System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Dżamila Bogusławska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Biotechnologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Role of Extrinsic Apoptotic Signaling Pathway during Definitive Erythropoiesis in Normal Patients and in Patients with \beta-Thalassemia / Olga Raducka-Jaszul, Dżamila Bogusławska, Natalia Jędruchniewicz, Aleksander F. Sikorski, 2020. International Journal of Molecular Sciences Vol. 21, iss. 9, 1--21, ISSN: 1422-0067, , eISSN: 1422-0067, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fas/FasL, TRAIL/TRAILR, \beta-thalassemia, apoptosis, apoptotic extrinsic pathway, death domains, erythropoiesis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ijms21093325         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-25242] [data modyf: 11-05-2020 09:12]
[140] [1]
[2] Efficient method for isolation of reticulocyte RNA from healthy individuals and hemolytic anaemia patients / Michał Skulski, Rafał Bartoszewski, Michał Majkowski, Beata Machnicka, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, Dżamila Bogusławska, 2019. Journal of Cellular and Molecular Medicine Vol. 23, 487--496, ISSN: 1582-4934, , eISSN: 1582-4934, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcmm.13951
Słowa kluczowe: RNA-Seq, hereditary hemolytic anaemia, hereditary spherocytosis, reticulocyte isolation, reticulocyte transcriptome
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1111/jcmm.13951         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-23149] [data modyf: 07-10-2019 14:10]
[50] [0,5]
[3] The role of spectrin in cell adhesion and cell-cell contact / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, Dżamila Bogusławska, Aleksander F. Sikorski, 2019. Experimental Biology and Medicine, 1--10, ISSN: 1535-3702, , eISSN: 1535-3699, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: adhesion molecules, cell adhesion, cell-cell contact, membrane, spectrin-based skeleton, spectrins
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1177/1535370219859003         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-24194] [data modyf: 26-06-2019 09:26]
[20,21] [0,29]
[4] A new frameshift mutation of the ß-spectrin gene associated with hereditary spherocytosis / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Michał Skulski, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, 2017. Annals of Hematology Vol. 96, iss. 1, 163--165, ISSN: 0939-5555, bibliogr. rys. summ. .- [Letter to Editor]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s00277-016-2838-0         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-20483] [data modyf: 28-02-2017 12:13]
[15] [0,5]
[5] aII-spectrin in T cells is involved in the regulation of cell-cell contact leading to immunological synapse formation? / Justyna M. Meissner, Aleksander F. Sikorski, Tomasz Nawara, Jakub Grzesiak, Krzysztof Marycz, Dżamila Bogusławska, Izabela Michalczyk, Marie-Christine Lecomte, Beata Machnicka, 2017. PLoS One, 1--17, ISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1371/journal.pone.0189545         Cytowania wg Scopus: 12 [23-11-2020]
[AWCZ-22133] [data modyf: 19-12-2017 10:19]
[20] [0,5]
[6] A novel mutation of the SPTB gene: a truncated beta-chain responsible for dominant hereditary spherocytosis / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Michał Skulski, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, 2016. Acta Biochimica Polonica Vol. 63, suppl. 2, 1, ISSN: 0001-527X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20969] [data modyf: 02-02-2017 12:55]
[7] A novel L1340P mutation in the ANK1 gene is associated with hereditary spherocytosis? / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Marcin Listowski, Dariusz Wasiński, Kazimierz Kuliczkowski, Beata Machnicka, Aleksander F. Sikorski, 2014. British Journal of Haematology Vol. 167, 269--271, ISSN: 0007-1048, bibliogr. rys. .- [correspondence]
Słowa kluczowe: UPA domain, ankyrin, erythrocyte membrane, hereditary spherocytosis, spectrin
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-18629] [data modyf: 20-08-2015 12:39]
[8] Spectrins: a structural platform for stabilization and activation of membrane channels, receptors and transporters / Beata Machnicka, Aleksander Czogalla, Anita Hryniewicz-Jankowska, Dżamila Bogusławska, Renata Grochowalska, Elżbieta Heger, Aleksander F. Sikorski, 2014. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane Vol. 1838, no. 2, 620--634, ISSN: 0005-2736, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: plasma mebrane domain, spectrin, spectrin-based membrane skeleton
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.bbamem.2013.05.002         Cytowania wg Scopus: 91 [23-11-2020]
[AWCZ-17687] [data modyf: 20-08-2015 12:25]
[9] microRNAs: Fine tuning of erythropoiesis / Marcin A. Listowski, Elżbieta Heger, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Leluk, Aleksander F. Sikorski, 2013. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 18, iss. 1, 34--46, ISSN: 1425-8153, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Erythrocyte, Erythroid differentiation, Erythropoiesis, Hematopoiesis, microRNA (miRNA), microRNA expression
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/s11658-012-0038-z         Cytowania wg Scopus: 37 [23-11-2020]
[AWCZ-17059] [data modyf: 20-08-2015 09:51]
[10] Spectrin and phospholipids - the current picture of their fascinating interplay / Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Anita Hryniewicz-Jankowska, Aleksander Czogalla, 2013. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 19, iss. 1, 158--179, ISSN: 1425-8153, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: actin-binding domain, ankyrin, dystrophin, erythrocytes, lipid bilayer, membrane skeleton, pleckstrin homology domain, spectrin repeats, spectrin tetramers, spectrin-phospholipid interactions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/s11658-014-0185-5         Cytowania wg Scopus: 14 [23-11-2020]
[AWCZ-18072] [data modyf: 28-08-2018 12:16]
[11] Human DHHC proteins: a spolight on the hidden player of palmitoylation / Justyna Korycka- Korwek(*), Agnieszka Łach, Elżbieta Heger, Dżamila Bogusławska, Marcin Wolny, Monika Toporkiewicz, Katarzyna Augoff, Jan Korzeniewski, Aleksander F. Sikorski, 2012. European Journal of Cell Biology Vol. 91, no 2, 107--117, ISSN: 0171-9335, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DHHC/ZDHHC, Membrane localization, Protein acyltransferases, Protein palmitoylation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.ejcb.2011.09.013         Cytowania wg Scopus: 77 [23-11-2020]
[AWCZ-16157] [data modyf: 12-06-2018 09:35]
[12] Palmitoylation of MPP1 (membrane-palmitoylated protein 1)p55 Is crucial for lateral membrane organization in erythroid cells / Agnieszka Łach, Michał Grzybek, Elżbieta Heger, Justyna Korycka, Marcin Wolny, Jakub Kubiak, Adam Kolondra, Dżamila Bogusławska, Katarzyna Augoff, Michał Majkowski, Joanna Podkalicka, Jakub Kaczor, Adam Stefanko, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, 2012. Journal of Biological Chemistry Vol. 287, no 23, 18974--18984, ISSN: 0021-9258, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1074/jbc.M111.332981         Cytowania wg Scopus: 27 [23-11-2020]
[AWCZ-16551] [data modyf: 23-08-2018 14:23]
[13] Spectrin-based skeleton as an actor in cell signaling / Beata Machnicka, Renata Grochowalska, Dżamila Bogusławska, Aleksander F. Sikorski, Marie-Christine Lecomte, 2012. Cellular and Molecular Life Sciences Vol. 69, no 2, 191--201, ISSN: 1420-682X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Cell signaling, Membrane skeleton, Spectrin, Spectrin-based skeleton
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s00018-011-0804-5         Cytowania wg Scopus: 69 [23-11-2020]
[AWCZ-16156] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] A novel missense polymorphism of the EPB41 gene / Piotr Jaźwiński, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Jadwiga Hołojda, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, Dżamila Bogusławska, 2010. Acta Haematologica Polonica Vol. 41, no 4, 545--550, ISSN: 0001-5814, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ankiryna, ankyrin, białko 4.1, błona erytrocytu, dziedziczna sferocytoza, erythrocyte membrane, hereditary spherocytosis, interakcje spektryna/aktyna, protein 4.1, spectrin/actin interaction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-15496] [data modyf: 03-03-2011 13:04]
[15] Dziedziczne stomatocytozy - problemy diagnostyczne i podstawy molekularne / Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Aleksander F. Sikorski, 2010. Polski Merkuriusz Lekarski T. 29, nr 170, 119--124, ISSN: 1426-9686, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15080] [data modyf: 13-10-2010 11:49]
[16] (AC)n microsatellite polymorphism and 14-nucleotide deletion in exon 42 ankyrin-1 gene in several families with hereditary spherocytosis in a population of South-Western Poland / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Katarzyna Baldy-Chudzik, Marek Zagulski, Marta Maciejewska, Anna Likwiarz, Aleksander F. Sikorski, 2006. Annals of Hematology Vol. 85, no 5, 337--339, ISSN: 0939-5555, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ankyrin gene, haemolytic anaemia, hereditary spherocytosis, microsatellite polymorphism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-10952] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Molekularny mechanizm dziedzicznej sferocytozy / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Aleksander F. Sikorski, 2006. Polski Merkuriusz Lekarski T. 20, nr 115, 112--116, ISSN: 1426-9686, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: anion exchanger 1, ankiryna, ankyrin, białko 4.2, białko przenoszące aniony, dziedziczna sferocytoza, hereditary spherocytosis, protein 4.2, spectrin, spektryna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10724] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Hereditary spherocytosis: identification of several HS families with ankyrin and band 3 deficiency in a population of southwestern Poland / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anna Chorzalska, Marta Nierzwicka, Jadwiga Hołojda, Alina Świderska, Anna Straburzyńska, Grzegorz Paździor, Marek Langner, Aleksander F. Sikorski, 2004. Annals of Hematology Vol. 83, no 1, 28--33, ISSN: 0939-5555, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ankyrin and anion-exchanger protein deficiency, haemolytic anaemia, hereditary spherocytosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-9312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] The kinetics of haemolysis of spherocytic erythrocytes / Grzegorz Paździor, Marek Langner, Anna Chmura, Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anna Chorzalska, Aleksander F. Sikorski, 2003. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 8, 639--648, ISSN: 1425-8153, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: erythrocytes, kinetics of haemolysis, spherocytosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-9051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Dziedziczne anemie hemolityczne u myszy: od pełnej charakterystyki do terapii genowej / Dżamila Bogusławska, Aleksander F. Sikorski, 2002. Postępy Biologii Komórki T. 29, nr 4, 657--662, ISSN: 0324-833X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: błona erytrocytu, dziedziczne anemie hemolityczne, terapia genowa
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8519] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Identification of several families with hereditary spherocytosis in a population from south-western Poland / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anna Chorzalska, Marta Nierzwicka, Jadwiga Hołojda, Alina Świderska, Anna Straburzyńska, Anna Chmura, Marek Langner, Aleksander F. Sikorski, 2002. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 7, Supplement [abstr.], 174, ISSN: 1425-8153,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8715] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mutacje w genach kodujących białka błony erytrocytu przyczyną dziedzicznych anemii hemolitycznych / Beata Hanus-Lorenz, Michał Lorenz, Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anita Hryniewicz, Aleksander F. Sikorski // W: KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych .- 2001, T. 50, nr 3, s. 325--333, ISSN: 0023-4249, bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5400] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Molecular analysis of hereditary spherocytosis case correlated with the mutation of the gene encoding the ZZUD domain of ankyrin, 2017. M. Burnicka, A. Kucharska, E. Czarnecka, J. Stanowska, Beata Machnicka, Elżbieta Heger, Dżamila Bogusławska, Aleksander Czogalla, Aleksander F. Sikorski // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 23, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22864] [data modyf: 21-12-2017 12:07]
[0] [0]
[2] Searching for Gene Mutation Underlying Unknown Haemolytic Anaemia, 2017. Michał Skulski, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Dżamila Bogusławska // W: III International Conference of Cell Biology : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Jagiellonian University, 2017, s. 91 .- [poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23038] [data modyf: 06-06-2018 15:39]
[0] [0]
[3] The defects of bilirubin metabolism pathway in human organism, 2017. E. Nisio, E. Zygielewicz, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Elżbieta Heger // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 48, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22872] [data modyf: 21-12-2017 13:17]
[0] [0]
[4] Hemolytic anemias are caused by mutations in many different genes, 2016. M. Skulski, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, O. Raducka, M. Trybus, Dżamila Bogusławska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 33, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22401] [data modyf: 03-01-2017 12:22]
[5] The molecular bases of hyperbilirubinemia, 2016. E. Zygielewicz, P. Bobkiewicz, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, M. Skulski, Elżbieta Heger // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 22, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22400] [data modyf: 03-01-2017 12:17]
[6] A novel L1340P mutation in the ANK1 gene is associated with hereditary spherocytosis?, 2015. A. Leciejewska, K. Kacprzak, Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Aleksander Czogalla, Aleksander F. Sikorski // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 46--47, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21984] [data modyf: 01-12-2015 16:36]
[7] Microrna - small regulatory RNA's, 2011. M. Listowski, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Elżbieta Heger // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 51 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20280] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Molecular background of hereditary spherocytosis (HS) in a family "W" originating from Western Poland, 2011. M. Grzelak, T. Chamera, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Elżbieta Heger // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 44 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20279] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski