System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Paweł Zimniak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 141 pozycji bibliograficznych
24 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Histori(a)e z oddali. Polskie sybiektywizacje I wojny światowej, 2018. Paweł Zimniak . Vol. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 121 s. (Thalloris/Beiheft), ISBN: 9788378423621, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14907] [data modyf: 23-05-2019 09:51]
[100] [1]
[2] Großer Krieg kleiner Leute : Perspektivierungen des Ersten Weltkriegs in der polnischen Literatur 1914-1920, 2016. Paweł Zimniak, Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht 222 s. (Formen der Erinnerung Bd. 62), ISBN: 9783847105589,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13060] [data modyf: 05-10-2017 12:46]
[3] Deutsch. Kognitiv - Emotiv - Kommunikativ : Zum didaktischen Potenzial aktueller Diskurse, 2015. Paweł Zimniak, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 199 s. , ISBN: 9788379770588, rys.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12594] [data modyf: 05-08-2015 10:25]
[4] Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945. Literarische Fallstudien, 2007. Paweł Zimniak, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT, Neisse Verlag 496 s. (Orbis Linguarum Band 58), ISBN: 9788374322492,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nationalzentrierung als Komplexitätsreduktion, Paweł Zimniak
// W: Im Clash der Identitäten : Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020. / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 335--346, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21480] [data modyf: 30-04-2020 11:49]
[75] [1]
[2] Ciało a estetyka cierpienia w twórczości Heinricha Bölla, Paweł Zimniak
// W: Pisząc, zmieniam świat. : Heinrich Böll czytany współcześnie, 2019. / red. nauk. Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 233--252, ISBN: 9788324235285
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20903] [data modyf: 23-05-2019 09:38]
[20] [1]
[3] Eigenes und Fremdes als "Reibungsflächen" des sozialen Raumes, Paweł Zimniak
// W: Fremdheit - Andersheit - Vielheit : Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur, 2019. / Hrsg. Zbigniew Feliszewski, Monika Blindy, Berlin : Peter Lang GmbH, s. 15--28, ISBN: 9783631766637
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20824] [data modyf: 23-05-2019 10:04]
[20] [1]
[4] Kraj oddalony. O imaginacyjnej "międzyprzestrzeni" Christiana Saalberga, Paweł Zimniak
// W: Kultura literacka dawnej Jeleniej Góry. Studia i szkice, 2019. / red. Edward Białek i Natalia Południak, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 245--253, ISBN: 9788379774623
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21281] [data modyf: 10-01-2020 12:13]
[20] [1]
[5] Ordo i chaos. Radykalizacja mas i elit, Paweł Zimniak
// W: Sąsiedztwo zobowiązuje... : 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, 2019. / red. nauk. Hubert Orłowski, Ryszard Wryk, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 233--257, ISBN: 9788365988294
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20892] [data modyf: 23-05-2019 09:57]
[20] [1]
[6] Eros und Thanatos oder von kleinen Lieben im Großen Krieg, Paweł Zimniak
// W: Eros und Logos : Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2018. / Hrsg. Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andrey Kotin, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, s. 142--162, ISBN: 9783823381235
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19955] [data modyf: 23-05-2019 09:55]
[20] [1]
[7] Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen - statt eines Vorwortes, Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak
// W: Politischen Konjunkturen zum Trotz : Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen, 2018. / Hg. Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak, Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht, s. 9--15, ISBN: 9783847108641
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-20278] [data modyf: 23-05-2019 10:00]
[75] [1]
[8] Heinrichs Bölls leidende Körper, Paweł Zimniak
// W: Politischen Konjunkturen zum Trotz : Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen, 2018. / Hg. Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak, Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht, s. 121--140, ISBN: 9783847108641
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-20272] [data modyf: 23-05-2019 10:00]
[75] [1]
[9] "Wahlloses Strandgut" - "Nacktes Wurzelwerk" - "Ausgeworfener (Luft)Anker". Zum Zwischenraum des Flüchtlingskindes bei Monika Taubnitz, Paweł Zimniak
// W: Die Grafschaft Glatz : Neue Studien zu Geschichte und Literatur, 2018. / Hrsg. Jan Pacholski, Matthias Weber . Band 9, Leipzig : Leipziger Universität (Schlesische Grenzgänger), s. 210--221, ISBN: 9783960231738
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20077] [data modyf: 23-05-2019 09:56]
[20] [1]
[10] ,Bewegte Unbehauste' als ,Zwischenraum-Existenzen'. Flucht-Narrative von Monika Taubitz, Paweł Zimniak
// W: Dem Land, das ihr sein Wort gab : Festschrift für Monika Taubitz zum achzigsten Geburtstag, 2017. / Hrsg. Edward Białek, Detlef Haberland, Arno Herzig, Stefanie Kemper, Justna Kubocz, Jan Pacholski, Natalia Południak und Paweł Zimniak, Dresden. Meersburg. Wangen im Allgäu : Neisse Verlag, s. 73--97, ISBN: 9783862762415
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19380] [data modyf: 31-05-2019 13:39]
[5] [1]
[11] ,Erinnerungsarbeit' von Monika Taubitz als Sinnproduktion und Identitätsstiftung, Paweł Zimniak
// W: Dem Land, das ihr sein Wort gab : Festschrift für Monika Taubitz zum achzigsten Geburtstag, 2017. / Hrsg. Edward Białek, Detlef Haberland, Arno Herzig, Stefanie Kemper, Justna Kubocz, Jan Pacholski, Natalia Południak und Paweł Zimniak, Dresden. Meersburg. Wangen im Allgäu : Neisse Verlag, s. 17--42, ISBN: 9783862762415
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19378] [data modyf: 31-05-2019 13:38]
[5] [1]
[12] Leben im ,Zwischenraum'. Literarische Verhandlungen deutscher Flüchtlingsexistenzen am Ende des 2. Weltkriegs, Paweł Zimniak
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen, 2017. / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska, Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 292--301, ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19069] [data modyf: 30-05-2019 14:52]
[5] [1]
[13] (Heimat-)Museum als Verhandlungsmasse. Zum literarischen 'Denkmalstürmer' von Siegfried Lenz, Paweł Zimniak
// W: Zwischen Kontinuität und Modernität : Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, 2016. / Ewa Żebrowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska (Hrsg.), Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 222--230, ISBN: 9788364020353
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17916] [data modyf: 30-05-2016 14:10]
[14] Imaginäre Funktionalisierung von Kindheit und Heimat. Zu Christian Saalbergs Funktionsgedächtnis, Paweł Zimniak
// W: Literarisches Hirschberg : Beiträge zur Kulturgeschichte der "Riesengebirgs-Goldstadt" und ihrer Umgegend, 2016. / Hrsg. Edward Białek, Cezary Lipiński, Józef Zaprucki, Dresden : Neisse Verlag, s. 437--468, ISBN: 9783862762002
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17786] [data modyf: 19-04-2016 10:12]
[15] Verschwundener Staat. Zur Erfahrung des Ersten Weltkriegs in der polnischen Literatur 1914-1919, Paweł Zimniak
// W: Erster Weltkrieg: Kindheit, Jugend und Literatur : Deutschland, Österreich, Osteuropa, England, Belgien und Frankreich, 2016. / Hans-Heino Ewers (Hrsg.), Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien B.and 104), s. 213--228, ISBN: 9783631674116
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17911] [data modyf: 09-10-2017 10:07]
[16] Erinnerte Landschaft. Zu räumlich-zeitlicher Situierung der Lyrik und Prosa Bodo Heimanns, Paweł Zimniak
// W: Von der Unlesbarkeit des Seins : Festschrift für Bodo Heimann, 2015. / Therese Chromik (Hrsg.), Husum : Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, s. 67--83, ISBN: 9783898767910
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17494] [data modyf: 18-01-2016 09:21]
[17] Gesprochene Menschen. Soziale Spieler als Produkte diskursiver Praktiken, Paweł Zimniak
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 249--261, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17725] [data modyf: 01-04-2016 12:59]
[18] Provinz zwischen Teilhabe und Distanz, Paweł Zimniak
// W: Schlesien - Grenzliterarisch, 2015. / Rafał Biskup (Hg.), Leipzig : Leipziger Universitätsverlag (Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen Band 5), s. 265--272, ISBN: 978-3-86583-833-9
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17457] [data modyf: 05-01-2016 09:40]
[19] Polen als Raum der Auf- und Verstörung in der neuesten deutschen Literatur, Paweł Zimniak
// W: Literaturwissenschaft - Raum und Medialität, 2013. / Wojciech Kunicki, Jolanta Szafarz, Irena Światłowska-Prędota (Hrsg.), Wrocław - Dresden : Neisse Verlag (Sprache, Literatur, Kultur im germanistischen Gefüge Band 2), s. 261--269, ISBN: 9788374329347
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15598] [data modyf: 17-10-2013 14:28]
[20] Erinnerung als (Re)Konstruktion. Prolegomena zur kognitiven (Re)Konstruktivität der Vergangenheit, Paweł Zimniak
// W: Der Mensch und seine Sprachen : Festschrift für Professor Franciszek Grucza, 2012. / Herausgegeben von Magdalena Olpińska-Szkiełko, Sambor Grucza, Zofia Berdychowska und Jerzy Żmudzki, Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften, s. 697--707, ISBN: 9783631621912
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14527] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Fußballerische Erinnerungsorte: Bern 1954 und Wembley 1973, Paweł Zimniak
// W: Kultura - Literatura - Język. Pogranicza komparatystyki = Kultur - Literatur - Sprache. Gebiete der Komparatistik : prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin = Festschrift für Herrn Professor Lech Kolago zum 70. Geburtstag, 2012. / pod red. Katarzyny Grzywki we współpracy z Małgorzatą Filipowicz, Joanną Godlewicz-Adamiec, Anną Jagłowską, Piotrem Kociumbasem, Robertem Małeckim, Eweliną Michtą, Dominiką Wyrzykiewicz, Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 366--391, ISBN: 9788389919762
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14572] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Gebirgslandschaften als Stimmungsräume. Zur Performativität der Raumerfahrung in den Texten von Monika Taubitz, Paweł Zimniak
// W: Schlesien Erlesen : Aufsätze zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts: Festgabe für Monika Taubitz zum 75. Geburtstag, 2012. / Herausgegeben von Edward Białek und Jan Pacholski, Dresden : Neisse Verlag, s. 37--48, ISBN: 9783862760763
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14901] [data modyf: 26-11-2012 12:27]
[23] Kindheit vor Gewehrläufen - Zu literarischen Kinder - Figuren als 'Spielball' der Geschichte, Paweł Zimniak
// W: Kriegskindheiten und Erinnerungsarbeit : Zur historischen und literarischen Verarbeitung von Krieg und Vertreibung, 2012. / Herausgegeben von Carsten Gansel und Paweł Zimniak, Berlin : Erich Schmidt Verlag (Philologische Studien und Quellen Heft 235), s. 161--169, ISBN: 9783503137039
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14292] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Literarischer Polenraum als Wirtschaftsraum - Zu latenten und manifesten Erscheinungsformen des Stereotyps 'polnische Wirtschaft' in der deutschen Nachkriegsliteratur, Paweł Zimniak
// W: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung, 2012. / Anna Kochanowska - Nieborak, Ewa Płomińska-Krawiec, Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften (Posener Beiträge zur Germanistik Band 31), s. 211--220, ISBN: 9783631620229
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14394] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Störungen und Irritationen - Zu Rolf Dieter Brinkmanns perturbatorischen Raumqualitäten, Paweł Zimniak
// W: Störungen im Raum - Raum der Störungen, 2012. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 289--300, ISBN: 97838253600283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14685] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Uniwersalizacja "małej ojczyzny" w tekstach Dietmara Scholza, Paweł Zimniak
// W: Litteraria Lignicensis : rozprawy i szkice o kulturze literackiej dawnej Legnicy, 2012. / red. Edward Białek i Piotr Niemiec, Wrocław : Quaestio, s. 109--117, ISBN: 9788362571277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14709] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] 2. Weltkrieg im Solidaritätsverband 'Familie' - Zum erinnerungshistorischen Narrativ in Hans Werner Richters "Du sollst nicht töten" (1955), Paweł Zimniak
// W: "Es sind alles Geschichten aus meinem Leben" : Hans Werner Richter als Erzähler und Zeitzeuge, Netzwerker und Autor, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel und Werner Nell, Berlin : Erich Schmidt Verlag (Philologische Studien und Quellen), s. 117--126, ISBN: 9783503122660
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12889] [data modyf: 25-05-2011 09:35]
[28] Adoleszenz und Adoleszenzdarstellung in der Literatur - Vorbemerkungen, Carsten Gansel, Paweł Zimniak
// W: Zwischenzeit, Grenzüberschreitung, Aufstörung : Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen Literatur, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 9--13, ISBN: 9783825357917
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13587] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Kinder- und Jugendliteratur und Grenzüberschreitungen - Vorbemerkungen, Carsten Gansel, Paweł Zimniak
// W: Zwischen didaktischem Auftrag und grenzüberschreitender Aufstörung? : Zu aktuellen Entwicklungen in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 9--12, ISBN: 9783825359447
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14116] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[30] Kindersoldaten - Junge Terroristen - Flüchtlingskinder. Zu Störungen und Grenzüberschreitungen in der KJL über Konfliktregionen, Paweł Zimniak
// W: Zwischen didaktischem Auftrag und grenzüberschreitender Aufstörung? : Zu aktuellen Entwicklungen in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 195--211, ISBN: 9783825359447
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14118] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Piloten - Orangensaftmaschinen - (Augen)Blicke. Zu Rolf Dieter Brinkmanns Raumkonstellationen, Paweł Zimniak
// W: Medialität der Kunst. Rolf Dieter Brinkmann in der Moderne, 2011. / Markus Fauser (Hg.), Bielefeld : transcript Verlag, s. 229--242, ISBN: 9783837615593
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12932] [data modyf: 14-06-2011 10:35]
[32] Störungen und Verhaltensauffälligkeiten - Zu Heinz Strunks 'Reibungsflächen' männlicher Adoleszenz in "Fleckenteufel" (2009), Paweł Zimniak
// W: Zwischenzeit, Grenzüberschreitung, Aufstörung : Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen Literatur, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 595--607, ISBN: 9783825357917
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13585] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[33] Wunderbälle: Bern 1954 und Wembley 1973. Ein Vorschlag für einen interkulturell ausgerichteten Deutschunterricht, Paweł Zimniak
// W: Texte in Bewegung setzen. Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik, 2011. / herausgegeben von Edward białek, Krzysztof Huszcza und Cezary Lipiński, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Quaestio, s. 307--322, ISBN: 9783862760183
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12840] [data modyf: 08-04-2011 14:25]
[34] Zeit zu sterben. Ideologische Indoktrinierung und Generationengedächtnis in Erich Loests "Der Abhang", Paweł Zimniak
// W: Geschichte, die noch qualmt - Erich Loest und sein Werk, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel und Joachim Jacob, Göttingen : Steidl Verlag, s. 73--83, ISBN: 9783869301808
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12707] [data modyf: 23-02-2011 10:37]
[35] Geisel und Geiselnehmer - Zu fiktionalen Gewalt- und Machtphantasien in Thomas Melles "Raumforderung" (2007), Paweł Zimniak
// W: Ikonographie des Terrors? : Formen ästhetischer Erinnerung an den Terrorismus in der Bundesrepublik 1978-2008, 2010. / herausgegeben von Norman Ächtler, Carsten Gansel, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 349--360, ISBN: 9783825357092
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12032] [data modyf: 04-06-2010 15:08]
[36] Gruppe als Gedächtnismedium - Zum sudetendeutschen Erinnerungsprinzip in Emma Braslavskys "Aus dem Sinn" (2007), Paweł Zimniak
// W: Das "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989, 2010. / Carsten Gansel, Paweł Zimniak (Hg.), Göttingen : V&R unipress, s. 377--390, ISBN: 9783899717389
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12104] [data modyf: 07-07-2010 13:48]
[37] Imaginäre Funktionalisierung von Kindheit und Heimat. Zu Christian Saalbergs Funktionsgedächtnis, Paweł Zimniak
// W: Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945, 2010. / herausgegeben von Edward Białek und Paweł Zimniak, Dresden : Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 80) .- Band 2, s. 53--82, ISBN: 9783940310798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12777] [data modyf: 14-03-2011 08:58]
[38] Kindheitsorte als Erinnerungsfiguren. Zu Bodo Heimanns 'Oder-Landschaften', Paweł Zimniak
// W: Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945, 2010. / herausgegeben von Edward Białek und Paweł Zimniak, Dresden : Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 80) .- Band 2, s. 189--229, ISBN: 9783940310798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12781] [data modyf: 14-03-2011 09:08]
[39] Polski Blues. Zur literarischen Polenwahrnehmung bei Janosch, Arletta Szmorhun, Paweł Zimniak
// W: Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945, 2010. / herausgegeben von Edward Białek und Paweł Zimniak, Dresden : Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 80) .- Band 2, s. 109--122, ISBN: 9783940310798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12779] [data modyf: 14-03-2011 09:02]
[40] Texte als Reflexionsinstanzen. Dagmar Nicks poetische Ich-Inszenierungen, Paweł Zimniak
// W: Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945, 2010. / herausgegeben von Edward Białek und Paweł Zimniak, Dresden : Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 80) .- Band 2, s. 19--52, ISBN: 9783940310798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12776] [data modyf: 14-03-2011 08:56]
[41] Zum "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989 - Vorbemerkungen, Carsten Gansel, Paweł Zimniak
// W: Das "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989, 2010. / Carsten Gansel, Paweł Zimniak (Hg.), Göttingen : V&R unipress, s. 11--15, ISBN: 9783899717389
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12207] [data modyf: 16-09-2010 11:45]
[42] Auf der Suche nach einer "verlorenen" Provinz. Lyrische Erinnerungsarbeit deutscher Autoren schlesischer Herkunft, Paweł Zimniak
// W: Rhetorik der Erinnerung - Literatur und Gedächtnis in den >geschlossenen Gesellschaften< des Real - Sozialismus, 2009. / Carsten Gansel (Hg.), Göttingen : V&R unipress (Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien 1), s. 219--228, ISBN: 9783899715439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11006] [data modyf: 27-03-2009 10:02]
[43] Erzählte Sucht- Hans Falladas Psychogramm eines Trinkers, Paweł Zimniak
// W: Hans Fallada und die literarische Moderne, 2009. / Carsten Gansel, Werner Liersch (Hg.), Göttingen : V&R unipress, s. 173-185, ISBN: 9783899716894
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11182] [data modyf: 16-07-2009 10:48]
[44] Erzählter Raum als Sinnträger - Zur Raumerfahrung als Generationsfrage in der deutschen Kurzgeschichte, Paweł Zimniak
// W: Literarische Erfahrungsräume : Zentrum und Peripherie in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, 2009. / Magdalena Kardach, Ewa Płomińska - Krawiec (Hrsg.), Frankfurt am Main : Peter Lang (Posener Beiträge zur Germanistik 22), s. 245--260, ISBN: 9783631597569
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11399] [data modyf: 26-10-2009 14:40]
[45] Friedrich Bischoffs Schlesien als intertextueller Erinnerungsraum, Paweł Zimniak
// W: Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945, 2009. / herausgegeben von Edward Białek und Paweł Zimniak, Dresden : Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 79) .- Band 1, s. 79--117, ISBN: 9783940310422
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10982] [data modyf: 23-03-2009 12:21]
[46] Heimatorte als Kindheitsorte. Zum individuellen Gedächtnis Jochen Hoffbauers, Paweł Zimniak
// W: Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945, 2009. / herausgegeben von Edward Białek und Paweł Zimniak, Dresden : Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 79) .- Band 1, s. 265--294, ISBN: 9783940310422
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10986] [data modyf: 23-03-2009 14:01]
[47] Jens Petersens Adoleszenzroman "Die Haushälterin" - Zum narrativen Muster deutsch-polnischer Liebesgeschichten, Paweł Zimniak
// W: Kinder- und Jugendliteratur und Narratologie, 2009. / Garsten Gansel/Hermann Korte (Hg.), Göttingen : V&R unipress (Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien Band 2), s. 145--158, ISBN: 9783899717266
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11332] [data modyf: 07-10-2009 10:14]
[48] Moi Niemcy w kategorii "przestrzeń", Paweł Zimniak
// W: Moje Niemcy - moi Niemcy : odpominania polskie, 2009. / pod red. Huberta Orłowskiego, Poznań : Instytut Zachodni, s. 443--451, ISBN: 9788361736141
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11758] [data modyf: 23-02-2010 08:49]
[49] "Verlorene Heimat" - zum deutschen Topos in der polnischen Erinnerungskultur nach 1945, Paweł Zimniak
// W: Schicksal und Bewätigung der Flucht Vertreibung von Deutschen und Polen : Vorträge und Berichte der Tagungen der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, 2009. / herausgegeben von Eberhard Günter Schulz, Hildesheim - Zürich - New York : Georg Olms Verlag, s. 49--63, ISBN: 9783487142869
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11681] [data modyf: 10-02-2010 09:54]
[50] Bildungspolitische Herausforderungen und Pologna - Prozess - Vorbemerkungen, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Karl W. Bauer
// W: Der Bologna - Prozess. Konsequenzen für germanistische Ausbildung im internationalen Rahmen, 2008. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Karl W. Bauer, Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, s. 7--9, ISBN: 9783834003959
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] "Bruch - Identitäten" - Zu Peter Glasers (De)Konstruktionen des Ichs, Paweł Zimniak
// W: Ich-Konstruktionen in der zeitgenössischen österreichischen Literatur, 2008. / herausgegeben von Joanna Drynda, Poznań : Wydaw. "Rys", s. 135--147, ISBN: 9788360517307
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10864] [data modyf: 06-02-2009 09:25]
[52] Kindheitsorte als 'Nicht-Orte' - Zur Universalisierung von Heimat in Texten von Dietmar Scholz, Paweł Zimniak
// W: Literarisches Liegnitz, 2008. / herausgegeben von Edward Białek und Hubert Unverricht, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 233--265, ISBN: 9783940310293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10469] [data modyf: 29-09-2008 11:38]
[53] Nachkrieg und Erinnerung - Der Blick von Polen nach Deutschland: Falado oder nicht Falado, Paweł Zimniak
// W: Zeit vergessen, Zeit erinnern, 2008. / Carten Gansel, Werner Liersch (Hg.), Göttingen : V&R unipress (Formen der Erinnerung 32), s. 43--55, ISBN: 9783899714074
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9613] [data modyf: 06-02-2008 13:47]
[54] Poetische 'Logik' der Raumperformationen - Gebirgslandschaften als Stimmunngsräume, Paweł Zimniak
// W: "Über allen Gipfeln..." : Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts, 2008. / Herausgegeben von Edward Białek und Jan Pacholski, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 309--324, ISBN: 9783940310248
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10203] [data modyf: 09-06-2008 12:10]
[55] Schlesischer 'Gedächtnisdialekt' - Zur 'verlorenen' Provinz als 'Emotionsobjekt', Paweł Zimniak
// W: Schlesien als literarische Provinz. Literatur zwischen Regionalismus und Universalismus, 2008. / herausgegeben von Marek Adamski und Wojciech Kunicki, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag (Beiträge des Städtischen Museums Gerhart-Hauptmann-Haus in Jelenia Góra Bd. 2), s. 172--184, ISBN: 9783865832443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10545] [data modyf: 21-10-2008 14:55]
[56] Śląski "dialekt pamięci" - "utracona" prowincja jako obiekt emocjonalny, Arletta Szmorhun, Paweł Zimniak
// W: Śląsk jako prowincja literacka : literatura między regionalizmem i uniwersalizmem, 2008. / pod red. Małgorzaty Kęsickiej i Józefa Zapruckiego, Jelenia Góra : Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna", s. 125-133, ISBN: 9788392354581
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11035] [data modyf: 16-04-2009 13:04]
[57] Universitäre (Aus)Bildungsprozesse im Bologna - Kontext - Zur Literaturvermittlung in Theorie und Praxis im Institut für Germanistik der Universität Zielona Góra, Cezary Lipiński, Paweł Zimniak
// W: Der Bologna - Prozess. Konsequenzen für germanistische Ausbildung im internationalen Rahmen, 2008. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Karl W. Bauer, Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, s. 171--186, ISBN: 9783834003959
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10023] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] Im Schatten des II. Weltkrieges. Machtverhältnisse und Erinnerungsinteressen beim Umgang mit dem Deprivationsphänomen in der deutsch-polnischen Öffentlichkeit, Paweł Zimniak
// W: Information Warfare. Die Rolle der Medien (Literatur, Kunst, Photographie, Film, Fernsehen, Theater, Presse, Korrespondenz) bei der Kriegsdarstellung und -deutung, 2007. / Claudia Glunz, Artur Pełka, Thomas F. Schneider (Hgg.), Göttingen : V&R unipress (Schriften des Erich Maria Remarque-Archivs Band 22), s. 547--562, ISBN: 9783899713916
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Kunst und Leben oder: Lebenskunst in Mitteleuropa, Paweł Zimniak
// W: Zwischeneuropa /Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation, 2007. / Walter Schmitz, Jürgen Joachimsthaler (Hg.), Dresden : Thelem, s. 370--381, ISBN: 9783939888086
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9519] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Nachbarn literarisch. Zu Polenbildern in der neuesten deutschen Literatur, Paweł Zimniak
// W: Der Hüter des Humanen : Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburstag, 2007. / Herausgegeben von Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 65--82, ISBN: 9783940310132
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Verlorene Heimat - Zum deutschen Topos in der polnischen Erinnerungskultur nach 1945, Paweł Zimniak
// W: Gedächtnis und Literatur in den >geschlossenen Gesellschaften< des Real - Sozialismus zwischen 1945 und 1989, 2007. / Carsten Gansel (Hg.), Göttingen : V&R unipress (Formen der Erinnerung Band 29), s. 75--91, ISBN: 9783899713480
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9008] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Vom tradierten Kanon zur Kanonöffnung. Theorie und Praxis bei der Curriculadiskussion, Paweł Zimniak, Piotr Krycki
// W: "Schuhnummer oder Leben!". Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum, 2007. / Edward Białek, Czesław Karolak (Hg.), Dresden - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 60), s. 138--156, ISBN: 9788374321723
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9343] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] Bekenntnis zur Humanität in der poetischen Rede Dagmar Nicks, Paweł Zimniak
// W: Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 : Fallstudien, 2006. / Hg. Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag (Orbis Linguarum B. 49), s. 424--438, ISBN: 8374321288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8537] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Interpret des Geistes. Louis Ferdinand Helbig zum 70. Geburstag, Paweł Zimniak
// W: Zwischen Verlust und Fűlle : Studien zur Literatur und Kultur . Festschrift fűr Ferdinand Helbig, 2006. / hrsg. Edward Białek und Detlef Haberland, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Neisse Verlag, Detlef Krell (Orbis Linguarum Bd. 50), s. 11--20, ISBN: 8374321709
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8637] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 - Statt eines Vorvortes, Paweł Zimniak
// W: Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 : Fallstudien, 2006. / Hg. Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag (Orbis Linguarum B. 49), s. 9--17, ISBN: 8374321288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Veröffentlichungen uns Mitgliedschaften von Prof. Dr. Louis Ferdinand Helbig, Paweł Zimniak
// W: Zwischen Verlust und Fűlle* : Studien zur Literatur und Kultur . Festschrift fűr Ferdinand Helbig, 2006. / hrsg. Edward Białek und Detlef Haberland, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Neisse Verlag, Detlef Krell (Orbis Linguarum Bd. 50), s. 443--451, ISBN: 8374321709
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Posłowie, Paweł Zimniak
// W: Dzieło Żydów Wrocławia : stary Asch i Bauerowie - pamięć ocalona, 2005. / Dagmar Nick, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 199-203, ISBN: 8389247
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7195] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Literaturwissenschaftliche Tätigkeit im Fach Germanistik - Zwischen Krisenbewusstsein und Aufbruchsstimmung, Paweł Zimniak
// W: Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft : Fetschrift fűr Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburstag, 2004. / Hersg. von Antoni Dębski und Krzysztof Lipiński, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 135--148, ISBN: 83233017283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Niederschlesien als Erinnerungsraum. Der deutsche Literaturbeitrag zur polnischnen Identitätsbildung, Paweł Zimniak
// W: Verhandlungen der Identiät. Literatur und Kultur in Schlesien seit 1945, 2004. / Hg. Jürgen Joachimsthaler und Walter Schmitz, Dresden : Thelem (Silesica Bd. 4), s. 233--248, ISBN: 3935712375
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8543] [data modyf: 21-12-2010 10:00]
[70] Text und Kontext bei der Sinnkonstituierung, Paweł Zimniak
// W: Texte in Kontexten, 2004. / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 3), s. 23--29, ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6896] [data modyf: 06-02-2008 14:12]
[71] Niederschlesien als Erinnerungs- und Imaginationsraum in der Lyrik von Dietmar Scholz, Paweł Zimniak
// W: Eine Provinz in der Literatur : Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination, 2003. / Hrsg. Edward Białek, Robert Buczek und Paweł Zimniak, Wrocław - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Orbis Linguarum Bd. 19), s. 355--370, ISBN: 8389247291
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5861] [data modyf: 06-02-2008 14:30]
[72] Zur Konstruktion und Destruktion der Lebenswelt, Paweł Zimniak
// W: Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 2), s. 157--168, ISBN: 8389321033
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5314] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[73] Geschichte und Geschichten. Zum Problem des Heimatverlustes in den Prosawerken von Monika Taubitz, Paweł Zimniak
// W: Landschaften der Erinnerung : Flucht und Vertreibung aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht, 2001. , Frankfurt am Mein : Verlag Peter Lang (Studien zur Reiseliteratur und Imalogieforschung Bd. 5), s. 255--273, ISBN: 3651357354
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5124] [data modyf: 06-02-2008 15:09]
[74] Heimatverlust als geschichtliche Erfahrung in fiktionalen und nichtfiktionalen Dimensionen, Paweł Zimniak
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski), s. 189--198, ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Heimat" i "mała ojczyzna". Niemiecko-polskie odniesienia jednego pojęcia, Paweł Zimniak
// W: Wer bis du, Nachbar? : Texte der gleichnamigen Lesereihe mit deutschen und polnischen Schriftstellern aus Schlesien von Mai bis Oktober 1998 im Schloß Lomnitz/Riesengebierge und des Abschlußgespräches "Literatur aus Schlesien - gestern, heute, morgen" mit deutschen und polnischen Germanisten *, 1999. , Potsdam : Brandeburgisches Literaturbüro, s. 216--219
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9900] [data modyf: 28-03-2008 15:24]
[76] Heimat. Versuch einer Interpretation, 1998, Paweł Zimniak
// W: Wer bis du, Nachbar? : Texte der gleichnamigen Lesereihe mit deutschen und polnischen Schriftstellern aus Schlesien von Mai bis Oktober 1998 im Schloß Lomnitz/Riesengebierge und des Abschlußgespräches "Literatur aus Schlesien - gestern, heute, morgen" mit deutschen und polnischen Germanisten, 1999. , Potsdam : Brandeburgisches Literaturbüro, s. 130--137
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5010] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[77] Das Deutschtum der Spätaussiedler in Leonie Ossowskis Roman "Holunderzeit", Paweł Zimniak
// W: Probleme der zeitgenőssischen schlesischen Literatur, 1997. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 81--86, ISBN: 838632339
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4979] [data modyf: 21-12-2010 10:05]
[78] Janosch" Polski Blues. Jagdszenen aus einem polnischen Dorf - Idyll und Perspektive, Paweł Zimniak
// W: Probleme der zeitgenőssischen schlesischen Literatur, 1997. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 87--92, ISBN: 838632339
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Fahnenträger - Wahrheitsverkünder - Geschichtskonstrukteure. Nationalzentrierung als Sinnstiftun / Paweł Zimniak, 2019. Thalloris 3/2018, 37--63, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bernhard Waldenfels, Günter Grass, Niklas Luhmann, World Society, nationalism, populism
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24867] [data modyf: 27-01-2020 14:34]
[5] [1]
[2] I wojna światowa jako uraz długiego trwania w wybranych "układach komunikacyjnych" społeczeństw (post)traumatycznych / Paweł Zimniak, 2018. Studia Niemcoznawcze t. LXII, 41--61, ISSN: 0208-4597,
Słowa kluczowe: Emotionsraum, Polyphonie der Stimmen, Trauma, World War I, der Erste Weltkrieg, polyphony of voices, space of emotions, trauma
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-24000] [data modyf: 09-04-2019 12:13]
[12] [1]
[3] "Erschütterter" Mensch. Angst und Verunsicherung als Generatoren von Differenz in (post)liberalen Demokratien / Paweł Zimniak, 2017. Thalloris, 2, 13--37, ISSN: 2543-8689,
Słowa kluczowe: (post-)liberal democracy, fear and insecurity, linguistic construction process, stranger - strange - strangeness
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23114] [data modyf: 23-10-2018 08:04]
[5] [1]
[4] Wojenne "subiektywacje". I wojna światowa w wybranych "układach komunikacyjnych" literatury polskiej / Paweł Zimniak, 2016. Thalloris, nr 1, 195--210, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish literature, World War I, communication schemes, polyphon of voices
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21274] [data modyf: 20-04-2017 11:14]
[5] 1914 "Aufputschmittel" Krieg / Paweł Zimniak, 2015. Kwartalnik Neofilologiczny, nr 1, 27--41, ISSN: 0023-5911, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-18923] [data modyf: 31-07-2015 12:42]
[6] Erinnern als vergangenheits(um)gestaltender Prozess / Paweł Zimniak, 2012. Orbis Linguarum: Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki Vol. 38, 343--353, ISSN: 1426-7241,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17175] [data modyf: 26-04-2013 10:06]
[7] "Die neuen Kriege" - Zu Störungen und Grenzüberschreitungen in Konfliktregionen / Paweł Zimniak, 2011. Kwartalnik Neofilologiczny, z. 2, 163--174, ISSN: 0023-5911, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16465] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Literarische Polenbilder in der deutschen Nachkriegsliteratur: Zur Raumperformativität zwischen dem Eigenen und dem Fremden / Paweł Zimniak, 2009. Seminar : A Journal of Germanic Studies No. 3, Vol. 45, 236--254
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-14777] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[9] Polski Blues - Zur literarischen Polenwahrnehmung bei Janosch / Arletta Szmorhun, Paweł Zimniak, 2008. Silesia Nova: Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte, 1, 110--119 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12997] [data modyf: 14-05-2008 13:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anwesenheit des Abwesenden - Abwesenheit des Anwesenden. Zu Christa Wolfs "Kindheitsmustern" (1976) in störungsfiguraler und störungsräumlicher Perspektive / Paweł Zimniak // W: Orbis Linguarum .- 2015, vol. 43, s. 59--66, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10319] [data modyf: 10-04-2019 09:04]
[2] Einbruch - Aufbruch - Umbruch. Zu Hans Werner Richters gesellschaftlich-politischen 'Suchaktionen' / Paweł Zimniak // W: Studia Germanica Posnaniensia .- 2013, XXXIV, s. 57--66, ISSN: 0137-2467, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9971] [data modyf: 22-07-2015 09:59]
[3] "Polski blues" Janoscha czyli Literatura piękna inaczej / Arletta Szmorhun, Paweł Zimniak // W: Orbis Linguarum .- 2010, Vol. 36, s. 325--334, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8829] [data modyf: 05-02-2013 12:04]
[4] Die Praxis transgenerischer Narratologie - Zur situativen Narrativität im Kontext einer "verlorenen Provinz": der Fall Ernst Günter Bleisch / Paweł Zimniak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia .- 2009, nr 17, s. 63--92, ISSN: 0867-5791,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8575] [data modyf: 24-03-2010 13:00]
[5] Plot und Motivation - Zu Hans Falladas und Marek Hłaskos 'Alkoholnarrativen' / Paweł Zimniak // W: Studia Niemcoznawcze .- 2009, T. 40, s. 329--349, ISSN: 0208-4597, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8379] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Gruppe als Gedächtnismedium - der Wangener Kreis. Gesellschaft schlesischer Kunstschaffender und Wissenschaftler / Paweł Zimniak // W: Śląska Republika Uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezská Vědecká Obec .- 2008, vol. 3, s. 799--830 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8173] [data modyf: 07-07-2008 10:45]
[7] Zwei Lieben in Deutschland - Zum narrativen Muster deutsch - polnischer Liebesgeschichten im Adoleszenzroman Jens Petersens "Die Haushälterin" / Paweł Zimniak // W: Studia Niemcoznawcze .- 2008, T. 37, s. 261--277, ISSN: 0208-4597,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Der Bolognaprozess aus doppelter Sicht. Theorie und Praxis der Literaturvermittlung im Institut für Germanistik der Universität Zielona Góra / Cezary Lipiński, Paweł Zimniak // W: Orbis Linguarum .- 2007, Vol. 32, s. 137--169, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8021] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Fakten und Fiktionen. Zu Möglichkeiten generisch - narratologischer Textanalysen in der 'Auslandsgermanistik' / Paweł Zimniak // W: Orbis Linguarum .- 2007, Vol. 32, s. 231--243, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8022] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Nachbarn literarisch - Zu Polenbildern in der neuesten deutschen Literatur / Paweł Zimniak // W: Studia Niemcoznawcze .- 2007, T. 36, s. 195--211, ISSN: 0208-4597,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Erinnerte Landschaft. Zu räumlich-zeitlicher Situierung der Lyrik und Prosa Bodo Heimanns / Paweł Zimniak // W: Orbis Linguarum .- 2004, Vol. 25, s. 99--113, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6537] [data modyf: 06-05-2004 15:47]
[12] Geschlosseheit und Offenheit. Zur regionalen Optik bei der überregionalen Raumaneignung / Paweł Zimniak // W: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2003, s. 41--60
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6344] [data modyf: 05-01-2004 18:37]
[13] Verspätete Geburt. Zum niederschlesischen Bezug der Lyrik von Christaan Saalberg / Paweł Zimniak // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2003, Vol. 24, s. 31--46
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6132] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Die räumliche und psychisch-emotionale Komponente des Heimatbegriffs in Leonie Ossowskis Erzählung "Das Zinnparadies" / Paweł Zimniak // W: Beitrage Jugendliteratur und Medien .- 2002, H. 1, s. 33--40
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5608] [data modyf: 23-01-2003 14:17]
[15] Eingeholt von der Vergangenheit. Überlegungen zur Lyrik von Dagmar Nick / Paweł Zimniak // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2002, Vol. 21, s. 169--182
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6146] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Heimatverbundenheit und Weltläufigkeit / Paweł Zimniak // W: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2002, s. 75--98
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5990] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Möglichkeiten und Grenzen literaturwissenschaftlicher Tätigkeit / Paweł Zimniak // W: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2001, s. 289--308
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5612] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Die methodischen Zugriffe der Literaturwissenschaft. Eine kritische Bestandsaufnahme / Paweł Zimniak // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2000, Vol. 16, s. 69--84
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5609] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Geschichte und Literatur. Zum Problem eines geschichtlichen Ereignisses in fiktionalen Texten / Paweł Zimniak // W: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 1999, s. 9--22
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5611] [data modyf: 21-12-2010 10:13]
[20] Wer bist du, Nachbar? : Deutsch-polnische Literaturbegegnungen im Schloss Łomnica Dolna/Lomnitz / Ursula Höntsch, Paweł Zimniak // W: Inter Finitimos: Wissenschaftlicher Informationsdienst deutsch-polnische Beziehungen .- 1999, Nr. 15/16, s. 88--90
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5614] [data modyf: 21-12-2010 10:14]
[21] Von der funktionalen Zuordnung der Kindheits- und Heimaterfahrungen in geisteswissenschaftlichen Dimensionen / Paweł Zimniak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1998, nr 14, s. 171--177
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5468] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Die Germanistik in Zielona Góra: Lehre, Forschung, internationale Kooperation, 2011. Paweł Zimniak, Mikhail Kotin, Tadeusz Zuchewicz // W: Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17.-19. Juni 2011, Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wydaw. Euro-Edukacja, 2011, s. 387--404, ISBN: 9788360729281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20354] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Erinnerte Landschaft. Zur räumlich-zeitlichen Situierung der Lyrik und Prosa Bodo Heimanns, 2002. Paweł Zimniak // W: Literatur Grenzen Erinnrungsräume : Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostseeraums als einer Literaturlandschaft. Stettin, Polska Wűrzburg : Königshausen & Neumann, 2004, s. 195--210, ISBN: 3826028279
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16948] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Politischen Konjunkturen zum Trotz : Heinrichs Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen / (Red.) Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak .- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2018 .- ISBN: 9783847108641
Kod: RED-MON-WII-H    BibTeX   (pkt: 150)
[RED-5744] [data modyf: 23-05-2019 10:48]
[2] Dem Land, das ihr sein Wort gab / (Red.) Edward Białek, Detlef Haberland, Arno Herzig, Stefanie Kemper, Justyna Kubocz, Jan Pacholski, Natalia Południak, Paweł Zimniak .- Dresden. Meersburg. Wangen im Allgäu : Neisse Verlag, 2017, 242 s. .- ISBN: 9783862762415
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5623] [data modyf: 23-05-2019 10:46]
[3] Kriegskindheiten und Erinnerungsarbeit : Zur historischen und literarischen Verarbeitung von Krieg und Vertreibung / (Red.) Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2012, 234 s. .- ISBN: 9783503137039
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4966] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[4] Zwischen didaktischem Auftrag und grenzüberschreitender Aufstörung? : Zu aktuellen Entwicklungen in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur / (Red.) Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011, 410 s. .- ISBN: 9783825359447
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4951] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Zwischenzeit, Grenzüberschreitung, Aufstörung : Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen Literatur / (Red.) Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011, 631 s. .- ISBN: 9783825357917
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4916] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] Das "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989 / (Red.) Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Göttingen : V&R unipress, 2010, 507 s. .- ISBN: 9783899717389
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4759] [data modyf: 07-07-2010 13:50]
[7] Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945 / (Red.) Edward Białek, Paweł Zimniak .- Dresden : Neisse Verlag, 2010, Band 2, 318 s. .- ISBN: 9783940310798
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4855] [data modyf: 14-03-2011 09:12]
[8] Silesia in litteris servata : Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945 / (Red.) Edward Białek, Paweł Zimniak .- Dresden : Neisse Verlag, 2009, 307 s. .- ISBN: 9783940310422
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4581] [data modyf: 28-06-2010 09:32]
[9] Der Bologna - Prozess. Konsequenzen für germanistische Ausbildung im internationalen Rahmen / (Red.) Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Karl W. Bauer .- Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2008, 322 s. .- ISBN: 9783834003959
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4466] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Nowe Książki z Niemiec : Frytki w Gliwicach. Poetycka topografia Polski/ Tina Stroheker / (Red.) Edward Białek, Robert Buczek, Joanna Bzdok, Krzysztof Huszcza, Justyna Kubocz, Paweł Zimniak .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2006, 165 s. .- ISBN: 8374320869
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4740] [data modyf: 07-06-2010 09:06]
[11] Nowe Książki z Niemiec : Dzieło Żydów Wrocławia. Stary Asch i Bauerowie - pamięć ocalona/ Dagmar Nick / (Red.) Edward Białek, Robert Buczek, Joanna Bzdok, Monika Wolting, Stephan Wolting, Paweł Zimniak .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2005, 206 s. .- ISBN: 8389247666
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4741] [data modyf: 07-06-2010 09:12]
[12] Texte in Kontexten / (Red.) Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 419 s. .- ISBN: 8489712296
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Eine Provinz in der Literatur / (Red.) Edward Białek, Robert Buczek, Paweł Zimniak .- Wrocław - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. ATUT - Wroclawskie Wydaw. Oświaitowe, 2003, 370 s. .- ISBN: 8389247291
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3947] [data modyf: 11-07-2019 12:46]
[14] Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität / (Red.) Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak, Tadeusz Zuchewicz, Robert Buczek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, 273 s. .- ISBN: 8389321033
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburstag / (Red.) Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001, 298 s. .- ISBN: 8372680566
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3244] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka / (Red.) Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak .- Zielona Góra : Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000, nr 15, 222 s. .- ISSN: 0860-2743 .- ISBN: 8372680159
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3777] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Probleme der zeitgenössischen schlesischen Literatur / (Red.) Eugeniusz Klin, Paweł Zimniak .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, 92 s. .- ISBN: 8386832339
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3844] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] "Unsere andersartige Kulturpolitik". Zensur und Literatur in der DDR und in der Volksrepublik Polen / / Marek Rajch .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM , 2015 (Rec.) Paweł Zimniak // Thalloris .- 2017, Vol. 2, s. 325--329
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum / / Marta J. Bąkiewicz .- Padeborn : Ferdinand Schöningh Verlag , 2016 (Rec.) Paweł Zimniak // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 351--355
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945. Literarische Fallstudien / / Paweł Zimniak .- Wrocław - Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse - Verlag , 2007 (Rec.) Paweł Zimniak // Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa .- 2008, 15/2007, s. 387
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination (Beihefte zum Orbis Linguarum 19) / / Edward Białek, Robert Buczek, Paweł Zimniak (Hg.) .- Wrocław, Zielona Góra : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT , 2003 (Rec.) Paweł Zimniak // Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa .- 2003, Band 11, s. 306
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Kontrreformacja w księstwie głogowskim (XVI - XVIII w. ) [Gegenreformation im glogauer Fürstentum (16. - 18. Jh.)] / / Małgorzata Konopnicka - Szatarska .- Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2002 (Rec.) Paweł Zimniak // Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa .- 2003, Band 11, s. 317
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralität (Germanistyka 2) / / Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak, Tadeusz Zuchewicz, Robert Buczek (Hg.) .- Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2002 (Rec.) Paweł Zimniak // Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa .- 2003, Band 11, s. 325--326
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Sprachkontakte und Literaturvermittlung. Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburstag (Germanistyka 1) / / Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak (Hg.) .- Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2001 (Rec.) Paweł Zimniak // Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa .- 2003, Band 11, s. 325
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich [Der Westen im polnischen historischen Gedankengut der "Sachsen - Zeit"] / / Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2002 (Rec.) Paweł Zimniak // Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa .- 2003, Band 11, s. 216
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski