System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Andrzej Janczak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria biomedyczna (100 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 59 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Identification of nonlinear systems using neural networks and polynomial models : a block-oriented approach, 2005. Andrzej Janczak ; ed. M. Thoma, M. Morari., Berlin : Springer-Verlag 197 s. (Lecture Notes in Control and Information Sciences 310), ISBN: 3540231854, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7288] [data modyf: 21-07-2005 12:45]
[2] Identification of Wiener and Hammerstein systems with neural network and polynomial models : methods and applications, 2003. Andrzej Janczak, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press 185 s. (Monographs Vol. 2), ISBN: 8389321106,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6543] [data modyf: 30-05-2003 14:08]
[3] Wybrane zagadnienia z teorii identyfikacji i estymacji : skrypt, 1987. Józef Korbicz, Zygmunt Mazurkiewicz, Andrzej Janczak, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze 143 s. bibliogr. rys.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Neural network modeling of a DC motor for bidirectional operation, Andrzej Janczak
// W: Computational intelligence : methods and applications, 2008. / ed. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, J. Zurada, Warsaw : Academic Publishing House EXIT (Challenging Problems of Science : Computer Science), s. 24--33, ISBN: 9788360434505
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10394] [data modyf: 05-09-2008 11:39]
[2] Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems, Józef Korbicz, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 175--204, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Global optimisation-based estimation of model uncertainty for unknown input observers, Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Andrzej Janczak
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007. / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa : Academic Publishing House EXIT (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 129--136, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9319] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Parametric and neural network Wiener and Hammerstein models in fault detection and isolation, Andrzej Janczak
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004. , Berlin : Springer-Verlag, s. 381--410, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Training of neural network Wiener models with recursive prediction error algorithm, Andrzej Janczak
// W: Neural networks and soft computing : proceedings of the sixth international conference, 2003. , New York : Springer-Verlag Company (Advances in Soft Computing), s. 692--697, ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5763] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Parametryczne i neuronowe modele Wienera i Hammersteina w diagnostyce uszkodzeń, Andrzej Janczak
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 3), s. 353--382, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Sieci neuronowe w identyfikacji systemów Wienera i Hammersteina, Andrzej Janczak
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000. , Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 419--457, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Two-stage instrumental variables identification of polynomial Wiener systems with invertible nonlinearities / Andrzej Janczak, Józef Korbicz, 2019. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 29, no. 3, 571--580, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamic models, nonlinear systems, parameter estimation, polynomial models
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.2478/amcs-2019-0042         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-24662] [data modyf: 05-12-2019 15:42]
[100] [1]
[2] Instrumental variables approach to identification of a class of MIMO Wiener systems / Andrzej Janczak, 2007. Nonlinear Dynamics Vol. 48, no 3, 275--284, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Wiener models, instrumental variables method, linear regression, multi-input multi-output nonlinear systems, nonlinear system identification, parameter estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 30 [23-11-2020]
[AWCZ-11843] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Comparison of four gradient-learning algorithms for neural network Wiener models / Andrzej Janczak, 2003. International Journal of Systems Science Vol. 34, no 1, 21--35 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-9054] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Neural network approach for identification of Hammerstein systems / Andrzej Janczak, 2003. International Journal of Control Vol. 76, no 17, 1749--1766, ISSN: 0020-7179, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 41 [23-11-2020]
[AWCZ-9304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Artificial neural network models for fault detection and isolation of industrial processes / Józef Korbicz, Andrzej Janczak, 2002. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences Vol. 9, no 1, 55--69, ISSN: 1232-308X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: evaporation stations, fault detection and isolation, neural network models, parametric models
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-5128] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Parameter estimation based fault detection and isolation in Wiener and Hammerstein systems / Andrzej Janczak, 1999. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 9, no 3, 711--735, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault detection, fault isolation, neural networks, nonlinear systems, parameter estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-1200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Quantizing errors in measurement of sine wave in Gaussian noise / Jadwiga Lal-Jadziak, Andrzej Janczak // W: Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 7) .- 1988, nr 33, s. 27--31 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: quantization theory, signal analysis,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6399] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] A Multichannel Asynchronous Terminal Communication Processor for Unibus Computer Systems / Silva Robak, Andrzej Janczak, Zygmunt Mazurkiewicz // W: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Ilmenau .- 1987, Jahrg. 33, H.4, s. 59--64 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6984] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Software realisation of IEC interface functions / Andrzej Janczak // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 8) .- 1982, nr 22, s. 49--53 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6986] [data modyf: 31-05-2005 09:28]
[4] Systemy interfejsowe w zastosowaniu do urządzeń pomiarowych miernictwa statystycznego / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski, Janusz Baranowski, Andrzej Janczak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 249--258 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7384] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Least Squares and Instrumental Variables. Identification of Polynomial Wiener Systems, 2018. Andrzej Janczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2018 : 23 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2018, s. 430--435, ISBN: 9781538643259
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23138] [data modyf: 28-10-2019 15:00]
[15] [1]
[2] Parametric identification of Wiener systems with invertible nonlinearities, 2013. Andrzej Janczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 132--137, ISBN: 9781467355063
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-20976] [data modyf: 23-10-2019 12:36]
[3] Subspace identification of process dynamica for iterative learning control, 2013. Andrzej Janczak, Dominik Kujawa, Eric Rogers, Zhonglun Cai // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 39--44, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21008] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[4] Identification of linear repetitive processes using subspace algorithms, 2010. Andrzej Janczak, Dominik Kujawa // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2010 : proceedings of the 15th international conference. Międzyzdroje, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 371--376 [CD-ROM], ISBN: 9781424478266
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-19837] [data modyf: 21-11-2012 10:27]
[5] A direct approach to subspace identification of linear repetitive processes, 2009. Dominik Kujawa, Andrzej Janczak // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: identification algorithms, multidimensional systems, parameter estimation, repetitive processes, subspace methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19410] [data modyf: 08-12-2009 12:38]
[6] Subspace approach to identification of linear repetitive processes, 2009. Andrzej Janczak, Dominik Kujawa // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 120--123, ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[KONF-19271] [data modyf: 22-11-2012 13:54]
[7] Unknown input distribution matrix estimation for robust observer, 2007. Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Andrzej Janczak // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AIM-ETH 2007. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2007, s. 72--83, ISBN: 8360759049
Słowa kluczowe: fault diagnosis, non-linear systems, residual signal, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18556] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Identification of polynomial MIMO Wiener systems using instrumental variables method, 2006. Andrzej Janczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006 : proceedings of the 12th IEEE international conference. Międzyzdroje, Polska [Szczecin] : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 929--934 [CD-ROM], ISBN: 8360140936
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Identyfikacja systemów Wienera metodą zmiennych instrumentalnych, 2003. Andrzej Janczak // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : V krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, T. 1, s. 375--382, ISBN: 8370857094
Słowa kluczowe: estymacja parametrów, metoda najmniejszych kwadratów, modele nieliniowe, systemy nieliniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15682] [data modyf: 17-05-2007 10:46]
[10] Instrumental variables approach to identification of polynomial Wiener systems, 2003. Andrzej Janczak // W: European Control Conference - ECC '03. Cambridge, Wielka Brytania [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [ 6 ] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-15748] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Identyfikacja systemów Wienera rekurencyjną metodą regresji pseudoliniowej, 2002. Andrzej Janczak // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 413--416, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy identyfikacji, estymacja parametrów, modele Wienera, regresja pseudoliniowa, systemy nieliniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14916] [data modyf: 12-07-2002 13:26]
[12] Prediction error approach to identification of polynomial Wiener systems, 2002. Andrzej Janczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, Vol. 1, s. 457--461, ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: nonlinear systems, parameter estimation, prediction error methods, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Modele neuronowe Wienera w diagnostyce podzespołów procesów, 2001. Andrzej Janczak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 123--126 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modele neuronowe, modele parametryczne, stacje wyparne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10693] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[14] On identification of Wiener systems based on a modified serial-parallel model, 2001. Andrzej Janczak // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Wiener models, identificatio algorithms, least-squares method, nonlinear systems, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[KONF-10999] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Training neural network Hammerstein models with truncated backpropagation through time algorithm, 2001. Andrzej Janczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, Vol. 1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 499--504
Słowa kluczowe: gradient methods, identification, learning algorithms, neural network models, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10673] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Evolutionary programming-based observers for nonlinear systems, 2000. Marcin Mrugalski, Andrzej Janczak // W: Neural Networks and Soft Computing : Proceedings of the Fifth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, s. 509--514
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2281] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Juice steam pressure modelling with parametric and neural network models, 2000. Andrzej Janczak // W: Development and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial Control Systems - DAMADICS : Workshop start up and benchmark definition. Nałęczów, Polska Warsaw : [brak wydawcy], 2000, s. 104--113
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9090] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Least squares identification of Wiener systems, 2000. Andrzej Janczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 933--938
Słowa kluczowe: Wiener models, identification algorithms, least-squares method, nonlinear systems, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1960] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[19] Neural network approach to identification of Wiener systems in a noisy environment, 2000. Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski // W: Neural Computation - NC 2000 : Proceedings of the Second ICSC Symposium. Berlin, Niemcy Berlin : [brak wydawcy], 2000, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Neural network models, evolutionary programming, learning algorithms, nonlinear systems, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Neural network-based observers for time-invariant nonlinear systems, 2000. Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 791--794
Słowa kluczowe: dynamic systems, genetic programming, identification, model approximation, nonlinear optimization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Parametric and neural network models for fault detection and isolation of industrial process sub-modules, 2000. Andrzej Janczak // W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes : Safeprocess 2000. Budapest, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 2000, Vol. 1, s. 348--351
Słowa kluczowe: fault detection, fault isolation, neural network models, parameter estimation, process identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1183] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[22] Training Neural Network Wiener Models with Gradient-Based Learning Algorithms, 2000. Andrzej Janczak // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 121--126
Słowa kluczowe: Nonlinear systems, gradient methods, identification algorithms, neural network models

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2552] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] A neural network approach to identification of high order Hammerstein models, 1999. Andrzej Janczak // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the Fourth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 413--418
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2240] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Fault Detection and Isolation in Wiener Systems with Inverse Model of Static Non-Linear Element, 1999. Andrzej Janczak // W: European Control Conference - ECC '99 : Conference Proceedings. Karlsruhe, Niemcy Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Wiener models, fault diagnostics, leastsquares estimation, neural networks models

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3321] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Identyfikacja modeli Wienera metoda najmniejszych kwadratów, 1999. Andrzej Janczak // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, T. 1, s. 233--236
Słowa kluczowe: algorytmy identyfikacji, estymacja parametów, metoda najmniejszych kwadratów, modele Wienera, systemy nieliniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Modele parametryczne i neuronowe w diagnostyce podzespołów procesów przemysłowych, 1999. Andrzej Janczak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 113--116, ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Neural network models of Hammerstein systems and their application to fault detection and isolation, 1999. Andrzej Janczak, Józef Korbicz // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. P, s. 85--90
Słowa kluczowe: fault detection, fault isolation, least squares identification, neural network models, nonlinear systems, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1509] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[28] NN-based model of vapours pressure section 1 and 3 of evaporation station, 1999. Andrzej Janczak, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 1999, s. 1--18
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4744] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Evolutionary learning algorithm for recurrent multilayer perceptron, 1998. Andrzej Janczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, Vol. 2: Control Engineering : Neural Networks, s. 627--632
Słowa kluczowe: evolutionary learning, neural networks, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Gradient descent and recursive least squares learning algorithms for on line identification of Hammerstein systems using recurrent neural network models, 1998. Andrzej Janczak // W: Neural Computation - NC '98 : Proceedings of the International ICSC/IFAC Symposium. Vienna, Austria Wienna : [brak wydawcy], 1998, s. 565--571
Słowa kluczowe: Neural networks, identification, learning algorithms, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3462] [data modyf: 29-04-2003 12:28]
[31] Modele neuronowe w detekcji i lokalizacji uszkodzeń w systemach Hammersteina, 1998. Andrzej Janczak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98 : III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Jurata k/Gdańska, Polska Gdańsk : Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 113--118
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1381] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[32] Parameter estimation based fault detection and isolation in Wiener systems, 1998. Andrzej Janczak // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application : Copernicus IQ2FD Workshop : Final Programme and Proceedings. Kazimierz Dolny, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 51--55
Słowa kluczowe: Fault detection and isolation, Wiener systems, parameter estimation, residual analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4751] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[33] Recurrent neural network models for identification of Wiener systems, 1998. Andrzej Janczak // W: Computational Engineering in Systems Applications - CESA '98 : 2nd IMACS International Multiconference. Nabeul-Hammamet, Tunezja Lille : Ecole Centrale de Lille, 1998, s. 205 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: Neural networks, Wiener models, identification, learning, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Recursive identification of Hammerstein models using recurrent neural networks, 1997. Andrzej Janczak // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the third conference. Kule, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1997, s. 517--522
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10376] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] A neural network approach to identification of structural systems, 1996. Józef Korbicz, Andrzej Janczak // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE '96. Warsaw, Polska Warsaw : [brak wydawcy], 1996, Vol. 1, s. 98--103
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] General Wiener and Hammerstein systems - an application to system identification and modeling, 1996. Andrzej Janczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '96 : Proceedings of the Third International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, Vol. 3, s. 1135--1140, ISBN: 8386359986
Słowa kluczowe: identification, neural networks, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] A multichannel for asynchronous terminal communication processor for multibus II and unibus computer systems, 1986. Zygmunt Mazurkiewicz, Silva Robak, Andrzej Janczak // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Wrocław, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 23--27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18896] [data modyf: 08-09-2008 11:18]
[38] Microprocessor control of coremaking machine, 1987. Andrzej Janczak // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 139--141
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18899] [data modyf: 08-09-2008 11:31]
[39] Wpływ błędów kwantowania na zbieżność algorytmu identyfikacji metodą najmniejszych kwadratów, 1980. Andrzej Janczak // W: Aparatura kontrolno-pomiarowa i regulacyjna : konferencja naukowa z okazji 15-lecia Instytutu Elektrotechniki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1980, s. 95--102
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18361] [data modyf: 21-05-2007 14:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski