System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Maria Zielińska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki socjologiczne (100 %)
Jednostka: Instytut Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 125 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Lubuszanie u progu XXI wieku : raport z badań: dyfuzja kulturowa i ruchliwość społeczna na zachodnim pograniczu po akcesji Polski do Unii Europejskiej (nr grantu 1 H02E01629), 2010. Krzysztof Lisowski, Krystyna Janicka, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Jerzy Leszkowicz - Baczyński, Dorota Szaban, Maria Zielińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 247 s. , ISBN: 9788374813228,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9710] [data modyf: 11-08-2010 13:33]
[2] Ariergarda realnego socjalizmu : społeczne biografie pokolenia stanu wojennego, 2006. Maria Zielińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 300 s. , ISBN: 8374810513,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7752] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni : biograficzne uwarunkowania karier zawodowych - badania panelowe, 1997. Maria Zielińska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe 206 s. , ISBN: 8390399032,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4524] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Społeczna przestrzeń pogranicza, Maria Zielińska, Anna Mielczarek-Żejmo
// W: Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, 2020. / red. nauk. Elżbieta Opiłowska, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 400--408, ISBN: 9788365390615
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21565] [data modyf: 02-07-2020 11:23]
[10] [0,5]
[2] Tożsamość narodowa i przynależność państwowa na pograniczach państw. Badania polsko - ukraińskie, Maria Zielińska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa - podzielona wspólnota?, 2018. / red. nauk. Maria Zielońska, Dorota Szaban, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 429--449, ISBN: 9788394577926
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20454] [data modyf: 04-06-2019 11:53]
[5] [1]
[3] Mieszkańcy województwa lubuskiego o swoich relacjach polsko-niemieckich na początku XXI wieku. Perspektywa socjologiczna, Maria Zielińska, Dorota Szaban
// W: 25 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft aus der Sicht der Woiwodschaft Lebus, 2016. / red. Magdalena Balak-Hryniewicz, Hanna Kurowska, Czesław Osękowski, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 155--172, ISBN: 9788393525812
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19082] [data modyf: 09-08-2017 09:14]
[4] Młodzież akademicka jako przedmiot badań socjologicznych, Maria Zielińska
// W: Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, 2016. / red. nauk. Maria Zielińska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, s. 9--15, ISBN: 9788394577902
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18140] [data modyf: 12-09-2016 10:00]
[5] Patriotyzm jako postawa konstytuująca pokoleniową tożsamość, Maria Zielińska
// W: Kulturowe analizy patriotyzmu, 2016. / red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 49--78, ISBN: 9788365155122
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18387] [data modyf: 14-11-2016 09:13]
[6] Studia jako element biografii życiowej studentów, Maria Zielińska
// W: Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, 2016. / red. nauk. Maria Zielińska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, s. 24--52, ISBN: 9788394577902
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18142] [data modyf: 12-09-2016 10:04]
[7] Tolerancyjność współczesnych mieszkańców woj. lubuskiego wobec obcych jako efekt procesów migracyjno-osiedleńczych po II wojnie światowej na terenach tzw. Ziem Odzyskanych, Maria Zielińska
// W: Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich, 2016. / red. nauk. Romuald Jończy, Gliwice-Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, s. 75--87, ISBN: 9788363995362
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20678] [data modyf: 31-01-2019 10:39]
[8] Calos Cagatos - w zdrowym ciele zdrowy duch. przyczynek do refleksji o kondycji psychofizycznej młodzieży akademickiej, Maria Zielińska
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 257--272, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17370] [data modyf: 26-11-2015 10:06]
[9] Czy koniec socjologii akademickiej w Polsce? Od elitarności do marginalności, Mirosław Chałubiński, Maria Zielińska
// W: Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany : Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2015. / red. nauk. Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz, Warszawa : Polska Akademia Nauk, s. 129--156, ISBN: 9788363305222
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17671] [data modyf: 14-03-2016 13:14]
[10] Ekonomiczne wymiary życia, Krzysztof Lisowski, Maria Zielińska
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 18--43, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17064] [data modyf: 06-08-2015 08:18]
[11] Elementy stylu życia, Dorota Szaban, Beata Trzop, Maria Zielińska
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 77--121, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17066] [data modyf: 31-08-2015 10:13]
[12] Jak daleko nam do siebie, jak blisko? Zmiany w postawach Lubuszan wobec obcych w latach 2004?2014, Beata Trzop, Maria Zielińska
// W: Pogranicza i centra współczesnej Europy. Różnorodność praktyk i teorii, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Seria Monograficzna Tom IX, część 2), s. 427--451, ISBN: 9788388317149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17484] [data modyf: 13-01-2016 13:01]
[13] Lubuszanie wobec swoich i obcych, Maria Zielińska
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 148--183, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17068] [data modyf: 06-08-2015 08:25]
[14] Orientacje życiowe i poczucie podmiotowości, Maria Zielińska
// W: Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 184--217, ISBN: 9788391503799
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17069] [data modyf: 06-08-2015 08:27]
[15] Toward openness and trust? Polish-German relations after Polish accession to the European Union, Maria Zielińska
// W: Microcosm of European Integration : The German-Polish Border Regions in Transformation, 2015. / Elżbieta Opiłowska, Jochen Roose (eds.), Baden-Baden : Nomos Verlasgesellschaft (German and European Studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw University vol. 3), s. 49--65, ISBN: 9783848721528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17309] [data modyf: 10-11-2015 09:12]
[16] Dwadzieścia lat zielonogórskiej socjologii: krótka historia poszukiwań własnej, Beata Trzop, Maria Zielińska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, 2014. / red. nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna Tom IX, część 1), s. 23--41, ISBN: 9788388317132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16336] [data modyf: 06-11-2014 12:49]
[17] W poszukiwaniu efektu pogranicza. Przeobrażenia wybranych elementów stylu życia osób 50+, Maria Zielińska, Beata Trzop
// W: Polskie pogranicza w procesie przemian, 2014. / pod red. Zbigniewa Kurcza . t. III, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 3583), s. 259--282, ISBN: 9788322934302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16780] [data modyf: 07-04-2015 09:49]
[18] Wprowadzenie. Transgraniczność jako problem naukowy i projekt badawczy, Maria Zielińska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, 2014. / red. nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna Tom IX, część 1), s. 9--21, ISBN: 9788388317132
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16335] [data modyf: 06-11-2014 12:45]
[19] Autopercepcja położenia społecznego w kontekście zmian struktury społecznej. Perspektywa regionalna i ogólnopolska, Maria Zielińska, Tomasz Kołodziej
// W: Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach : Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Wawrzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, 2013. / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder i Ewy Rokickiej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 347--365, ISBN: 9788375259674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15624] [data modyf: 30-10-2013 11:23]
[20] Determinanty percepcji własnego położenia jednostek w strukturze społecznej w kontekście regionalnych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych woj. lubuskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku, Maria Zielińska
// W: Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych, 2013. / red. Hanna Kurowska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar" (Zielonogórskie Studia Demograficzne nr 3), s. 269--284, ISBN: 9788360087800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15739] [data modyf: 18-12-2013 12:33]
[21] Pogranicze polsko-niemieckie w świadomości jego mieszkańców w perspektywie "długiego trwania", Maria Zielińska
// W: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, 2013. / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego . tom 1, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 550--568, ISBN: 9788377807071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15609] [data modyf: 22-10-2013 08:44]
[22] Deprywacja materialna jako wskaźnik standardu i jakości życia w gospodarstwach domowych w Polsce - kontekst regionalny i ogólnopolski, Maria Zielińska
// W: Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakość życia, 2012. / red. nauk. Mirosława Janoś-Kresło, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 193--215, ISBN: 9788373787254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14918] [data modyf: 07-09-2015 09:58]
[23] Elementy lubuskiej tożsamości, Maria Zielińska
// W: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, 2012. / pod red. nauk. Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Doroty Szaban, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 65--85, ISBN: 9788388317118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14764] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Migracje zagraniczne, Maria Zielińska
// W: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, 2012. / pod red. nauk. Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Doroty Szaban, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 277--293, ISBN: 9788388317118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14775] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Orientacje życiowe i autocharakterystyki, Maria Zielińska
// W: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, 2012. / pod red. nauk. Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Doroty Szaban, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 87--102, ISBN: 9788388317118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14765] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Projekcje migracyjne a rzeczywistość w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przykład województwa lubuskiego, Maria Zielińska, Dorota Szaban
// W: Krajobrazy migracyjne Polski, 2012. / pod red. Pawła Kaczmarczyka i Magdaleny Lesińskiej, Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, s. 135--161, ISBN: 9788392389880
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15380] [data modyf: 12-06-2013 11:22]
[27] Przedmowa, Maria Zielińska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie* : przesiedlenia, wysiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia, 2012. / red. nauk. Hans-Peter Müller, Maria Zielińska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna tom VIII), s. 9--19, ISBN: 9788388317125
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15018] [data modyf: 16-01-2013 16:38]
[28] Stosunek do roli państwa i wymiary patriotyzmu, Maria Zielińska
// W: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, 2012. / pod red. nauk. Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Doroty Szaban, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 129--144, ISBN: 9788388317118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14767] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Żyć i mieszkać na pograniczu: analiza wywiadów pogłębionych, Maria Zielińska, Beata Trzop, Żywia Leszkowicz-Baczyńska
// W: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, 2012. / pod red. nauk. Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej, Doroty Szaban, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 311--369, ISBN: 9788388317118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14777] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[30] Lubuski Sondaż Społeczny jako źródło wiedzy o warunkach życia Lubuszan - funkcja diagnostyczna, wyjaśniająco-analityczna i prognostyczna, Maria Zielińska
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : praca zbiorowa, 2011. / pod red. nauk. Bogumiły Burdy, Zielona Góra : Media Consulting Agency, s. 7--14, ISBN: 9788392619703
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13857] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Using Free Time to Learn via Mobile Devices, Tran Trung, Mai Van Trinh, Maria Zielińska
// W: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 2011. / red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 193--206, ISBN: 9788377801918
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14917] [data modyf: 30-11-2012 11:32]
[32] Elity jako przedmiot badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Maria Zielińska
// W: Elity województwa lubuskiego : mity i prawdy, 2010. / praca zbiorowa pod red. Bogumiły Burdy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--29, ISBN: 9788374813785
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12570] [data modyf: 20-01-2011 08:20]
[33] Wykluczenie konsumpcyjne - wymiar jednostkowy i społeczny - zarys problematyki, Maria Zielińska
// W: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : psychologiczne ścieżki współzależności, 2010. / red. nauk. Anna M. Zawadzka, Małgorzata Górnik-Durose, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 106--123, ISBN: 9788374893152
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12809] [data modyf: 28-03-2011 10:19]
[34] Czy kryzys patriotyzmu? Pokoleniowe zróżnicowanie wyznaczników polskości i patriotyzmu, Maria Zielińska, Żywia Leszkowicz-Baczyńska
// W: "Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy, 2009. / red. nauk. Dorota Angutek przy współpracy Magdy Pokrzyńskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 55--70, ISBN: 9788374812573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11203] [data modyf: 30-07-2009 09:27]
[35] Wybrane elementy koncepcji życia młodych Polaków na przełomie wieków - ciągłość i zmiana, Maria Zielińska
// W: Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii, 2009. / pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi, Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", s. 231--244, ISBN: 9788360490938
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11507] [data modyf: 27-11-2009 11:22]
[36] Zróżnicowane postawy wobec wybranych wymiarów rzeczywistości społecznej jako wyznaczniki odrębności pokoleniowej, Maria Zielińska
// W: Wartości i postawy młodzieży polskiej, 2009. / pod red. Danuty Walczak - Duraj . Tom 1, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 51--70, ISBN: 9788375252460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11051] [data modyf: 22-04-2009 14:20]
[37] Migracje zarobkowe Polaków w okresie potransformacyjnym jako stabilizator ładu społecznego, Maria Zielińska
// W: Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy (II), 2008. / pod red. Mirosława Chałubińskiego (współpraca Joanna Chmielewska - Gnojewska), Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, s. 341--367, ISBN: 9788375490596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11001] [data modyf: 26-03-2009 17:52]
[38] Paternalizm państwowy - regionalne i społeczno - ekonomiczne uwarunkowania różnic opinii mieszkańców pogranicza i centrum, Maria Zielińska
// W: Polskie pogranicza w procesie przemian, 2008. / pod red. Zbigniewa Kurcza . T. I, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 29--49, ISBN: 9788360904022
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10411] [data modyf: 16-09-2008 11:10]
[39] Postawy młodzieży wobec wybranych kategorii osób marginalizowanych. Na tle reprezentantów innych kategorii wiekowych, Maria Zielińska, Żywia Leszkowicz-Baczyńska
// W: Młodość i oświata za burtą przemian, 2008. / pod red. Krystyny Szafraniec, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 156--171, ISBN: 9788376111018
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10606] [data modyf: 14-11-2008 13:15]
[40] Człowiek dobry i mądry, Maria Zielińska
// W: Socjologia jako służba społeczna : pamięci Władysława Kwaśniewicza, 2007. / pod red. Krzysztofa Gorlacha, Mariana Niezgody, Zygmunta Seręgi, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 193--194, ISBN: 9788323322856
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9443] [data modyf: 29-01-2008 11:21]
[41] Procesy żywiołowe a instytucjonalizacja socjologii, Maria Zielińska
// W: Socjologia jako służba społeczna : pamięci Władysława Kwaśniewicza, 2007. / pod red. Krzysztofa Gorlacha, Mariana Niezgody, Zygmunta Seręgi, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 75--85, ISBN: 9788323322856
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9442] [data modyf: 29-01-2008 11:21]
[42] Skąd przybyliśmy? Migracyjna przeszłość mieszkańców województwa lubuskiego?, Maria Zielińska, Beata Trzop
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, 2007. / pod red. nauk. Marii Zielińskiej, Beaty Trzop, Krzysztofa Lisowskiego, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 375--401, ISBN: 9788388317095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Sukcesy zawodowe absolwentów socjologii studiów zaocznych, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór
// W: Kariera i sukces : analizy socjologiczne, 2007. / red. nauk. Kazimierz M. Słomczyński, Zielona Góra - Warszawa : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 341--363, ISBN: 9788374811071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Wprowadzenie, Maria Zielińska, Beata Trzop, Krzysztof Lisowski
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie *, 2007. / pod red. nauk. Marii Zielińskiej, Beaty Trzop, Krzysztofa Lisowskiego, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 13--16, ISBN: 9788388317095
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Postawy wobec "starego" i "nowego" porządku społecznego jako wyznacznik tożsamości pokoleniowej, Maria Zielińska
// W: Władza, naród, tożsamość : studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, 2004. / pod red. Krzysztofa Gorlacha, Mariana Niezgody, Zygmunta Seręgi, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 267--284, ISBN: 8323318875
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Młodzież jako przedmiot badań socjologicznych: uwagi teoretyczne i metodologiczne, Maria Zielińska
// W: Młodzież polska w nowym ładzie społecznym : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Edwarda Hajduka, 2003. / red. nauk Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 31--44, ISBN: 8389321793
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6340] [data modyf: 12-02-2004 16:44]
[47] Przeobrażenia w roli studenta w świetle badań panelowych, Maria Zielińska
// W: Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej : polskie i niemieckie badania podłużne: (Longitudinal Study), 2003. / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209--223, ISBN: 8389321424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Socjologiczne badania empiryczne na terenach pogranicznych: między teorią a praktyką, Maria Zielińska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje, 2003. / pod red. nauk Marii Zielińskiej, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 133--157, ISBN: 8388317067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6164] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Studia zaoczne - szansą czy zagrożeniem dla edukacji? Przykład zielonogórskiej socjologii, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór
// W: Socjologia w szkołach wyższych w Polsce : kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989 roku, 2003. / pod red. Krystyny Szafraniec i Włodzimierza Wincławskiego, Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 221--247, ISBN: 8323115621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5899] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Veränderungen der Studentenrolle angesichts der Paneluntersuchungen, Maria Zielińska
// W: Längsschnittuntersuchungen in den Sozialwissenschaften, 2003. / E. Hajduk, H. Merkens, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, s. 179--195, ISBN: 8389321661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6137] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Mitologizacja przeszłości jako element strategii przystosowawczej do nowej rzeczywistości w Polsce po roku 1989, Maria Zielińska, Marek Zieliński
// W: My w Europie, 2002. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 185--199, ISBN: 8388317601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5405] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Studenci polscy u progu XXI w. Autoportret, Maria Zielińska
// W: Socjologiczne portrety grup społecznych. [T.] 2 : tom studiów i szkiców, 2002. / pod red. Zdzisława Zagórskiego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia 37), s. 241--256, ISBN: 832292237X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5612] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Integracyjna funkcja Uniwersytetu Viadrina w świetle indywidualnych losów absolwentów, Maria Zielińska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 2, 2001. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 229--245, ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3159] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Ochronna funkcja wspólnot. Przyczynek do badań nad jakością życia młodzieży, Maria Zielińska
// W: Jak żyć? : wybrane problemy jakości życia, 2001. , Poznań : Wydaw. Funadcji Humaniora, s. 95--112, ISBN: 8371120591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3321] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Młodzież poza kulturą dominującą, Maria Zielińska
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, 2000. , Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 146-154, ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2425] [data modyf: 08-04-2002 08:24]
[56] Woodstock '98 - ein Beitrag zur Analyse von Jugendsubkulturen. Eine theoretische und methodologische Überlegung, Maria Zielińska
// W: Die Jugend von Heute : Aussichten und Bedrohungen, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 137--149, ISBN: 8372680213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3004] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Badania wśród zielonogórskich studentów. Cele i problemy badawcze. Charakterystyka zbiorowości, Maria Zielińska
// W: Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 9--17, ISBN: 8388317059
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2804] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[58] Dynamika i kierunek przemian pozaszkolnej aktywności w mieście przygranicznym, Maria Zielińska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe .- Wyd. 2 popr., s. 179--191, ISBN: 8390399075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2751] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Lebensauffassungen als Determinante der Generationsidentifikation, Maria Zielińska
// W: Änderung der Lebensorientierungen der Jugend und ihre Bedingungen, 1999. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 67--81, ISBN: 8386832797
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3405] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[60] Opinie uczniów małego miasta przygranicznego o możliwościach kształtowania życia szkoły, Maria Zielińska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 359--371, ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2794] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[61] Orientacje - cele i plany życiowe, Maria Zielińska
// W: Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 19--71, ISBN: 8388317059
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2805] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku. Ustalenia i interpretacje, Maria Zielińska
// W: Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 251--260, ISBN: 8388317059
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2810] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Bioraphische Bedingungen bei der Meinungsänderung über einen Beruf, Maria Zielińska
// W: Beständigkeit und andel der soziale lage polnischer und deutscher Jugendlichen, 1997. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 137--148, ISBN: 8386832355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3466] [data modyf: 04-02-2003 14:28]
[64] Wybrane aspekty badań nad absolwentami, Maria Zielińska
// W: Człowiek, język, wartości, 1994. / pod red. Lilianny Kiejzik, Zielona Góra : WSP, s. 81--88, ISBN: 8385693408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5941] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Wyznaczniki karier zawodowych absolwentów uczelni pedagogicznej, Maria Zielińska
// W: Metoda panelu : różne aplikacje, 1993. / red. nauk. Edward Hajduk, Zielona Góra : WSP, s. 63--86, ISBN: 8385693335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nowa ustawa, nowa uczelnia. Przemyślenia po dwóch latach od przyjęcia Konstytucji dla Nauki, po roku od przyjęcia statutu i po trzech miesiącach pandemii / Anna Giza, Anna Karwińska, Maria Zielińska, 2019. Kultura i Rozwój, 7, 191--208, ISSN: 2450-212X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.7366/KIR.2019.7.11
[AWCZ-26052] [data modyf: 15-01-2021 10:16]
[1,67] [0,33]
[2] Socio-demographic aspects of "emerging adulthood" in the context of cultural changes in Poland compared to Europe / Maria Zielińska, Robert Wróbel, 2018. Rocznik Lubuski tom 44, część I, 15--32, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: cultural and social change, emerging adulthood, markers of adulthood, transition to adulthood, youth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23455] [data modyf: 03-01-2019 09:14]
[5,5] [0,5]
[3] Od tolerancji nowoczesnej do ponowoczesnej. Dynamika i uwarunkowania postaw wobec imigrantów i mniejszości narodowych wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2005-2014 / Maria Zielińska, Dorota Szaban, 2017. Studia Humanistyczne AGH t. 16, nr 1, 7--21, ISSN: 2084-3364, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Lubuski Sondaż Społeczny, imigranci, obcokrajowcy, otwartość, tolerancja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21651] [data modyf: 07-09-2017 11:08]
[5] [0,5]
[4] Praca podczas studiów i jej wpływ na zmianę w rolach społecznych studenta uniwersytetu : Zarys problematyki / Maria Zielińska, 2017. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, nr 62, 11--29 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: konflikt ról, młodzież akademicka, praca, rola studenta, rozłam w roli, struktura roli
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-23452] [data modyf: 02-01-2019 09:46]
[5] [1]
[5] Znamy się tylko z widzenia...Polacy o kontaktach z Niemcami w świetle badań lubuskiego sondażu społecznego / Beata Trzop, Maria Zielińska, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 3, 81--94, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dyfuzja kultury, kontakty polsko-niemieckie, socjologia pogranicza
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21772] [data modyf: 10-10-2017 12:45]
[2,5] [0,5]
[6] On the way to post-materialism? Polish and Ukrainian students in terms of cultural change / Maria Zielińska, Dorota Szaban, 2016. Youth In Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2 (6), 135--151, ISSN: 2409-952X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Polish and Ukrainian students, comparative study, cultural change, materialism, post-materialism, youth
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20813] [data modyf: 10-01-2017 09:21]
[7] Opinions on the events in eastern Ukraine in 2014 as an indicator of the generalised ocio-political beliefers, polsko-ukraińskie comparisons / Maria Zielińska, Ludmyla Sokuryanska, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 317--344, ISSN: 0485-3083, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: public awareness, students, worldwiev, youth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21094] [data modyf: 24-02-2017 09:55]
[8] Wprowadzenie. Migracje współczesne jako obszar badań naukowych i jako problem społeczny / Maria Zielińska, 2016. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny: Migracje w XXI wieku - wybor, konieczność czy przymus?, z. 3, 5--9, ISSN: 2081-4488,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20576] [data modyf: 14-11-2016 09:40]
[9] Polska młodzież w czasach nieufności / Maria Zielińska, 2015. Władza Sądzenia, 7, 28--35, eISSN: 2300-1690, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20158] [data modyf: 14-03-2017 10:38]
[10] Pozycja stratyfikacyjna jednostki a subiektywna ocena położenia społecznego. Przyczynek do analizy stopnia zgodności skal pomiarowych / Maria Zielińska, Tomasz Kołodziej, 2014. Przegląd Socjologiczny tom LXIII, 2, 73--91, ISSN: 0033-2356,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18894] [data modyf: 29-07-2015 10:20]
[11] W poszukiwaniu "nowej" teorii młodzieży. Uwagi wstępne / Maria Zielińska, 2014. Rocznik Lubuski: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą Tom 40, cz. 2a, 27--42, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: empirical studies, the youth, theory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18539] [data modyf: 29-07-2015 10:31]
[12] (Bez)użyteczność badań społecznych. Kilka uwag o socjologii stosowanej / Maria Zielińska, 2013. Rocznik Lubuski: Nowe tendencje w badaniach społecznych tom 39, cz. 1, 15--27, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17655] [data modyf: 21-07-2015 10:34]
[13] Metodologiczne problemy w badanich pokoleń. Wybrane zagadnienia / Maria Zielińska, Dorota Szaban, 2011. Rocznik Lubuski: zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych Tom 37, część 2, 33--47, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15948] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Przynależność pokoleniowa jako explanandum zmian mentalności społecznej w okresie przeobrażeń systemowych / Maria Zielińska, 2010. Rocznik Lubuski: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji Tom 36, część 2, 245--263, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15295] [data modyf: 04-01-2011 10:27]
[15] Pogranicze i centrum. Wybrane problemy analiz porównawczych w badaniach sondażowych / Maria Zielińska, 2007. Przegląd Socjologiczny, T. 56/1, 245--264
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Pokoleniowy wymiar zróżnicowania społecznego: propozycja schematu analizy / Maria Zielińska, 2004. Rocznik Lubuski: Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej: z dodrobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego, T. 30 cz. 2, 109--123, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11674] [data modyf: 21-02-2007 15:14]
[17] Społeczno-osobowościowe uwarunkowania realizacji planów edukacyjnych a położenie społeczno-zawodowe / Maria Zielińska, 2002. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 2, 54--64, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8406] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Orientacje i cele życiowe studentów uczelni zielonogórskich. Miejsce granicy polsko-niemieckiej w planowaniu własnej przyszłosci / Maria Zielińska, 1999. Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, T. 25, 245--261, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11760] [data modyf: 22-02-2007 11:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pol'skaâ molodež' v načale XXI veka. Popytka sinteza oblastej issledovaniâ / Maria Zielińska // W: Youth In Central and Eastern Europe. Sociological Studies .- 2014, 1, s. 27--39, ISSN: 2409-952X,
Słowa kluczowe: Areas of Researches, Theory of Youth, Youth, empirical studies,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10102] [data modyf: 03-08-2015 09:48]
[2] Między autorytaryzmem a demokracją. Pokoleniowy wymiar transformacji społeczno-politycznej w Polsce / Maria Zielińska // W: Forum Socjologiczne .- 2010, nr 1, s. 117--134, ISSN: 2083-7763, tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9185] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Zielona Góra i jej mieszkańcy w latach 1989-2009. Przemiany globalne i lokalne w ujęciu socjologicznym / Maria Zielińska // W: Studia Zielonogórskie .- 2009, tom 15, s. 13--31, ISSN: 1233-815X, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8528] [data modyf: 27-01-2010 09:29]
[4] Social Position and the Dynamics of Attitudes Toward the Events of 1980-1981 / Maria Zielińska // W: International Journal of Sociology .- 2002, Vol. 32 no 3, s. 44-63
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5775] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Studenci polscy u progu xxi wieku. Autoportret / Maria Zielińska // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Socjologia ; 33) .- 2002, Vol. 2384, s. 241---256
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5777] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[6] Rady udzielane potomstwu jako wskaźnik życiowych doświadczeń rodziców / Maria Zielińska // W: Roczniki Socjologii Rodziny .- 1998, T. 10, s. 247-266, ISSN: 0867-2059,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4269] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Co wiemy, czego nie wiemy, co warto wiedzieć o polskiej młodzieży. Próba syntezy obszarów badawczych, 2014. Maria Zielińska // W: Molodižna politika: problemi ta perspektivi = Youth Policy: Problems and Prospects. Przemyśl, Ukraina Drogobič : [brak wydawcy], 2014, s. 19--25, ISBN: 97896697337
Słowa kluczowe: badania empiryczne, młodzież, obszary badawcze, teoria młodzieży

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21298] [data modyf: 14-03-2017 10:54]
[2] Sytuacja młodzieży w świetle aktualnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w Polsce, 2014. Maria Zielińska // W: Zapotrzebowanie rynku pracy na współczesne i ginące zawody w perspektywie kształcenia młodzieży : Publikacja pokonferencyjna. Zielona Góra, Polska Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, 2014, s. 137--147, ISBN: 9788360398128
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21340] [data modyf: 05-08-2015 09:58]
[3] Pogranicza i migracje we współczesnej Europie, 2007. Maria Zielińska, Sławomir Łodziński // W: Co nas łączy, co nas dzieli? : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra 2007. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 251--260, ISBN: 9788374812115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18992] [data modyf: 13-11-2008 09:50]
[4] Pokoleniowo-biograficzny wymiar transformacji ustrojowej a wyzwania integracji europejskiej, 2003. Maria Zielińska // W: Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej : studia i materiały; [materiały konferencyjne]. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 339--354, ISBN: 8372414610
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17525] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Spotkanie kultur na obszarze pogranicza : przykład Uniwersytetu Eropejskiego Viadrina, 2004. Maria Zielińska // W: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości : Polska, Europa, świat. Poznań, Polska Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2005, s. 163--179, ISBN: 837383141X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17283] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Schemat gradacji syntetycznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego a miary położenia społecznego we współczesnych badaniach ruchliwości społecznej, 2003. Maria Zielińska // W: Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze 20-21. 10. 2003 r.. Zielona Góra, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004, s. 482--496, ISBN: 8373227512
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16612] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Znaczące wydarzenia historyczne w doświadczeniu różnych kategorii społeczno-zawodowych, 2001. Maria Zielińska // W: Współczesne społeczeństwo polskie : [materiały konferencyjne]. Poznań, Polska Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2002, s. 257--282, ISBN: 8387653500
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15108] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Anpassungestrategion der Polen in der Transformationsperiode der gesellschaftlichen und Ökonomischen ordung, 2000. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Technical University of Zielona Góra, 2000, Part 2 : Stand-Perspektiven-Praxis, s. 129--138
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13319] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Uczniowie o sobie i nauczycielach, 1993. Elżbieta Papiór, Maria Zielińska // W: Młodzież w okresie przemian społecznych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, 1994, s. 104--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Model pomocy społecznej - a model pracownika socjalnego, 1993. Maria Zielińska // W: Pracownik socjalny a lokalny rynek pracy : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B.w.], 1993, s. 89-99
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16288] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Rocznik Lubuski / (Red.) Maria Zielińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, tom 44, część 1, 393 s. .- ISSN: 0485--3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5784] [data modyf: 04-01-2019 08:34]
[2] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa - podzielona wspólnota? / (Red.) Maria Zielińska, Dorota Szaban, Beata Trzop .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2018, 476 s. .- ISBN: 9788394577926
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5762] [data modyf: 29-05-2019 13:49]
[3] Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny : Migracje w XXI wieku - wybór, konieczność czy przymus? / (Red.) Maria Zielińska .- Warszawa : Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2016, z. 3
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5510] [data modyf: 14-11-2016 09:24]
[4] Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych / (Red.) Maria Zielińska, Dorota Szaban .- Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, 2016, 258 s. .- ISBN: 9788394577902
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5485] [data modyf: 12-09-2016 10:27]
[5] Rocznik Lubuski : Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą / (Red.) Maria Zielińska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014, tom 40, cz. 2a, 313 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5250] [data modyf: 02-09-2015 16:24]
[6] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy / (Red.) Maria Zielińska, Beata Trzop .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014, 450 s. .- ISBN: 9788388317132
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5245] [data modyf: 02-09-2015 16:24]
[7] Raport z badań. Rola pracownika socjalnego we współczesnymświecie - perspektywy i zagrożenia : /oprac. / (Red.) Maria Zielińska .- Zielona Góra : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Obserwatorium Integracji Społecznej, 2013, 112 s.
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5151] [data modyf: 02-09-2015 16:18]
[8] Raport z badań. Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego : /oprac. / (Red.) Maria Zielińska .- Zielona Góra : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, 2012
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5049] [data modyf: 31-12-2012 09:34]
[9] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie / (Red.) Hans-Peter Müller, Maria Zielińska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2012, 440 s. .- ISBN: 9788388317125
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5052] [data modyf: 16-01-2013 15:48]
[10] Rocznik Lubuski : zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych / (Red.) Krystyna Szafraniec, Maria Zielińska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2011, Tom 37, część 2, 327 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4930] [data modyf: 04-12-2012 10:39]
[11] Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011, 311 s. .- ISBN: 9788377801918
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4949] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[12] Co nas łączy, co nas dzieli? : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra 2007 / (Red.) Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 437 s. .- ISBN: 9788374812115
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4539] [data modyf: 13-11-2008 09:55]
[13] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie / (Red.) Maria Zielińska, Beata Trzop, Krzysztof Lisowski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2007, 545 s. .- ISBN: 9788388317095
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Młodzież polska w nowym ładzie społecznym / (Red.) Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 447 s. .- ISBN: 8389321793
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje / (Red.) Maria Zielińska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2003, 594 s. .- ISBN: 8388317
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3987] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Transgraniczność w pwespektywie socjologicznej. T. 2: Komunikaty i komentarze / (Red.) Maria Zielińska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2003, 281 s. .- ISBN: 83883170705
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4005] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku / (Red.) Maria Zielińska .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, 260 s. .- ISBN: 83883170509
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej / (Red.) Leszek Gołdyka, Jerzy Leszkowicz-Baczyński, Lech Szczegóła, Maria Zielińska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999, 301 s. .- ISBN: 8390399075 .- Wyd. 2 popr.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2643] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski