System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Inetta Nowosad
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (100 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 211 pozycji bibliograficznych
43 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości, 2020. Inetta Nowosad, Katarzyna Tomasik-Abdelsamie, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls 432 s. , ISBN: 9788380958074, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15595] [data modyf: 18-12-2020 09:08]
[71] [0,71]
[2] Kultura szkoły w rozwoju szkoły, 2019. Inetta Nowosad, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 298 s. , ISBN: 978-83-8095-661-2, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15168] [data modyf: 25-10-2019 09:10]
[100] [1]
[3] Autonomia szkoły publicznej w Niemczech : poszukiwania - konteksty - uwarunkowania, 2008. Inetta Nowosad, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 527 s. , ISBN: 9788374812436, tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9049] [data modyf: 04-05-2009 10:01]
[4] Polish Education at the Time of Changes, 2006. Mirosław J. Szymański, Inetta Nowosad, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 166 s. , ISBN: 8374810262,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7777] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Perspektywy rozwoju szkoły : szkice z teorii szkoły, 2003. Inetta Nowosad, Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych 196 s. , ISBN: 8387925667,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Nauczyciel - wychowawca czasu polskich przełomów, 2001. Inetta Nowosad, Kraków : "Impuls" 318 s. , ISBN: 8373080856,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4004] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Community of teachers at work and intergenerational learning opportunities, Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad
// W: Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers: perspectives and experience, 2020. / eds. Roman Dorczak and Antonio Portela Pruano, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), s. 33--44, ISBN: 9788365688651
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21941] [data modyf: 25-02-2021 10:53]
[14,2] [0,71]
[2] Przywództwo i zarządzanie w złożonym środowisku edukacyjnym, Inetta Nowosad
// W: Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji i kultury wspłóczesnej : Socjopedagogiczne szkice polemiczne, 2020. / red. nauk. Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 121--136, ISBN: 9788363955854
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21868] [data modyf: 15-01-2021 09:12]
[20] [1]
[3] Changes in the area of higher education. Dilemmas concerning teachers' training in Poland, Marzenna Magda-Adamowicz, Inetta Nowosad
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research), 2019. , Wietnam : Vinh University Publishing House, s. 68--92, ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20808] [data modyf: 04-06-2019 11:56]
[2,5] [0,5]
[4] Entrepreneurship at school. Is institutional development of entrepreneurship possible?, Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka
// W: Towards the Internationalisations of Education and the Labour Market. The European Perspective, 2019. / ed. Magdalena Zapotoczna, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Zielonogórski (International Forum for Education nr 12), s. 103--116, ISBN: 9788381802376
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.15804/IFforE2019.06   (pkt: 20)
[WZCZ-21356] [data modyf: 19-02-2020 10:50]
[14,2] [0,71]
[5] Kultura szkoły, Inetta Nowosad
// W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, 2019. / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa : Wydawnictwo PWN, s. 839--855, ISBN: 9788301207151
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21151] [data modyf: 18-10-2019 11:50]
[20] [1]
[6] Changes in the press discourse (2000-2016) on the process of school development, Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad
// W: Leading and Managing for Development, 2018. / red. nauk. Roman Dorczak, Kraków : Jagiellonian University Institute of Public Affairs (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), s. 79--89, ISBN: 9788365688231
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20533] [data modyf: 04-06-2019 11:36]
[14,2] [0,71]
[7] Extra-curricular classes as a space for the development of creativity and innovation in the past and contemporary school reality, Inetta Nowosad
// W: Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective, 2018. / ed. by Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (International Forum for Education no. 11), s. 35--50 , ISBN: 9788366220355
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: https://doi.org/10.15804/IFforE2018.03   (pkt: 20)
[WZCZ-20690] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
[20] [1]
[8] Język polski w systemie szkolnictwa Niemiec. Wyzwania i problemy nauczycieli, Inetta Nowosad, Hanna Malik, Renata Socha
// W: Nauczyciel - przestrzeń - czas - szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś), 2018. / red. nauk. Małgorzata Kabat, Ewa Pasteniak-Kobyłecka, Zielona Góra - Poznań : Uniwersytet Zielonogorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 89--10, ISBN: 9788394571498
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20236] [data modyf: 29-05-2019 12:24]
[11,6] [0,58]
[9] Ökonomisierung und neue Steuerung im polnischen Schulwesen, Wolfgang Hörner, Inetta Nowosad
// W: Ökonomisierung von Schule? : Bildungsreformen in nationaler und internationaler Perspektive, 2018. / Sigrid Hartong, Björn Hermstein, Thomas Höhne (Hrsg.), Weinheim : Beltz Juventa, s. 272--294, ISBN: 9783779934936
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19919] [data modyf: 09-03-2018 14:27]
[2,5] [0,5]
[10] Pedagogiczne aspekty funkcjonowania rodziny w środowisku wielokulturowym, Inetta Nowosad, Joanna Smyła
// W: Edukacja międzykulturowa - idee, koncepcje, inspiracje : Materiały dydaktyczne dla uczniów szkół średnich i studentów, 2018. / red. Peter Borza, Krzysztof Rejman, Wojciech Błażejewski, Beata Rejman, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, s. 92--98, ISBN: 9788365823151
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20473] [data modyf: 25-10-2018 08:07]
[2,5] [0,5]
[11] Polityka edukacyjna Singapuru. Orientacja na jakość i efektywność, Inetta Nowosad
// W: Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, 2018. / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 105--126, ISBN: 9788380953918
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20112] [data modyf: 29-05-2019 11:42]
[20] [1]
[12] Uwarunkowania rozwoju szkoły, Inetta Nowosad
// W: Edukacyjne konteksty współczesności z myślą o przyszłości, 2018. / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 541--565, ISBN: 9788380954182
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20472] [data modyf: 04-06-2019 11:14]
[20] [1]
[13] Funkcje szkoły w kalejdoskopie dyskursu prasowego, Inetta Nowosad, Iwona Kopaczyńska
// W: Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany, 2017. / red. nauk. Mirosław J. Szymański, Barbara Walasek-Jarosz, Zuzanna Zbróg, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 75--93, ISBN: 9788364953538
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19216] [data modyf: 03-06-2019 11:04]
[10] [0,5]
[14] O komplementarności ciągłości i zmiany w poznawaniu rzeczywistości oświatowej nauczyciela, Inetta Nowosad
// W: Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość - zmiana - konteksty, 2017. / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt, Kraków : Wydawnictwo Scriptum, s. 57--73, ISBN: 9788365432872
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19918] [data modyf: 31-05-2019 11:34]
[20] [1]
[15] Rozwój zawodowy nauczycieli w zmieniającej się szkole - pytania o dobrostan i zaangażowanie w kontekście zmiany, Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka
// W: O nową jakość edukacji nauczycieli, 2017. / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 274--287, ISBN: 9788323529811
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19733] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[14,2] [0,71]
[16] Idea programu szkolnego. Od współpracy zespołu do jakości i efektywności pracy szkoły, Inetta Nowosad
// W: Szkoła. Wspólnota dążeń?, 2016. / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 35--47, ISBN: 9788380194168
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18065] [data modyf: 29-07-2016 08:36]
[17] Kultura szkoły. Rozważania na temat jakości i efektywności szkoły, Inetta Nowosad
// W: Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja, 2016. / pod red. Agaty Rzymełki-Frąckiewicz, Teresy Wilk, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3465), s. 19--34, ISBN: 9788380126664
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19228] [data modyf: 11-07-2017 11:42]
[18] Zmiany we współczesnym modelu edukacji - zmianami w kulturze szkoły. Raporty z badań a oczekiwania społeczne, Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik
// W: Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji : Studium porównawcze wybranych aspektów funkcjonowania szkolnictwa w Polsce i Słowacji, 2016. / red. nauk. Ewa Karmolińska-Jagodzik, Inetta Nowosad, Anetta Soroka-Fedorczuk, - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, s. 107--129, ISBN: 9788378596523
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17689] [data modyf: 18-03-2016 11:31]
[19] Możliwości i ograniczenia współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów cudzoziemskich, Inetta Nowosad, Mariola Badowska
// W: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, 2015. / ed. Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz, Brno : Institut mezioborových studií, s. 822--832, ISBN: 9788088010043
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17352] [data modyf: 18-11-2015 12:22]
[20] Oświata polska w debacie publicznej, Inetta Nowosad, Iwona Kopaczyńska
// W: Pedagogika społeczna - nowe wyzwania w Polsce i Niemczech, 2015. / pod red. nauk. Aleksandry Sander i Mirosława S. Szymańskiego, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, s. 61--75, ISBN: 9788364277443
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17567] [data modyf: 05-02-2016 11:40]
[21] Poland, Wolfgang Hörner, Inetta Nowosad
// W: The Education Systems of Europe, 2015. / Wolfgang Hörner, Hans Döbert, Lutz R. Reuter, Botho von Kopp (Eds.), - : Springer International Publishing, s. 621--644, ISBN: 9783319074726    DOI: 10.1007/978-3-319-07473-3
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19222] [data modyf: 07-07-2017 11:57]
[22] Polityka autonomizacji szkół w Niemczech. Między siłą tradycji a potrzebą zmiany, Inetta Nowosad
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, 2015. / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji 2), s. 181--196, ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18311] [data modyf: 24-10-2016 11:50]
[23] Współpraca nauczycieli z rodzicami w krzywym zwierciadle rzeczywistości edukacyjnej, Inetta Nowosad
// W: Przedszkole - edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse?, 2015. / pod red. Agnieszki Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 237--247, ISBN: 9788378422136
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17867] [data modyf: 13-05-2016 12:45]
[24] Lehrerbildung in Polen Umbruch, Inetta Nowosad
// W: Innovative Ansätze der Lehrerbildung im Ausland, 2014. / Hrsg. Hans Döbert, Botho von Kopp, Horst Weishaupt, Münster - Berlin : Waxmann (Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft Band 19), s. 179--193, ISBN: 9783830931027
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16976] [data modyf: 30-06-2015 11:08]
[25] Obszary wspierania i zabezpieczania jakości edukacji, Inetta Nowosad
// W: Codzienność szkoły. Uczeń, 2014. / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 43--59, ISBN: 9788378505310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16306] [data modyf: 24-10-2014 11:20]
[26] Ocena jakości praktyk pedagogicznych w zakresie przygotowania nauczycieli do współpracy z rodzinami, Inetta Nowosad
// W: Doskonalenie praktyk pedagogicznych - dyskusja, 2014. / pod red. Jacka Piekarskiego, Ewy Cyrańskiej, Beaty Adamczyk, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 47--63, ISBN: 9788379693696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16610] [data modyf: 20-02-2015 14:35]
[27] The culture of co-operation in Polish schools in statu nascendi, Inetta Nowosad
// W: School Quality and Culture, 2014. / ed. by Inetta Nowosad, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 49--63, ISBN: 9788380193291
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17905] [data modyf: 23-05-2016 14:28]
[28] Źródła koncepcji autonomii szkoły w Europie. Autonomia szkoły w dorobku przedstawicieli pedagogiki reformy, Inetta Nowosad
// W: Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia, 2014. / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta, Kraków : Wydawnictwo Impuls, s. 33--47, ISBN: 9788378507802
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16979] [data modyf: 30-06-2015 12:52]
[29] For collective concern. The importance of school and education in the public debate, Inetta Nowosad
// W: School in Community - Community in School, 2013. / ed. by Ewa Bochno, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13--25, ISBN: 9788377808887
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16484] [data modyf: 20-01-2015 13:06]
[30] Innowacje miarą rozwoju szkolnej kultury przedsiebiorczości, Inetta Nowosad, Roman Uździcki
// W: Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem, 2013. / red. nauk. Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik, Leszno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, s. 87--103, ISBN: 9788361876809
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15864] [data modyf: 21-02-2014 15:58]
[31] zrównoważony rozwój drogą odbudowy więzi szkoły ze środowiskiem, Inetta Nowosad
// W: Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem, 2013. / red. nauk. Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik, Leszno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, s. 241--257, ISBN: 9788361876809
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15867] [data modyf: 21-02-2014 16:05]
[32] Introduction, Inetta Nowosad, Ewa Pasterniak-Kobyłecka
// W: Teachers Training in the European Space of Higher Education*, 2012. / ed. by Inetta Nowosad, Ewa Kobyłecka, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (International Forum for Education No. 1(3)), s. 7--11, ISBN: 9788377805497
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[WZCZ-15194] [data modyf: 19-03-2013 13:51]
[33] System edukacji w Niemczech, Inetta Nowosad
// W: Systemy edukacji w krajach europejskich, 2012. / red. nauk. Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 85--120, ISBN: 9788378500889
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16977] [data modyf: 30-06-2015 12:12]
[34] The Bologna Process towards the Priority of the Quality of Teachers Training in Poland, Inetta Nowosad
// W: Teachers Training in the European Space of Higher Education, 2012. / ed. by Inetta Nowosad, Ewa Kobyłecka, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (International Forum for Education No. 1(3)), s. 58--79, ISBN: 9788377805497
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15193] [data modyf: 19-03-2013 13:31]
[35] Extracurricular Classes in Everyday School Reality. Guidelines and Implementation, Inetta Nowosad
// W: A Child in Family, Preschool and School Day-to-Day Reality, 2011. / Edited by Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg & Soňa Kariková, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (International Forum for Education No. 2), s. 235--253, ISBN: 9788377803868
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14679] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Od rozwoju szkolnictwa do rozwoju szkoły, Inetta Nowosad
// W: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, 2011. / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad, Warszawa : Difin SA, s. 58--75, ISBN: 9788376414621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13074] [data modyf: 13-09-2011 12:27]
[37] Schools and Pupils in Poland - Problems, Developments and Perspectives, Inetta Nowosad
// W: A Child in School Setting, 2011. / Edited by: Inetta Nowosad & Grażyna Miłkowska, Toruń : Uniwersytet Zielonogórski, Wydaw. Adam Marszałek (International Forum for Education No. 1), s. 64--85, ISBN: 9788376119069
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12941] [data modyf: 16-06-2011 09:31]
[38] Decentralizacja i autonomia szkoły - remedium na kryzys jakości edukacji?, Inetta Nowosad
// W: Edukacja. Jakość czy równość?, 2010. / red. nauk. Ewa Kobyłecka, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Komunikacja społeczna w edukacji), s. 43--62, ISBN: 9788376118451
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12827] [data modyf: 06-04-2011 10:44]
[39] Możliwości i ograniczenia oddziaływania polityki oświatowej na jakość pracy szkoły, Inetta Nowosad
// W: Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, 2010. / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 121--139, ISBN: 9788374813747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12464] [data modyf: 09-12-2010 10:43]
[40] Nauczyciel wobec zmiany. Rozwój własny a rozwój szkoły, Inetta Nowosad
// W: Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych, 2010. / pod red. Romy Kwiecińskiej, Mirosława J. Szymańskiego, Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 124--131, ISBN: 9788372715951
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11926] [data modyf: 26-04-2010 09:06]
[41] Nauczyciele autonomicznej szkoly. O roli i znaczeniu odpowiedzialności i współpracy na rzecz rozwoju szkoły, Inetta Nowosad
// W: Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, 2010. / red. nauk. Jolanta Szempruch, Marietta Blachnik-Gęsiarz, Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 171--180, ISBN: 9788361425113
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12361] [data modyf: 05-11-2010 09:26]
[42] O wspólną troskę... Znaczenie szkoły i edukacji w debacie publicznej, Inetta Nowosad
// W: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin, 2010. / pod red. Ewy Syrek, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 301--311, ISBN: 9788322619674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12838] [data modyf: 08-04-2011 14:00]
[43] Od współpracy w szkole do sieci współpracy regionalnej na rzecz edukacji, Inetta Nowosad
// W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, 2010. / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 175--184, ISBN: 9788360058923
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12114] [data modyf: 12-07-2010 08:50]
[44] Polen, Wolfgang Hörner, Inetta Nowosad
// W: Die Bildungssysteme Europas, 2010. / herausgegeben von Hans Döbert, Wolfgang Hörner, Botho von Kopp, Lutz R. Reuter, Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren (Grundlagen der Schulpädagogik Band 46), s. 565--586, ISBN: 9783834006585
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11913] [data modyf: 19-11-2012 13:54]
[45] Przemiany koncepcji autonomii szkół publicznych w Europie, Inetta Nowosad
// W: Edukacja alternatywna w XXI wieku, 2010. / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwierski, Poznań - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 73--89, ISBN: 9788375874365
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12607] [data modyf: 01-02-2011 08:48]
[46] Stan, problemy i perspektywy szkolnictwa z polskim językiem nauczania w Niemczech, Inetta Nowosad, Aleksandra Sander
// W: Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich - stan, problemy i perspektywy, 2010. / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Lewowickiego, Jerzego Nikitorowicza, Aliny Szczurek - Boruty, Warszawa : Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, s. 331--363, ISBN: 9788387301175
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12360] [data modyf: 05-11-2010 09:15]
[47] Tworzenie programów szkolnych jako narzędzie doskonalenia praktyki szkolnej, Inetta Nowosad
// W: Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, 2010. / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 167--186, ISBN: 9788374813747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12465] [data modyf: 09-12-2010 10:47]
[48] Współpraca nauczycieli z rodzicami i szkoły ze środowiskiem lokalnym, Inetta Nowosad
// W: Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, 2010. / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 341--358, ISBN: 9788374813747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12470] [data modyf: 10-12-2010 08:38]
[49] Bariery porozumiewania się nauczyciel - rodzic. O niepowodzeniach współpracy nauczycieli z rodzicami w opinii nauczycieli, Inetta Nowosad
// W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania, 2009. / pod red. Mirosławy Nowak - Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego, Wojciecha J. Maliszewskiego, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 169--178, ISBN: 9788376113302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11162] [data modyf: 01-07-2009 08:24]
[50] Efektywność szkoły a autonomia szkoły - w poszukiwaniu zależności, Inetta Nowosad
// W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, 2009. / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Komunikacja społeczna w edukacji), s. 29--38, ISBN: 9788376111384
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11043] [data modyf: 20-04-2009 12:47]
[51] Konteksty dyskusji nad rozwojem szkoły, Inetta Nowosad
// W: Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko, 2009. / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 71--83, ISBN: 9788376111858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11490] [data modyf: 26-11-2009 12:49]
[52] Prace nad programem szkolnym jako nowy sposób rozwoju szkół, Inetta Nowosad
// W: Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko, 2009. / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 135--144, ISBN: 9788376111858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11491] [data modyf: 26-11-2009 12:51]
[53] Rola i znaczenie ewaluacji w rozwoju szkoły, Inetta Nowosad
// W: Szkoła w zmianie : zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych, 2009. / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski, Inetta Nowosad, Roman Uździcki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 98--108, ISBN: 9788376114224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11487] [data modyf: 26-11-2009 11:52]
[54] Tendencje w powojennej polityce oświatowej Niemiec, Inetta Nowosad, Aleksandra Sander
// W: Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko, 2009. / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 52--67, ISBN: 9788376111858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11489] [data modyf: 26-11-2009 12:41]
[55] Współpraca i partnerstwo na rzecz edukacji - w poszukiwaniu nowych modeli naprawy oświaty w Niemczech, Inetta Nowosad
// W: Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko, 2009. / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 161--171, ISBN: 9788376111858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11492] [data modyf: 26-11-2009 12:54]
[56] Das "freie Nachmittagsangebot" Schulen in Polen auf dem Weg zur Autonomie. Stand und Perspektiven, Inetta Nowosad, Roman Uździcki
// W: Gefährdete Jugendliche. Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland, 2008. / Aîda Kruze, Dieter Schulz, Christian von Wolffersdorf (Hg.), Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, s. 205--214, ISBN: 9783865832450
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10388] [data modyf: 29-08-2008 14:45]
[57] Evaluation in the Polish System of Education, Inetta Nowosad
// W: Studia i Rozprawy, 2008. / red. nauk. Klaudia Błaszczyk, Janusz Ropski, Warszawa : Przedsiębiorstwo Graficzne "DRUKMASZ", s. 83--86, ISBN: 9788392683247
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Pomoc pedagogiczna uczniom z zaburzeniami mowy - przeciwdziałanie występowaniu zaburzeń w zachowaniu, Ewa Małgorzata Skorek, Inetta Nowosad
// W: Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka, 2008. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 67--75, ISBN: 9788392211488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10401] [data modyf: 15-09-2008 10:10]
[59] "Uczenie się" jako budowanie nowej jakości procesów komunikacyjnych nauczyciel - uczeń. Przykład "uczącej się szkoły", Inetta Nowosad
// W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, 2008. / pod red. Aleksandry Błachnio, Mirosława Drzewowskiego, Małgorzaty Schneider, Wojciecha J. Maliszewskiego, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 298--305, ISBN: 9788374419727
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10389] [data modyf: 27-08-2008 07:22]
[60] Der traditionelle und der moderne Begriff von Bürgerschaft in der Bildung, Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad
// W: Bürgerschaftliche Bildung und Erziehung : Wertevermittlung und Schule im Spannungsfeld von Familie, Nation und Europa - Deutsche und polnische Perspektiven, 2007. / Friedrich W. Busch, Wolfgang Hörner, Mirosław S. Szymański (Hrsg.), Oldenburg : BIS - Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, s. 29--38, ISBN: 9783814220543
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9619] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] History of the school system, Wolfgang Hörner, Inetta Nowosad
// W: The Education Systems of Europe, 2007. / Edited by Wolfgang Hörner, Hans Döbert, Botho von Kopp, Wolfgang Mitter, Dordrecht : Springer, s. 591--605, ISBN: 9781402048685
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10390] [data modyf: 27-08-2008 07:30]
[62] Imperatyw zmiany w pracy nauczyciela, Inetta Nowosad
// W: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, 2007. / pod red. Elżbiety Sałaty, Stanisław Ośko, Radom : Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej, s. 59--64, ISBN: 9788372046499
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9617] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Niepowodzenia we współpracy nauczycieli z rodzicami - samospełniająca sie przepowiednia, Inetta Nowosad
// W: Dziecko : sukcesy i porażki, 2007. / pod red. Rafała Piwowarskiego, Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, s. 192--200, ISBN: 9788387925819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8785] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Opinie nauczycieli o zmianach w systemie szkolnym po reformie na tle debaty społecznej, Inetta Nowosad
// W: Nauczyciel - tożsamość - rozwój : praca zbiorowa, 2007. / pod red. Romy Kwiecińskiej, Stanisława Kowala i Mirosława Szymańskiego, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 205--213, ISBN: 9788372714422
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Aus -und Weiterbildung der Lehrer in Polen - Dilemmata des Wandels, Inetta Nowosad
// W: Globalisierung der Wirtschaft- Internationalisierung der Lehrerbildung, 2006. / Aida Kruze, Iris Mortag und Dieter Schulz (Hrsg.), Leipzig : Leipziger Universitätsverlag (Schriftenreihe des Zentrums zur Erforschung und Entwicklung pädagogischer Berufspraxis der Universität Leipzig 3), s. 101--119, ISBN: 3865831133
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Zur Berufsentwicklung von Lehrern und ihrem Bedarf an inner- und außerschulischen Formen der Unterstützung, Inetta Nowosad
// W: Europa im Schulalltag : Beiträge aus internationaler Perspektive, 2006. / herausgegeben von Solvejg Jobst, Berlin : Logos Verl., s. 29--38, ISBN: 3832512276
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9620] [data modyf: 18-02-2010 11:40]
[67] Evaluation als Innovationsstrategie im polnischen Schulsystem, Inetta Nowosad
// W: Leistungsmessungen und Innovationsstragien in Schulsystemen : ein Internationale Vergleich, 2005. / Hrsg. Hans Döbert, Hans-Werner Fuchs, Münster : Waxmann (Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft Bd. 6), s. 139--147, ISBN: 3830915098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Jakość i znaczenie oczekiwań nauczycieli w kontaktach z rodzicami (w poszukiwaniu źródeł niepowodzeń współpracy), Inetta Nowosad
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 231--236, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8295] [data modyf: 30-01-2008 08:59]
[69] Lęki i obawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami, Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, 2005. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 179--186, ISBN: 8389712458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7182] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Partnerstwo nauczycieli i rodziców, Inetta Nowosad
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 4: P, 2005. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 48--51, ISBN: 8389501414
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8014] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[71] Pomiędzy dwoma światami. Nauczycielskie nastawienia wobec czasu edukacyjnej zmiany, Inetta Nowosad
// W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania, 2005. / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "ŻAK", s. 182--198, ISBN: 8389501481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Wiedza nauczycieli o współpracy z rodzicami, Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Edukacja "głębszego poziomu" : w dialogu i perspektywie, 2005. / red. nauk. Anna Karpińska, Białystok : Trans Humana, s. 338--346, ISBN: 8389190524
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8784] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Co-operation and responsibility - prospects for the development of contemporary, Inetta Nowosad
// W: Selected Essays on the Condition of Polish School in the Process of Social Change, 2004. / ed. by Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 43--51, ISBN: 8389321831
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6427] [data modyf: 27-03-2008 07:11]
[74] W poszukiwaniu warunków współpracy nauczycieli i rodziców, Inetta Nowosad
// W: Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, 2004. / red. nauk. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Zielona Góra - Kraków : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 173--181, ISBN: 8389712253
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7092] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] W zaklętym kręgu lęków. U źródeł niepowodzeń współpracy nauczycieli z rodzicami, Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, 2004. / red. nauk. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Zielona Góra - Kraków : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 225--235, ISBN: 8389712253
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Dobra szkoła - jaka to szkoła?, Inetta Nowosad
// W: Pytania o edukację, 2003. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--89, ISBN: 8389321726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Nauczyciel wychowawca pomiędzy czasem przeszłym i przyszłym - trudności i zagrożenia transfotrmacji oświatowej, Inetta Nowosad
// W: Szanse na sukces w szkole=Chancen auf Erflog in der Schule : nauczyciel wobec nowych wyzwań=Lehrer und die neuen Anfoderung, 2003. / red. nauk. Lech Sałaciński, Wolfgang Thiem, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 231--238, ISBN: 8389321696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] "Ucząca się szkoła" - przykład porozumienia nauczycieli, uczniów i rodziców, Inetta Nowosad
// W: Edukacyjne problemy czasu globalizacji : w dialogu i perspektywie, 2003. / red. nauk. Anna Karpińska, Białystok : Trans Humana, s. 122--129, ISBN: 8389190176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7298] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Funkcja wychowawcy klasy na tle zadań szkoły, Inetta Nowosad
// W: Kompetencje nauczyciela wychowawcy, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 21--32, ISBN: 8389048051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5054] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[80] Możliwości współpracy nauczycieli i rodziców w rzeczywistości szkolnej, Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 107--113, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5474] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[81] Nauczyciel jako inicjator i organizator współpracy z rodzicami: świadomość celu i możliwości, Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Kompetencje nauczyciela wychowawcy, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 99--110, ISBN: 8389048051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Problematyka oceniania ucznia z zachowania w kontekście powinności szkoły i nauczyciela, Inetta Nowosad, Iwona Kopaczyńska
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 51--56, ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[83] Umiejętność rozpoznawania oczekiwań jako warunek współpracy, Inetta Nowosad, Anita Famuła-Jurczak
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 29--34, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5463] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[84] Współdziałanie nauczycieli i rodziców jako pożądana intrakcja współczesnej szkoły, Inetta Nowosad
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 9--18, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5461] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[85] Współpraca nauczycieli i rodziców jako pożądana interakcja w codziennej rzeczywistości szkolnej, Inetta Nowosad
// W: Edukacja a życie codzienne, 2002. . T. 2, Katowice : Wyda. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2089), s. 65--73, ISBN: 8322611935
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] Wzajemne interakcje nauczycieli i rodziców jako wyznacznik współpracy, Inetta Nowosad, Iwona Kopaczyńska
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 19--27, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5462] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[87] Geneza i ewolucja nauczycielskiej powinności wychowawczej, Inetta Nowosad
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 225-231, ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2614] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Nauczyciel i szkoła wobec ograniczeń egzystencji dziecka, Inetta Nowosad
// W: Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, 2001. , Warszawa : Fudacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, s. 340--350, ISBN: 8386169281
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4166] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[89] Nauczyciel jako promotor zmiany, Inetta Nowosad, Katarzyna Żelichowska
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 261--266, ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] The Form Master Suspended Between the Past and the Future - Educational Transformation in Peril ans Saturated with Dilemmans, Inetta Nowosad
// W: Educational Strategies in Post-Communist Poland : Curriculum Research and Curriculum Politics (Chosen Conceptions), 2001. , Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968), s. 55--60, ISBN: 8322610785
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2984] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[91] Udział rodziców w tworzeniu nowego wizerunku szkoły z perspektywy wdrażanej reformy systemu edukacji, Inetta Nowosad
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--44, ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2602] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[92] Wizja szkoły otwartej na potrzeby i oczekiwania rodziców, Inetta Nowosad, Marek Olczyk
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 269--276, ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5252] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[93] Wychowanie w perspektywie dnia dzisiejszego i nadchodzącego jutra, Inetta Nowosad
// W: Nowe stulecie dziecku, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, s. 206--211, ISBN: 8386335807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2932] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[94] Funkcje oraz zadania nauczyciela wychowawcy w kontekście reform oświatowych, Inetta Nowosad
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 512--518, ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2565] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[95] Nauczyciel-wychowawca rzecznikiem praw dziecka, Inetta Nowosad
// W: Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka : założenia i rzeczywistość, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 311--314, ISBN: 8372680078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2963] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[96] Polnischer Lehrer auf dem Weg nach dem sich intergrierenden Europa, Inetta Nowosad
// W: Die Jugend von Heute : Aussichten und Bedrohungen, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 223--229, ISBN: 8372680213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3012] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[97] Nauczyciel i jego społeczna rola we współczesnej szkole, Inetta Nowosad
// W: Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 2, 1999. , Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), s. 82--90, ISBN: 8322608535
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2986] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[98] Formalno-prawne uwarunkowania pracy wychowawcy klasy w świetle przemian oświatowych, Inetta Nowosad
// W: Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych, 1997. , Warszawa : Wyższa Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, s. 180--192, ISBN: 83870396
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2945] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] In Search of School's Sausative Power. Review of Research and Effective School Models / Inetta Nowosad, Joanna M. Łukasik, 2020. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1, 177--192, ISSN: 1895-4308, , eISSN: 2392-1544, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: effective school models, efficiency, school, school development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.12775/PBE.2020.010
[AWCZ-25479] [data modyf: 21-07-2020 09:55]
[49,5] [0,71]
[2] Kształtowanie tajwańskiej tożsamości narodowej w polityce edukacyjnej Tajwanu / Inetta Nowosad, Maja Błaszczyk, 2020. Edukacja Międzykulturowa, nr 1 (12), 98--112, ISSN: 2299-4106, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Republic of China, Republika Chińska, Taiwan, Tajwan, education policy, identity formation, kształtowanie tożsamości, polityka edukacyjna
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.15804/em.2020.01.05
[AWCZ-25716] [data modyf: 15-10-2020 12:13]
[49,5] [0,71]
[3] Kultura szkoły - w tyglu smaków i aromatów / Inetta Nowosad, 2020. Czas Kultury, nr 1, 7--12, ISSN: 0867-2148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: organizational culture, school culture, school development, shaping school culture
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24993] [data modyf: 25-02-2020 13:15]
[20] [1]
[4] Mężczyźni w zawodach kobiec ych - projekty zorientowane na wsparcie zatrudnienia mężczyzn w placówkach przedszkolnych Niemiec / Inetta Nowosad, 2020. Dyskursy Młodych Andragogów 21, 331--340, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: feminisation, gender equality policy, men in traditionally female professions, preschool staff, preschools
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/dma.vi21.505
[AWCZ-26034] [data modyf: 07-01-2021 11:39]
[20] [1]
[5] Mężczyźni w zawodach kobiecych - projekty zorientowane na wsparcie zatrudnienia mężczyzn w placówkach przedszkolnych Niemiec / Inetta Nowosad, 2020. Dyskursy Młodych Andragogów, 21, 331--340, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: feminisation, gender equality policy, men in traditionally female professions, preschool staff, preschools
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/dma.vi21.505
[AWCZ-26154] [data modyf: 12-02-2021 09:49]
[20] [1]
[6] Przedszkola w debacie polityczno-oświatowej Niemiec. W stronę edukacji, opieki i wychowania / Inetta Nowosad, 2020. Problemy Wczesnej Edukacji 48, nr 1, 63--74, ISSN: 1734-1582, , eISSN: 2451-2230, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Niemcy, polityka edukacyjna, przedszkola, wczesna opieka i edukacja
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.26881/pwe.2020.48.06
[AWCZ-25838] [data modyf: 20-11-2020 12:40]
[40] [1]
[7] Readaptacja społeczna byłych skazanych. Dyskusje wokół projektu realizowanego w województwie lubuskim / Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, 2020. Resocjalizacja Polska no 19, 273--295, ISSN: 2081-3767, , eISSN: 2392-2656, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: kreatywna resocjalizacja, projekt readaptacji, readaptacja społeczna, wwsparcie społeczne byłych skazanych
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-25837] [data modyf: 20-11-2020 11:11]
[49,5] [0,71]
[8] Alicanto czy Simurg? O zmianie orientacji na innowacje i przywództwo w szkolnej codzienności / Inetta Nowosad, 2019. Rocznik Lubuski tom 45, część 1, 233--247, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kultura szkoły, przywództwo laissez-faire, przywództwo transakcyjne, przywództwo transformacyjne, rozwój szkoły
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/rl/2019.v451.15
[AWCZ-24811] [data modyf: 10-01-2020 14:30]
[20] [1]
[9] ErzieherIn. Preschool teaching staff in German gender equality policy / Inetta Nowosad, 2019. Journal of Gender and Power Vol. 12, No. 2, 25--39, ISSN: 2657-9170,
Słowa kluczowe: feminisation, gender equality policy, preschool teacher, preschools
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.14746/jgp.2019.12.002
[AWCZ-24963] [data modyf: 19-02-2020 10:10]
[5] [1]
[10] Innovations in education: High demand, low efficiency? / Inetta Nowosad, Maja Błaszczyk, 2019. Przegląd Pedagogiczny, 323--333, ISSN: 1897-6557, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ICT, change, effectiveness of education, innovation, innovation in education
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34767/PP.2019.02.25
[AWCZ-24994] [data modyf: 25-02-2020 13:25]
[10] [0,5]
[11] Innowacje i przedsiębiorczość w szkole jako odpowiedź na wyzwania zmieniającego się świata / Inetta Nowosad, 2019. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia XXXII, 4, 29--44, ISSN: 0867-2040, , eISSN: 2449-8521, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: entrepreneurship, innovation, innowacje, przedsiębiorczość, rozwój szkoły, school development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17951/j.2019.32.4.29-44
[AWCZ-24923] [data modyf: 19-02-2020 10:12]
[20] [1]
[12] Przywództwo i zaufanie w środowisku szkolnym. Uwagi na kanwie rozwoju szkoły / Inetta Nowosad, 2019. Studia Edukacyjne, nr 52, 173--189, ISSN: 1233-6688, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: leadership, moral space, school development, teacher, trust
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.14746/se.2019.52.12
[AWCZ-24635] [data modyf: 26-11-2019 09:52]
[20] [1]
[13] Kultura szkoły - podejścia i interpretacje / Inetta Nowosad, 2018. Ruch Pedagogiczny, nr 2, 15--27, ISSN: 0483-4992, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: klimat szkoły, kultura organizacyjna, kultura szkoły, poprawa (rozwój)
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23971] [data modyf: 29-03-2019 10:11]
[10] [1]
[14] Kultura szkoły versus klimat szkoły / Inetta Nowosad, 2018. Kultura i Edukacja, nr 1 (119), 41--53, ISSN: 1230-266X, bibliogr.
Słowa kluczowe: school climate, school culture, school development, school efficiency
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23049] [data modyf: 21-11-2018 14:00]
[12] [1]
[15] Kultura szkoły w rozumieniu deskryptywnym i normatywnym. Wybrane egzemplifikacje / Inetta Nowosad, 2018. Rocznik Pedagogiczny t. 41, 45--62, ISSN: 0137-9585, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: culture of the organization, descriptive and normative understanding of, integral model of school culture, school culture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-24347] [data modyf: 13-09-2019 09:21]
[13] [1]
[16] O możliwości zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji / Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad, Renata Socha, 2018. Edukacja Humanistyczna vol. 38, nr 1, 69- 86, ISSN: 1507-4943, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dobrostan, satysfakcja zawodowa, zaangażowanie w organizację, zaangażowanie w pracę
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22943] [data modyf: 13-07-2018 09:00]
[2,33] [0,33]
[17] Organizacja nauki języka polskiego w szkolnictwie publicznym Niemiec. Stan aktualny, problemy i perspektywy / Inetta Nowosad, Hanna Malik, 2018. Studia z Teorii Wychowania Tom IX, nr 3 (24), 235--251, ISSN: 2083-0998, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: German educational policy supporting the organisation of teaching Polish in Germany, migracje Polaków do Niemiec, migration of Polish people to Germany, organizacja nauki języka polskiego w Niemczech, polityka oświatowa Niemiec wspierająca organizację nauki języka polskiego, the organisation of teaching Polish in Germany
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23744] [data modyf: 01-03-2019 09:40]
[4] [0,5]
[18] Procesy demokratyzacji i tajwanizacji. O roli edukacji w kształtowaniu tajwańskiej tożsamości narodowej / Inetta Nowosad, 2018. Studia z Teorii Wychowania t. IX, nr 1 (22), 165--188, ISSN: 2083-0998, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Taiwanisation, democratisation, demokratyzacja, education reform, reforma edukacji, tajwanizacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23088] [data modyf: 19-09-2018 12:31]
[8] [1]
[19] Rowój szkoły przez zmianę kultury szkoły / Inetta Nowosad, 2018. Problemy Profesjologii, nr 2, 13--23, ISSN: 1895-197X,
Słowa kluczowe: efektywność szkoły, jakość szkoły, kultura szkoły, rozwój szkoły, school culture, school development, school efficency, school quality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23692] [data modyf: 18-02-2019 10:16]
[11] [1]
[20] Społeczno-kulturowe uwarunkowania demokratyzacji edukacji na Tajwanie / Inetta Nowosad, 2018. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, nr 2 (14), 137--154, ISSN: 2300-0422, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Taiwan, educational goals, educational reform, school improvement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.14746/kse.2018.14.12
[AWCZ-24354] [data modyf: 17-09-2019 12:46]
[10] [1]
[21] System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Singapurze. Między utopijną wizją a rzeczywistością / Stefan T. Kwiatkowski, Inetta Nowosad, 2018. Studia Edukacyjne, 47, 147--171, ISSN: 1233-6688, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Singapore, continuing education,, education, professional development, teacher
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23228] [data modyf: 25-10-2018 10:50]
[6,5] [0,5]
[22] Z badań nad kulturą szkoły. W kalejdoskopie analiz i interpretacji / Inetta Nowosad, 2018. Studia Edukacyjne, 49, 159--174, ISSN: 1233-6688, bibliogr.
Słowa kluczowe: educational research, organizational culture, school culture
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23656] [data modyf: 08-02-2019 09:29]
[13] [1]
[23] Znaczenie dobrostanu nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Implikacje badawcze / Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka, 2018. Przegląd Badań Edukacyjnych Vol. 2, No. 27, 147--166, ISSN: 1895-4308, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: effective school, organisational development of school, school culture, well-being
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.12775/PBE.2018.022
[AWCZ-23422] [data modyf: 12-12-2018 14:07]
[6,5] [0,5]
[24] Rozwój i główne nurty w badaniach efektywności szkoły / Inetta Nowosad, 2017. Studia Edukacyjne, nr 46, 125--152, ISSN: 1233-6688, bibliogr.
Słowa kluczowe: effective school, school development, school improvement, school quality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22744] [data modyf: 14-05-2018 11:02]
[13] [1]
[25] Well - being and work engagement: teachers' professional advancement and how to manage it over time / Renata Socha, Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad, 2017. Acta Medicinae et Sociologica vol. 8, 115--132, ISSN: 2062-0284, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: commitment at organization, commitment at work, satisfaction, well-being
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.19055/ams.2017.8/25/7
[AWCZ-22764] [data modyf: 28-05-2018 10:23]
[1,67] [0,33]
[26] Rola uczelni wyższych w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do współpracy z rodzicami / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań, 2015. Rocznik Lubuski: Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy t. 41, cz. 2, 131--145, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19894] [data modyf: 10-03-2016 09:45]
[27] W pętli samospełniającej się przepowiedni. O oczekiwaniach nauczycieli w kontaktach z rodzicami / Inetta Nowosad, 2014. Studia Pedagogiczne: Społeczne oczekiwania wobec szkoły - szkoła wobec oczekiwań społecznych t. LXVII, 201--220, ISSN: 0081-6795,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22735] [data modyf: 11-05-2018 10:32]
[28] W poszukiwaniu modelu efektywnej szkoły / Inetta Nowosad, 2013. Dialogi o Kulturze i Edukacji, nr 1 (2), 197--209, ISSN: 2300-360X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: autonomia szkoły, efektywna szkola, effective school, jakość edukacji, quality of education, school autonomy
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18769] [data modyf: 21-07-2015 13:02]
[29] Bildungswandel in Polen 1918 bis 1989 am Beispiel der Entwicklung des Lehrerbildes und der Lehrerforschung / Inetta Nowosad, Katarzyna Kochan, 2012. Jahrbuch für Historische Bildungsforschung: Emotionen Band 18, 281--304
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17109] [data modyf: 01-03-2013 15:42]
[30] Lehrerbildung in Polen - Umbrüche seit "Bologna" / Inetta Nowosad, 2011. Zeitschrift für Bildungsverwaltung, 27, Heft 1, 37--51 bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15596] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[31] O potrzebie integralnego podejścia do zmian w edukacji szkolnej. Od zmian w szkole do zmiany szkoły / Inetta Nowosad, 2011. Studia Pedagogiczne: Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów t. LXIV, 27--42, ISSN: 0081-6795,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22734] [data modyf: 11-05-2018 10:31]
[32] O zmianie paradygmatu rozwoju szkolnictwa / Inetta Nowosad, 2011. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 1, 7--17, ISSN: 0239-6858, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15597] [data modyf: 12-04-2011 13:49]
[33] Proces boloński a priorytet jakości kształcenia nauczycieli w Polsce / Inetta Nowosad, Mirosław S. Szymański, 2010. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 3, 5--22, ISSN: 0239-6858, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15152] [data modyf: 05-11-2010 09:33]
[34] Kulturen der Bildung, 21. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (Kultury edukacji, 21 Kongres Niemieckiego Towarzystwa Nauki o Wychowaniu). Drezno 16-19 marca 2008 roku / Inetta Nowosad, Bożena Kempa, 2009. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 1, 126--128, ISSN: 0239-6858,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13861] [data modyf: 29-05-2009 13:25]
[35] Szkoła w nowym modelu organizacji i zarządzania szkolnictwem / Inetta Nowosad, 2009. Ruch Pedagogiczny, nr 1-2, 63--69, ISSN: 0483-4992, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13793] [data modyf: 11-06-2010 15:25]
[36] Bürgerschaftliche Erziehung, (über-)nationale Werte, Geschichtsbewusstsein und deren Vermittlung. Wychowanie obywatelskie, narodowe i ponadnarodowe wartości oraz ich przekaz. Konferencja polsko - niemiecka, Lipsk 22-24.09.2006 r / Dorota Barwińska, Inetta Nowosad, Aleksandra Sander, 2007. Rocznik Pedagogiczny, T. 30, 87--90, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13015] [data modyf: 29-05-2008 16:30]
[37] "Architektura" szkoły jako uczącej się organizacji / Inetta Nowosad, 2005. Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny, nr 3, 4--7
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10372] [data modyf: 21-09-2005 14:34]
[38] Autonomia jako cecha współczesnej szkoły / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań, 2005. Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny, nr 7, 4--7
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Od polityczno-oświatowej transformacji ku integracji w krajach zrastającej się Europy. Konferencja Międzynarodowa. Szklarska Poręba, 27.09-01.10.2004 / Inetta Nowosad, 2005. Rocznik Pedagogiczny, T. 28, 111--116, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Rozwój zawodowy nauczycieli - formy jego wsparcia / Inetta Nowosad, 2005. Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny, nr 6, 25--29
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10366] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Von der Bildungspolitischen Transformation zu der Integration in Länder des zusammenwachsenden Europas=Od polityczno-oświatowej transformacji ku integracji w krajach zrastającej się Europy : Szklarska Poręba, 27 września - 1 paździenika 2004 roku / Inetta Nowosad, 2005. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2, 201--208, ISSN: 0023-5938,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10364] [data modyf: 11-06-2010 14:57]
[42] Znaczenie szkoły w niemieckiej debacie publicznej / Inetta Nowosad, 2005. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 3, 59--70, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10409] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Bildung über die Lebenszeit, Internationale Kongress an der Universität / Inetta Nowosad, 2004. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 4, 113--115, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Edukacja i zmiana - konteksty i zależności / Inetta Nowosad, 2003. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 4, 5--12, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9427] [data modyf: 11-06-2010 14:38]
[45] Externe umd interne Evaluation von Schulen in Polen / Inetta Nowosad, 2003. PÄD Forum: unterrichten erziehen, H. 4, 234--237
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Znaczenie i mozliwości realizacyjne działalności pozalekcyjnej szkoły / Inetta Nowosad, 2003. Rocznik Lubuski: Dziecko w codzienności szkolnej, T. 29 cz. 2, 43--51, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11698] [data modyf: 21-02-2007 17:15]
[47] Nauczyciel w służbie zmiany / Inetta Nowosad, 2002. Nowa Szkoła, nr 8, 4--8
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8555] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] Szkoła jako siła napędowa rozwoju szkolnictwa / Inetta Nowosad, 2002. Nowa Szkoła, nr 4, 11--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8554] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Szkoła od A do Z - poszukiwania pedagogiczne / Inetta Nowosad, 2002. Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, nr 3, 64--65
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9129] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] Szkoła zmieniająca się od wewnątrz - berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności / Inetta Nowosad, 2002. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 2, 104--108, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8412] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Bądźmy razem, a nie obok / Inetta Nowosad, 2001. Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, 300--102
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8553] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Nauczyciel jako promotor zmiany / Inetta Nowosad, Katarzyna Żelichowska, 2001. Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, nr 1/2, 21--25
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9122] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Edukacja zorientowana na XXI wiek / Inetta Nowosad, 2000. Nowa Szkoła, nr 10, 24-29
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6189] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] W drodze do integrującej się Europy : szkoła i nauczyciel w nowej perspektywie / Inetta Nowosad, 1999. Wychowanie na co Dzień, nr 6, 21-25, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6469] [data modyf: 21-09-2005 12:19]
[55] Nauczyciele i rodzice w edukacji przedszkolnej / Inetta Nowosad, 1998. Wychowanie w Przedszkolu, nr 3, 221--224
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8557] [data modyf: 10-01-2003 11:47]
[56] O szkolnictwie w Brandenburgii / Inetta Nowosad, 1997. Nauczyciel i Szkoła, nr 2, 11--120
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8250] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W pętli samospełniającej się przepowiedni. O oczekiwaniach nauczycieli w kontaktach z rodzicami / Inetta Nowosad // W: Studia Pedagogiczne - (Społeczne oczekiwania wobec szkoły - szkoła wobec oczekiwań społecznych) .- 2014, LXVII, s. 201--220, ISSN: 0081-6795, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cooperation between teachers and patents, self-fulfilling prophecy, teachers' expectations,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10193] [data modyf: 30-06-2015 12:29]
[2] O potrzebie integralnego podejścia do zmian w edukacji szkolnej. Od zmian w szkole do zaminy szkoły / Inetta Nowosad // W: Studia Pedagogiczne .- 2011, LXIV, s. 27--42, ISSN: 0081-6795, bibliogr. summ.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9356] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Bologna und die Lehrerbildung in Polen / Mirosław S. Szymański, Inetta Nowosad // W: Theodor - Litt - Jahrbuch .- 2010, 7, s. 203--229 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8757] [data modyf: 12-04-2011 09:16]
[4] Hochschulpolitik und akademische Bildung in Zeiten der Transformation in Polen / Inetta Nowosad, Aleksandra Sander // W: Theodor - Litt - Jahrbuch .- 2010, 7, s. 295--301 bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8901] [data modyf: 12-04-2011 09:16]
[5] Autonomia szkoły w dyskursie oświatowym Niemiec. Próby przełamania zachowawczej polityki oświatowej / Inetta Nowosad // W: Pampaedia : leszczyńskie studia humanistyczne .- 2008, Nr 4-5, 2007/2008, s. 7--23 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9022] [data modyf: 15-09-2011 08:31]
[6] Europejski wymiar edukacji / Inetta Nowosad // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1999, Nr 10, s. 4--8
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6947] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Nauczyciel w nowej roli rzecznika praw dziecka / Inetta Nowosad // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1997, Nr 6, s. 8--12
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6059] [data modyf: 25-04-2005 17:17]
[8] Nauczyciele i rodzice na wspólnej drodze w edukacji przedszkolnej / Inetta Nowosad // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1997, Nr 4/5, s. 37--40
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6056] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] O wartości porozumienia nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole, 2010. Inetta Nowosad // W: Humanizace ve výchově a vzdělávání východiska, možnosti a meze : sborník příspěvků z konference. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2010, s. 194--202, ISBN: 9788074350689
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19902] [data modyf: 03-02-2011 10:15]
[2] Parental opinions on the subject of nursery school's role in the preparation of their children to become primary school pupils, 2009. Inetta Nowosad, Ewa Pasterniak-Kobyłecka // W: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos : Sborník příspěvků z mezinárodní védecké konference. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : GAUDEAMUS Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, 2009, s. [7] CD-ROM, ISBN: 9788070416471 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19139] [data modyf: 04-05-2009 11:27]
[3] Professional development of teachers in the light of demand within schools and external forms of its support, 2009. Inetta Nowosad // W: Učiteľ pre školu 21. staročia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 319--324[CD-ROM], ISBN: 9788080838232
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19400] [data modyf: 02-12-2009 09:50]
[4] Die polnische Schule nach der Bildungsreform in der öffentlichen Meinung, 2004. Inetta Nowosad // W: Der kulturelle Umbruch in Ostmitteleuropa : der Transformationsprozess und die Bildungs- und Kulturpolitik Tscgechiens, der Slowakei, polens und Ungarns im Kontext der internationalen Beziehungen. St. Pölten, Austria Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2005, s. 233--248, ISBN: 3631530110
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17310] [data modyf: 21-09-2005 13:02]
[5] W poszukiwaniu równowagi pomiędzy polityką oświatową a mikropolityką szkoły, 2002. Inetta Nowosad // W: Szkoła w społeczności lokalnej : [materiały konerencyjne]. Kalisz, Polska Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 2003, s. 200--210, ISBN: 8391364194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15714] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zadania wychowawcy klasy na tle przemian oświatowych, 1999. Inetta Nowosad // W: Zagadnienia praktyki zawodowej nauczycieli : [materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nauczyciel XXI wieku". Kamień Śląski, Polska Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003, s. 109--115, ISBN: 8373950028
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17311] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Einfluss und Teilnahme der Eltern an der Gestaltung eines neuen Schulbildes der eingeleiten Schulreform, 2000. Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad // W: Demokratisierung der Gesellschaft - Erziehungskonzept der Persönlichkeitsentwicklung der reformieren Schule - neue Methoden der Erziehung - Anforderungen an Lehrer und Lehrerbildung : Bildungsreformen in der Folge politischer und gesellschaftlicherTransformation in Belaru', Polen, Russland, der Tschechischen Republik und neuen Bundesländern Deutschlands:Materialen einer internationalen wissenschaftlichen Tagung. udwigsfelde - Struveshof, Niemcy Potsdam : Universität Potsdam, 2001, s. 58-67
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12301] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Szanse i zagrożenia w doskonaleniu zawodowym nauczycieli - wychowawców, 1997. Inetta Nowosad // W: Z teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej : (zbiór referatów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej w systemie zaocznym. Opole - Kamień Śląski, Polska Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 1999, s. 186-194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12279] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[9] Teoretyczne i zawodowe przygotowanie studentów WSP do znieniających się warubków edukacyjnych, 1997. Inetta Nowosad // W: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, 1997, s. 128-133
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12239] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Prawa dziecka a praca wychowawcza w klasach I-III, 1993. Inetta Nowosad // W: Pakty praw człowieka w procesie edukacji : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B. w.], 1994, s. 103--07
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective : Seria: International Forum for Education / (Red.) Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, no. 11, 133 s. .- ISBN: 9788366220355
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5795] [data modyf: 31-05-2019 11:29]
[2] Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji : Studium porównawcze wybranych aspektów funkcjonowania szkolnictwa w Polsce i Słowacji / (Red.) Ewa Karmolińska-Jagodzik, Inetta Nowosad, Anetta Soroka-Fedorczuk .- - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016, 268 s. .- ISBN: 9788378596523
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5430] [data modyf: 18-03-2016 11:28]
[3] Szkoła. Konflikt podmiotów? / (Red.) Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań, Mirosław J. Szymański .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, 266 s. .- ISBN: 9788380194151
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5470] [data modyf: 29-07-2016 08:15]
[4] Codzienność szkoly. Nauczyciel / (Red.) Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 221 s. .- ISBN: 9788378505303
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5330] [data modyf: 31-08-2015 08:30]
[5] Codzienność szkoły. Uczeń / (Red.) Ewa Bochno, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 307 s. .- ISBN: 9788378505310
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5242] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
[6] School Quality and Culture / (Red.) Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, 210 s. .- ISBN: 9788380193291
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5454] [data modyf: 23-05-2016 14:36]
[7] Dialogi o Kulturze i Edukacji / (Red.) Inetta Nowosad .- Leszno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2013, 1 (2), 209 s. .- ISSN: 2300-360x
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5279] [data modyf: 20-01-2015 12:02]
[8] Qualität des Lebens und Qualität der Schule : Wohlfühlen in der Schuile aus der Sicht der Beteiligten / (Red.) Iris Mortag, Inetta Nowosad .- Leipzig - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 320 s. .- ISBN: 9788374814690
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5419] [data modyf: 17-02-2016 13:38]
[9] Teachers Training in the European Space of Higher Education / (Red.) Inetta Nowosad, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012, 293 s. .- ISBN: 9788377805497
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5078] [data modyf: 19-03-2013 13:55]
[10] A Child in School Setting / (Red.) Inetta Nowosad, Grażyna Miłkowska .- Toruń : Uniwersytet Zielonogórski, Wydaw. Adam Marszałek, 2011, 335 s. .- ISBN: 9788376119069
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4886] [data modyf: 16-06-2011 09:51]
[11] Kvalita života v kontextech vzdělávání / (Red.) Jana Doležalová, Jana Ondráková, Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011, 270 s. .- ISBN: 9788374814027
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4914] [data modyf: 19-11-2012 13:57]
[12] Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / (Red.) Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad .- Warszawa : Difin SA, 2011, 328 s. .- ISBN: 9788376414621
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4913] [data modyf: 13-09-2011 12:25]
[13] Edukacja. Jakość czy równość? / (Red.) Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010, 365 s. .- ISBN: 9788376118451
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4863] [data modyf: 06-04-2011 11:04]
[14] Edukacja. Równość czy jakość? / (Red.) Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010, 360 s. .- ISBN: 9788376119151
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4880] [data modyf: 02-06-2011 09:56]
[15] Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły / (Red.) Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 381 s. .- ISBN: 9788374813747
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4801] [data modyf: 09-12-2010 10:35]
[16] Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko / (Red.) Inetta Nowosad, Aleksandra Sander .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, 314 s. .- ISBN: 9788376111858
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4658] [data modyf: 26-11-2009 12:39]
[17] Szkoła w zmianie : zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych / (Red.) Wojciech J. Maliszewski, Inetta Nowosad, Roman Uździcki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, 248 s. .- ISBN: 9788376114224
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4657] [data modyf: 26-11-2009 11:40]
[18] Nauczyciele i rodzice / (Red.) Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 235 s. .- ISBN: 8389712253
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4152] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Selected Essays on the Condition of Polish School in the Process of Social Change / (Red.) Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 146 s. .- ISBN: 8389321831
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Nauczyciele i rodzice: inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu / (Red.) Inetta Nowosad, Halina Jerulank .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002, 222 s. .- ISBN: 8386335866
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3889] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu / (Red.) Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2582] [data modyf: 06-02-2008 10:46]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli: studium teoretyczno-empiryczne / / Michalak J.M. .- Warszawa , 2003 (Rec.) Inetta Nowosad // Edukacja .- 2005, nr 1, s. 117--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Społeczeństwo w trakcie zmiany: rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji / / Radziewicz-Winnicki A. .- Gdańsk , 2004 (Rec.) Inetta Nowosad // Ruch Pedagogiczny .- 2004, nr 3/4, s. 71--74
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Nauczyciel i dziecko: oragnizacja warunków edukacji przedszkolnej / / Waloszek D. .- Zielona Góra , 1998 (Rec.) Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień .- 2002, 2/3, s. 40--42
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Summerhil / / Neil A. S. .- Katowice , 1991 (Rec.) Inetta Nowosad // Ruch Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 222--226
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Summerhill / / Neill A.S. .- Katowice , 1991 (Rec.) Inetta Nowosad // Kwartalnik Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 222--226
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Ciągłość i zmiana funkcji oraz zadań wychowawcy klasy w szkole podstawowej / Inetta Nowosad .- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2000 .- 382 s. / Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski