System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marek Rybakowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 151 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pracovné prostredie a ergonómia : vysokoškolská učebnica, 2013. Alena Očkajová, Ján Stebila, Henrieta Rajnicová, Milada Gajtanska, Rastislav Igaz, L'uboš Krišt'ák, Ivan Kubovský, Lucia Pašková, Stanislav Kvočka, Marek Rybakowski, Košice : Vydav. Belianum UMB v BB, FVP 400 s. , ISBN: 9788055706177, rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12109] [data modyf: 02-09-2015 11:22]
[2] Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie, 2011. Marek Rybakowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 137 s. , ISBN: 9788374814003, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10240] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] School education for road safety : Polish-Slovakian comparative study, 2010. Marek Rybakowski, Ján Stebila, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 214 s. , ISBN: 9788374813211, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9585] [data modyf: 19-05-2010 09:43]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aloha software in forecasting consequences of major failures in dangerous goods transportation, Marek Rybakowski, Piotr Gabrowski, Alicja Cywińska
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering, 2016. / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 111--129, ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18908] [data modyf: 31-03-2017 11:30]
[2] Zagrożenia biologiczne w medycznych procesach pracy i prewencja zagrożeń, Magda Kowalska, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 87--105, ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16964] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[3] Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń dźwignicowych - dobra praktyka technicznego bezpieczeństwa maszyn, Marcin Chciuk, Marek Rybakowski, Zbigniew Węgrzyn
// W: Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia, 2014. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 129--148, ISBN: 9788378421641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16502] [data modyf: 04-08-2015 09:50]
[4] Hluk a vibrácie - významné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a zdravie človeka, Anna Danihelová, Martin Zachar, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum, 2014. / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 197--200, ISBN: 9788022826471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16330] [data modyf: 18-08-2015 09:56]
[5] Ergonomic assessment of driver's pressure on foot pedals while steering the city bus, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Paweł Bachman
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 11--24, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15508] [data modyf: 05-08-2015 09:41]
[6] Exposure to noise and vibrations in machines and construction vehicles, Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum, 2013. / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 21--25, ISBN: 9788022825313
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15682] [data modyf: 11-08-2015 09:36]
[7] Research on exposure to dust in the working environment on mechanical wood processing, Remigiusz Aksentowicz, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 99--110, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15512] [data modyf: 02-09-2013 15:01]
[8] Safety and hazard analysis present in flexible systems of extraction, Marek Rybakowski, Waldemar Uździcki
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 85--98, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15511] [data modyf: 02-09-2013 14:58]
[9] Safety conditions in facilities using artificial UV radiation, Michaela Stefanikova, Marek Rybakowski
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 165--175, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15513] [data modyf: 02-09-2013 15:05]
[10] Zasadnicze uwarunkowania wypadków przy pracy i ich koszty w wybranym zakładzie produkcyjnym, Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, Marek Rybakowski
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku, 2013. / red. nauk. J. Charytonowicz, Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg (Zastosowania Ergonomii), s. 145--150, ISBN: 9788392663096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15422] [data modyf: 26-08-2015 13:59]
[11] The formation of acoustic conditions on the machines for the plastic processing of metals, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Nové trendy akustického spectra = New trends of acoustic spectrum, 2012. / ed. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 157--160, ISBN: 9788022823715
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14873] [data modyf: 23-10-2013 12:41]
[12] How the use of tachograph in vehicles affect level of road safety in the opinions of drivers, Marek Rybakowski
// W: Driver occupational safety : shaping well-being of drivers and passengers, 2010. / eds. W. Horst, G. Dahlke, Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, s. 43--57, ISBN: 9788371439636
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12689] [data modyf: 17-02-2011 12:26]
[13] Pomiar efektywności i skuteczności procesu kształcenia ustawicznego w szkole wyższej na przykładzie badań własnych, Marek Rybakowski
// W: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, 2010. / red. nauk. A. Zduniak . T. 2, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Edukacja XXI Wieku 20), s. 110--115, ISBN: 9788361304197
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12084] [data modyf: 06-07-2010 14:24]
[14] Wartości i postawy determinantą bezpiecznej pracy inżyniera, Marek Rybakowski
// W: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, 2010. / red. nauk. D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznan : Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o., s. 339--350, ISBN: 9788393152735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12566] [data modyf: 17-01-2011 14:37]
[15] Współczesne problemy bezpieczeństwa i kultury pracy, Marek Rybakowski, Anna Rosa
// W: Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki, 2010. / red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila, Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego, s. 9--26, ISBN: 9788392466970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12298] [data modyf: 22-10-2010 10:54]
[16] Edukacja dla bezpieczeństwa - nowe wyzwania i potrzeby, Marek Rybakowski
// W: Edukacja - praca - bezpieczeństwo, 2009. / red. nauk. M. Rybakowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 9--22, ISBN: 9788374812382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11049] [data modyf: 22-04-2009 12:37]
[17] Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej, Marek Rybakowski
// W: Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały, 2009. / red. J. Janiga, I. Nijaki, Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, s. 37--42, ISBN: 9788360143087
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12354] [data modyf: 03-11-2010 12:08]
[18] Motywowanie i jego rola w stymulowaniu pożądanych postaw i zachowań zawodowych pracowników, Iwona Czwałga, Marek Rybakowski
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków, 2009. / red. nauk. M. Gawrońska-Garstka, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 101--107, ISBN: 9788361304159
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11724] [data modyf: 17-02-2010 12:58]
[19] Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie, Anna Rosa, Bogusław Pietrulewicz, Marek Rybakowski
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków, 2009. / red. nauk. M. Gawrońska-Garstka, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 132--139, ISBN: 9788361304159
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11725] [data modyf: 17-02-2010 13:00]
[20] Procesy modyfikacji w kształtowaniu struktury i właściwości stopów miedzi, Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski, Remigiusz Romankiewicz
// W: Postępy teorii i praktyki odlewniczej : monografia przygotowana z okazji 50. Konferencji "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali", 2009. / pod red. J. Szajnara, Katowice - Gliwice : Archives of Faundry Engineering, s. 377--384, ISBN: 9788392926603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11689] [data modyf: 10-02-2010 15:11]
[21] Bezpieczeństwo i samopoczucie uczniów w sytuacji przejazdów do szkoły, Marek Rybakowski
// W: Tocząca się reforma edukacji : w dialogu i perspektywie, 2008. / red. nauk. A. Karpińska, Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, s. 88--96, ISBN: 9788361209065
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10372] [data modyf: 06-08-2008 12:34]
[22] Bezpieczeństwo jako wartość i przedmiot postawy w sytuacji pracy, Marek Rybakowski
// W: Praca człowieka w XXI wieku : konteksty - wyzwania - zagrożenia, 2008. / red. R. Gerlach, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 448--458, ISBN: 9788370966546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10222] [data modyf: 13-06-2008 11:50]
[23] Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej, Marek Rybakowski
// W: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, 2008. / red. J. Olszewski, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 163--172, ISBN: 9788388018541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14991] [data modyf: 03-01-2013 10:48]
[24] Prakseologiczna koncepcja bezpieczeństwa w kształtowaniu dorosłości i kultury pracy specjalistów, Marek Rybakowski
// W: Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, 2008. / red. Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański . T. 2, Włocławek : Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, s. 349--357, ISBN: 9788360150450
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10049] [data modyf: 18-04-2008 13:59]
[25] Teoria sprawnego działania w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy, Marek Rybakowski
// W: Zarządzanie warunkami pracy, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii 2), s. 59--65, ISBN: 97874811583
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10639] [data modyf: 08-12-2008 10:18]
[26] Człowiek w sytuacji pracy i jego postawy dla bezpieczeństwa, Marek Rybakowski
// W: Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy, 2007. / red. Marek Rybakowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 165--176, ISBN: 9788374810685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9665] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Czy bezpieczeństwo jest wartością mającą wpływ na kulturę pracy ludzkiej?, Marek Rybakowski
// W: Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy, 2007. / red. Marek Rybakowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--40, ISBN: 9788374810685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Krótki zarys pedagogiki prewencji wobec zagrożeń szkolnych, Marek Rybakowski
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, edukacja wobec zagrożeń szkolnych, 2007. / red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 10--15, ISBN: 8392290984
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9668] [data modyf: 23-01-2008 12:53]
[29] Kultura pracy a poziom bezpieczeństwa pracowników, Marek Rybakowski
// W: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, 2007. / red. S. M. Kwiatkowski, Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, s. 159--166, ISBN: 9788387925901
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9174] [data modyf: 27-06-2007 10:42]
[30] Nauczyciel instruktor w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego kierowców, Marek Rybakowski
// W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, 2007. / red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 2988), s. 142--149, ISBN: 9788322928707
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9578] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Wprowadzenie do kontekstów i dylematów bezpieczeństwa człowieka, Marek Rybakowski
// W: Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy, 2007. / red. Marek Rybakowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5--8, ISBN: 9788374810685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9660] [data modyf: 29-01-2008 09:22]
[32] Aksjologiczny kontekst bezpieczeństwa pracy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracownika, Marek Rybakowski
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 185--190, ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8035] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Integracja międzyprzedmiotowa w wychowaniu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Marek Rybakowski
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 61--69, ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Wykorzystanie integracji międzyprzedmiotowej w realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach, Marek Rybakowski
// W: Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujacych i wspierających uczniów we współczesnej edukacji : praca zbiorowa, 2005. / pod red. Janusza Gniteckiego, Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne Oddział w Poznaniu (Problemy Rozwoju Edukacji nr 24), s. 41--51, ISBN: 8386273585
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7815] [data modyf: 23-11-2005 11:16]
[35] Zreformowana szkoła współczesna a wychowanie do komunikacji drogowej w ocenie nauczycieli, Marek Rybakowski
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia, 2005. / red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk . T. 2, Poznań-Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 263--268, ISBN: 8371516657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Dojrzałość społeczna młodzieży dla uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi, Marek Rybakowski
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, 2004. / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak . T. 2, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 227--235, ISBN: 8371516169
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6437] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Wybrane metody skutecznego oddziaływania dydaktycznego w kształceniu zawodowym kandydatów na kierowców i kierowców, Marek Rybakowski
// W: Nauczyciel andragog na początku XXI wieku, 2004. / red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 2696), s. 223--227, ISBN: 8322925530
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7233] [data modyf: 05-04-2005 08:48]
[38] Edukacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w ruchu drogowym potrzebą społeczną, Marek Rybakowski
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości, 2003. / red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, s. 181--188, ISBN: 8370964788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5798] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Efektywność procesu kształcenia oraz trwałość wiedzy przyszłych edukatorów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Marek Rybakowski, Stanisław Jursza
// W: Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej, 2003. , Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 193--202, ISBN: 837351077X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6144] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Kultura bezpieczeństwa na tle stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, Marek Rybakowski
// W: Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku, 2003. / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 100--108, ISBN: 8371515618
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5884] [data modyf: 27-06-2003 18:38]
[41] Potrzeba modyfikacji kształcenia dzieci i młodzieży do komunikacji drogowej, Marek Rybakowski
// W: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego, 2003. / red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 407--418, ISBN: 8373082905
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym a zmiany w świadomości studentów edukacji techniczno-informatycznej, Marek Rybakowski
// W: Praca : zawód : rynek pracy, 2003. , Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 417--421, ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Instytucja "strażnika szkolnego" - szansa dla bezrobotnych, większe bezpieczeństwo dzieci, Marek Rybakowski
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników, 2002. / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz, Zielona Góra : [B.w.], s. 519--529, ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5696] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Kształcenie szkolne a samokształcenie równoległe młodzieży w zakresie komunikacji motoryzacyjnej i drogowej, Marek Rybakowski
// W: Edukacja a życie codzienne, 2002. . T. 2, Katowice : Wyda. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2089), s. 218--227, ISBN: 8322611935
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5596] [data modyf: 03-03-2003 17:35]
[45] Przygotowanie nauczycieli techniki do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, Marek Rybakowski
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 65--73, ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5749] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Cele, treści i niektóre problemy edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci i młodzieży szkolnej, Marek Rybakowski
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia, 2001. , Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, s. 145--148, ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3484] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Ocena przygotowania merytorycznego i organizacyjnego szkół w zakresie wychowania komunikacyjno-drogowego, Marek Rybakowski
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia, 2001. , Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, s. 149--154, ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2885] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A New Approach to the Assessment of the Reduction in Visibility Caused by Fires of Electrical Cables / Jozef Martinka, Peter Rantuch, Marek Rolinec, Jiri Pokorny, Karol Balog, Petr Kucera, Marek Rybakowski, Janka Sulova, 2019. Safety Vol. 5, no. 3, 1--16, ISSN: 2313-576X, , eISSN: 2313-576X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrical cable, electrical energy, energy security, fire risk, safety, smoke, visibility reduction
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3390/safety5030044         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-24883] [data modyf: 28-01-2020 14:00]
[2] Risk factors of the drivers' work in the traffic system / Marek Rybakowski, 2016. Problemy Profesjologii, nr 2, 147--156, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: czynniki bezpieczeństwa pracy kierowcy, factors of safety driver working, hazard in transportation, road vehicle transportation, transport drogowy, zagrożenia w transporcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21172] [data modyf: 10-03-2017 14:51]
[3] Impact of Oak wood egeing on the heat release rate and the yield of carbon monoxide during fire / Martin Zachar, Andrea Majlingová, Jozef Martinka, Qiang Xu, Karol Balog, Janka Dibdiaková, Pavel Poledńák, Marek Rybakowski, 2014. European Journal of Environmental and Safety Sciences Vol. 2, no. 1, 1--4, ISSN: 0301-2115, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cone calorimeter, Fire risk, Heat release rate, Oak wood, Wood ageing, Yield of carbon monoxide
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18349] [data modyf: 03-09-2015 11:55]
[4] Innovative safety system of work of wood cutting electric table saw, based on the measurement of current consumption / Marek Rybakowski, Paweł Bachman, 2014. Advanced Materials Research [online] Vol. 1001, 421--425, ISSN: 1662-8985, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: circulat table saw, fire risk, safety in the work process, safety system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.421         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-18330] [data modyf: 03-09-2015 09:52]
[5] Research and analysis of noise emitted by vehicles according to the type of surface roads and driving speed / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, 2014. European Journal of Environmental and Safety Sciences Vol. 2, iss. 2, 71--78, ISSN: 0301-2115, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: motor vehicles, noise, road surface, survey, work and life safety
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18790] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[6] The granularity of dust particles when sanding wood and wood-based materials / Alena Očkajová, Ján Stebila, Marek Rybakowski, Tomasz Rogoziński, L'uboš Krišt'ák, Jana L'uptáková, 2014. Advanced Materials Research [online] Vol. 1001, 432--437, ISSN: 1662-8985, bibliogr.
Słowa kluczowe: granularity, reduction of dust, sanding of wood and wood-based materials, types of sanders, wood dust
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.432         Cytowania wg Scopus: 16 [23-11-2020]
[AWCZ-18348] [data modyf: 03-09-2015 11:54]
[7] Assessment of the fire risk and thermal resistance of tyres / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Alena Očkajová, Ján Stebila, 2013. Advanced Materials Research [online] Vols. 805-806, 1771--1774, ISSN: 1662-8985, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: burning of tyres, combustion products of tyres, fire characteristics of tyres, fire risk of tyres, thermal degradation of tyres, thermogravimetric analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.805-806.1771         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-17567] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[8] Efficiency rating of vision in terms of prevention of road accidents at work / Ivana Turekova, Marek Rybakowski, Zuzana Szabova, Grzegorz Dudarski, 2013. Advanced Materials Research [online] Vols. 734-737, 1613--1616, ISSN: 1662-8985, bibliogr. rys. summ. .- ISSN 1662-8985
Słowa kluczowe: assessment, driver's safety at work, visual perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.734-737.1613         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-17307] [data modyf: 28-07-2015 12:32]
[9] Subiektywna ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego / Edward Kowal, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, 2013. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 5, 15--18, ISSN: 0137-7043, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17389] [data modyf: 20-08-2015 08:44]
[10] Podsúdenie účinnosti hydrogenuhličitanu draselného na zvýšenie termickej odolnosti celulózy prostredníctvom termogravimetrickej analýzy / Jozef Martinka, Tomaš Chrebet, Karol Balog, Ivan Hrušovsky, Marek Rybakowski, 2012. Delta : vedecko-odborny časopis R. 6, č. 12, 12--16 bibliogr. rys. summ. .- Technicki univerzity vo Zvolene ; ISSN 1337-0863
Słowa kluczowe: effect assessment, flame retardant, flame retardants, materials assessment, potassium bicarbonate, thermal resistance of polymer materials, thermogravimetry (TG)
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17308] [data modyf: 29-05-2013 12:53]
[11] Zagrożenie stresem zawodowym w środowisku pracy opiekuna w zakładach opiekuńczych / Aneta Klementowska, Izabella Kęsy, Marek Rybakowski, 2012. Problemy Profesjologii: półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka, nr 2, 163--173, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17280] [data modyf: 15-05-2013 13:07]
[12] Deskrypcja określeń w teorii i praktyce kultury i bezpieczeństwa pracy / Marek Rybakowski, 2011. Problemy Profesjologii, nr 2, 189--198, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16318] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Technologická, ergonomická a environmentálna bezpečnost' práce pri používaní traktorov a pol'nohospodárskych strojov v Pol'skej republike / Marek Rybakowski, 2011. Bezpečná Práca, no 2, 16--22 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15642] [data modyf: 28-04-2011 09:54]
[14] Biegły sądowy i jego profesjonalizm w opiniowaniu wypadków przy pracy / Marek Rybakowski, 2010. Problemy Profesjologii, nr 2, 43--57, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15434] [data modyf: 14-02-2011 13:33]
[15] Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV-VI / Marek Rybakowski, 2009. Media4u Magazine, nr X1, 111-113, ISSN: 1214-9187, bibliogr. summ. .- http://www.media4u.cz/mvvtp2009.pdf [ dostęp w dniu: 19.06.2009 r.]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13915] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[16] Kształtowanie pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy / Marek Rybakowski, 2009. Problemy Profesjologii, nr 2, 79--84, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14504] [data modyf: 26-02-2010 13:53]
[17] The Effect of Human's association with danger on changes of perceiving on safety / Marek Rybakowski, 2009. Problemy Profesjologii, nr 1, 133--139, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14333] [data modyf: 04-01-2010 14:16]
[18] Ogólnopolska konferencja naukowa "Praca człowieka w XXI wieku" konteksty - wyzwania - zagrożenia / Marek Rybakowski, 2006. Problemy Profesjologii, nr 1, 211--213, ISSN: 1895-197X, .- [informacja]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11582] [data modyf: 26-03-2008 13:17]
[19] Obucenie bezopasnosti doroznogo dvizenija v pol'skoj skole kak faktor adaptacii skol'nikov k ziznedejatel'nosti v sovremennom mire / Marek Rybakowski, 2005. Effektivnaja Pedagogika, no 1, 38--40 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10591] [data modyf: 14-02-2008 17:10]
[20] Podyplomowe kształcenie i doskonalenie zawodowe z bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Marek Rybakowski, 2005. Edukacja dla Bezpieczeństwa, nr 1, 22--27 bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10141] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Wtargnięcie pieszego na jezdnię - rekonstrukcja zdarzenia w opinii biegłego / Marek Rybakowski, 2004. Wychowanie Komunikacyjne, nr 7-9, 8--9 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9672] [data modyf: 07-09-2004 12:06]
[22] Antropotechnosfera i jej wpływ na wypadkowość w ruchu drogowym / Marek Rybakowski, 2003. Wychowanie Komunikacyjne, nr 11, 4--5 tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9197] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego w warunkach ograniczonej widoczności / Marek Rybakowski, 2003. Wychowanie Techniczne w Szkole, nr 5, 24--27 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9259] [data modyf: 02-12-2003 09:21]
[24] Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym / Marek Rybakowski, 2003. Życie Szkoły, nr 7, 403--406 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9172] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Drogowy strażnik szkolny / Marek Rybakowski, 2003. Wychowanie Komunikacyjne, nr 12, 4--5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9303] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Nowe treści w Prawie o ruchu drogowym / Marek Rybakowski, 1998. Wychowanie Techniczne w Szkole R. 38, nr 1, 17--20
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6209] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Modyfikacja stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski, 1997. Rudy i Metale Nieżelazne R. 42, nr 10, 430--434 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Einfluss der Kornfeirung auf das Gefüge und die Zugfestigkeit von Aluminiummessing CuZn30A13 / Ferdynand Romankiewicz, Marek Rybakowski, 1995. Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie : Progress in Metallography), no 27 (Sonderbände), 277--280 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Modyfikacja wybranych mosiądzów odlewniczych / Ferdynand Romankiewicz, Marek Rybakowski, 1995. Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 22, 118--123, ISSN: 0208-9386, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9257] [data modyf: 05-07-2018 15:32]
[30] Kornfeinung von Kupferlegierungen / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski, 1994. Metall, no 11, 865--871 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10088] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dopravná výchova ako súčasť výchovy a vzdelávania na ZŠ / Ján Stebila, Marek Rybakowski // W: Acta Universitatis Matthiae Belli - (Technická Výchova) .- 2010, No 10, s. 73--85 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bezpečnost', dopravná výchova, efektivita, effectivity, kvalita, pupil, quality, road safety education, safety, teacher, učitel', žiak,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8798] [data modyf: 10-01-2011 13:51]
[2] Pedagogiceskie prednosylki bezopasnosti celoveka i sochranenija ego zdorov'ja v sovremennom mire / Marek Rybakowski // W: Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta - (Serija E : Pedagogiceskie Nauki) .- 2005, no 11, s. 102--104 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7364] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zizneochrannaja kul'tura ucascichsja v ich podgotovke k aktivnoj dejatel'nosti / Marek Rybakowski // W: Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta - (Serija E : Pedagogiceskie Nauki) .- 2005, no 5, s. 160--165 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Nekotorye sovremennye metody obucenija v professional'nom obrazovanii (na primere predmeta "Bezopasnost doroznogo dvizenija") / Marek Rybakowski // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2003, nr 19, s. 279--284 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6100] [data modyf: 29-09-2004 10:06]
[5] Obrazovanie dlja bezopasnosti v doroznom dvizenii v pol'skoj skol'noj sisteme / Marek Rybakowski // W: Mezvuzovskij sbornik statej - (Technologija, Predprinimatel'stvo, Ekonomika ; c. 2) .- 2002, s. 139--143 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Teoretyczne i praktyczne aspekty modyfikacji wybranych stopów miedzi w świetle literatury przedmiotu badań / Marek Rybakowski // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 129--139 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4093] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Oczekiwania nauczycieli techniki w zakresie ich doskonalenia zawodowego z zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego / Marek Rybakowski // W: Studia i Materiały - (Pedagogika Pracy ; 3) .- 1998, nr 45, s. 37--41 tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4068] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Badania zarodków krystalizacji wybranych mosiądzów po modyfikacji / Marek Rybakowski, Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Mechanika ; 21) .- 1996, nr 110, s. 65--74 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Transport safety sheets as an innovation in raising the level of safety of the road transport of dangerous goods and driver's work, 2017. Marek Rybakowski // W: Expert Forensic Science - ExFoS 2017 : 26th International Scientific Conference of Forensic Engineering. Brno, Czechy Brno : Vysoké Učení Technické, 2017, s. 482--496, ISBN: 9788021454590
Słowa kluczowe: creating and projects TSS, dangerous goods transport safety, transport "Safety Sheets"

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22587] [data modyf: 05-05-2017 09:40]
[2] Safety and risk in vehicle transportation, 2016. Marek Rybakowski // W: Crisis management and solution of the crisis situations 2016 : proceedings of the international conference. Uherské Hradiště, Czechy Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 227--235, ISBN: 9788074546327
Słowa kluczowe: Polish Road Safety Programme, Transport, risk in transportation, road safety, vehicle transportation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22586] [data modyf: 04-05-2017 14:38]
[3] Technical and organizational measures of protection of the workplace from an explosion - selected issues of good practice implementation, 2014. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Advances in Fire and Safety Engineering : III. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, Słowacja Trnava - Bratislava : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2014, s. 38--43, ISBN: 9788080962029
Słowa kluczowe: assessment of the risk of explosion, explosion protection, explosive atmosphere, risk of explosion, safety culture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21533] [data modyf: 25-08-2015 12:27]
[4] Badania hałasu i oświetlenia, jako podstawa ciągłej modernizacji ergonomicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, 2013. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski, Maria Suska // W: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Ostrava, Czechy Ostrava : Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2013, s. 17--21, ISBN: 9788073851255 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: ergonomia stanowiska pracy, natężenie oświetlenia, poziom hałasu, zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20823] [data modyf: 29-07-2015 11:36]
[5] Subjective assessment of work safety of fire-fighters in rescue - extinguishing actions, 2013. Marek Rybakowski, Andrzej Kochański, Grzegorz Dudarski // W: Advances in Fire & Safety Engineering 2013 : II. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina, Słowacja Žilina : Fakulta Špeciálneho Inžinierstva Žilinskiej Univerzity w Žilinie, 2013, s. 199--202, ISBN: 9788088829805
Słowa kluczowe: hazard, risk assessment, safety of fire-fighters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20992] [data modyf: 25-08-2015 10:17]
[6] Assessment of the driver's safety in road transport in the context of noise hazards, 2012. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : XII. ročnik mezinárodni konference. Ostrava, Czechy Ostrava : Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2012, s. 7--14, ISBN: 978802482670 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: exposure to noise, road transport, work safety

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20343] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Poprawa warunków akustycznych na stanowiskach pracy w hali pras mechanicznych, 2012. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 41--48 [CD-ROM], ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20344] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Professional risk - objectives, methods and procedures for its evaluation on the example of a welder, 2012. Marek Rybakowski, Alena Ockajowa, Paweł Kaźmierczak // W: Integral Safety 2012 : proceedings from International Science Conference. Kocovce, Słowacja Trnava : AlumniPress, 2012, s. 61--68 [CD-ROM], ISBN: 9788080961817
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20900] [data modyf: 15-07-2013 12:01]
[9] Safety of transport of dangerous goods by rail and the rules for fire and rescue emergency actions, 2012. Marek Rybakowski, Jozef Martinka // W: Advances in Fire & Safety Engineering - AFSE 2012. Zvolen, Słowacja Zvolen : Technická Univerzita, 2012, s. 224--238, ISBN: 9788022823753
Słowa kluczowe: disasters rescue and firefighting action, hazardous materials, rail transport, safety

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20583] [data modyf: 03-01-2013 11:00]
[10] Wpływ indywidualnej sprawności kierowców na ryzyko występowania drogowych wypadków przy pracy, 2012. Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 252--260 [CD-ROM], ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20346] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] The noise caused by dropping the working air from the pneumatic actuators and its reduction - research and technological solution concept, 2011. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Material - Acoustics - Place 2011 : proceedings of the 6th international conference. Zvolen, Słowacja Zvolen : Technical University Press, 2011, s. 71--74, ISBN: 9788022822589
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20118] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Search for innovative approaches and forms of teaching road safety education in a lower secondary education, 2010. Ján Stebila, Martin Kučerka, Marek Rybakowski // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zbornik príspevkov 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 383--391, ISBN: 9788055700717
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19852] [data modyf: 10-01-2011 12:19]
[13] Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV - VI, 2009. Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2009, s. 130--133, ISBN: 9788070416112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19129] [data modyf: 17-04-2009 13:48]
[14] Przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli techniki do oceniania uczniów z zakresu edukacji komunikacyjno - drogowej, 2009. Marek Rybakowski // W: Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole : zborník príspevkov Katedry pedagogiky z konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, Słowacja Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2009, s. 157--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19125] [data modyf: 16-04-2009 12:09]
[15] The effect of human's association with danger on changes of perceiving on safety, 2009. Marek Rybakowski // W: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem, Czechy Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem, 2009, s. [6] Cd-ROM, ISBN: 9788074141263
Słowa kluczowe: life health danger, road accident, traffic safety

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19521] [data modyf: 16-03-2010 13:56]
[16] Wartość bezpieczeństwa determinantą kształtowania pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy, 2009. Marek Rybakowski // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zbornik príspevkov 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, T. 2, s. 428--433, ISBN: 9788080838782 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19575] [data modyf: 19-05-2010 09:32]
[17] Edukacja bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy w polskiej szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 2008. Marek Rybakowski // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : Zborník príspevkov 24. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, s. 277--282, ISBN: 9788080837211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19295] [data modyf: 24-09-2009 10:18]
[18] Dzieci dziesięcioletnie i ich uspołecznienie w ruchu drogowym, 2007. Marek Rybakowski // W: W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży : materiały z V konferencji naukowej. Katowice, Polska Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlondla, 2007, s. 260--271, ISBN: 9788389032089
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Social'no-pedagogiceskoe predposylki bezopasnosti celoveka i sochranenija ego zdorov"ja v sovremennom mire, 2005. Marek Rybakowski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 176--180, ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Tworzenie struktury wiedzy i umiejętności w procesie nauczania technologii mechanicznej, 2005. Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2005, T. 2, s. 109--111, ISBN: 8070419660
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Diagnoza stanu bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym w strefie przyszkolnej, 2003. Marek Rybakowski // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym : materiały z konferencji naukowej. Katowice, Polska Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlondla, 2004, s. 147--156, ISBN: 8389032112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16872] [data modyf: 21-01-2005 11:49]
[22] Ewaluacja zmiany systemu egzaminowania kandydatów na kierowców, 2003. Marek Rybakowski // W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2004, s. 235--239, ISBN: 8391897745
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16373] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Preparation des futurs enseignants d'education technologique a la realisation des contenus de programme concernant la prevention routiere (en matiere de l'education technologique fondementale en cas de Pologne), 2004. Marek Rybakowski // W: Finalites et evaluations en education technologique : Colloque International 2004. Paris, Francja Paris : [brak wydawcy], 2004, s. [12] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16873] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Zakres, cele i znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 2004. Marek Rybakowski // W: Edukacja dla bezpieczeństwa : w rodzinie, szkole i pracy. Trzcianka, Polska Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2004, s. 201--206, ISBN: 8371516495
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16674] [data modyf: 26-10-2004 17:43]
[25] Zastosowanie analizy czasowo-przestrzennej sytuacji kolizyjnej w przygotowaniu nauczycieli techniki i informatyki - w tym wychowania komunikacyjnego, 2004. Marek Rybakowski // W: XVII. DIDMATTECH 2004 : Technika : Informatyka : Edukacja. Iwonicz Zdrój, Polska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 378--383, ISBN: 838884539X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Anthropotechnosphere of road traffic and its influence on the accident rate, 2003. Marek Rybakowski // W: XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Nakladatelstvi Votobia Praha, 2003, T. 1, s. 211--214, ISBN: 8072201506
Słowa kluczowe: a man, and reasons for accident, safety factors, safety of road traffic, surroundings, vehicle

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16456] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Kształcenie i wychowanie do komunikacji drogowej w polskim systemie edukacji, 2003. Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2003, s. 148--151, ISBN: 8070415452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15399] [data modyf: 03-03-2003 16:36]
[28] Modułowe kształcenie studentów z przedmiotu bezpieczeństwo ruchu drogowego, 2003. Marek Rybakowski // W: Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej. Iwonicz Zdrój, Polska Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2003, s. 200--207, ISBN: 8388845357
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16316] [data modyf: 05-04-2004 15:03]
[29] Możliwości i potrzeby realizacji treści z bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lekcjach informatyki, 2002. Marek Rybakowski // W: Edukacja informacyjna : [Materiały I Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2003, s. 211--215, ISBN: 8391897710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16044] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Obucenie bezopasnosti doroznogo dvizenija v pol'skoj skole kak faktor preduprezdenija doroznogo travmotizma detej, 2003. Marek Rybakowski // W: Prevantivna pedagogika kato naucno poznanie : Mezdunarodna naucno-prakticeska konferencija. Sofija, Bułgaria Sofija : IK "Komlives - LM", 2003, s. 459--463, ISBN: 9549115577
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15808] [data modyf: 07-10-2003 12:05]
[31] Obucenie ucascichsja bezopasnosti doroznogo dvizenija v pol'skoj skole, 2003. Marek Rybakowski // W: Adaptacija professional'noj dejatel'nosti kak psichologo-pedagogiceskaja problema: metodologiceskie osnovanija, puti i sposoby resenija : materialy II mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii. Baranovici, Białoruś Baranovici : BGVPK, 2003, C. 1, s. 309--313, ISBN: 9856616336
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15515] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Vzdelavanie k zucastnovaniu sa cestnej premavky v pol'skej zakladnej skole a gymnaziu, 2002. Marek Rybakowski // W: XV. DIDMATTECH 2002. Nitra, Słowacja Nitra : [brak wydawcy], 2003, s. 598--600, ISBN: 8080506590
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16491] [data modyf: 21-09-2004 13:15]
[33] Wybrane aspekty z edukacji do uczestnictwa w ruchu drogowym pieszych w warunkach ograniczonej widoczności, 2002. Marek Rybakowski // W: XV. DIDMATTECH 2002. Nitra, Słowacja Nitra : [brak wydawcy], 2003, s. 132--139, ISBN: 8080506590
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16490] [data modyf: 08-09-2004 13:08]
[34] Badania i ocena poziomu oraz mocy efektów kształcenia studentów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 2002. Marek Rybakowski // W: Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji : IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe. Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS s.c., 2002, s. 227--232, ISBN: 8391650634
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15555] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Dydaktyczne problemy realizacji treści z wychowania do komunikacji drogowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej w polskim systemie szkolnym, 2002. Marek Rybakowski // W: Modernizace vyuku v technicky orientovanych oborech a predmetech : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho, 2002, s. 415--418, ISBN: 8071985317
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14850] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Edukacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w ruchu drogowym potrzebą społeczną, 2002. Marek Rybakowski // W: Edukacja techniczna i informatyczna : ogólnoświatowe tendencje, wyzwania i możliwości : Międzynarodowa konferencja. Ciechocinek, Polska Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2002, s. [4] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14874] [data modyf: 25-06-2002 12:52]
[37] Ocena bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej podczas przejazdów "gimbusem" (na przykładzie SP w Smolniku), 2001. Marek Rybakowski // W: Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej. Szczecin, Polska Szczecin : "KWADRA", 2002, s. 285--289, ISBN: 8391467171
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Cele, treści i niektóre problemy edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci i młodzieży szkolnej, 2001. Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2001, s. 180--182
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12443] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Integracja treści wychowania do komunikacji drogowej z innymi przedmiotami nauczania w szkole, 2001. Marek Rybakowski // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001, s. 243--246, ISBN: 8080555591
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14835] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] A new subject for preparation of potential technology teachers "Safety of the road traffic", 2000. Marek Rybakowski // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2000, s. 179--181
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12446] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym rowerem i motorowerem w Polsce, 2000. Marek Rybakowski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2000 : sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho, 2000, s. 331--334
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12464] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] The road communication education at first stage of primary education, 2000. Marek Rybakowski // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000, s. 74--77
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12341] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[43] Eine Analyse zur Möglichkeit der Stillstandsbringung eines Kraftfahrzeuges vor einem Hindernis in der Gestalt eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers, 1999. Marek Rybakowski // W: TRANSCOM '99 : 3-rd European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Zilina, Słowacja Zilina : University of Zilina, 1999, s. 227--230
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12439] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Przygotowanie nauczycieli techniki do realizacji treści programowych z wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej, 1999. Marek Rybakowski // W: Dydaktyka techniki : Stan rozwoju, teorie, zadania. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 349--353
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Teacher of "Road Safety" education and the subject safety of road traffic in the syllabus of teachers of technical education in Poland, 1999. Marek Rybakowski // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Poprad, Słowacja Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 259--262
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12364] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Holzverformung als Funktion seiner Feuchtigkeit und der Spannungszustände - ein Beitrag zur Suche eines rechnerischen Modells : Der Prüfstand, 1997. Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marek Rybakowski // W: TRANSCOM '97 : The second conference. Zilina, Słowacja Zilina : [brak wydawcy], 1997, Vol. 3, s. 185--190
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Modyfikacja stopów miedzi, 1996. Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski // W: Stopy miedzi : II konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 1996, s. 175--182
Słowa kluczowe: modyfikacja, stopy miedzi, struktura

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16069] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Einfluss der Kornfeinung auf das Gefüge und die Zugfestigkeit von Aluminiummessing CuZn30Al3, 1995. Ferdynand Romankiewicz, Marek Rybakowski // W: European Metallographic Conference and Exhibition - EURO-MET '95. Friedrichshafen, Niemcy Friedrichshafen : [brak wydawcy], 1995, s. 77 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16067] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Grain refinement of casting brass CuZn39Pb2, 1995. Marek Rybakowski, Ferdynand Romankiewicz // W: TRANSCOM '95. Zilina, Słowacja Zilina : University of Transport and Communication, 1995, Vol. 1, s. 209--212, ISBN: 8071002690
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Theorie und Praxis der Kornfeinung von Kupferlegierungen, 1993. Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski // W: 60th World Foundry Congress. Haga, Holandia Haga : [brak wydawcy], 1993, s. 23-1--23-12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18066] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Scientific and practical aspects of safety engineering / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, 201 s. .- ISBN: 9788394231361
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5543] [data modyf: 30-01-2017 13:56]
[2] Modern trends in ergonomics and occupational safety / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski, Ivana Tureková .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 237 s. .- ISBN: 9788378420866
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5138] [data modyf: 02-09-2015 16:40]
[3] Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki / (Red.) Marek Rybakowski, Ján Stebila .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego, 2010, 226 s. .- ISBN: 9788392466970
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4787] [data modyf: 22-10-2010 11:34]
[4] Edukacja - praca - bezpieczeństwo / (Red.) Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- ISBN: 9788374812382
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4589] [data modyf: 22-04-2009 12:25]
[5] Bezpieczeństwo człowieka: konteksty i dylematy / (Red.) Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- ISBN: 9788374810685
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4428] [data modyf: 13-11-2008 10:27]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy / / red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego , 2010 (Rec.) Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 2, s. 205--207
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Aksjologia bezpieczeństwa ucznia w kontekstach dydaktyczno-wychowawczych / / Andrzej Kusztelak, Wincenty Wrześniewski .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu (Rec.) Marek Rybakowski // Edukacja - praca - bezpieczeństwo .- 2009
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Edukacyjne zastosowania hipermediów / / Walat, W. .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2007 (Rec.) .- Edukacyjne zastosowania hipermediów = Educational Application of Hypermedia / Marek Rybakowski // Journal of Technology and Information Education .- 2009, Vol. 1, iss. 3, s. 98--99
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] BHP w szkole. Praktyczny poradnik z dokumentacją / / Wanda Bukała .- Gdańsk : Wydaw. ODDK , 2008 (Rec.) Marek Rybakowski // Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji .- 2008, s. 181--184
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami / / Roman Uździcki .- Warszawa - Radom , 2007 (Rec.) Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 1, s. 173--176
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej / / Wiatrowski Z. .- Włocławek , 2004 (Rec.) Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii .- 2005, nr 1, s. 183--186
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski