System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Szumigraj
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Edukacyjne prowokacje : wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, 2012. Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 155 s. , ISBN: 9788375871715,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11038] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Współuzależnienie matek narkomanów, 2010. Ewa Szumigraj, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 248 s. , ISBN: 9788374892667,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9622] [data modyf: 04-06-2010 13:39]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Poradnictwo na festiwalu Przystanek Woodstock, Ewa Szumigraj
// W: Współczesne dyskursy edukacyjne, 2017. / red. Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 121--134, ISBN: 9788395061394
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21391] [data modyf: 30-03-2020 10:44]
[2] Uczenie się z doświadczenia. Trzy narracje, Marcin Szumigraj, Ewa Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał
// W: Uczenie się - Doświadczanie - Imersja. Poradnictwo zaangażowane, 2016. / red. nauk. Elżbieta Siarkiewicz, Bożena Wojtasik, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 205--227, ISBN: 9788365408051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18356] [data modyf: 07-11-2016 10:10]
[3] Podróż do miasta, którego nie ma, Ewa Szumigraj
// W: Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania : Tom dedykowany Profesor Oldze Czerniawskiej z okazji 85. urodzin, 2015. / red. Elżbieta Woźnicka, Warszawa - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (Biblioteka Edukacji Dorosłych t. 46), s. 213--221, ISBN: 9788374056328
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18603] [data modyf: 23-01-2017 09:04]
[4] Trajektoria współuzależnienia matek narkomanów, Ewa Szumigraj
// W: Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie, 2014. / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej, Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, s. 27--45, ISBN: 9788362718726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18380] [data modyf: 10-11-2016 12:12]
[5] Rzecz o refleksyjnym praktyku-badaczu, czyli o niekonwencjonalnych sposobach kształcenia doradców, Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 13, 2012. / red. naukowa Małgorzata Olejarz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--127, ISBN: 9788378420064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15034] [data modyf: 18-01-2013 16:25]
[6] "Biografia" jednego dnia społecznej przestrzeni miasta, Ewa Szumigraj
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 12, 2011. / red. nauk. Sylwia Słowińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 91--103, ISBN: 9788374814089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12962] [data modyf: 21-06-2011 12:16]
[7] Święte czy przeklęte? Doświadczanie przestrzeni miasta w grze symulacyjnej, Ewa Szumigraj
// W: Miasto i sacrum, 2011. / pod red. Macieja Kowalewskiego i Anny Małgorzaty Królikowskiej, Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", s. 232--240, ISBN: 9788376880686
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14192] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Aspekty edukacyjne poradniczej gry miejskiej "Drzewo wsparcia", Ewa Szumigraj
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 11, 2010. / red. nauk. Małgorzata Olejarz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 185--200, ISBN: 9788374813327
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12321] [data modyf: 27-10-2010 10:36]
[9] Emancypacja w poradnictwie, Ewa Szumigraj
// W: Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki, 2009. / red. nauk. Alicja Kargulowa, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 146--169, ISBN: 9788301159733
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11400] [data modyf: 27-10-2009 07:11]
[10] Modyfikacja postawy jako sposób radzenia sobie z problemami, Ewa Szumigraj
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 10, 2009. / red. nauk. Małgorzata Olejarz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 225--242, ISBN: 9788374812481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11133] [data modyf: 10-06-2009 12:17]
[11] Radzenie sobie z emocjami przez współuzależnione matki, Ewa Szumigraj
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 9, 2008. / red. nauk. Małgorzata Olejarz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 177--190, ISBN: 9788374811668
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10181] [data modyf: 29-05-2008 14:48]
[12] Zaradność, radzenie sobie, Ewa Szumigraj
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 7 : V - Ż, 2008. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 779--787, ISBN: 9788389501967
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10935] [data modyf: 03-03-2009 16:18]
[13] Worek różnosci, czyli o nieformalnej edukacji studentów, Ewa Szumigraj
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 7, 2006. / red. nauk. Józef Kargul, Małgorzata Olejarz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 67--75, ISBN: 8374810203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8825] [data modyf: 30-01-2008 08:48]
[14] Swoisty charakter pomocy osobom świadczącym usługi seksualne, Joanna Dec-Pietrowska, Ewa Szumigraj
// W: Niejednoznaczność poradnictwa, 2004. / red. Elżbieta Siarkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 99--107, ISBN: 838932127X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6946] [data modyf: 09-11-2004 13:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Uniwersytet na ulicy - o doświadczeniach płynących z gier miejskich / Ewa Szumigraj, 2018. Państwo i Społeczeństwo R. XVIII, nr 1, 71--84, ISSN: 1643-8299, , eISSN: 2451-0858, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: badania w działaniu, edukacja studentów, grywalizacja, poradnictwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23585] [data modyf: 31-01-2019 10:47]
[2] Współuzależnienie - dekonstrukcja i rekonstrukcja tożsamości matki / Ewa Szumigraj, 2007. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, nr 2, 161--173, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12275] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zakres, struktura i społeczno-demograficzne koleraty stosowania substancji psychoaktywnych przez młodzież pogranicza zachodniego / Dorota Rybczyńska, Ewa Szumigraj, 2002. Problemy Narkomanii, nr 2, 5--17
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8785] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, 8-10 września 2014 roku, Uniwersytet Zielonogórski / Ewa Szumigraj // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2015, nr 16, s. 389--397, ISSN: 2084-2740,
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10172] [data modyf: 05-08-2015 10:18]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Rocznik Lubuski : Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji / (Red.) Marcin Szumigraj, Ewa Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2015, t. 41, cz. 1, 206 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5412] [data modyf: 08-02-2016 11:15]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Radzenie sobie współuzależnionych matek osób narkotyzujących się / Ewa Szumigraj .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2007 .- 279 s. / Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargulowa
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski