of substitution in Banach spaces of differentiable functions / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1984, No 17, s. 5--10
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8599] [data modyf: 27-04-2010 09:09]
[22] Note on iterations of some entire functions / Janusz Matkowski, Wanda Ogińska // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A .- 1981, Vol. 33, s. 111--118 wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8600] [data modyf: 27-04-2010 11:12]
[23] Integrable solutions of functional equations / Janusz Matkowski // W: Dissertationes Mathematicae .- 1975, Vol. 127, s. 68 bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8602] [data modyf: 27-04-2010 12:36]
[24] Note on a functional equation / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Matematyczne .- 1971, No 15, s. 109--111
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8604] [data modyf: 28-04-2010 11:02]
[25] On some properties of solutions of a functional equation / Janusz Matkowski // W: Prace Matematyczne / Uniwersytet Śląski w Katowicach .- 1969, No 1, s. 79--82
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8605] [data modyf: 28-04-2010 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A functional equation with two unkown functions, 2008. Janusz Matkowski, Peter Volkmann // W: Seminar LV : [Universitat Karlsruhe]. -, Niemcy [b.m.] : [brak wydawcy], 2008, s. [6] .- http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/user/~Seminar_LV [dostęp:08.12.2008r.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19014] [data modyf: 08-12-2008 17:00]
[2] Representation theorem for locally defined operators in the space of Whitney differentiable functions, 2001. Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // W: Proceedings of the 3rd Polish Symposium on Nonlinear Analysis. Łódź, Polska Toruń : [brak wydawcy], 2002, (Lecture Notes in Nonlinear Analysis ; Vol. 3), s. 131--139, ISBN: 8323114226
Słowa kluczowe: Whitney differentiable function, left and right defined operators, locally defined operator, substitution operator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14844] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] On an iteration group and its application to a proof of the converse of Minkowski's inequality theorem, 1989. Janusz Matkowski // W: European Conference on Iteration Theory. Batschuns, Austria River Edge : World Scientific Publishing, 1991, s. 215--223
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19556] [data modyf: 23-04-2010 12:41]
[4] Integrable solutions of a linear functional inequality, 1976. Janusz Matkowski // W: General inequalities : proceedings of the First International Conference. Oberwolfach, Niemcy Basel : Birkhäuser, 1978, s. 213--215
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19557] [data modyf: 27-04-2010 12:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences : Means and their inequalities / (Red.) Mowaffag Hajja, Peter S. Bullen, Janusz Matkowski, Edward Neuman, Slavko Simic .- - : Hindawi Publishing Corporation, 2013 .- ISSN: 0161-1712
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5159] [data modyf: 02-09-2015 16:38]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski