System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Bogumiła Husak (dawniej: Husak-Pikuła)
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Pracownia Nauczania Języków Obcych Wydziału Humanistycznego Bogumiła Husak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Uczniowie Realschule w Sulechowie w latach 1787-1873. Żródła i materiały; oprac., 2018. Bogumiła Burda, Bogumiła Husak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 370 s. , ISBN: 9788378423737,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15045] [data modyf: 08-07-2019 09:08]
[2] Kochamy amigurumi. Wir lieben Amigurumi. My lubim Amigurumi. We love Amigurumi : Pojęcia i zwroty szydełkowe w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim, 2017. Bogumiła Husak, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego 125 s. , ISBN: 9788394656911,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13950] [data modyf: 31-05-2019 10:50]
[3] Zawsze młodzi... Stowarzyszenie "Pokolenia Lubuszan" w latach 1993-2013, 2013. Bogumiła Burda, Bogumiła Husak, Zielona Góra : Drukarnia - Wydawnictwo "Druk-Ar" 146 s. , ISBN: 9788360087732,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11560] [data modyf: 28-07-2015 09:01]
[4] Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg: abriss einer monographie 1994-2009 = Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze: zarys monografii 1994-2009, 2009. Bogumiła Husak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 143 s. , ISBN: 9788374813037,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9386] [data modyf: 03-02-2010 12:09]
[5] Aktuelle Probleme der Pädagogik in Polen/ herausgegeben von J.F. Materne ; [übersetzung aus dem Polnischen], 1997. Bogumiła Husak, Barbara Komenda, Pulheim : Materne Verlag 229 s. , ISBN: 3980500608,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9433] [data modyf: 24-02-2010 09:31]
[6] Zur Fragen der heutigen Theorie und Methodologie der wissenschaftlichen Erkenntnis/ herausgegeben von Jan Such, Irena Czerwonogóra, Bogumiła Husak, Janusz Wiśniewski; aus dem Polnischen, 1992. Bogumiła Husak, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 174 s. , ISBN: 8323204691,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9435] [data modyf: 24-02-2010 10:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gotthelf [Gotthilf] Samuel Steinbart (1738-1809) - Erneuerer des Schulwesens, Gründer des Königlichen Pädagogiums zu Züllichau, Theologe, Pädagoge und Philosoph mit pietischen Wurzeln, Bogumiła Husak
// W: Sulechów na przestrzeni wieków : 300 lat Fundacji Rodziny Steinbartów. Uczniowie i nauczyciele szkół sulechowskich i ich powiązania europejskie, 2019. / red. nauk. Bogumiła Burda, Anna Chodorkowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 121--132, ISBN: 9788378423973
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21298] [data modyf: 24-01-2020 09:45]
[2] Gotthelf [Gotthilf] Samuel Steinbart (1738-1809) - Propagator einer modernen Bildungs- und Erziehungsströmung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, 2019. / pod red. Małgorzaty Durbas, Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, s. 629--642, ISBN: 9788395492372
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21120] [data modyf: 07-10-2019 09:13]
[3] Obiecadło von Johann Ignaz Felbiger und Nauka polskiego pisania i czytania von Antoni Kiszewski - Versuch einer vergleichenden Analyse, Bogumiła Husak
// W: Halle i Sulechów - ośrodki pietyzmu i edukacji : tło religijno-historyczne, powiązania europejskie, 2019. / red. B. Burda, A. Chodorowska, B. Husak, B. Klosterberg, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 239--259, ISBN: 9788378423768
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21106] [data modyf: 02-10-2019 10:49]
[4] Gotthelf (Gotthilf) Samuel Steinbart (1738-1809) - Propagator nowoczesnej idei nauczania i wychowania w drugiej połowie XVIII stulecia na pograniczu brandenbursko-śląskim, Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehtenrepublik. Slezská Védecká Obec, 2018. / red. nauk. Marek Hałub . vol. 8, Dresden-Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza ATUT (Res Publica Doctorum Silesiaca), s. 143--156, ISBN: 9788379773534
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20338] [data modyf: 04-06-2019 11:36]
[5] Zur Rolle der Bildungsanstalten in Züllichau bei der Entwicklung des Pietismus als einer neuen Bildungs- und Erziehungsströmung im schlesisch-brandenburgischen Grenzgebiet, Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehtenrepublik. Slezská Védecká Obec, 2018. / red. nauk. Marek Hałub . vol. 8, Dresden-Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza ATUT (Res Publica Doctorum Silesiaca), s. 131--142, ISBN: 9788379773534
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20337] [data modyf: 04-06-2019 11:37]
[6] Pastorzy i nauczyciele szkół łacińskich w XVI-XVII wieku i ich działalność na pograniczu śląsko-wielkopolskim i na ziemi wschowskiej, Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, 2017. / pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa - Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie, s. 527--541, ISBN: 9788363363369
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19910] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[7] Deutsches Museum Nordschleswig (Sonderburg) oraz Deutsches Schulmuseum Nordschleswig (Apenrade) i ich rola edukacyjna dla mniejszości niemieckiej w Północnym Szlezwiku (Dania), Bogumiła Husak
// W: Człowiek i praca, 2016. / red. nauk. Grażyna Pańko i Katarzyna Ruhland, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, s. 135--148, ISBN: 9788394763428
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19712] [data modyf: 03-06-2019 11:15]
[8] Centrum Oświatowo-Rekreacyjne Jugendhof Knivsberg i jego rola w krzewieniu kultury niemieckiej w Szlezwiku Północnym, Bogumiła Husak
// W: Kultura 2011, 2014. / pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej, Wrocław : Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wr. (Edukacja - Kultura - Społeczeństwo t. 2), s. 69--84, ISBN: 9788393481484
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15934] [data modyf: 20-03-2014 11:25]
[9] Sigrun Schleipfer alias Sigrun Freifrau von Schlichting i jej działalność w Niemczech i w Polsce, Bogumiła Husak
// W: Społeczeństwo 2011, 2014. / pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej . tom 3, Wrocław : Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wr. (Edukacja - Kultura - Społeczeństwo), s. 273--289, ISBN: 9788393481491
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15935] [data modyf: 21-03-2014 08:25]
[10] Ludzie, których nie wolno zapomnieć - Franz Scholz, Bogumiła Husak
// W: Nasz Zgorzelec : Artykuły, szkice, eseje, 2012. / red. Kazimierz Prosyniak, Zgorzelec : Muzeum Łużyckie, s. 66--73, ISBN: 97883616980908
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15369] [data modyf: 07-06-2013 08:31]
[11] Franz Scholz wspomina. Goerlitz-Zgorzelice-Zgorzelec 1945-1946 / tłum., Bogumiła Husak
// W: Na nowym wśród obcych : Wystawa w dniach 25.05.2011-31.03.2012, 2011. , Zgorzelec : Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, s. 32--33, ISBN: 9788361698067
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15370] [data modyf: 07-06-2013 08:40]
[12] Sigrun Freifrau von Schlichting, właścicielka pałacu Czerwony Róg w Jędrzychowicach (gmina Szlichtyngowa), jako przykład kontrowersyjnej elity rodowej, Bogumiła Husak
// W: Elity województwa lubuskiego : mity i prawdy, 2010. / praca zbiorowa pod red. Bogumiły Burdy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 53--61, ISBN: 9788374813785
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12572] [data modyf: 20-01-2011 08:25]
[13] Szlichtyngowa na łamach tak zwanej Heimatzeitung "Das Fraustädter Ländchen", Bogumiła Husak
// W: "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, 2010. / pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--98, ISBN: 9788374813662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12482] [data modyf: 21-12-2010 10:28]
[14] Absolventen niederschlesischer Oberschulen im 16.-18. Jahrhundert und ihre Lebenskarrieren, Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Texte in Kontexten, 2004. / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 3), s. 223--232, ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6903] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Deutsche konservative Denker gegen Bismarks Politik und seinen Kulturkampf, Bogumiła Husak, Zygmunt Kowalczuk
// W: Texte in Kontexten, 2004. / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 3), s. 249--259, ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Konserwatyści niemieccy wobec polityki Bismarcka i kulturkampfu, Bogumiła Husak, Zygmunt Kowalczuk
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, 2004. / pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 61--70, ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6812] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Martin Luthers, Philipp Melanchthons und Valentin Trozendorfs Einfluss af unterrichtsmethoden in den ausgewählten niederschlesischen Städten im 16. Jahrhundert, Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski), s. 93--100, ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3851] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] N.A. Bierdiajewa i S.N. Bułgakowa marksizm krytyczny - nowe fakty / Lilianna Kiejzik, Bogumiła Husak, 2018. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria R. 27, Nr 4 (108), 373--387, ISSN: 1230-1493, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ekonomia, marksizm krytyczny, marksizm legalny, marksizm rosyjski, rewolucja, wolność
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.24425/pfns.2018.125513
[AWCZ-23383] [data modyf: 30-11-2018 11:28]
[2] Deklaracje bońsko-kopenhaskie jako wzór regulacji prawnych wobec mniejszości narodowych we współczesnej Europie / Bogumiła Husak, 2015. Studia Zachodnie 17, 276--288, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20278] [data modyf: 24-01-2018 07:52]
[3] Menschen, die man nicht vergessen darf - Franz Scholz=Ludzie, których nie wolno zapomnieć - Franz Scholz / Bogumiła Husak, 2005. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 1, 6--15, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10184] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wspomnienia z Görlitz 1945/1946 / Franz Scholz ; przełożyła / Bogumiła Husak, 2005. Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne, Gdańsk, Słupsk, nr 2-3, 31--34
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14485] [data modyf: 10-06-2010 08:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die Darstellung der Geschichte Deutschlands nach 1989 in polnischen Lehrbüchern für Geschichte / Bogumiła Burda, Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1998, nr 14, s. 31--36
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5459] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Das Verbfeld "Űbergang einer Tageszeit in der andere" im Deutschen und im Polnischen / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 10) .- 1997, s. 55--63
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7613] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Poetik und Stilistik in der Polonistik: Zielona Góra/Polen / Bogumiła Husak, Augustyn Mańczyk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1997, nr 13, s. 125--127
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zur theorie und Praxis des unilatelaren Vergleichsverfahrens bei konfrontativen Untersuchungen / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 10) .- 1997, s. 39--53
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7612] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Probleme der Konfrontation einstelliger deutscher Verben und ihrer polnischen Entsprechungen (semantische Verbanalyse) / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1992, nr 6, s. 33--42
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8554] [data modyf: 23-02-2010 08:30]
[6] Ermittlung von Äguivalenten durch semantische Bedeutungsanalyse / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1990, nr 5, s. 31--50
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8552] [data modyf: 23-02-2010 08:24]
[7] Quasi-identische Verbbedeutungen im Deutschen und im Polnischen (dargestellt am Beispiel der deutschen AS-Inchoativa und ihrer polnischen Entsprechungen) / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1990, nr 7, s. 73--84
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8553] [data modyf: 23-02-2010 08:28]
[8] Einteiliege Tätigkeitsaussagen des Deutschen un ihre Mehrliedrigen Entsprechungen im Polnischen / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 4) .- 1988, s. 61--76
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7691] [data modyf: 15-02-2007 09:14]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Halle i Sulechów - ośrodki pietyzmu i edukacji : tło religijno-historyczne, powiązania europejskie / (Red.) Bogumiła Burda, Anna Chodorowska, Bogumiła Husak, Brigitte Klosterberg .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 330 s. .- ISBN: 9788378423768
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5844] [data modyf: 02-10-2019 10:08]
[2] Zur Fragen der heutigen Theorie und Methodologie der wissenschaftlichen Erkenntnis / (Red.) Jan Such, Irena Czerwonogóra, Bogumiła Husak, Janusz Wiśniewski .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1992, 174 s. .- ISBN: 8323204691
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4697] [data modyf: 24-02-2010 10:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski