System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Grażyna Miłkowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 102 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Agresja u dzieci wczesnoszkolnych - przyczyny i sposoby przeciwdziałania, Grażyna Miłkowska, Beata Kohlman
// W: (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.1 : Uczniowie z problemami w nauce i zachowaniu, 2018. / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Klaudia Żernik, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 129--157, ISBN: 9788380198067
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20080] [data modyf: 03-06-2019 11:15]
[2] Die Entwicklung des Hochschulwesens am Beispiel Polens, Małgorzata Grzywacz, Grażyna Miłkowska, Magdalena Piorunek, Lech Sałaciński
// W: Studium nach Bologna. Befunde und Positionen : Potsdamer Beiträge zur Hochschulforschung, 2017. / Hrsg. Wilfried Schubarth, Sylvi Mauermeister, Andreas Seidel, Potsdam : Universität Potsdam, s. 241--262, ISBN: 9783869563992
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19317] [data modyf: 05-06-2019 11:47]
[3] Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ich miejsce w systemie edukacji i wychowania, Grażyna Miłkowska
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 2017. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--36, ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19099] [data modyf: 04-06-2019 12:03]
[4] (Nie)moc w przemocy w biografiach kobiet i ich dzieci, Grażyna Miłkowska
// W: Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie, 2017. / red. nauk. Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka i Lidia Wawryk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 119--139, ISBN: 9788378422969
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19996] [data modyf: 03-06-2019 11:30]
[5] Profilkatyczny wymiar badania poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, Grażyna Miłkowska
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, 2013. / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera, Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, s. 247--263, ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15919] [data modyf: 19-03-2014 10:39]
[6] Ekspertyza i rekomendacje dotyczące perspektyw młodzieży gimnazjalnej, Grażyna Miłkowska
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, 2012. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 429--444, ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14851] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Media w życiu lubuskich gimnazjalistów - spojrzenie jakościowe, Grażyna Miłkowska
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży, 2012. / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 115--133, ISBN: 9788362098118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14812] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Młodzież lubuska 2012 - charakterystyka ogólna z perspektywy uczniów i dyrektorów, Grażyna Miłkowska
// W: Dorośli i młodzież lubuska 2012, 2012. / praca zbiorowa pod red. nauk. Bogumiły Burdy, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 45--61, ISBN: 9788362098125
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14741] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Młodzież Lubuska 2012 z perspektywy uczniów i dyrektorów szkół gimnazjalnych w świetle wyników badań sondażowych, Grażyna Miłkowska
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży, 2012. / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 135--156, ISBN: 9788362098118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14813] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Prevention as a challenge for the contemporary school, Grażyna Miłkowska
// W: Prevention in School - Prevention in Education, 2012. / ed. by Grażyna Miłkowska, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (International Forum for Education No. 2(4)), s. 37--54, ISBN: 9788377807507
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15604] [data modyf: 22-10-2013 07:49]
[11] Profilaktyka szkolna, Grażyna Miłkowska, Lidia Wawryk
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, 2012. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 369--372, ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14845] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Zachowania aspołeczne i ryzyko uzależnień od mediów, Grażyna Miłkowska
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, 2012. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 303--327, ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14840] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Zachowania aspołeczne gimnazjalistów, Grażyna Miłkowska, Lidia Wawryk
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, 2012. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 361--366, ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14844] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Adolescents' Conflict-Solving Strategies, Grażyna Miłkowska
// W: A Child in School Setting, 2011. / Edited by: Inetta Nowosad & Grażyna Miłkowska, Toruń : Uniwersytet Zielonogórski, Wydaw. Adam Marszałek (International Forum for Education No. 1), s. 261--277, ISBN: 9788376119069
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12946] [data modyf: 16-06-2011 09:43]
[15] Młodzież polska w globalnym świecie - pomiędzy teraźniejszością a przyszłością, Grażyna Miłkowska, Magdalena Piorunek, Lech Sałaciński
// W: Jugendliche im Zeitalter der Globalisierung : eine vergleichende Pilotstudie in Ostdeutschland, Polen und Russland, 2011. / Wilfried Schubarth, Andreas Seidel, Karsten Speck, Lech Sałaciński (Hrsg.), Potsdam : Universitätsverlag, s. 68--129, ISBN: 9783869561240
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12934] [data modyf: 19-11-2012 13:47]
[16] Ogólna charakterystyka województwa lubuskiego, Grażyna Miłkowska, Zdzisław Wołk
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach, 2011. / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Media Consulting Agency, s. 5--11, ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14033] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Przemiany w agresywności zielonogórskiej młodzieży przełomu wieków, Grażyna Miłkowska, Lidia Wawryk
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 305--321, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13671] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Rola badań nad młodym pokoleniem województwa lubuskiego, Grażyna Miłkowska
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : praca zbiorowa, 2011. / pod red. nauk. Bogumiły Burdy, Zielona Góra : Media Consulting Agency, s. 41--50, ISBN: 9788392619703
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13859] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Działania profilaktyczne w pracy szkoły, Grażyna Miłkowska
// W: Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, 2010. / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 227--247, ISBN: 9788374813747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12466] [data modyf: 09-12-2010 10:49]
[20] W poszukiwaniu modelu resocjalizacji dla matek z dziećmi, Grażyna Miłkowska
// W: W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego, 2010. / pod red. nauk. Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka, Opole : Uniwersytet Opolski (Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej T. 3), s. 41--54, ISBN: 9788392987291
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12704] [data modyf: 22-02-2011 07:22]
[21] Dostrzec w skazanym człowieka, Grażyna Miłkowska
// W: O pomocy w powrocie do społeczeństwa : w 100-lecie powstania Patronatu, 2009. / red. Teodor Szymanowski, - : Stowarzyszenia Penitencjarne "Patronat", s. 31--40
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12403] [data modyf: 07-12-2010 10:12]
[22] Emigracja zarobkowa rodziców jako źródło zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci, Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja, 2009. / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło, Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", s. 39--51, ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11989] [data modyf: 20-05-2010 09:56]
[23] Agresja w okresie dorastania - charakterystyka, przejawy, przeciwdziałanie, Grażyna Miłkowska
// W: Zagrożenia okresu dorastania, 2008. / red. nauk. Zbigniew Izdebski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 91--110, ISBN: 9788374811880
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10669] [data modyf: 15-12-2008 09:50]
[24] Nauczyciel w realizacji szkolnego programu profilaktycznego, Grażyna Miłkowska
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, 2008. / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 153--167, ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10727] [data modyf: 07-01-2009 13:08]
[25] Stosunek do życia młodzieży w normie intelektualnej i z upośledzeniem umysłowym, Grażyna Miłkowska
// W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, 2008. / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 157--167, ISBN: 9788373084803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10535] [data modyf: 18-10-2008 12:54]
[26] Current Tendencies in the Assessment System in Poland, Grażyna Miłkowska
// W: Changes in student achievement assessment system in selected european countries - a comparative study, 2007. / Lech Sałaciński, Andreas Seidel, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 21--32, ISBN: 9788373086655
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9224] [data modyf: 30-01-2008 08:42]
[27] Soziale Anpassungsprobleme bei Schülern als Herausforderung für die heutige Pädagogik, Grażyna Miłkowska
// W: Soziale Probleme von Jugendlichen in Deutschland, Polen und Russland - Alltagserleben und Lebensperspektiven, 2007. , Potsdam : Universitätsverlag Potsdam, s. 83--93, ISBN: 9783939469797
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9623] [data modyf: 28-01-2008 17:05]
[28] Wychowanie w świecie przemocy, Grażyna Miłkowska
// W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako wartość, 2007. / red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak . T. 3, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Edukacja XXI Wieku 12), s. 158--168, ISBN: 9788392290971
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9032] [data modyf: 18-05-2007 14:19]
[29] Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży a profilaktyka szkolna, Grażyna Miłkowska
// W: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i w praktyce pedagogicznej, 2006. / pod red. Marii Deptuły, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 302--317, ISBN: 8370965717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8419] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Agression in the polish school and ways of preventing it, Grażyna Miłkowska
// W: Conflicts Mediation the Youth, 2005. / ed. by Michał Głażewski i Lech Sałaciński, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 65--80, ISBN: 8373085408
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Aspiracje życiowe studentów niepełnosprawnych, Grażyna Miłkowska
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, 2005. / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 65--88, ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Charakterystyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży i jego wybrane uwarunkowania, Grażyna Miłkowska
// W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice: praca zbiorowa, 2005. / pod red. Izabelli Fornalik, Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, s. 249--260, ISBN: 8391203166
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7333] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Od iluzji do realnej szansy, czyli o przeciwdziałaniu agresji dzieci i młodzieży w szkole, Grażyna Miłkowska
// W: Współprzestrzenie edukacji : Szkoła - Rodzina - Społeczeństwo - Kultura, 2005. / pod red. nauk. Mirosławy Nyczaj-Drąg i Michała Głażewskiego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 49--62, ISBN: 8373084789
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7621] [data modyf: 15-09-2005 12:21]
[34] Wpływ poczucia zagrożenia na funkcjonowanie zawodowe nauczyciela, Grażyna Miłkowska
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 429--438, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8308] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Manowce podmiotowości w rzeczywistości szkolnej, Grażyna
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. T. 4, 2004. / red. nauk. Marta Wrońska, Andrzej Zduniak, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 74--83, ISBN: 8371516193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6634] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Perspektywy wykluczonego dzieciństwa, Grażyna Miłkowska
// W: Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin : wybrane zagadnienia, 2004. / red. Grażyna Miłkowska, Zielona Góra : Stowarzyszenia Penitencjarne "Patronat", s. 45--54
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7507] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Wprowadzenie, Grażyna Miłkowska
// W: Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin : wybrane zagadnienia, 2004. / red. Grażyna Miłkowska, Zielona Góra : Stowarzyszenia Penitencjarne "Patronat", s. 5--7
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7505] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Bariery w szkolnej profilaktyce i hamowaniu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, Grażyna
// W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji : T. 1: Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego; T. 2: Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, 2003. / pod red. Doroty Rybczyńskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 71--90, ISBN: 8373082549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6405] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Młodzież a wzory kultury masowej, Grażyna
// W: Młodzież polska w nowym ładzie społecznym : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Edwarda Hajduka, 2003. / red. nauk Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 267--280, ISBN: 8389321793
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6345] [data modyf: 12-02-2004 16:52]
[40] Muzyka a agresja młodzieży, Grażyna
// W: Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--162, ISBN: 8389321092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5576] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Na pomoc dziecku i rodzinie, czyli o przygotowaniu nauczycieli do pracy wychowawczej w środowisku lokalnym, Grażyna
// W: W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 275--282, ISBN: 838904823X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5300] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Współczesna młodzież - pokolenie zagrożone?, Grażyna
// W: Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży : współczesne uwarunkowania i interpretacje zagrożeń, 2001. , Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s. 171--179, ISBN: 8387359505
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2441] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Zagrożenia rozwoju dziecka ze strony gier telewizyjnych i komputerowych, Grażyna
// W: Nowe stulecie dziecku, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, s. 318--329, ISBN: 8386335807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2935] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[44] Agressiwität unter Schülern des Sekundärbereichs, Grażyna
// W: Die Jugend von Heute : Aussichten und Bedrohungen, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 163--180, ISBN: 8372680213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3006] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Prawa ucznia w świadomości i praktyce pedagogicznej nauczycieli, Grażyna
// W: Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka : założenia i rzeczywistość, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 247--261, ISBN: 8372680078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2957] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży a reforma edukacji, Grażyna
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 168--177, ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] O społecznym rodowodzie zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, Grażyna
// W: Dzieci i młodzież wobec zagrożeń dzisiejszego świata, 1999. , Poznań : Wydaw. Eruditus, s. 57--70, ISBN: 8386142316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2831] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Podmiotowość rodziców w procesie kształcenia dziecka - złudzenia i nadzieje, Grażyna
// W: Podmiotowość w wychowaniu : między ideą a realnością, 1999. , Bydgoszcz : Wydaw. "WERS", s. 227--239, ISBN: 8390940965
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4927] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działania wspierające i pomoc osobom doświadczającym przemocy / Grażyna Miłkowska, Karolina Silna, 2018. Dyskursy Młodych Andragogów, 19, 193--205, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: domestic violence, governmental institutions, instytucje rzadowe i pozarządowe, non-governmental institutions (NGOs), przemoc, przemoc w rodzinie, support and help, violence, wsparcie i pomoc
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23304] [data modyf: 13-12-2018 11:17]
[2] Sieć, czyli kompleksowe instytucjonalne wsparcie osób opuszczających zakłady karne / Grażyna Miłkowska, Sławomir Sobański, 2017. Dyskursy Młodych Andragogów 18, 131--144, ISSN: 2084-2740, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: advice, convicted, doradztwo, help, network, pomoc, readaptacja społeczna, sieć, skazany, social adaptation, support, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21710] [data modyf: 25-09-2017 12:25]
[3] Thoughts on the higher education system in Poland, Part 1 / Małgorzata Grzywacz, Grażyna Miłkowska, Magdalena Piorunek, Lech Sałaciński, 2017. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, nr 1, 119--137, ISSN: 2300-0422, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: European Union, degree system, higher education, studying process Poland
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22282] [data modyf: 31-01-2018 12:13]
[4] Poczucie bezpieczeństwa młodych zielonogórzan / Grażyna Miłkowska, Elżbieta Papiór, 2013. Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych, Tom 39, cz. 2, 107--118, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17811] [data modyf: 21-07-2015 11:22]
[5] Rodzinne i osobiste czynniki sprzyjające uzależnieniu młodzieży gimnazjalnej od mediów / Grażyna Miłkowska, Elżbieta Papiór, 2013. Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych, Tom 39, cz. 2, 49--62, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17806] [data modyf: 21-07-2015 11:20]
[6] Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska, 2011. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 1, 41--47, ISSN: 0239-6858, bibliogr. tab.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15601] [data modyf: 12-04-2011 13:58]
[7] Style rozwiązywania konfliktów przez młodzież gimnazjalną / Grażyna Miłkowska, 2010. Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia Tom 36, cz. 1, 199--214, ISSN: 0485-3083, rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15147] [data modyf: 04-11-2010 14:30]
[8] O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska, 2006. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, 22--30
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10773] [data modyf: 21-03-2006 16:47]
[9] Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum jako problem współczesnej szkoły (na przykładzie wybranych jednostek) / Grażyna , 2003. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 4, 77--87, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9433] [data modyf: 11-06-2010 14:38]
[10] Niedostosowanie społeczne uczniów szkół ponadpodstawowych / Grażyna Miłkowska, 2003. Rocznik Lubuski: Dziecko w codzienności szkolnej, T. 29 cz. 2, 157--173, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11703] [data modyf: 21-02-2007 17:20]
[11] Postawy młodzieży szkół ponadpodstawowych wobec osóbniepełnosprawnych / Grażyna , 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 45--49
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9140] [data modyf: 03-10-2003 13:25]
[12] Ostrożnie z telewizją! / Grażyna , 2001. Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, 278--282
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8550] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Problemy tolerancji w teorii i praktyce szkolnej / Grażyna , 1993. Ruch Pedagogiczny, nr 1/2, 177--186, ISSN: 0483-4992,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9554] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Problemy tolerancji w teorii i praktyce szkolnej / Grażyna Miłkowska, 1993. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1/2, 177--186, ISSN: 0023-5938,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przejawy i uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów w szkole / Grażyna // W: Forum Oświatowe .- 1999, nr 1/2, s. 132--150, ISSN: 0867-0323,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-4747] [data modyf: 08-02-2008 09:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Resocjalizacja w warunkach wolnościowych w opinii kuratorów sądowych oraz ich podopiecznych, 2005. Grażyna Miłkowska // W: Problem niedostosowania społecznego - oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej : [materiały konferencyjne]. Słupsk, Polska Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 73--82, ISBN: 8374670819
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Charakterystyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży i jego wybrane uwarunkowania, 2004. Grażyna Miłkowska // W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice. [Jelenia Góra], Polska Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005, s. 249--260, ISBN: 8391203166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17107] [data modyf: 08-06-2005 14:13]
[3] Od odrzucenia szkolnego do wykluczenia społecznego młodzieży, 2005. Grażyna Miłkowska // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piatej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego. Kraków, Polska Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna "Ignatianum", Uniwersytet JAgielloński, Wydawnictwo WAM, 2005, s. 495--512, ISBN: 8389631555
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Przeciwko "wychowaniu do gresji" - czyli o potrzebie i sposobach działania na rzecz zapobiegania agresywności młodego pokolenia, 2004. Grażyna Miłkowska // W: Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich : [materiały Międzynarodowej Konferencji "Fundamenty Edukacyjnej Wspólnoty". Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 25--38, ISBN: 8323320551
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17684] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Charakterystyka szkolnego agresora, 2002. Grażyna // W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]. Wiechlice, Polska Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003, s. 71--80, ISBN: 8391393895
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15472] [data modyf: 02-04-2003 18:05]
[6] Szkolne uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, 2002. Grażyna // W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]. Wiechlice, Polska Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003, s. 57-70, ISBN: 8391393895
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15471] [data modyf: 02-04-2003 18:05]
[7] Globalny wymiar agresywnej edukacji dzieci i młodzieży, 2001. Grażyna // W: Edukacja wobec ładu globalnego : [materiały IV sekcji IV Zjazdu Pedagogicznego]. Olsztyn, Polska Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002, s. 268--279, ISBN: 8388149857
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15235] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Rola środowiska w zapobieganiu demoralizacji dzieci i młodzieży, 2000. Grażyna // W: Dziecko w kręgu wychowania : [materiały ogólnopolskiej konferencji]. Gliwice, Polska Kraków : "Impuls", 2002, s. 151--172, ISBN: 8373081194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14412] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Czas buntu i poszukiwania - czyli problem agresywności młodzieży w okresie niepokojów dojrzewania, 2001. Grażyna // W: Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku : Wojewódzka Konferencja Naukowo- Metodyczna: materiały pokonferencyjne. Wiechlice, Polska Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2001, s. 43-55
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zagrożenia dzieci i młodzieży agresją i przemocą, 1999. Grażyna // W: Edukacja w perspektywie integracji Europy : [materiały konferencyjne]. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : WSP TWP, 2001, s. 515--526
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13902] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Odpowiedzialność pedagogiczna nauczycieli szkoły masowej i niepublicznej, 1999. Grażyna // W: Edukacja alternatywna : Nowe teorie, modele badań i reformy. Łódź, Polska Kraków : "Impuls", 2000, s. 378--390, ISBN: 8388030612
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14448] [data modyf: 19-03-2002 12:14]
[12] Syndrom agresywności polskiej młodzieży, 1999. Grażyna // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych : materiały ogólnopolskiej konferncji. Cieszyn, Polska Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, 1999, T. 2, s. 81--91, ISBN: 8388410016
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14557] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Podmiotowość w określaniu celów i treści kształcenia, 1995. Grażyna // W: Przemiany edukacyjne we współczesnej szkole. Wałbrzych, Polska Warszawa : WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1998, s. 81--87, ISBN: 8390405423
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14627] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Szkolne uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów, 1998. Grażyna // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie : [materiały konferencji ogólnopolskiej]. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. WSP, 1998, T. 1: Agresja i przemoc wśród młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, s. 160--173
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13922] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[15] Treści kształcenia : sprawozdanie z obrad sekcji II, 1995. Grażyna // W: Przemiany edukacyjne we współczesnej szkole. Wałbrzych, Polska Warszawa : WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1998, s. 111--113, ISBN: 8390405423
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14628] [data modyf: 27-03-2002 16:54]
[16] O potrzebie tolerancji w kształceniu wczesnoszkolnym, 1993. Grażyna // W: Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 79--84, ISBN: 8385693920
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15272] [data modyf: 29-01-2003 15:39]
[17] Rola szkoły w obronie praw dziecka, 1993. Grażyna // W: Pakty praw człowieka w procesie edukacji : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B. w.], 1994, s. 93--102
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16298] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / (Red.) Grażyna Miłkowska, Ernest Magda .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788378422860
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5588] [data modyf: 31-05-2019 11:38]
[2] Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie / (Red.) Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka, Lidia Wawryk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788378422969
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5708] [data modyf: 31-05-2019 11:47]
[3] Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / (Red.) Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera .- Zielona Góra : Stow. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2013, 444 s. .- ISBN: 9788378421214
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5185] [data modyf: 02-09-2015 16:20]
[4] Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / (Red.) Grażyna Miłkowska, Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012, 453 s. .- ISBN: 9788362098095
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5030] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Prevention in School - Prevention in Education / (Red.) Grażyna Miłkowska .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 .- ISBN: 9788377807507
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5139] [data modyf: 22-10-2013 08:28]
[6] Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży / (Red.) Grażyna Miłkowska .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012, 185 s. .- ISBN: 9788362098118
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5027] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[7] A Child in School Setting / (Red.) Inetta Nowosad, Grażyna Miłkowska .- Toruń : Uniwersytet Zielonogórski, Wydaw. Adam Marszałek, 2011, 335 s. .- ISBN: 9788376119069
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4886] [data modyf: 16-06-2011 09:51]
[8] Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / (Red.) Grażyna Miłkowska, Marek Furmanek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 631 s. .- ISBN: 9788374814218
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4932] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[9] Na tropach harcerskiej metodyki : 100 lat harcerstwa polskiego / (Red.) Grażyna Miłkowska, Krystyna Stech .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 284 s. .- ISBN: 9788374814058
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4879] [data modyf: 02-06-2011 09:32]
[10] Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach / (Red.) Grażyna Miłkowska, Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Media Consulting Agency, 2011, 160 s. .- ISBN: 9788392619741
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4950] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[11] Rocznik Lubuski : dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia / (Red.) Grażyna Miłkowska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2010, Tom 36, cz. 1, 277 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4847] [data modyf: 04-12-2012 10:25]
[12] Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych / (Red.) Grażyna Miłkowska, Anna Napadło .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", 2009, 331 s. .- ISBN: 9788392639503
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4729] [data modyf: 18-05-2010 16:06]
[13] Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / (Red.) Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008, 406 s. .- ISBN: 9788373084803
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4530] [data modyf: 18-10-2008 13:16]
[14] Dydaktyka Literatury / (Red.) Wojciech Pasterniak, Grażyna Miłkowska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydawn. Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego, 2005, 25, 253 s. .- ISBN: 8386273526
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4159] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / (Red.) Helena Ochonczenko, Grażyna Miłkowska .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005, 244 s. .- ISBN: 8373085254
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4162] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin / (Red.) Grażyna Miłkowska .- Zielona Góra : Wydawnictwo Penitencjarne "Patronat", 2004, 257 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4130] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / (Red.) Grażyna , Kazimierz Uździcki .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2543] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Młodzież wobec nowych wyzwań / / Olszak-Krzyżanowska B. .- Zielona Góra , 1992 (Rec.) Grażyna Miłkowska // Kwartalnik Pedagogiczny .- 1993, 1/2, s. 212--216
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Młodzież wobec nowych wyzwań / / Olszak-Krzyżanowska B. .- Zielona Góra , 1992 (Rec.) Grażyna // Ruch Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 212--216
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski