System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Andrzej B. Więckowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 174 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Application of the Two-Temperature EPR Measurement Method to Carbonaceous Solids, Andrzej B. Więckowski, Grzegorz Słowik
// W: Electron Paramagnetic Resonance in Modern Carbon-Based Nanomaterials, 2018. / ed. by D. Savchenko, A. H. Kassiba, Sharjah : Bentham Science Publishers (Frontiers in Magnetic Resonance Vol. 1), s. 169--181, ISBN: 9781681086934    DOI: 10.2174/97816810869341180101
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20195] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] History of Societas Humboldtiana Polonorum [Dokument elektroniczny], Andrzej B. Więckowski
// W: Bezpieczny świat : zrozumienie, zaufanie, odpowiedzialność, 2015. / ed. W. Pfeiffer, T. Sterzyński, W. Dajczak, Poznań : Societas Humboldtiana Polonorum (Publikacje Societas Humboldtiana Polonorum T. 20), s. 1--391, ISBN: 9788394085209
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17124] [data modyf: 25-09-2015 16:02]
[3] Multimediale Kommunikation, Andrzej B. Więckowski
// W: Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog : Tagungsbericht des dritten wissenschaftlichen Kongresses der "Societas Humboldtiana Polonorum", 1996. , Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 178--188, ISBN: 8323108153
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6399] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Polymerization inside the molecular sieves, Stanisław Kowalak, Maria Pawłowska, Andrzej B. Więckowski, Janina Goslar
// W: Zeolites and microporous crystals : proceedings of the International Symposium, 1994. , Amsterdam : ELSEVIER (Studies in Surface Science and Catalysis), s. 179--185
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[WZCZ-5209] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] EPR study of excited triplet states and interactions between the molecular phases in coal, Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski
// W: Magnetic resonance : introduction, advanced topics and applications to fossil energy, 1984. / ed. L. Petrakis, J. P. Fraissard, Dordrecht : D. Reidel Publishing Company (Series C : Mathematical and Physical Sciences Vol. 124), s. 667--676, ISBN: 9027717524
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Efekty wyższych rzędów w widmach EPR, Andrzej B. Więckowski
// W: Radiospektroskopia ciała stałego, 1975. / red. J. Stankowski, Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 171--190
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6537] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Szerokość linii rezonansowej, Andrzej B. Więckowski
// W: Radiospektroskopia ciała stałego, 1975. / red. J. Stankowski, Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69--75
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6535] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych w spektroskopii EPR, Andrzej B. Więckowski
// W: Radiospektroskopia ciała stałego, 1975. / red. J. Stankowski, Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 77--81
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6536] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Periodic Table of Nuclides Based on the Nuclear Shell Model / Andrzej B. Więckowski, 2019. Romanian Journal of Physics Vol. 64, no. 5-6, art. 303, 1-19, ISSN: 1221-146X, , eISSN: 1221-146X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: mirror nuclides, nuclear magic numbers, primordial nuclides
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-24268] [data modyf: 18-07-2019 10:44]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Doktor Heinrich Pfeiffer - przyjaciel polskich naukowców / Andrzej B. Więckowski, 2017. Alma Mater : miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 194, 44--51, ISSN: 1427-1176, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21398] [data modyf: 28-06-2017 08:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] EPR Study of Dealuminated HY Zeolite and Silica Containing Cu-Mn-Zn Spinels: The Effect of Support / Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova, Maria Ziółek, 2017. Acta Physica Polonica A Vol. 132, no. 1, 38--43, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.132.38         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-21597] [data modyf: 09-08-2017 09:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] EPR characteristics of activated carbon for hydrogen production by the thermo-catalytic decomposition of methane / Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Paulina Rechnia, Anna Malaika, Beata Krzyżyńska, Mieczysław Kozłowski, 2016. Acta Physica Polonica A Vol. 130, no. 3, 701--704, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [A. Więckowski - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.130.701         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-20471] [data modyf: 23-02-2017 12:42]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Copper-manganese-zinc spinels in zeolites: study of EMR spectra / Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova, 2015. Nukleonika Vol. 60, no. 3, 423--428, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cu-Mn-Zn spinels, Y zeolites, electron magnetic resonance, paramagnetic complexes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/nuka-2015-0075         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-19219] [data modyf: 21-08-2015 10:13]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Determination of the fraction of paramagnetic centers not-fulfilling the Curie law in coal macerals by the two-temperature EPR measurement method / Grzegorz Słowik, Andrzej B. Więckowski, 2015. Nukleonika Vol. 60, no. 3, 389--393, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electron paramagnetic resonance (EPR), macerals, two-temperature EPR mesurement
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/nuka-2015-0069         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-19218] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Groups of paramagnetic centres in reduced and methylated low rank coal / Barbara Pilawa, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 128, no. 3, 264--267, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.128.264         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-19483] [data modyf: 03-11-2015 18:03]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Origin of electron paramagnetic resonance signal in anthracite / Krzysztof Tadyszak, Maria Aldona Augustyniak-Jabłokow, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Roman Strzelczyk, Bartłomiej Andrzejewski, 2015. Carbon Vol. 94, 53--59, ISSN: 0008-6223, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.carbon.2015.06.057         Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-19173] [data modyf: 31-07-2015 09:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Gedenkfeier zu Ehren Max von Laues / Andrzej B. Więckowski, 2014. Nachrichten aus der Chemie Vol. 62, no. 11, 1116, ISSN: 1439-9598, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1002/nadc.201490392
[AWCZ-19329] [data modyf: 18-10-2016 10:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Max von Laue (1879-1960). Pamięci uczonego w Międzynarodowym Roku Krystalografii 2014 oraz w 100-lecie przyznania mu Nagrody Nobla z fizyki / Andrzej B. Więckowski, 2014. Nauka, nr 2, 151--170, ISSN: 1231-8515, bibliogr. rys. summ. http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/59/661
Słowa kluczowe: Max von Laue, diffraction phenomenon, lattice structure of crystals, wave nature of X-rays
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18316] [data modyf: 18-10-2016 10:12]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[11] Influence of microwave power on EPR signal of melanin radical and copper (II) ions in DOPA-melanin complexes / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, 2013. Acta Physica Polonica A Vol. 124, no. 1, 112--114, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.124.112         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-17485] [data modyf: 18-10-2016 10:14]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Influence of heating time and pressure treatment of potato starch on the generation of radicals: EPR studies / Aldona Krupska, Andrzej B. Więckowski, Lucyna Słomińska, Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, 2012. Carbohydrate Polymers Vol. 89, no 1, 54--60, ISSN: 0144-8617, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Heating time, Potato starch, Pressure treatment, Radicals
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.carbpol.2012.02.037         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-16497] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Electron paramagnetic resonance (EPR) study of DOPA-melanin complexes with kanamycin and copper(II) ions / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, Andrzej B. Więckowski, 2011. Spectroscopy : an International Journal Vol. 25, no 3-4, 197--205, ISSN: 0712-4813, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cu(II), DOPA-melanin, EPR, kanamycin
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3233/SPE-2011-0504         Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-15654] [data modyf: 16-05-2011 12:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Coordinate systems for determining the electron spin resonance (ESR) lineshape / Lidia Najder-Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski, 2010. Current Topics in Biophysics Vol. 33, suppl. A, 157--161, ISSN: 2084-1892, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15241] [data modyf: 16-12-2010 13:24]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Paramagnetic centres in coal macerals / Grzegorz Słowik, Andrzej B. Więckowski, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 3, 507--510, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15070] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Paramagnetic centres in oxidised coal / Lidia Najder-Kozdrowska, Rimma I. Samoilova, Reinhard Kappl, J. Hüttermann, Andrzej B. Więckowski, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 3, 475--479, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-15071] [data modyf: 12-10-2010 11:29]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Triplet states in DOPA-melanin and in its complexes with kanamycin and copper Cu(II) ions / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Ewa Buszman, Andrzej B. Więckowski, Longina Świątkowska, Dorota Wrześniok, W. Wojtowicz, 2010. Acta Physica Polonica A Vol. 118, no 4, 613--618, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15122] [data modyf: 25-10-2010 14:47]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Influence of copper (II) ions on radicals in DOPA-Melanin / Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, 2009. Applied Magnetic Resonance Vol. 36, no 1, 81--88, ISSN: 0937-9347, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1007/s00723-009-0001-y         Cytowania wg Scopus: 20 [01-03-2021]
[AWCZ-14054] [data modyf: 01-12-2009 15:47]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Groups of paramagnetic centres in coal samples with different carbon contents / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, 2007. Research on Chemical Intermediates Vol. 33, no 8-9, 825--839 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, electron paramagnetic resonance, macerals, paramagnetic centres
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-12392] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Microwave saturation of EPR spectra of oxidised coal / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska, 2007. Central European Journal of Chemistry Vol. 5, iss. 1, 330--340, ISSN: 1895-1065, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-11836] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Sulfur radicals embedded in various cages of ultramarine analogs prepared from zeolites / Stanisław Kowalak, Aldona Jankowska, Sebastian Zeidler, Andrzej B. Więckowski, 2007. Journal of Solid State Chemistry Vol. 180, no 3, 1119--1124 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ESR, cancrinite, erionite, sulfur radicals, ultramarine, zeolites
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 25 [01-03-2021]
[AWCZ-11985] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] EPR evidence for thermally excited triplet states in exinite, vitrinite and inertinite separated from bituminous coal / Grzegorz Słowik, Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski, 2005. Acta Physica Polonica A Vol 108, no 1, 171--176, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-10327] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[23] EPR study of ammonium nitrate doped with copper(II) ions / Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski, 2005. Acta Physica Polonica A Vol 108, no 2, 395--401, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[24] Multi-component EPR spectra of coals with different carbon content / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska, 2005. Acta Physica Polonica A Vol 108, no 2, 403--407, ISSN: 0587-4246, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-10329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[25] Poznańskie dzieciństwo Maxa von Laue, laureata Nagrody Nobla / Andrzej B. Więckowski, 2005. Kronika Wielkopolski, nr 3, 32--36 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10547] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Two-component EPR spectra of brown coal / Andrzej B. Więckowski, Lidia Kozdrowska, Joanna Grudzińska, 2005. Karbo R. 50, nr 4, 233--237, ISSN: 1230-0446, bibliogr. wykr.
Słowa kluczowe: EPR, brown coal, paramagnetic centres
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10597] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[27] Influence of thermal decomposition on paramagnetic centres in vitrinite / Lidia Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, 2004. Fuel Processing Technology Vol. 85, no 14, 1585--1593, ISSN: 0378-3820, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR, coal, paramagnetic centres, thermal decomposition, vitrinite
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-9646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[28] Effect of reduction and butylation on coal : application of microwave saturation of two-component EPR spectra / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski, 2003. Applied Magnetic Resonance Vol. 24, no 1, 73--83 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-9036] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[29] EPR study of coke formed on alumina / Wanda Wojtowicz, Alina Krawczyk, Andrzej B. Więckowski, Ryszard Fiedorow, 2003. Applied Magnetic Resonance Vol. 24, no 3-4, 343--349 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-9160] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[30] Influence of microwave power on EPR spectra of coal macerals / Grzegorz Słowik, Andrzej B. Więckowski, 2003. Applied Magnetic Resonance Vol. 24, no 3-4, 437--445 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-9161] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[31] Microwave saturation of EPR spectra of thermally decomposed vitrinite / Lidia Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, 2003. Karbo R. 48, nr 4, 232--235, ISSN: 1230-0446, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR, paramagnetic centres, vitrinite
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9352] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[32] EPR studies of thermally decomposed macerals / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, 2002. Karbo R. 47, nr 5, 140--142, ISSN: 1230-0446, bibliogr. wykr.
Słowa kluczowe: EPR, line shape, macerals, paramagnetic centers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[33] Oxidation of demineralized coal and coal free of pyrite examined by EPR spectroscopy / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska, 2002. Fuel Vol. 81, no 15, 1925--1931, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: demineralization, electron paramagnetic resonance, oxidation, paramagnetic centres
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 45 [01-03-2021]
[AWCZ-8448] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[34] EPR studies of demineralized and oxidized coal / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska, 2001. Molecular Physics Reports Vol. 34, no 2, 122--126 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[35] EPR study of yttria-zirconia-titania systems / Aneta Szalaty-Bujakowska, Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski, Ryszard Fiedorow, 2001. Molecular Physics Reports Vol. 34, no 2, 157--160 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[36] Influence of oxidation on paramagnetic centers of coal / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska, 2001. Karbo R. 46, nr 11, 382--385, ISSN: 1230-0446, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6309] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[37] Microwave saturation of EPR spectra of reductively butylated flame coal / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski, 2001. Molecular Physics Reports Vol. 34, no 2, 127--132 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[38] Microwave saturation of EPR spectra of vitrinite / Grzegorz Słowik, Andrzej B. Więckowski, 2001. Molecular Physics Reports Vol. 34, no 2, 146--149 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6294] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[39] Properties of paramagnetic centres in thermally decomposed exinite, vitrinite and inertinite / Andrzej B. Więckowski, 2001. Molecular Physics Reports Vol. 34, no 2, 72--74 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6291] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[40] Thermally excited multiplet states in flame coal / Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Wanda Wojtowicz, Grzegorz Słowik, Helena Wachowska, 2001. Fuel Vol. 80, no 3, 451--453, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, electron paramagnetic resonance, multiplet states
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-5293] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[41] EPR characteristics of petrographically complex coal samples from durain and clarain / Andrzej B. Więckowski, Wanda Wojtowicz, Barbara Pilawa, 2000. Fuel Vol. 79, no 9, 1137--1141, ISSN: 0016-2361, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, electron paramagnetic resonance, lithotypes, macerals
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 16 [01-03-2021]
[AWCZ-5292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[42] EPR spectra of modified iron oxides / Anna Basińska, Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski, Florian Domka, 2000. Reaction Kinetics and Catalysis Letters Vol. 69, no 1, 47--54 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: EPR, Ru/Fe2O3 and Ru/Na-Fe2O3 catalysts, WGSR
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-5289] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[43] ESR spectra of lacunary heteropolycompounds modified with Mn(II) ions / Krystyna Nowińska, Andrzej B. Więckowski, Donalita Dudko, Danuta Szuba, 2000. Molecular Physics Reports Vol. 28, 74--78 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5309] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[44] ESR studies of fluorinated carbon / Alina Krawczyk, Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski, Ryszard Fiedorow, 2000. Molecular Physics Reports Vol. 28, 69--73 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5308] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[45] Generation of sulfur radicals in zeolites by means of ionization radiation / Andrzej B. Więckowski, Zofia Stuglik, Małgorzata Stróżyk, Stanisław Kowalak, 2000. Molecular Physics Reports Vol. 28, 25--29 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5288] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[46] Thermally excited multiplet states in coal macerals / Andrzej B. Więckowski, 2000. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Chemistry Vol. 48, no 4, 385--395, ISSN: 0239-7285, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-5310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[47] Thermally excited multiplet states in macerals separated from bituminous coal / Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Longina Świątkowska, Wanda Wojtowicz, Grzegorz Słowik, Marek Lewandowski, 2000. Journal of Magnetic Resonance Vol. 145, no 1, 62--72, ISSN: 1090-7807, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR/ESR, electron paramagnetic resonance, macerals, multiplet states, paramagnetic centers, thermal decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[AWCZ-5330] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[48] Application of EPR spectroscopy to the characterization of magnetic interactions in thermally decomposed coal / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, 1999. Magnetic Resonance in Chemistry Vol. 37, no 12, 871--877 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR spectroscopy, coal, magnetic interactions, paramagnetic centres, thermal decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-5329] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[49] EPR study and structural aspects of ferredoxins obtained from Thiobacillus ferrooxidans / Andrzej B. Więckowski, Grzegorz Słowik, Jan A. Gąsiorek, Paweł Gąsiorek, Florian Domka, Anna Perkowska, 1999. Applied Microbiology and Biotechnology Vol. 52, 96--98 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-5368] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[50] Numerical analysis of the lineshape of EPR spectra of bituminous coal modified in pottasium-liquid ammonia system / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Mieczysław Kozłowski, Helena Wachowska, 1999. Erdöl Erdgas Kohle Jahrg. 115, H. 6, 311--313 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[51] Temperature dependence of the EPR linewidth of ultramarine blue / Andrzej B. Więckowski, Wanda Wojtowicz, Joanna Śliwa-Nieściór, 1999. Magnetic Resonance in Chemistry Vol. 37, Spec. issue, S150--S153 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR/ESR, linewidth, polysulphide radial anions, ultramarine blue
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-5328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[52] Electron paramagnetic resonance studies of coal macerals : Influence of microwave frequency and thermal decomposition / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, Grzegorz Nassalski, 1998. Erdöl Erdgas Kohle Jahrg. 114, H. 1, 37--40 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5348] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[53] EPR analysis of coal macerals / Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski, 1998. Abstracts of Papers of the American Chemical Society [ Microscopic Studies of Coal and Carbon], no 1, 909--912 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, electron paramagnetic resonance, macerals, thermal decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-6169] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[54] E.p.r. searches of correlations between paramagnetic centre behaviour and chemical structure of reductively alkylated flame coal / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski, 1998. Fuel Vol. 77, no 14, 1561--1567, ISSN: 0016-2361, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, electron paramagnetic resonance, reductive alkylation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-5291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[55] Paramagnetic centres in exinite, vitrinite and inertinite / Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski, Wanda Wojtowicz, Grzegorz Słowik, 1998. Applied Magnetic Resonance Vol. 15, no 3-4, 489--501 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-5290] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[56] Wybrane zagadnienia teorii liczb w fizyce / Andrzej B. Więckowski, Grzegorz Spichał, 1998. Postępy Fizyki T. 49, z. 2, 93--102 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[57] Comparative e.p.r. analysis of interactions between macerals and atmospheric oxygen / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, 1997. Fuel Vol. 76, no 12, 1173--1177, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atmospheric oxygen, coal macerals, electron paramagnetic resonance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-6110] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[58] E.p.r. studies of interactions between paramagnetic centres of exinite, vitrinite and inertinite during thermal decomposition / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, Anna Dzierżęga-Lęcznar, 1997. Fuel Vol. 76, no 1, 79--83, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal macerals, electron paramagnetic resonance, thermal decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-6109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[59] EPR studies of thermal decomposition of coal samples / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, 1997. Nukleonika Vol. 42, no 2, 457--464, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-6134] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[60] Heterogeneous Wacker catalysts containing heteropoly compounds studied by EPR / Krystyna Nowińska, Andrzej B. Więckowski, Donalita Dudko, 1997. Molecular Physics Reports Vol. 18/19, 61--66 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6112] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[61] Multicomponent structure of EPR spectra of bituminous coal modified in the potassium-liquid ammonia system / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Mieczysław Kozłowski, Helena Wachowska, 1997. Nukleonika Vol. 42, no 2, 447--456, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-6114] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[62] Numerical methods in resonance line shape analysis / Andrzej B. Więckowski, 1997. Nukleonika Vol. 42, no 2, 589--594, ISSN: 0029-5922, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-6149] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[63] E.p.r. studies of thermal decomposition of exinite and inertinite / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, 1996. Fuel Vol. 75, no 10, 1181--1185, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal macerals, electron paramagnetic resonance, thermal decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8484] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[64] Max von Laue w Poznaniu / Andrzej B. Więckowski, 1996. Postępy Fizyki T. 47, z. 5, 447--452 bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[65] Temperature dependence of the spontaneous polarization in Rochelle salt and thiourea / Arkadiusz H. Piekara, Andrzej B. Więckowski, 1996. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 197, no 1, 259--263, ISSN: 0370-1972, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-8486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[66] Thermal decomposition of menadiole sodium sulphate in the solid state / Barbara Marciniec, Beata Szukowska, Andrzej B. Więckowski, 1996. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research Vol. 53, no 4, 263--268, ISSN: 0001-6837, , eISSN: 2353-5288, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Menadiole Sodium Sulphate, decomposition, menadiol, menadion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-13983] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[67] E.p.r. studies of thermal decomposition of vitrinite / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, 1995. Fuel Vol. 74, no 11, 1654--1657, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electron paramagnetic resonance, thermal decomposition, vitrinite
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 19 [01-03-2021]
[AWCZ-8485] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[68] Numerical analysis of EPR spectra of coal, macerals and extraction products / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka, 1995. Radiation Physics and Chemistry Vol. 45, no 6, 899--908 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 33 [01-03-2021]
[AWCZ-8487] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[69] ESR study on ultramarine based on synthetic zeolites / Stanisław Kowalak, Monika Miluśka, Andrzej B. Więckowski, Janina Goslar, 1994. Molecular Physics Reports Vol. 5, 221--224 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8496] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[70] Pyridine extraction of macerals and changes in their populations of paramagnetic centers / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka, 1994. Molecular Physics Reports Vol. 5, 245--250 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8497] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[71] Różniczkowanie numeryczne z wygładzaniem / Andrzej B. Więckowski, 1994. Pro Dialog, nr 2, 57--71 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: różniczkowanie numeryczne, wygładzanie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[72] Zagęszczone kodowanie liczb pierwszych / Andrzej B. Więckowski, 1994. Commodore & Amiga, nr 5, 45
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9445] [data modyf: 27-02-2004 12:10]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[73] Zagęszczone sito Eratostenesa / Andrzej B. Więckowski, 1994. Matematyka R. 47, nr 4, 204--210 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8494] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[74] Kiedy żył Diofantos? / Andrzej B. Więckowski, 1993. Matematyka R. 46, nr 2, 78--80 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9442] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[75] Two-component EPR spectra of anthracite : observations of the oxidized modification / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka, Temenuzhka Budinova, Nartzhislav Petrov, 1993. Erdöl und Kohle Erdgas Petrochemie - Hydrocarbon Technology Jahrg. 46, H. 3, 118--122 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9443] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[76] Coal and its macerals : multi-component structure of the EPR spectra / Barbara Pilawa, Barbara Trzebicka, Andrzej B. Więckowski, 1992. Erdöl und Kohle Erdgas Petrochemie - Hydrocarbon Technology Jahrg. 45, H. 7/8, 308--312 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9449] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[77] EPR spectra of exinite, vitrinite and inertinite : influence of microwave saturation and sample evacuation / Barbara Pilawa, Barbara Trzebicka, Andrzej B. Więckowski, Bronisława Hanak, Joanna Komorek, Sławomira Pusz, 1991. Erdöl und Kohle Erdgas Petrochemie - Hydrocarbon Technology Jahrg. 44, H. 11, 421--425 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9448] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[78] Microwave saturation of e.p.r. spectra of vitrinite and products of its pyridine extraction / Barbara Pilawa, Barbara Trzebicka, Andrzej B. Więckowski, 1991. Fuel Vol. 70, no 9, 1109--1110, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 24 [01-03-2021]
[AWCZ-9447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[79] EPR study of the bituminous coal : ethylenediamine system / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Stanisław Duber, 1990. Erdöl und Kohle Erdgas Petrochemie - Hydrocarbon Technology Jahrg. 43, H. 6, 240--245 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9477] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[80] Two component structure of the EPR spectra of coal and its macerals / Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka, 1990. Erdöl und Kohle Erdgas Petrochemie - Hydrocarbon Technology Jahrg. 43, H. 5, 187--189 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[81] VO2+ ions in vanadia - alumina catalysts studied by EPR / Krystyna Nowińska, Andrzej B. Więckowski, 1989. Zeitschrift für Physikalische Chemie Neue Folge Bd. 162, 231--244 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[82] Determination of the molecular phases in bituminous coal by the EPR method / Andrzej B. Więckowski, Stanisław Duber, 1988. Ferroelectrics Vol. 80, no 3, 95--98 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-9473] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[83] Differentiation of a magnetic resonance line in the presence of noise / Andrzej B. Więckowski, 1988. Ferroelectrics Vol. 80, no 3, 47--49 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-9472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[84] EPR investigations of the structure of bituminous coal / Andrzej B. Więckowski, 1988. Experimentelle Technik der Physik Jahrg. 36, H. 4-5, 299--303 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9474] [data modyf: 10-02-2007 09:55]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[85] Korespondencja na marginesie / Andrzej B. Więckowski, 1988. Szkiełko i Oko: miesięcznik matematyczno-przyrodniczy, nr 6, 7
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9479] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[86] E.p.r. study of reduced and reductively ethylated coals / Stanisław Duber, Helena Wachowska, Andrzej B. Więckowski, 1987. Fuel Vol. 66, no 8, 1069--1072, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, e.p.r., ethylation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-9502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[87] Untersuchung der Umsetzung von Schwefel mit Natriumnitrit in DMF, DMSO und HMPT / Fritz Seel, Georg Simon, Joachim Schuh, Martin Wagner, Bernhard Wolf, Ingo Ruppert, Andrzej B. Więckowski, 1986. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie Vol. 538, no 7, 177--190 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-9498] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[88] Migration and structure of aqueous Cu2+ complexes in faujasite / Janina Goslar, Andrzej B. Więckowski, 1985. Journal of Solid State Chemistry Vol. 56, no 1, 101--115 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[89] Effects of organic solvents on the EPR spectrum of coal / Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski, 1984. Fuel Vol. 63, no 12, 1641--1644, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPR, coal, solvents
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-9501] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[90] Excited triplet states in bituminous coal / Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski, 1984. Fuel Vol. 63, no 10, 1474--1475, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bituminous coals, e.p.r. spectra, paramagnetic centres
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-9500] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[91] E.p.r. study of molecular phases in coal / Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski, 1982. Fuel Vol. 61, no 5, 433--436, ISSN: 0016-2361, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coal, instrumental methods of analysis, spectra
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 43 [01-03-2021]
[AWCZ-9499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[92] O związkach równania 2tx = ty z innymi równaniami diofantycznymi / Andrzej B. Więckowski, 1981. Matematyka R. 34, nr 2, 113--123 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9513] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[93] O równaniach diofantycznych związanych ze współczynnikami binomialnymi / Andrzej B. Więckowski, 1980. Matematyka R. 33, nr 6, 370--374 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9505] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[94] On some systems of Diophantine equations including the algebraic sum of triangular numbers / Andrzej B. Więckowski, 1980. Fibonacci Quarterly Vol. 18, no 2, 165--170, ISSN: 0015-0517, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9496] [data modyf: 22-03-2004 14:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[95] EPR studies of VO2+ ions in Rochelle salt crystal / Wojciech J. Kuliński, Stanisław K. Hoffmann, Andrzej B. Więckowski, 1979. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 96, no 2, 745--755, ISSN: 0370-1972, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9512] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[96] O rozwiązanych problemach Sierpińskiego związanych z liczbami trójkątnymi / Andrzej B. Więckowski, 1979. Matematyka R. 32, nr 5, 288--294 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[97] Zum Problem der Farbträger des Ultramarin-Grün und des Ultramarin-Rot / Fritz Seel, Hans-Joachim Güttler, Andrzej B. Więckowski, Bernhard Wolf, 1979. Zeitschrift für Naturforschung - Part B: Anorganische Chemie, Organische Chemie Vol. 34 b, no 12, 1671--1677 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9497] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[98] Colored sulfur species in EPD-solvents / Fritz Seel, Hans-Joachim Güttler, Georg Simon, Andrzej B. Więckowski, 1977. Pure and Applied Chemistry Vol. 49, no 1, 45--54 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 61 [01-03-2021]
[AWCZ-9567] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[99] Własności powierzchni i aktywność katalityczna fluorku magnezu / Maria Wojciechowska, Ryszard Fiedorow, Włodzimierz Kania, Andrzej B. Więckowski, Wieńczysław Kuczyński, 1977. Chemia Stosowana Vol. 21, nr 3-4, 431--439 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[100] Własności zasadowe powierzchni tlenku glinu / Ryszard Fiedorow, Włodzimierz Kania, Wieńczysław Kuczyński, Krystyna Nowińska, Maria Sopa, Andrzej B. Więckowski, Maria Wojciechowska, 1977. Chemia Stosowana Vol. 21, nr 3-4, 369--375 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9565] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[101] Electron-acceptor and electron-donor properties of sulfate-containing aluminas / Ryszard Fiedorow, Andrzej B. Więckowski, 1975. Reaction Kinetics and Catalysis Letters Vol. 2, no 4, 355--362 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-9561] [data modyf: 08-04-2004 10:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[102] EPR study of glycine complexes with vanadyl VO2+ ions in triglycine sulphate / Andrzej B. Więckowski, Wojciech J. Kuliński, 1975. Acta Physica Polonica A Vol. 47, no 4, 481--491, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9568] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[103] Redox properties of faujasites surfaces : I. Chemisorption of tetracyanoethylene and perylene / Zdzisław Dudzik, Ryszard Fiedorow, Wiesław Przystajko, Andrzej B. Więckowski, 1975. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Serie des Sciences Chimiques) Vol. 23, no 11, 955--961 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[104] Second-order effects and hyperfine structure of nitrogen and hydrogen in the EPR spectrum of glycine chelate with 63Cu2+ in triglycine sulphate / Jan Stankowski, Andrzej B. Więckowski, Saber Hedewy, 1974. Journal of Magnetic Resonance Vol. 15, no 3, 498--509, ISSN: 1090-7807, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9580] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[105] Zastosowanie metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego w badaniach ultramaryny / Andrzej B. Więckowski, 1972. Wiadomości Chemiczne Vol. 26, nr 12, 803--822 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9579] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[106] Ultramarine study by EPR / Andrzej B. Więckowski, 1970. Physica Status Solidi Vol. 42, no 1, 125--130 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-9578] [data modyf: 26-04-2004 16:25]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[107] Porowatość ciał sypkich. Mieszaniny wieloskładnikowe / Andrzej B. Więckowski, Fryderyk Stręk, 1966. Chemia Stosowana, nr 4B, 431--447 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10199] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[108] Porowatość mieszanin ciał sypkich. Mieszaniny dwuskładnikowe / Andrzej B. Więckowski, Fryderyk Stręk, 1966. Chemia Stosowana, nr 1B, 95--128 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[109] Wolne rodniki w węglu brunatnym / Wieńczysław Kuczyński, Jan Stankowski, Jerzy Janiak, Andrzej Dezor, Andrzej B. Więckowski, 1965. Przemysł Chemiczny R. 44, nr 5, 243--245, ISSN: 0033-2496, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[110] Przyrząd do pomiaru przewodności cieplnej / Tadeusz Rosner, Jan Orłowski, Mirosław Bądzyński, Andrzej B. Więckowski, 1963. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 195--196, ISSN: 0032-4140, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10198] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[111] Zagadnienie ścieków fenolowych odprowadzanych do Odry przez zakłady przemysłowe położone w województwie szczecińskim / Tadeusz Rosner, Edward Chodkowski, Andrzej B. Więckowski, 1960. Przemysł Chemiczny T. 39, nr 6, 379--381, ISSN: 0033-2496, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10197] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ parametrów wygrzewania i ciśnienia na generowanie rodników w skrobi ziemniaczanej / Aldona Krupska, Lucyna Słomińska, Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Andrzej B. Więckowski // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2010, Z. 557, s. 345--358, ISSN: 0084-5477, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: heating, high pressure, potato starch, radicals, rodniki, skrobia ziemniaczana, wygrzewanie, wysokie ciśnienie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8909] [data modyf: 18-04-2011 12:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Zmiany koncentracji centrów paramagnetycznych w składnikach petrograficznych węgla kamiennego podczas rozkładu termicznego / Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Górnictwo ; 235) .- 1997, z. 1371, s. 205--222 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4032] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Nowa numeryczna metoda szybkiego różniczkowania widm w obecności szumów z jednoczesnym wygładzaniem / Andrzej B. Więckowski // W: Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 13) .- 1988, nr 58, s. 381--385 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Matematyczna analiza kształtu linii EPR zwężonej wymiennie / Andrzej B. Więckowski // W: Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej - (Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia) .- 1975, Vol. 7, nr 1, s. 101--119 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6497] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Zastosowanie funkcji charakterystycznej do wyznaczania parametrów linii EPR zwężonej wymiennie / Andrzej B. Więckowski // W: Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej - (Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia) .- 1975, Vol. 7, nr 2, s. 223--246 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6498] [data modyf: 08-04-2004 10:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Kompleksy paramagnetyczne perylenu na powierzchni aktywnego tlenku glinu / Wieńczysław Kuczyński, Ryszard Fiedorow, Andrzej B. Więckowski // W: Roczniki Chemii = Annales Societatis Chimicae Polonorum .- 1970, R. 44, nr 11, s. 2221--2227 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6529] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Badanie metodą ERP zamrożonego i naświetlonego podtlenku węgla C3O2 / Jan Wojtczak, Ludwik Weimann, Andrzej Dezor, Andrzej B. Więckowski // W: Roczniki Chemii = Annales Societatis Chimicae Polonorum .- 1969, R. 43, nr 12, s. 2103--2108 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6922] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Badanie procesu odwodnienia gamma-wodorotlenku żelazowego metodą EPR / Jan Stankowski, Andrzej B. Więckowski, Włodzimierz Wolski, Bolesław Klimaszewski, Henryk Szydłowski, Andrzej Burewicz // W: Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia - (Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej) .- 1968, z. 4, s. 269--273 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Badanie rezonansu ferromagnetycznego w monokryształach niektórych ferrytów / Henryk Szydłowski, Urszula Bolonek-Majchrowa, Jadwiga Bąk, Andrzej B. Więckowski // W: Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia - (Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej) .- 1968, z. 4, s. 275--284 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Sposoby wyznaczania szerokości symetrycznych linii ERP / Andrzej B. Więckowski // W: Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia - (Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej) .- 1968, z. 4, s. 255--268 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[11] Badanie faz produkcyjnych ultramaryny metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego / Andrzej B. Więckowski, Dymitr Mechandżijew // W: Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia - (Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej) .- 1966, T. 11, z. 3, s. 245--252 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Badanie węgla brunatnego metodą EPR / Wieńczysław Kuczyński, Jan Stankowski, Andrzej Dezor, Jerzy Janiak, Andrzej B. Więckowski // W: Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia - (Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej) .- 1966, T. 11, z. 3, s. 253--257 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6915] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Izsledvane na ultramarin v procesa na polucavane s pomoscta na elektronen paramagniten rezonans / Andrzej B. Więckowski, Dymitr Mechandżijew // W: Mitteilungen des Instituts für Allgemeine und Anorganische Chemie .- 1965, no 3, s. 25--31 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6911] [data modyf: 15-04-2005 09:43]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Electron paramagnetic resonance in ferric ortho-hydroxide / Andrzej Dezor, Jan Stankowski, Andrzej B. Więckowski // W: Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Serie B : Sciences Mathematiques et Naturelles .- 1964, no 17, s. 35--41 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Copper and manganese mixed oxides in zeolites: study of EMR spectra, 2014. Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova, Maria Ziółek // W: III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. "ATTYKA", 2014, s. 63--67, ISBN: 9788362139583 .- [Komunikat]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21343] [data modyf: 25-08-2015 12:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Wyznaczenie udziału centrów paramagnetycznych nie spełniających prawa Curie w macerałach metodą pomiaru dwutemperaturowego, 2014. Grzegorz Słowik, Andrzej B. Więckowski // W: III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. "ATTYKA", 2014, s. 42--44, ISBN: 9788362139583 .- [Komunikat]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21341] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Poszukiwanie śladów dzieciństwa Maxa von Laue w Poznaniu w latach szkolnych 1887-1891, 2012. Andrzej B. Więckowski // W: 54 konwersatorium krystalograficzne : V sesja naukowa i warsztaty PTK. Wrocław, Polska Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, 2012, s. 291--292, ISBN: 9788390621883
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21170] [data modyf: 03-02-2014 16:51]
[4] Linear anamorphosis of the electron paramagnetic resonance (EPR) lineshape of ultramarine blue, 2009. Lidia Najder-Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski // W: Humanism in European Science & Culture : 3rd international forum. Lublin, Polska Kraków : Societas Humboldtiana Polonorum, 2011, s. 321--325, ISBN: 9788392362265
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21169] [data modyf: 03-02-2014 16:06]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Electron paramagnetic resonance (EPR) study of coal macerals, 2009. Grzegorz Słowik, Andrzej B. Więckowski // W: Fabrication, modification and investigations of novel forms of carbon : the 8th Torunian Carbon Symposium. Toruń, Polska Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, s. 83--84 [abstr.], ISBN: 9788323123781
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19311] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
[6] Electron paramagnetic resonance EPR study of oxidized coal, 2009. Lidia Najder-Kozdrowska, Rimma I. Samoilova, Reinhard Kappl, Juergen Huettermann, Andrzej B. Więckowski // W: Fabrication, modification and investigations of novel forms of carbon : the 8th Torunian Carbon Symposium. Toruń, Polska Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, s. 85--86 [abstr.], ISBN: 9788323123781
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19298] [data modyf: 28-09-2009 10:10]
[7] EPR study of thermally decomposed coal and macerals, 2000. Andrzej B. Więckowski // W: Magnetic Resonance and Related Phenomena : 30th Congress AMPERE 2000. Lisbon, Portugalia Lisboa : [brak wydawcy], 2001, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9729880204
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14988] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Groups of paramagnetic centers in coals and macerals, 2001. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa // W: 11th International Conference on Coal Science : Exploring the horizons of coal. San Francisco, USA San Francisco : [brak wydawcy], 2001, s. [4] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12159] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Paramagnetic centers in thermally decomposed coal and macerals, 2001. Andrzej B. Więckowski // W: 11th International Conference on Coal Science : Exploring the horizons of coal. San Francisco, USA San Francisco : [brak wydawcy], 2001, s. [5] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Naturwissenschaften und Wirtschaft, 1998. Andrzej B. Więckowski // W: Wissenschaft und Wirtschaft : Wechselbeziehungen und gesellschaftliche Funktion : Dokumentation eines internationalen Kongresses. Gdańsk, Polska Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999, s. 183--186
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13099] [data modyf: 24-01-2003 13:12]
[11] Paramagnetic centres in exinite, vitrinite and inertinite, 1998. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski, Wanda Wojtowicz, Grzegorz Słowik // W: Magnetic Resonance and Related Phenomena : Extended abstracts of the joint 29th AMPERE - 13th ISMAR International Conference. Berlin, Niemcy Berlin : Technische Universität, 1998, Vol. 2, s. 1063--1064, ISBN: 3798317801
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16227] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Study of the anisotropy of EPR spectra in vanadyl VO2+ doped guanidinium aluminium sulphate hexahydrate (GASH) single crystal, 1998. Andrzej B. Więckowski, Wanda Wojtowicz // W: Magnetic Resonance and Related Phenomena : Extended abstracts of the joint 29th AMPERE - 13th ISMAR International Conference. Berlin, Niemcy Berlin : Technische Universität, 1998, Vol. 2, s. 1196--1197, ISBN: 3798317801
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16229] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Badania EPR zmian w układzie centrów paramagnetycznych węgla podczas rozkładu termicznego, 1996. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, Anna Dzierżęga-Lęcznar // W: Materiały XXIX ogólnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1997, s. 369--372
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12366] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] EPR studies of changes in paramagnetic centres system of reductively alkylated bituminous coal, 1997. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski // W: 9th International Conference on Coal Science - ICCS '97. Essen, Niemcy Essen : P&W Druck und Verlag GmbH, 1997, Vol. 1, s. 131--134
Słowa kluczowe: bituminous coal, electron paramagnetic resonance, reductive alkylation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] EPR study and structural aspects of ferredoxins obtained from Thiobacillus ferrooxidans, 1997. Andrzej B. Więckowski, Grzegorz Słowik, Jan A. Gąsiorek, Paweł Gąsiorek, Florian Domka, Anna Perkowska // W: 9th International Conference on Coal Science - ICCS '97. Essen, Niemcy Essen : P&W Druck und Verlag GmbH, 1997, Vol. 3, s. 1655--1658
Słowa kluczowe: biodesulfurisation, ferredoxin, thiobacillus

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12220] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Evolution of paramagnetic centres during thermal decomposition of coal and macerals, 1997. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski // W: 9th International Conference on Coal Science - ICCS '97. Essen, Niemcy Essen : P&W Druck und Verlag GmbH, 1997, Vol. 2, s. 657--660
Słowa kluczowe: carbonization, coal, electron magnetic resonance, maceral

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12219] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Wpływ mocy mikrofalowej na widma EPR frakcji węglowych, 1995. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski // W: Materiały XXVIII ogólnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1996, s. 203--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15062] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Zmiany koncentracji centrów paramagnetycznych w składnikach petrograficznych węgla kamiennego podczas rozkładu termicznego, 1996. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski // W: Environmental issues in coal geology and petrology : II-nd scientific conference. Gliwice, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 1996, s. 115--118
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15060] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Zmiany w układzie centrów paramagnetycznych inertynitu w wyniku rozkładu termicznego, 1994. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski // W: Materiały XXVII ogólnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1995, s. 249--252
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15063] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Oznaczanie centrów paramagnetycznych w węglu kamiennym i jego składnikach petrograficznych metodą elektronowego rezonansu spinowego (ESR), 1994. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa // W: Environmental issues in coal geology and petrology : International seminar meeting. Gliwice, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 1994, s. 87--91
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15094] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Schutz der Oder vor phenolhaltigen Abwässern. Zur Geschichte des Problems, 1994. Andrzej B. Więckowski // W: Die Möglichkeiten und Perspektiven der West-Ost Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft mit dem Schwerpunkt auf der Umwelt und Gesundheit. Bratislava, Słowacja Bratislava : R&D vydavatel'stvo vedeckej a odbornej literatury, 1994, s. 163--165, ISBN: 8085488027
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15061] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Complex structure of the EPR spectra of exinite, vitrinite and inertinite at microwave saturation terms, 1991. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka // W: Radio- and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 91 : proceedings of the conference. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1991, Seria: Fizyka ; 67, s. 263--266, ISBN: 8323204365
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16216] [data modyf: 01-06-2017 10:10]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[23] Electron paramagnetic resonance study of coal macerals, 1991. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka // W: Structure and Properties of Coals : proceedings : international conference. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 1991, s. 17--19
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16214] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[24] Influence of anthracite oxidation on its two-component EPR spectrum, 1991. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka, Temenuzhka Budinova, Nartzhislav Petrov // W: Radio- and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 91 : proceedings of the conference. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1991, Seria: Fizyka ; 67, s. 267--270, ISBN: 8323204365
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16217] [data modyf: 01-06-2017 10:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[25] The EPR parameters of paramagnetic centers in the bituminous coal at X- and Q-band, 1991. Paweł Sczaniecki, Andrzej B. Więckowski, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski // W: Radio- and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 91 : proceedings of the conference. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1991, Seria: Fizyka ; 67, s. 259--262, ISBN: 8323204365
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16215] [data modyf: 01-06-2017 10:10]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[26] Einführung, 1989. Andrzej B. Więckowski // W: Die Wissenschaften in der Entwicklung - Perspektive 2000. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1990, s. 245--247, ISBN: 8323203121
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] EPR study of Polish bituminous coal and its macerals, 1989. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka // W: Radio- and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 89 : proceedings of the conference. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1990, Seria: Fizyka ; 64, s. 257--262, ISBN: 8323202931
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16253] [data modyf: 30-05-2017 09:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[28] EPR study of vanadia monolayer supported on alumina, 1989. Krystyna Nowińska, Andrzej B. Więckowski // W: Radio- and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 89 : proceedings of the conference. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1990, Seria: Fizyka ; 64, s. 243--247, ISBN: 8323202931
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16255] [data modyf: 30-05-2017 09:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[29] Numerical narrowing of EPR spectra by differentiation with smoothing, 1990. Andrzej B. Więckowski // W: Magnetic Resonance and Related Phenomena : 25th Congress AMPERE : Extended abstracts. Stuttgart, Niemcy Berlin : Springer-Verlag, 1990, s. 227--228, ISBN: 354053136X
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[30] The kinetics of the change in the EPR signal from bituminous coal caused by ethylenediamine, 1989. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Stanisław Duber // W: Radio- and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 89 : proceedings of the conference. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1990, Seria: Fizyka ; 64, s. 249--256, ISBN: 8323202931
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16254] [data modyf: 30-05-2017 09:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[31] Effect of solvents on the molecular phases in coal, 1983. Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski // W: Radio and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 83 : Proceedings of the 10th Conference. Poznań, Polska Poznań : Adam Mickiewicz University Scientific Press, 1985, Series : Physics ; 53, s. 291--294
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16281] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[32] EPR investigation of alkylated coals, 1985. Stanisław Duber, Helena Wachowska, Andrzej B. Więckowski // W: Radio and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 85 : Proceedings of the 11th Conference. Dymaczewo - Poznań, Polska Poznań : Adam Mickiewicz University Scientific Press, 1985, Series : Physics ; 54, s. 353--360
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16283] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[33] Symmetry and migration of aqueous copper complexes in dehydrated faujasite, 1983. Janina Goslar, Andrzej B. Więckowski // W: Radio and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 83 : Proceedings of the 10th Conference. Poznań, Polska Poznań : Adam Mickiewicz University Scientific Press, 1985, Series : Physics ; 53, s. 383--390
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[34] EPR investigation of aqueous complexes of Cu2+ in faujasite, 1981. Janina Goslar, Andrzej B. Więckowski // W: Radio and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 81 : Proceedings of the 9th Conference. Poznań, Polska Poznań : Adam Mickiewicz University Scientific Press, 1983, Series : Physics ; 49, s. 159--164
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16277] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[35] Homoatomic paramagnetic sulfur radical anions as colored species in ultramarines, 1979. Andrzej B. Więckowski // W: Radio and Microwave Spectroscopy - RAMIS - 79 : Proceedings of the 8th Conference. Poznań, Polska Poznań : Adam Mickiewicz University Scientific Press, 1980, Series : Physics ; 40, s. 307--312
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[36] Badania metodą EPR kompleksów jonu wanadylowego VO2+ w monokryształach soli Seignette'a, 1975. Wojciech J. Kuliński, Andrzej B. Więckowski // W: Radiowa i mikrofalowa spektroskopia - RAMIS - 75 : 6 ogólnopolska konferencja. Poznań, Polska Poznań : Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1975, Seria : Fizyka ; 19, s. 259--264
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16334] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[37] Extrahyperfine interaction in glycine complexes with copper and vanadyl ions in triglycine sulphate, 1975. Andrzej B. Więckowski // W: Theory - Structure - Properties of Complex Compounds : Proceedings of the 9th Summer School on Coordination Chemistry. Karpacz - Bierutowice, Polska Wrocław : University of Wrocław, 1975, s. 333--338
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16335] [data modyf: 16-04-2004 12:38]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[38] Analiza cyfrowa widm EPR, 1972. Andrzej B. Więckowski // W: Radiospektroskopia i Elektronika Kwantowa : Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji. Poznań, Polska Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 71--87
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16344] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Oxidizing and catalytic properties of aluminas, 1972. Ryszard Fiedorow, Włodzimierz Kania, Wieńczysław Kuczyński, Andrzej B. Więckowski // W: Catalysis : Proceedings of the Fifth International Congress on Catalysis. Miami Beach, USA New York : American Elsevier Company, 1973, Vol. 2, s. 1455--1462
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16345] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[40] Kształt linii rezonansowej, 1970. Andrzej B. Więckowski // W: Materiały III Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1971, s. 39--77
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16343] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Polen - Deutschland - Europa : Protokollband der zweiten wissenschaftlichen Tagung der "Societas Humboldtiana Polonorum" / (Red.) Stefan H. Kaszyński, Hubert Orłowski, Wojciech K. Cichy, Andrzej B. Więckowski, Stefan Jan Kowalski .- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1994, 321 s. .- ISBN: 8323206155
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4018] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski