System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Andrzej Marciniak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] JavaServer Faces i Eclipse Galileo : tworzenie aplikacji WWW, 2010. Andrzej Marciniak, Gliwice : HELION 383 s. , ISBN: 9788324626564, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9821] [data modyf: 06-11-2010 08:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Discovering important regions of cytological slides using classification tree, Marek Kowal, Andrzej Marciniak, Roman Monczak, Andrzej Obuchowicz
// W: Image processing & communications challenges 6, 2015. / ed. R. S. Choraś, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 313), s. 67--74, ISBN: 9783319106625    DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[WZCZ-16464] [data modyf: 27-08-2015 12:44]
[2] Przygotowanie danych i planowanie eksperymentu, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013. / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch . T. 9, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 23--52, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15541] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[3] Computational intelligence techniques in image segmentation for cytopathology, Andrzej Obuchowicz, Maciej Hrebień, Tomasz Nieczkowski, Andrzej Marciniak
// W: Computational intelligence in biomedicine and bioinformatics : current trends and applications, 2008. / eds. T. G. Smoliński, M. G. Milanova, A.-E. Hassanien, Berlin : Springer-Verlag (Studies in Computational Intelligence Vol. 151), s. 169--199, ISBN: 9783540707769    DOI: 10.1007/978-3-540-70778-3
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [28-09-2020]
[WZCZ-10395] [data modyf: 09-09-2008 09:37]
[4] Segmentation of colour cytological images using type-2 fuzzy sets, Łukasz Dziekan, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007. / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa : Academic Publishing House EXIT (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 263--270, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9322] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Comparison of minutiae matching techniques, Maciej Hrebień, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Computer recognition systems : proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES' 05, 2005. , Berlin : Springer (Advances in Soft Computing), s. 775--782, ISBN: 3540250549
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7466] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Cytomorphometry of fine needle biopsy material from the breast cancer, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz, Roman Monczak, Mariusz Kołodziński
// W: Computer recognition systems : proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES' 05, 2005. , Berlin : Springer (Advances in Soft Computing), s. 603--609, ISBN: 3540250549
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7465] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Pattern recognition approach to fault diagnostics, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004. , Berlin : Springer-Verlag, s. 557--590, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6806] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Metody rozpoznawania obrazów w diagnostyce, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 3), s. 513--542, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5074] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Fuzzy Approach to Combining Parallel Experts Response, Andrzej Marciniak
// W: Fuzzy control : theory and practice, 2000. , Heidelberg : Physica-Verlag (Advances in Soft Computing), s. 354--360, ISBN: 3790813273
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[WZCZ-1361] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[10] Neuronowe sieci modularne, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000. , Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 135--177, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1221] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Wstępne przetwarzanie danych, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz, Janusz Kuś
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000. , Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 29--71, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1220] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sympozjum naukowe "Rerum gestarum monumentis et memoriae. Tytus Liwiusz i jego dzieło w 2000. rocznicę śmierci" / Andrzej Marciniak, 2018. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 325--328, ISSN: 1899-2722,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24504] [data modyf: 30-10-2019 08:43]
[2] Co nowego w JSF 2.2 / Andrzej Marciniak, 2012. Programista : Magazyn Programistów i Liderów Zespołów IT, nr 5, 35--40 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16852] [data modyf: 03-01-2013 11:16]
[3] Feature selection for breast cancer malignancy classification problem / Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Marciniak, 2010. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 15, 193--199, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, feature selection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15162] [data modyf: 08-11-2010 11:23]
[4] Color homogram for segmentation of fine needle biopsy images / Andrzej Marciniak, Tomasz Nieczkowski, Andrzej Obuchowicz, 2008. Machine Graphics and Vision : International Journal Vol. 17, no 1-2, 153--165, ISSN: 1230-0535, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: clustering, color image segmentation, fine needle biopsy, fuzzy logic, homogeneity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-13204] [data modyf: 05-09-2008 10:03]
[5] Diagnosis system based on multiple neural classifiers / Andrzej Marciniak, Józef Korbicz, 2001. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 49, no 4, 681--7001, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: classifiers, diagnosis, learning algorithms, neural networks, pattern recognition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Neural network ensemble with negative correlation learning / Andrzej Marciniak // W: Wissenschaftliche Berichte .- 2000, H. 64, s. 210--215 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: back-propagation algorithm, negative correlation learning, neural network ensemble,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2831] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Fuzzy approach in combining parallel experts response / Andrzej Marciniak // W: Wissenschaftliche Berichte .- 1999, H. 59, s. 37--42 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: classification, fuzzy integral, fuzzy measure, neural network,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2893] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[3] 3D neuro-fuzzy PID controller / Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Wissenschaftliche Berichte .- 1998, H. 54, s. 74--79 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control, fuzzy logic control, induction motor, neuro-fuzzy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Swarm intelligence algorithms for multi-level image thresholding, 2013. Andrzej Marciniak, Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 301--311, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: image segmentation, multi-level thresholding, swarm intelligence

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [28-09-2020]
[KONF-21182] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[2] Swarm optimization and multi-level thresholding of cytological images for breast cancer diagnosis, 2013. Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz // W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2013. Wroclaw, Polska New York : Springer, 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 226, s. 611--620, ISBN: 9783319009681
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[KONF-22392] [data modyf: 20-12-2016 12:29]
[3] Segmentacja obrazów cytologicznych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej, 2007. Marek Kowal, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XV krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2007, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9788387982522
Słowa kluczowe: biopsja cienkoigłowa, klasteryzacja rozmyta, obrazowanie medyczne, segmentacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18554] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zestaw testowy dla problemu diagnozowania raka piersi przy użyciu biopsji cienkoigłowej, 2004. Andrzej Marciniak, Roman Monczak, Mariusz Kołodziński, Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // W: Sztuczna inteligencja w inżynierii biomedycznej - SIIB 2004. Kraków, Polska Zabierzów k. Krakowa : Wyd. preTEXT, 2004, s. [4] CD-ROM, ISBN: 8391905152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Pattern recognition approach to fault diagnosis in the DAMADICS benchmark flow control valve, 2003. Andrzej Marciniak, C. D. Bocaniala, R. Louro, J. M. G. Sá da Costa, Józef Korbicz // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 957--962 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fuzzy logic, neural-network models, nonlinearity, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[KONF-15690] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] A new method for improving the reliability of neural networks through their redundancy, 2001. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania - KOSYR 2001. Miłków, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2001, s. 369--374
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10371] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[7] Adaptacyjny algorytm projektowania zespołu sieci RBF, 2001. Andrzej Marciniak // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 133136 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, sieci neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10695] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] The Bayesian formalism for combining multiple decision of a Neural Network Ensemble, 2001. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: learning systems, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-10937] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Neural network ensembles, 2000. Andrzej Marciniak // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 115--120
Słowa kluczowe: Bayes theory, neural network, parameter optimisation, weighed Bayes classifier

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2550] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Structure optimisation of a neural network enseble, 2000. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Soft Computing : Proceedings of the Fifth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, s. 100--105
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] A multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1999. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 1999, s. 45--50
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4746] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[12] A multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1999. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the Fourth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 431--436
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Diagnozowanie dynamicznych obiektów nieliniowych z wykorzystaniem statycznych sieci neuronowych, 1999. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, T. 2, s. 185--190
Słowa kluczowe: diagnozowanie, estymacja parametryczna, rozpoznawanie obrazów, sieci o radialnych funkcjach bazowych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wielosieciowy neuronowy system rozpoznawania uszkodzeń w układach dynamicznych, 1999. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania - KOSYR '99 : I Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Trzebieszowice, Polska Wrocław : Zakład Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 167--172
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2181] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1998. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application : Copernicus IQ2FD Workshop : Final Programme and Proceedings. Kazimierz Dolny, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 49--50
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4749] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[16] Handwritten digit recognition using multiple network structure, 1997. Andrzej Marciniak // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the third conference. Kule, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1997, s. 221--226
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10375] [data modyf: 28-03-2002 13:15]
[17] Rozpoznawanie cyfr pisma odręcznego z wykorzystaniem sieci typu backpropagation, 1997. Andrzej Marciniak // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 3 : Informatyka, s. 201--205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13675] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wybrane zagadnienia rozpoznawania cyfr z wykorzystaniem Matlaba, 1997. Andrzej Marciniak // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : I Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1997, s. 639--644
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10383] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski