System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Leszek Jazownik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 104 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Łężyckie uroczystości kresowe. Księga pamiątkowa / oprac., 2020. Maria Jazownik, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 234 s. , ISBN: 9788395119798,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15440] [data modyf: 30-07-2020 13:38]
[2] Z Gniłowód do Łężycy, 2013. Maria Jazownik, Leszek Jazownik, Krzysztof Wołczyński, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka 264 s. , ISBN: 9788360218389,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11839] [data modyf: 28-07-2015 11:57]
[3] W kręgu historii i teorii edukacji polonistycznej : studia i szkice, 2011. Leszek Jazownik, Zielona Góra - Warszawa : Księgarnia Akademicka 358 s. , ISBN: 9788360218174,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10631] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wyzwolić moc lektury : aksjologiczo-metodyczny sens dzieła literackiego, 2004. Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 351 s. , ISBN: 8389712091,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7045] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Teoria literatury a wizje edukacji literackiej : studium porównawcze koncepcji dydaktycznych Piotra Chmielowskiego, Kazimierza Wóycickiego i Zygmunta Łempickiego, 2003. Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 221 s. , ISBN: 8389321289,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6732] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Jak pytać o dzieło literackie?, 1999. Leszek Jazownik, Zielona Góra : Wydaw. WSP 151 s. , ISBN: 8386832916,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4448] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Formy obecności filmu w literaturze fikcjonalnej, Maria Jazownik, Leszek Jazownik
// W: Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze, 2019. / red. nauk. Dorota Kulczycka . tom 13, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 39--68, ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20942] [data modyf: 17-06-2019 08:55]
[2] Nauczanie sztuki epistolarnej w ujęciu Tomasza Szumskiego, Leszek Jazownik
// W: Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej, 2016. / red. Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 165--175, ISBN: 9788360218464
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19091] [data modyf: 31-05-2017 08:49]
[3] Analiza krytyczna materiałów edukacyjnych pt. "Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy. Zbrodnia Wołyńska - historia i pamięć" (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013), Leszek Jankiewicz, Leszek Jazownik
// W: Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w Optyce Historycznej i Współczesnej [7], 2015. / pod red. Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle : ARSGRAF Żyrardów (Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich 7), s. 110--135, ISBN: 9788363999124
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18179] [data modyf: 28-09-2016 08:40]
[4] Teksty biograficzne jako narzędzia terapeutycznych oddziaływań na dzieci i młodzież (wybrana problematyka), Leszek Jazownik
// W: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - biografie, 2015. / pod red. Bożeny Olszewskiej, Olafa Pajączkowskiego i Lidii Urbańczyk, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 445--458, ISBN: 9788373956537
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18181] [data modyf: 28-09-2016 10:50]
[5] Lekcja Majdanu, Leszek Jazownik
// W: Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej [6], 2014. / red. Witold Listowski, Kędzierzyn-Koźle : ARSGRAF Żyrardów (Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich 6), s. 64--81, ISBN: 9788363999094
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16581] [data modyf: 04-09-2015 14:40]
[6] Uwagi o doborze lektur i dominujących współcześnie stylach ich interpretacji w polskiej szkole, Leszek Jazownik
// W: Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych, 2014. / pod red. Beaty Kędzi Klebeko, Leszka Jazownika, Brigitte Louichon, Szczecin - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 29--40, ISBN: 9788360218457
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18180] [data modyf: 28-09-2016 10:11]
[7] Tożsamość "in statu nascendi". O prozie Eugeniusza Łastowskiego, Leszek Jazownik
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 315--328, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15255] [data modyf: 17-04-2013 10:29]
[8] Uczeń jako "świadek" zdarzeń fabularnych, Leszek Jazownik
// W: Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, 2013. / pod red. Leszka Jazownika, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 413--434, ISBN: 9788360218396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16150] [data modyf: 03-07-2014 13:23]
[9] Fikcjonalny i narracyjno-dialogowy charakter dzieła literackiego jako źródło skuteczności jego oddziaływań. Uwagi teoretyczne i wnioski dla praktyki terapeutycznej, Leszek Jazownik
// W: Jestem - więc czytam : między pragmatyzmem a wolnością, 2012. / pod red. Grażyny Tomaszewskiej, Beaty Kapeli-Bagińskiej, Zofii Pomirskiej, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 351--363, ISBN: 9788373268944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14884] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Uczeń w roli badacza, krytyka i nieprofesjonalnego odbiorcy, Leszek Jazownik
// W: Doświadczenie lektury : Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, 2012. / red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS (Edukacja Nauczycielska Polonisty. Seria Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), s. 96--106, ISBN: 9788324217700
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16162] [data modyf: 10-07-2014 09:50]
[11] Gniłowody mają żal, Maria Jazownik, Leszek Jazownik
// W: Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--97, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13032] [data modyf: 08-08-2011 08:09]
[12] Konstrukcje podmiotu w liryce poetów lubuskich o tematyce wojennej, Maria Jazownik, Leszek Jazownik
// W: Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 331--356, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13040] [data modyf: 08-08-2011 09:23]
[13] Twórczość przez duże Tfu. Na temat twórczości młodzieży szkolnej pedagogów twórczość radosna, Leszek Jazownik
// W: Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, 2011. / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 87--94, ISBN: 9788377840115
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13734] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] "In usum Delphini. Wypisy polskie..." Konstantego Wojciechowskiego wobec swego pierwowzoru, Leszek Jazownik
// W: Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939), 2010. / red. Renata Bryzek, Justyna Urban, Siedlce : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 389--403, ISBN: 9788370516048
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12690] [data modyf: 17-02-2011 13:05]
[15] Kazimierza Wóycickiego "Wykłady ze stylistyki historii literatury", Leszek Jazownik
// W: Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik, 2010. / red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 107--120, ISBN: 9788322731727
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12691] [data modyf: 17-02-2011 13:13]
[16] Godziny polskiego jako szkoła polskości, Leszek Jazownik
// W: Kultura - Język - Edukacja : dialogi współczesności z tradycją, 2008. / pod red. Beaty Gromadzkiej, Doroty Mrozek, Jerzego Kaniewskiego, Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", s. 321--331, ISBN: 9788388176951
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11477] [data modyf: 05-02-2010 09:26]
[17] O kulturę ironii na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, Leszek Jazownik
// W: Dydaktyka XXI wieku : szanse i zagrożenia, 2008. / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 13--24, ISBN: 9788389935694
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11933] [data modyf: 27-04-2010 13:09]
[18] O przebudowę modelu edukacji polonistycznej, Leszek Jazownik
// W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, 2008. / red. Marian Sinica, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 123-143, ISBN: 9788374812184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10838] [data modyf: 05-02-2010 09:06]
[19] Objaśnienia słów i rzeczy, Leszek Jazownik
// W: Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne, 2008. / red. nauk. M. Sinica, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 153--172, ISBN: 9788374811576
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10266] [data modyf: 11-02-2010 10:44]
[20] Polonistyka szkolna w procesie przygotowania młodzieży do życia .. "na przemiał" (Z. Bauman), Leszek Jazownik
// W: Polonistyczne drogi : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin, 2008. / pod red. Macieja Wróblewskiego, Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 189--199, ISBN: 9788323121893
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10666] [data modyf: 05-02-2010 08:50]
[21] Społeczny sens oraz społeczne funkcjonowanie wartości, aksjologii i edukacji aksjologicznej. Analiza metadyskursywna i jej edukacyjne implikacje, Leszek Jazownik
// W: Czytanie tekstów kultury : metodologia - badania - metodyka, 2007. / pod red. Barbary Myrdzik, Iwony Morawskiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 25--35, ISBN: 9788322727331
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10667] [data modyf: 05-02-2010 09:59]
[22] Uwagi o nauce wartościowania i oceny dzieła literackiego, Leszek Jazownik
// W: Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole : etyka, estetyka, język aksjologii, 2007. / pod red. Teresy Świętosławskiej, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 52--70, ISBN: 9788375250435
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9464] [data modyf: 05-02-2010 09:50]
[23] O niektórych źródłach skuteczności oddziaływania utworów literackich na odbiorców, Leszek Jazownik
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 56--88, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6055] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Między apoteozą a anatemą. W kręgu miedzywojennych dyskusji nad rangą i znaczeniem nauki o języku w edukacji polonistycznej, Leszek Jazownik
// W: Polonistyka szkolna w latach 1918-1939 : koncepcje i polemiki, programy ich realizacja, 2002. / red. nauk. Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 179--216, ISBN: 8389321122
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5654] [data modyf: 25-05-2006 18:14]
[25] Uwagi o koncepcji dydaktycznej Kazimierza Wóycickiego i jej metodologiczno-teoretycznych przesłankach, Leszek Jazownik
// W: Teoria i praktyka kształcenia literackiego i językowego w latach 1918-1939, 1998. / red. Leszek Jazownik, Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 95-103, ISBN: 838683272X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3365] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Słowo wstępne, Leszek Jazownik
// W: Dzieło literackie w klasie siódmej szkoły podstawowej, 1993. / pod red. Leszka Jazownika, Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 5--6, ISBN: 8385693246
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15027] [data modyf: 18-01-2013 12:31]
[27] Uwagi o celach nauczania i uczenia się literatury, Leszek Jazownik
// W: Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole, 1986. / pod red. Edwarda Polanowskiego, Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 45--54
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15026] [data modyf: 18-01-2013 11:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Miłosny savoir-vivre w świetle "Listowników dla zakochanych" z końca XIX i początkowych dekad XX wieku / Leszek Jazownik, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 97--118, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kultura obyczajowa XIX i XX wieku, listowniki, miłosny savoir-vive, sztuka epistolarna, wzory korespondencji
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24104] [data modyf: 27-05-2019 13:41]
[2] Lekcja Majdanu / Leszek Jazownik, 2014. Nad Odrą, nr 7-12, 136--143 bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18813] [data modyf: 31-07-2015 10:55]
[3] Profesor Bolesław Hadaczek (1929-2014) / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2014. Nad Odrą, nr 7-12, 179--180
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18814] [data modyf: 31-07-2015 10:55]
[4] W kręgu sporów o model pracy nad lekturą szkolną toczonych w latach 1918-1939 / Leszek Jazownik, 2013. Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny t. 9-10, 365--390, ISSN: 1505-280X, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18206] [data modyf: 21-07-2015 12:40]
[5] Chodzi tylko o prawdę... / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2012. Nad Odrą, nr 9-10, 88--89
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16752] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Wśród książek Józefa Wyspiańskiego / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2012. Nad Odrą, Nr 6-8, 137--140
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16761] [data modyf: 20-11-2012 13:00]
[7] Zygmunt Krasiński - poeta myśli / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2012. Nad Odrą, Nr 1-2, 55
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16471] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Czy tylko samospełniające się proroctwo? Wokół tzw. Uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 3-4, 98--103
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15785] [data modyf: 21-07-2011 09:01]
[9] Czy tylko samospełniające się proroctwo? Wokół tzw. Uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów II / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 5-6, 88--92
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15781] [data modyf: 21-07-2011 09:00]
[10] Dyskretny urok dziennikarskiej manipulacji / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 11--12, 90--93
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16217] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[11] Jak wyrazić wojenną traumę? O wierszach poetów lubuskich? / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Pro Libris, nr 1-2, 76--81, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16196] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Korespondencja Kresowian z Minister Edukacji Narodowej / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 5-6, 92--95
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15782] [data modyf: 20-07-2011 11:12]
[13] Listy otwarte i petycje Kresowian / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 1-2, 101--103
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15526] [data modyf: 18-03-2011 11:06]
[14] "Ludzi mądrych należy dostrzegać w sposób autentyczny i niekoniunkturalny" Rozmowa z JM Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. zw. dr. hab. Czesławem Osękowskim/ rozmawiał / Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 7-8, 30--31
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16052] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Ministerstwo Szokujących Zaniechań / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 9-10, 84
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16051] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Ocalenie jako moralny obowiązek/ ze Stanisławem Srokowskim rozmawiają / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 1-2, 70--76
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15546] [data modyf: 23-03-2011 14:09]
[17] Pamięć Berezwecza w prozie Eugeniusza Łastowskiego / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 9-10, 58--59
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16040] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[18] Poza oficjalną wizją najnowszej historii Polski / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 7-8, 76--79
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16070] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Religijny, społeczny i patriotyczny wymiar polskiej liryki bożonarodzeniowej / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 11--12, 76--77
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16216] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[20] Umiejmy cieszyć się wolnością i Komorowskim Bronisławem / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 5-6, 97--100
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15783] [data modyf: 20-07-2011 11:17]
[21] Uroczystości kresowe w Zielonej Górze i Łężycy / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 9-10, 82--83
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16050] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[22] "Życie nielegalne" z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim rozmawiają / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2011. Nad Odrą, Nr 7-8, 51--53
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16053] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Gniłowody - historia i pamięć / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2010. Semper Fidelis: pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, 4/5, 69--70
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15450] [data modyf: 17-02-2011 13:23]
[24] List otwarty Kresowian do Ministra Sprawiedliwości / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2010. Nad Odrą, Nr 9-10, 89--91
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15454] [data modyf: 17-02-2011 13:43]
[25] Najbrudniejsze karty powojennej historii / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2010. Nad Odrą, Nr 11-12, 102--106
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15455] [data modyf: 17-02-2011 13:45]
[26] Sejm sobie - MEN sobie / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2010. Nad Odrą, Nr 11-12, 89--92
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15458] [data modyf: 17-02-2011 14:08]
[27] Gniłowody - historia i pamięć (fragment referatu) / Maria Jazownik, Leszek Jazownik, 2009. Nad Odrą, nr 11-12, 35--37
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14654] [data modyf: 26-04-2010 08:33]
[28] W sprawie kilku pojęć / Leszek Jazownik, 1984. Książka Szkolna: opracowanie i edytorstwo, 35--52 bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16946] [data modyf: 18-01-2013 12:37]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Destrukcja tożsamości narodowej jako ukryty program naukowy i edukacyjny / Leszek Jazownik // W: Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne .- 2013, nr 28, s. 111--136, ISSN: 1730-3419, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9610] [data modyf: 21-02-2017 10:54]
[2] Rzut oka na koncepcje nauczania stylistyki funkcjonujące w pierwszej połowie XX stulecia / Leszek Jazownik // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2010, t. 6-7, s. 317--334, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8846] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] O niektórych przejawach "bałkanizacji" nauczycielskich studiów polonistycznych / Leszek Jazownik // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2007, t. 5, s. 83--105, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7988] [data modyf: 26-03-2008 13:03]
[4] O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania się w dziele literackim / Leszek Jazownik // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica .- 2007, 9, s. 301--315
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8259] [data modyf: 10-12-2008 13:41]
[5] Edukacja literacka w dobie kryzysu "Wielkich narracji" / Leszek Jazownik // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2006, T. 4, s. 77--94, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7516] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Literatura a rozwój emocjonalny uczniów / Leszek Jazownik // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 245--250
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Dzieło literackie jaki środek formowania indywidualnych przekonań światopoglądowych / Leszek Jazownik // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 163--189
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4522] [data modyf: 13-09-2013 14:15]
[8] O niektórych skutkach dążeń dydaktyków literatury do dokonywania integracji naukowej / Leszek Jazownik // W: Materiały i sprawozdania Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie .- 1989, z. 17, s. 100--129
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9497] [data modyf: 18-01-2013 13:13]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Jak uczyć o tragedii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej?, 2015. Leszek Jazownik // W: Kresy wczoraj, dzisiaj, jutro : Materiały z konferencji zorganizowanej 10 lipca 2015 roku. Warszawa, Polska Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2016, s. 89--111, ISBN: 9788362235803
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22262] [data modyf: 28-09-2016 09:03]
[2] Film dokumentalny "Prawo do prawdy", 2013. Maria Jazownik, Leszek Jazownik, Krzysztof Wołczyński // W: Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce : Zielona Góra 17-18 X 2013. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014, s. 311--318, ISBN: 9788360218440 .- [+ płyta CD z filmem "Prawo do prawdy" , scen., reż. i zdj. Maria Jazownik, Leszek Jazownik, Krzysztof Wołczyński; Łężyca 2013]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21664] [data modyf: 05-08-2015 10:01]
[3] "Rem parvulam cognoscere" kak metodologiâ istorii terrora (na primere cela Gnilovody v vostočnyh territotiâh Vtoroj Reči Pospolitoj), 2013. Maria Jazownik, Leszek Jazownik // W: Problemy istorii massovyh političeskih repressij v SSSR 1953-2013: 60 let bez Stalina. Osmyslenie prošlogo sovetskogo gosudarstva : Materialy VIII Meždunarodnoj naučnoj konferencii. Krasnodar, Rosja Krasnodar : [brak wydawcy], 2013, s. 48--66, ISBN: 9785942151904
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21661] [data modyf: 29-07-2015 09:02]
[4] Między mikro- a makrohistorią. Losy mieszkańców wsi Gniłowody jako exemplum zagłady polskich Kresów Wschodnich, 2012. Maria Jazownik, Leszek Jazownik // W: Tverdovskie čtenia : sbornik materialov Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (turizm, kraevedenie, rekreacia, ekologia, obrazovanie). Krasnodar, Rosja Krasnodar : [brak wydawcy], 2012, s. 186-200
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20342] [data modyf: 16-10-2013 10:15]
[5] O nekotoryh perspektivnyh metodologičeskih ustanovkah istoričeskogo issledovania, 2012. Maria Jazownik, Leszek Jazownik // W: ACA International Scientific Conferences Series. Volume XIII = Tom XIII: Nastoašee - eto stavšee nastoašim prošloe. Krasnodar, Rosja Krasnodar : [brak wydawcy], 2012, s. 46-49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20822] [data modyf: 23-05-2013 13:30]
[6] Recenzja wydawnicza książki..., 2010. Leszek Jazownik // W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich : materiały z konferencji naukowej odbytej 5 czerwca 2010r. podczas VII Dnia Kultury Kresowej. Kędzierzyn-Koźle, Polska Kędzierzyn-Koźle : Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2010, s. 3--4, ISBN: 9788389818492
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19946] [data modyf: 23-03-2011 14:19]
[7] O niektórych dylematach związanych z rozumieniem i klasyfikacją metod nauczania, 1996. Leszek Jazownik // W: Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych : [materiały uczelnianej konferencji naukowej]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 13--32
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14088] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej / (Red.) Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2016 .- ISBN: 9788360218464
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5586] [data modyf: 31-05-2017 08:45]
[2] Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych / (Red.) Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik, Brigitte Louichon .- Szczecin - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014, 284 s. .- ISBN: 9788360218457
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5491] [data modyf: 28-09-2016 10:09]
[3] Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce / (Red.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014, 330 s. .- ISBN: 9788360218440
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5281] [data modyf: 02-09-2015 16:28]
[4] Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny / (Red.) Leszek Jazownik, Marian Sinica .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, t. 9-10
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5205] [data modyf: 02-09-2015 16:19]
[5] Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich / (Red.) Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2013, 343 s. .- ISBN: 9788360218396
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5216] [data modyf: 02-09-2015 16:18]
[6] Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny / (Red.) Marian Sinica, Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, t. 6-7
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4843] [data modyf: 17-02-2011 12:49]
[7] Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych / (Red.) Marian Sinica, Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 417 s. .- ISBN: 9788374812184
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4572] [data modyf: 05-02-2010 11:14]
[8] Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny / (Red.) Leszek Jazownik, Marian Sinica .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007, T. 5, 248 s.
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4549] [data modyf: 10-12-2008 13:30]
[9] Polonistyka szkolna w latach 1918-1939: koncepcje i polemiki, programy i ich realizacja / (Red.) Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 .- ISBN: 8389321122
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Teoria kształcenia literackiego w Polsce w latach 1918-1939: antologia / (Red.) Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001, Cz. 1-2, 535 + 407 s. .- ISBN: 8389048043 .- Cz. 1. + Cz. 2.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3847] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Teoria i praktyka kształcenia literackiego i językowego w latach 1918-1939 / (Red.) Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, 232 s. .- ISBN: 838683272X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2945] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Dzieło literackie w klasie siódmej szkoły podstawowej / (Red.) Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1993, 179 s. .- ISBN: 8385693246
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5058] [data modyf: 18-01-2013 12:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Strzały pod Łuknem / / Henryk Szylkin .- Zielona Góra , 2013 (Rec.) .- "Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej...". O nowych wierszach Henryka Szylkina / Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2014, nr 4-6, s. 122--124
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Anioł dwóch skrzydeł : Juliuszowi Słowackiemu narodowemu wieszczowi w 200. rocznicę urodzin w hołdzie / / Krzysztof Kołtun .- Muzeum Niepodległości; Galeria Sztuki Dwór Bella Vita : Warszawa - Gdów - Wola Zręczycka , 2009 (Rec.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2012, nr 6-8, s. 140--142
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Czarna księga Kresów / / J. Wieliczka-Szarkowa .- Kraków : Wydaw. AA , 2012 (Rec.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2012, Nr 9-10, s. 92--94
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Prawda historyczna a prawda polityczna. Ludobójstwo na Kresach południowo-wchodniej Polski w latach 1939-1946 / / red. B. Paź .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego , 2011 (Rec.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2012, nr 1-2, s. 101--105
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Ballada o Wołyniu / / reżyseria, scenariusz i scenografia Tomasz A. Żak .- Tarnów : Teatr NIE TERAZ (Rec.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2011, nr 11-12, s. 111-112
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Franciszek Próchnicki (1847-1911): dydaktyk - edytor - badacz literatury / / M. Gajak-Toczek .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego , 2010 (Rec.) Leszek Jazownik // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2011, t. 8
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945 : o Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA / / oprac. Romuald Niedzielko .- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej , 2007 (Rec.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2011, nr 1-2, s. 104--108
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Ponary - miejsce "ludzkiej rzeźni" / / P. Niwiński : Instytut Pamięci Narodowej , 2011 (Rec.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2011, nr 9-10, s. 95
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Witaminy syberyjskie : wspomnienia z Ałtaju / / Józef Maciejewski .- Żary : "Chroma" Drukarnia - Krzysztof Raczkowski , 2009 (Rec.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2011, Nr 1-2, s. 108--109
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Zamki na Kresach w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka / / Zbigniew Szczepanek .- Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum , 2008 (Rec.) Maria Jazownik, Leszek Jazownik // Nad Odrą .- 2011, Nr 3-4, s. 109
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Lucjusz Komarnicki. Pedagog - badacz literatury - teatrolog / / Dominika Dworakowska - Marinow (Rec.) Leszek Jazownik // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2010, t.6-7, s. 343--346
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Polonista w szkole:podstawy kształcenia nauczyciela polonisty / .- Kraków , 2004 (Rec.) Leszek Jazownik // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2006, T. 4, s. 205--210
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Kierunki przeobrażeń w edukacji polonistycznej po 1989 roku / / Amborska-Głowacka D. .- Zielona Góra , 2004 (Rec.) Leszek Jazownik // Pro Libris .- 2005, nr 1, s. 135--136
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski