System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Marcin Mrugalski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (25 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 72 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Advanced neural network-based computational schemes for robust fault diagnosis, 2014. Marcin Mrugalski, Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag 182 s. (Studies in Computational Intelligence Vol. 510), ISBN: 9783319015460, bibliogr. rys.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [23-11-2020]
[WZ-11696] [data modyf: 02-09-2015 11:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A Fuzzy Logic Approach to Remaining Useful Life Estimation of Ball Bearings, Marcin Witczak, Bogdan Lipiec, Marcin Mrugalski, Ralf Stetter
// W: Advanced, Contemporary Control : Proceedings of KKA 2020 - The 20th Polish Control Conference, 2020. / eds. A. Bartoszewicz, J. Kabziński, J. Kacprzyk, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1196), s. 1411--1423, ISBN: 9783030509354
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_117   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[WZCZ-21522] [data modyf: 15-09-2020 14:02]
[10] [0,5] / [10] [0,5]
[2] Robust UIO Design for an Actuator Fault Identification, Piotr Witczak, Marcin Mrugalski
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016. / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 386), s. 35--48, ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_3   (pkt: 5)
[WZCZ-17100] [data modyf: 21-09-2015 10:05]
[3] On the GMDH approach to robust fault detection of non-linear dynamic systems, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak
// W: Advances in control theory and automation : monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek on the occasion of his eightieth birthday, 2012. / ed. by M. Busłowicz, K. Malinowski, Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, s. 129--140, ISBN: 9788362582174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14567] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] GMDH neural networks, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Intelligent systems : the industrial electronics handbook, 2011. / ed. by B. M. Wilamowski, J. D. Irwin, Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group .- second ed., s. 1--21, ISBN: 9781439802830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12860] [data modyf: 22-02-2013 11:26]
[5] Uncertainty of dynamic GMDH neural models in robust fault detection systems, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Advances in systems science, 2010. / eds. A. Grzech, P. Świątek, J, Drapała, Warsaw : Academic Publishing House EXIT (Computer Science), s. 211--220, ISBN: 9788360434772
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12285] [data modyf: 15-10-2010 09:23]
[6] Parameters estimation methods in the robust fault diagnosis, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Diagnosis of processes and systems, 2009. / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 159--166, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11611] [data modyf: 13-01-2010 13:17]
[7] Robust fault diagnosis based on the parameters identification via outer bounding ellipsoid algorithm, Marcin Mrugalski
// W: Recent advances in control and automation, 2008. / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski, Warsaw : Academic Publishing House EXIT (Challenging Problems of Science : Control and Automation), s. 418--427, ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10275] [data modyf: 02-07-2008 13:03]
[8] Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems, Józef Korbicz, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 175--204, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Odporna detekcja uszkodzeń przy zastosowaniu perceptronu wielowarstwowego, Marcin Mrugalski
// W: Diagnostyka procesów i systemów, 2007. / red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 77--84, ISBN: 9788360434314
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9328] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Dynamic GMDH type neural networks, Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz
// W: Neural networks and soft computing : proceedings of the sixth international conference, 2003. , New York : Springer-Verlag Company (Advances in Soft Computing), s. 698--703, ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5764] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Systems identification with GMDH neural networks : a multi-dimensional case, Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz
// W: Artificial neural nets and genetic algorithms : proceedings of the International Conference, 2003. , Wien : Springer-Verlag (Computer Science), s. 115--120, ISBN: 3211007431
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5770] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki, Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 3), s. 311--351, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A quadratic boundedness approach to a neural network-based simultaneous estimation of actuator and sensor faults / Marcin Pazera, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, 2020. Neural Computing and Applications Vol. 32, iss. 2, 379--389, ISSN: 0941-0643, , eISSN: 1433-3058, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault, Fault diagnosis, Multiple fault estimation, Neural network, Sensor fault
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s00521-018-3706-8         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-23157] [data modyf: 17-01-2020 08:25]
[100] [1] / [100] [1]
[2] Fault diagnosis of an automated guided vehicle with torque and motion forces estimation: A case study / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Marcin Pazera, Norbert Kukurowski, 2020. ISA Transactions Vol. 104, 370--381, ISSN: 0019-0578, , eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Autonomous guided vehicle, Fault diagnosis, Linear parameter-varying system, Observers, Virtual sensors
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.isatra.2020.05.012         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25247] [data modyf: 14-09-2020 11:16]
[140] [1] / [140] [1]
[3] Procedural Method for Fast Table Mountains Modelling in Virtual Environments / Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, Marcin Mrugalski, 2019. Applied Sciences Vol. 9, 1--20, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer graphics, erosion simulation, poisson faulting, terrain modelling, virtual environment
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9112352         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24152] [data modyf: 12-06-2019 10:28]
[40,41] [0,58] / [40,41] [0,58]
[4] A neural network approach to simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, 2017. Neurocomputing: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015 Vol. 250, 65--75, ISSN: 0925-2312, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault diagnosis, Fault estimation, Linear parameter-varying systems, Robustness, State estimation, State-space neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.neucom.2016.10.076         Cytowania wg Scopus: 14 [23-11-2020]
[AWCZ-21159] [data modyf: 10-05-2018 15:14]
[15] [0,5] / [15] [0,5]
[5] A quadratic boundedness approach to robust DC motor fault estimation / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Didier Theilliol, 2017. Control Engineering Practice Vol. 66, 181--194, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault estimation, DC servo-motor, Fault diagnosis, Quadratic boundedness approach, Unknown input observer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2017.06.014         Cytowania wg Scopus: 16 [23-11-2020]
[AWCZ-21583] [data modyf: 01-08-2017 11:53]
[35] [1] / [35] [1]
[6] Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system / Marcin Mrugalski, Marcel Luzar, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Christophe Aubrun, 2016. ISA Transactions Vol. 61, 318--328, ISSN: 0019-0578, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault estimation, LPV systems, Neural network, Non-linear systems identification, Observers, Robust fault diagnosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.isatra.2016.01.002         Cytowania wg Scopus: 36 [23-11-2020]
[AWCZ-19813] [data modyf: 16-03-2016 14:27]
[7] Towards Robust Neural-Network-Based Sensor and Actuator Fault Diagnosis: Application to a Tunnel Furnace / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, 2015. Neural Processing Letters: Special Issue: International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN) 2013 Vol. 42, iss. 1, 71--87, ISSN: 1370-4621, , eISSN: 1573-773X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11063-014-9387-0         Cytowania wg Scopus: 18 [23-11-2020]
[AWCZ-19177] [data modyf: 27-07-2015 12:41]
[8] An unscented Kalman filter in designing dynamic GMDH neural networks for robust fault detection / Marcin Mrugalski, 2013. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 23, no 1, 157--169, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dynamic GMDH neural network, non-linear system identification, robust fault detection, unscented Kalman filter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 75 [23-11-2020]
[AWCZ-17294] [data modyf: 28-07-2015 11:26]
[9] State-space GMDH neural networks for actuator robust fault diagnosis / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, 2012. Advances in Electrical and Computer Engineering Vol. 12, no 3, 65--72, ISSN: 1582-7445, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: actuators, fault diagnosis, neural networks, robustness, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4316/AECE.2012.03010         Cytowania wg Scopus: 26 [23-11-2020]
[AWCZ-16631] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Confidence estimation of GMDH neural networks and its application in fault detection systems / Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, 2008. International Journal of Systems Science Vol. 39, no 8, 783--800
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/00207720701847745         Cytowania wg Scopus: 23 [23-11-2020]
[AWCZ-13122] [data modyf: 02-07-2008 12:13]
[11] Confidence estimation of the multi-layer perceptron and its application in fault detection systems / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz, 2008. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 21, iss. 8, 895--906, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bounded-error modelling, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, robust fault diagnosis, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.engappai.2007.09.008         Cytowania wg Scopus: 41 [23-11-2020]
[AWCZ-13360] [data modyf: 04-11-2008 13:14]
[12] Least mean square vs. outer bounding ellipsoid algorithm in confidence estimation of the GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, 2007. Lecture Notes in Computer Science: Adaptive and natural computing algorithms : 8th International Conference - ICANNGA 2007, Vol. 2 Vol. 4432, 19--26 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-12067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] A GMDH neural network-based approach to robust fault diagnosis: application to the DAMADICS benchmark problem / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Ronald J. Patton, 2006. Control Engineering Practice Vol. 14, no 6, 671--683, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 94 [23-11-2020]
[AWCZ-10767] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Detekcja uszkodzeń odporna na niepewność modelu neuronowego / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 103--105, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, niepewność modelu, sieć neuronowa GMDH
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Confidence estimation of GMDH neural networks / Józef Korbicz, Mihai Florin Metenidis, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, 2004. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 Vol. 3070, 210--216 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-9630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Parameter estimation of dynamic GMDH neural networks with the bounded-error technique / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, 2002. Journal of Applied Computer Science Vol. 10, no 1, 77--90 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8563] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Sieci neuronowe typu GMDH w diagnostyce systemów przemysłowych / Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz, 2002. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2, 10--14, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8346] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Fuzzy modelling and robust fault-tolerant scheduling of cooperating forklifts, 2020. Marcin Witczak, Bogdan Lipiec, Marcin Mrugalski, Lothar Seybold, Zbigniew Banaszak // W: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) : conference proceedings. on-line [Glasgow], Szkocja Piscataway : IEEE Service Center, 2020, s. 1--10, ISBN: 9781728169323 .- IEEE Word Congress on Computational Intelligence (WCCI 2020)
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, fault tolerant control, forklifts, fuzzy logic, fuzzy systems, scheduling algorithms

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177782   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23658] [data modyf: 15-09-2020 09:33]
[140] [1] / [140] [1]
[2] Remaining useful life estimation of ball bearings system described by fuzzy logic, 2020. Bogdan Lipiec, Marcin Mrugalski // W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : --, 2020, s. 29
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23704] [data modyf: 15-10-2020 11:56]
[0] [0] / [0] [0]
[3] A Neural Network-Based Approach to Sensor and Actuator Fault-Tolerant Control, 2019. Marcin Pazera, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski // W: 15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2019 : Advances in Computational Intelligence, Vol. 2. Gran Canaria, Hiszpania Cham : Springer Nature Switzerland, 2019, Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 11507, s. 515--526, ISBN: 9783030205171
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20518-8_43   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23597] [data modyf: 13-12-2019 12:19]
[35] [0,5] / [35] [0,5]
[4] Robust time-varying sensor bias estimation for bounded-error systems: Application to the wind turbine benchmark, 2018. Marcin Witczak, Marcin Pazera, Vicenç Puig, Marcin Mrugalski // W: 26th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2018. Zadar, Chorwacja New York : IEEE Xplore, 2018, s. 679--684, ISBN: 9781538678909
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23059] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[5] A predictive actuator fault-tolerant control strategy under input and state constraints, 2017. Marcin Witczak, Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Didier Theilliol // W: 25th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2017. Valletta, Malta New York : IEEE Xplore, 2017, s. 442--447
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[KONF-22682] [data modyf: 23-10-2019 14:37]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[6] Neural Network-Based Simultaneous Estimation of Actuator and Sensor Faults, 2017. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski // W: Advances in Computational Intelligence - IWANN 2017 : 14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks. Cadiz, Hiszpania Cham : Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10305, s. 305--316, ISBN: 9783319591520
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59153-7_27   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-23225] [data modyf: 28-01-2020 10:50]
[40,41] [0,58] / [40,41] [0,58]
[7] Simultaneous estimation of multiple actuator and sensor faults for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2017. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2017, s. 918--923, ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22696] [data modyf: 12-03-2018 10:22]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[8] A neural-network-based robust observer for simultaneous unknown input decoupling and fault estimation, 2015. Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Krzysztof Patan, Marcin Witczak // W: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015. Palma de Mallorca, Hiszpania Cham-Haidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015, Lecture Notes in Computer Science ; 9094, s. 535--548, ISBN: 9783319192581
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19258-1   (pkt: 15)
[KONF-21982] [data modyf: 09-05-2018 14:07]
[9] A robust H-infinity observer design for unknown input nonlinear systems: applization to fault estimation, 2015. Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Michał de Rozprza - Faygel, Marcin Mrugalski // W: 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED) : proceedings. Torremolinos, Hiszpania New York : IEEE, 2015, s. 162--167, ISBN: 9781479999361
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21772] [data modyf: 16-08-2016 13:14]
[10] An H infinity approach to fault estimation of non-linear systems: application to one-link manipulator, 2014. Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 456--461, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21459] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[11] Robust fault detection using zonotope-based GMDH neural network, 2013. Marcin Mrugalski // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 101--112, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, robust fault detection, zonotope-based algorithm

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[KONF-21177] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[12] Robust fault identification of a polytopic LPV system with neural network, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Zbigniew Kański // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja New York : IEEE Xplore, 2014, s. 1614--1619, ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967628   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[KONF-21512] [data modyf: 23-10-2019 14:29]
[13] Designing of state-space neural model and its application to robust fault detection, 2013. Marcin Mrugalski // W: International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2013. Zakopane, Polska Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013, Part 1, s. 140--149, ISBN: 9783642386572
Słowa kluczowe: Unscented Kalman Filter, dynamic GMDH neural network, non-linear dynamic system identification, robust fault detection, state-space representation

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-38658-9_13   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-20805] [data modyf: 09-03-2017 12:50]
[14] Robust sensor and actuator fault diagnosis with GMDH neural networks, 2013. Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: International Work Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2013. Puerto de la Cruz, Hiszpania Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013, Part 1, s. 96--105, ISBN: 9783642386794
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-38679-4_8   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-20804] [data modyf: 09-03-2017 12:47]
[15] Robust unknown input filter for fault diagnosis of non-linear systems, 2013. Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 172--177, ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[KONF-20977] [data modyf: 23-10-2019 12:36]
[16] A GMDH neural network approach to the actuator fault diagnosis, 2012. Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Development and Application Systems - DAS 2012 : 11th international conference. Suceava, Rumunia Suceava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012, s. 41--46
Słowa kluczowe: actuators, fault diagnosis, neural networks, robustness, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20347] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] An unscented Kalman filter approach to designing GMDH neural networks: application to the tunnel furnace, 2011. Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011 : 16th international conference. Międzyzdroje, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 204--209 [CD-ROM], ISBN: 9781457709135
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-20117] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Fault identification with neural networks for fault-tolerant control, 2011. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011. Budapest, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20200] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Unscented Kalman filter in designing dynamic neural networks, 2011. Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [8]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20132] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] A pole estimation approach to the synthesis of the dynamic GMDH neural networks, 2010. Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10. Nice, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 323--328 [CD-ROM], ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-19799] [data modyf: 02-11-2010 12:29]
[21] Bounded-error approach in robust fault diagnosis of dynamical systems, 2009. Józef Korbicz, Marcin Mrugalski // W: Systems theory : modeling, analysis and control - FES 2009 : proceedings international conference. Fes, Maroko Perpignan : Presses Universitaires de Perpignan, 2009, s. 159--166, ISBN: 9782354120436
Słowa kluczowe: bounded-error approach, parameters identification, robust fault diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19210] [data modyf: 17-06-2009 14:09]
[22] Robust fault diagnosis via parameter identification of dynamical systems, 2009. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '09. Budapest, Węgry [B. m.] : European Union Control Association, 2009, s. 2923--2928 [CD-ROM], ISBN: 9789633113691
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-19277] [data modyf: 04-09-2009 09:07]
[23] Application of the MLP neural network to the robust fault detection, 2006. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 1465--1470 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, robust fault detection, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-17960] [data modyf: 09-10-2006 14:47]
[24] A GMDH neural network based approach to passive robust fault detection using a constraints satisfaction backward test, 2005. Vicenç Puig, Marcin Mrugalski, Ari Ingimundarson, Joseba Quevedo, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, fault diagnosis, neural network, robustness

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[KONF-17292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Confidence estimation of GMDH neural networks via least square method, 2005. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005 : 11th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901
Słowa kluczowe: confidence estimation, model uncertainty, neural networks, robust fault detection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17322] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Robust fault detection via GMDH neural networks, 2005. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, Ronald J. Patton // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: bounded-error approach, identification, neural networks, robust fault detection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[KONF-17291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] A bounded-error approach to confidence estimation of neural networks: Application to robust fault detection, 2004. Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 12th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '04. Kusadasi - Aydin, Turcja [B.m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Designing GMDH neural networks with the bounded-error approach: application to robust fault detection, 2003. Marcin Witczak, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, Vol. 2, s. 1377--1382, ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Dobór struktury modelu neuronowego w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych, 2003. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 275--280, ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja, obiekt dynamiczny, sieci neuronowe GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15793] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Fault detection with dynamic GMDH neural networks : application to the DAMADICS benchmark problem, 2003. Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 1071--1076 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Designing state-space models with neural networks, 2002. Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Thomas Parisini // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural-networks, non-linear system identification, state-space models

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-14952] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Metody selekcji neuronów w procesie syntezy sieci neuronowych typu GMDH, 2002. Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 2, s. 845--850, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, identyfikacja i modelowanie, metody selekcji, sieci neuronowe typu GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] A bounded-error approach to parameter estimation of neural networks, 2001. Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 2, s. 65--70
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10117] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] A bounder-error approach to parameter estimation of dynamic GMDH neural networks, 2001. Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science. Wroclaw, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 298--305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10872] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Projektowanie dynamicznych sieci neuronowych typu GMDH z automatycznym wyborem danych uczących, 2001. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 129--134
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Projektowanie sieci neuronowych typu GMDH z zastosowaniem estymacji przy zbiorze ograniczonych wartości błędów, 2001. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 127--132 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm zewnętrznych elipsoid ograniczających, detekcja uszkodzeń, sieci neuronowe GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Application of neural networks based observers to fault detection of an induction motor, 2000. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 103--108
Słowa kluczowe: artificial neural networks, diagnostic, fault detection, neural network-based observer, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2548] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Evolutionary programming-based observers for nonlinear systems, 2000. Marcin Mrugalski, Andrzej Janczak // W: Neural Networks and Soft Computing : Proceedings of the Fifth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, s. 509--514
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2281] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Neural network approach to identification of Wiener systems in a noisy environment, 2000. Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski // W: Neural Computation - NC 2000 : Proceedings of the Second ICSC Symposium. Berlin, Niemcy Berlin : [brak wydawcy], 2000, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Neural network models, evolutionary programming, learning algorithms, nonlinear systems, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Neural network-based observers for time-invariant nonlinear systems, 2000. Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 791--794
Słowa kluczowe: dynamic systems, genetic programming, identification, model approximation, nonlinear optimization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Obserwator neuronowy dla stacjonarnych systemów nieliniowych, 2000. Marcin Mrugalski // W: II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna, Polska Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2000, s. 51--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2467] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[42] Programowanie ewolucyjne w zadaniu identyfikacji neuronowego modelu nieliniowego obiektu dynamicznego, 1999. Marcin Mrugalski // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 729--734
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3441] [data modyf: 01-01-2002 00:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski