System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 160 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w świetle capability approach, 2018. Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 472 s. , ISBN: 9788378423324, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15037] [data modyf: 04-07-2019 11:48]
[2] Cmentarze w Podkamieniu [Dokument elektroniczny], 2014. Aleksander Maria Wiśniewski, Maria Agnieszka Paszkowicz, Wołów : Stowarzyszenie Kresowe "Podkamień" 400 s. , ISBN: 9788393762705,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12371] [data modyf: 08-09-2015 14:24]
[3] Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, 2009. Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja Wydaw. "JM" 348 s. , ISBN: 9788392442905, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9279] [data modyf: 19-11-2009 10:15]
[4] Mechanika techniczna dla studentów kierunków niemechanicznych, 1998. Stefan Jan Kowalski, Janusz Mielniczuk, Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Wydaw. WSP 302 s. , ISBN: 8386832681, rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Współpraca naukowa polsko-ukraińska: świat sprzed pandemii, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Humanistyka między narodami. Interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie, 2020. / red. nauk. Jarosław Ławski i Lucjan Suchanek, Białystok - Kraków : Temida 2, Uniwersytet w Białymstoku (Colloquia Orientalia Bialostocensia XLV), s. 145--168, ISBN: 9788365696694
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21944] [data modyf: 26-02-2021 10:29]
[2] Wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa w szkole wyższej w świetle badań empirycznych, Oliwia Wojtysiak, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Inżynieria produkcji : badania w inżynierii mechanicznej, 2020. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 17, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 19--33, ISBN: 9788395932601
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21761] [data modyf: 12-11-2020 12:08]
[3] Osoby z niepełnosprawnościami jako wyzwanie dla rynku pracy, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka, 2018. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzówk Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, s. 213--232, ISBN: 9788365466471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20650] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[4] Ćwierć wieku systemu rehebilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce - wybrane aspekty, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce, 2017. / red. nauk. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 13--34, ISBN: 9788378423065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19863] [data modyf: 03-06-2019 10:35]
[5] Wprowadzenie, Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz
// W: Człowiek. Społeczeństwo. Gospodarka, 2017. / pod red. Marii Agnieszki Paszkowicz, Anatoliiego Hrynenko, Bogusława Pietrulewicza . T. 3, Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 7--17, ISBN: 9788394231347
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18915] [data modyf: 05-04-2017 09:08]
[6] Ekonomiczna efektywność aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Reintegracja - Edukacja - Adaptacja : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, 2015. / red. Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak, Gniezno : Poligrafia KMB, s. 251--270, ISBN: 9788394316129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17235] [data modyf: 15-10-2015 12:46]
[7] Instrumenty wspierające dostęp osób z niepełnosprawnością do pracy najemnej i samozatrudnienia, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Aktywizacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 2015. / red. J. Borek, M. Olszewski, Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, s. 61--94, ISBN: 978837789392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17959] [data modyf: 14-06-2016 16:11]
[8] Studenci z niepełnosprawnościami w przedsiębiorczości, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy, 2015. / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 175--190, ISBN: 9788378422150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17842] [data modyf: 06-05-2016 10:57]
[9] Niepełnosprawność i praca, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Wyzwania współczesnych uczelni wyższych, 2014. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, s. 47--64, ISBN: 9788363134907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16566] [data modyf: 28-01-2015 14:12]
[10] Student - przedsiębiorcą, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : rynek pracy, 2014. / red. nauk. M. A. Paszkowicz, A. Hrynenko, B. Pietrulewicz . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 181--201, ISBN: 9788393228072
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16819] [data modyf: 04-09-2015 13:10]
[11] Niezdolność do pracy w Polsce: skala zjawiska, jego przyczyny i skutki oraz ograniczanie, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian, 2013. / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 119--139, ISBN: 9788393228034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15881] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[12] Praca osób z niepełnosprawnościami w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny], 2013. / red. nauk. M. A. Paszkowicz, M. Garbat . T. 1 : Praca zawodowa, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 9--17, ISBN: 9788387193997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15991] [data modyf: 27-08-2015 09:13]
[13] Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami: ku otwartemu rynkowi pracy, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny], 2013. / red. nauk. M. A. Paszkowicz, M. Garbat . T. 1 : Praca zawodowa, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 37--62, ISBN: 9788387193997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15992] [data modyf: 27-08-2015 09:13]
[14] Edukacja i niepełnosprawność w świetle CAPABILITY APPROACH. Wybrane aspekty, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością, 2012. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 117--136, ISBN: 9788363134488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14936] [data modyf: 05-12-2012 14:19]
[15] Praca i jej brak w perspektywie ekonomicznej. Wybrane aspekty, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, 2012. / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 265--284, ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15145] [data modyf: 20-02-2013 12:00]
[16] Wybrane instrumenty sprzyjające utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością, 2012. / red. D. Tomczyszyn, W. Romanowicz, Biała Podlaska : Wydaw. PSW JPII, s. 230--244, ISBN: 9788361044657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14416] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Instrumenty wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do wykształcenia akademickiego, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Uczelnia przyjazna niepełnosprawności : pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 2011. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 99--115, ISBN: 9788389682895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14278] [data modyf: 22-04-2016 10:55]
[18] Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu i utrzymaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, 2011. / red. J. Plak, Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, s. 75--102, ISBN: 9788361121459
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12795] [data modyf: 24-03-2011 11:42]
[19] Korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami z usług rynku pracy, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, 2010. / red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 155--179, ISBN: 9788392466987
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12505] [data modyf: 31-12-2010 09:56]
[20] Losy zawodowe niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych - mieszkańców województwa lubuskiego, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, 2010. / red. B. Gąciarz, Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 258--276, ISBN: 9788376830186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12179] [data modyf: 01-09-2010 14:09]
[21] Wybrane nurty w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, 2010. / red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, Warszawa - Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s. 191--200, ISBN: 9788372465184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12130] [data modyf: 13-07-2010 10:07]
[22] Losy zawodowe niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation, 2008. / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko, Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, s. 91--104, ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10648] [data modyf: 08-12-2008 16:34]
[23] Osoby z niepełnosprawnością a zdolność do zatrudnienia, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, 2008. / red. A. Barczyński . Z. 54, Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, s. 158--171, ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11020] [data modyf: 02-04-2009 15:34]
[24] Systemy i programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, 2008. / red. A. Barczyński . Z. 54, Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, s. 88--117, ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11019] [data modyf: 02-04-2009 15:32]
[25] Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - przegląd barier i propozycji ich przełamywania, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, 2008. / red. A. Barczyński . Z. 54, Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, s. 243--276, ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11022] [data modyf: 02-04-2009 15:39]
[26] Możliwości i bariery mobilności pracowników (nie)pełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników, 2007. / red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 125--140, ISBN: 9788374811163
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9458] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Wstęp, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II*, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 13--14, ISBN: 8373087273
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9889] [data modyf: 28-03-2008 10:22]
[28] Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych a technika, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 265--275, ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8965] [data modyf: 26-05-2017 11:32]
[29] Bariery techniczne na Uniwersytecie Zielonogórskim, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marek Kokot, Grzegorz Dudarski
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, 2005. / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 119--144, ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7711] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Koszty niepełnosprawności - indywidualny kontekst ekonomiczny, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Edukacja - socjalizacja - autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej, 2005. / red. A. Klinik, J. Rottermund, Z. Gajdzica, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 147--154, ISBN: 8373085157
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Mieszkanie bez barier warunkiem normalizacji życia osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Karolina Kmiecik, Marcin Garbat
// W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, 2005. / red. Cz. Kossakowski, A. Krauze, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej T. 4), s. 523--528, ISBN: 8372993920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7504] [data modyf: 04-09-2015 13:06]
[32] Płaszczyzny integracji Polski z Unią Europejską a rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Zrozumieć społeczeństwo. Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, 2005. / red. nauk. Jacek Leoński, Szczecin : Zachodniopomorska Szkola Biznesu, s. 138--146, ISBN: 8385809554
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17230] [data modyf: 12-10-2015 11:18]
[33] Projekt EU-MED-EAST szansą na pobudzenie rozwoju regionalnego w sferze społecznej, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym, 2005. / pod red. nauk. J.Olszewskiego, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 143--150, ISBN: 8388018310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7840] [data modyf: 04-09-2015 13:14]
[34] Systemy i programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 211--222, ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8036] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych : elementy i relacje, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 33--53, ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7771] [data modyf: 04-09-2015 13:10]
[36] Wspieranie fazy koncepcyjnej prac dyplomowych za pomocą analizy aspektów, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, 2005. / red. W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat, Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, s. 247--251, ISBN: 838884556X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7704] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Integracja z Unią Europejską a problem osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane problemy integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. J. Jabłoński, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 245--266, ISBN: 8371435738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5823] [data modyf: 04-09-2015 13:11]
[38] Koncepcja nowego systemu integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości, 2003. / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekieta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 54--59, ISBN: 8372831351
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Selected elements of the technical environment and their functionality for people with disabilities, Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, Karolina Kmiecik
// W: The ergonomics of rehabilitation equipment and objects of everyday use for disabled people, 2003. / ed. A. Kabsch, T. Marek, J. Pokorski, Kraków : Polish Academy of Sciences, s. 105--110, ISBN: 839173935X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6531] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[40] Struktura i finansowanie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Praca : zawód : rynek pracy, 2003. , Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 375--382, ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6322] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[41] Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych, Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej, 2003. / red. K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 197--204, ISBN: 8373261850
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6197] [data modyf: 04-09-2015 13:08]
[42] Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy, 2003. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, s. 149--156, ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6358] [data modyf: 04-09-2015 13:38]
[43] Korzyści i koszty integracji z Unią Europejską w kontekście niepełnosprawności, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy, 2002. / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekleta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie), s. 258--268, ISBN: 8372830991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5962] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[44] Wkład techniki w życie osób niepełnosprawnych, Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz
// W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy, 2002. / red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, M. Sekleta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie), s. 114--123, ISBN: 8372830991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5961] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[45] Wpływ środowiska na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Karolina Kmiecik
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, 2002. , Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, s. 65--75, ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5112] [data modyf: 04-09-2015 13:09]
[46] Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa lubuskiego, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Edwin Tytyk
// W: Ergonomia niepełnosprawnym : jakość życia, 2001. , Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 191--201, ISBN: 8372830541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5123] [data modyf: 18-09-2015 11:19]
[47] Perspektywy poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle dokumentów rządowych, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat
// W: Pracownik, edukacja, gospodarka : wybrane zagadnienia, 2001. , Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, s. 97--106, ISBN: 8391199843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2884] [data modyf: 04-09-2015 13:07]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zatrudnialność osób niepełnosprawnych na przykładzie badań empirycznych / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2020. Kwartalnik Niepełnosprawność, nr 1, 7--21, ISSN: 2084-7734, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: a simple employability index, employability, labour market, osoby niepełnosprawne, people with disabilities, prosty wskaźnik zatrudnialności, rynek pracy, syntetyczny wskaźnik zatrudnialności, synthetic employability index, zatrudnialność
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25741] [data modyf: 23-10-2020 12:13]
[2] Przyczyny i skutki migracji zarobkowych z Ukrainy do Polski / Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, 2019. Studia Oeconomica Posnaniensia Vol. 7, no. 4, 7--26 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Poland, Polska, Ukraina, Ukraine, causes of migrations, labour migrations, migracje zarobkowe, przyczyny migracji, results of migrations, skutki migracji
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.18559/SOEP.2019.4.1
[AWCZ-24707] [data modyf: 16-12-2019 16:24]
[3] Osoby z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych: analiza porównawcza Polska - Ukraina / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2018. Problemy Profesjologii, nr 1, 105--131, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: instrumenty wsparcia, osoby z niepełnosprawnościami, studium przypadku, szkoły wyższe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23110] [data modyf: 26-09-2018 14:18]
[4] Podmiotowość osób z niepełnosprawnościami w świetle wyników badań zatrudnialności / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2018. Societas/Communitas, nr 2-2 (26-2), 39--62, ISSN: 1895-6890, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: employability, persons with disabilities, subject, subjectivity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-24708] [data modyf: 16-12-2019 17:01]
[5] Opinie studentów o przedsiębiorczości w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2015. Problemy Profesjologii, nr 1, 65--88, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: approach, capabilities, capability, conversion factors, czynniki konwersji, entrepreneuship, functioning, funkcjonowanie, koncepcja zorientowana na ludzkie możliwości, przedsiębiorczość, studenci, students
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19495] [data modyf: 05-11-2015 17:24]
[6] Studenci z niepełnosprawnościami - dla siebie, dla innych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2015. Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 3, no. 10, 131--148, ISSN: 2300-5254, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność społeczna, college, disability, niepełnosprawność, social activity, student, suport, szkola wyższa, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20027] [data modyf: 04-05-2016 10:40]
[7] Studenci z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, 2015. Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 3, no. 10, 113--130, ISSN: 2300-5254, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: disability, niepełnosprawność, student, support, uczelnia, university, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20026] [data modyf: 04-05-2016 10:38]
[8] Mutual interaction in the areas of work and disability / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2014. Problemy Profesjologii, nr 1, 53--65, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18675] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[9] Niepełnosprawność w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2014. Prakseologia, nr 156, 205--224, ISSN: 0079-4872, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: capability approach, disability, health
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18832] [data modyf: 20-08-2015 14:31]
[10] Realizacja prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w świetle Karty Praw Osób Niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2013. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr 3, 137--160, ISSN: 2084-7734, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, chroniony rynek pracy, competitive labour market, law to work, osoby z niepełnosprawnościami, otwarty rynek pracy, people with disabilities, prawo do pracy, sheltered labour market, the Charter of Rights of Disabled People
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17524] [data modyf: 07-03-2017 17:24]
[11] Employees' competencies in the opinion of employers in Lubuskie Region / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2011. Management Vol. 15, no 2, 119--131, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16161] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Kompetencje pracownicze zasobów ludzkich / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2011. Problemy Profesjologii, nr 1, 135--152, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15947] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Modele zdolności do zatrudnienia / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2009. Problemy Profesjologii, nr 1, 93--107, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14331] [data modyf: 04-01-2010 14:08]
[14] Seminarium naukowe : Wsparcie niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy - Zielona Góra 2009 / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2009. Problemy Profesjologii, nr 1, 209--210, ISSN: 1895-197X, .- [komunikat]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14334] [data modyf: 01-02-2011 12:32]
[15] Zdolność do zatrudnienia - stulecie idei. Koncepcje - definicje - wyznaczniki / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2008. Problemy Profesjologii, nr 2, 71--81, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13604] [data modyf: 24-02-2009 12:19]
[16] Aktywne programy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2007. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 7, nr 1, 90--105, ISSN: 1642-1981, rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - bariery, ich klasyfikacja i propozycje przełamywania / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2007. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 4, 63--123 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12523] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Konferencja naukowa "Osoby z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników" / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2006. Problemy Profesjologii, nr 2, 253--254, ISSN: 1895-197X, .- [infomacja]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11888] [data modyf: 22-05-2017 15:54]
[19] Nowy kwartalnik na polskim rynku wydawniczym / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2006. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 6, nr 3, 90--92, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11089] [data modyf: 04-03-2008 17:39]
[20] Ogólnopolska konferencja naukowa "Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", Łódź, 26 października 2006 r. / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2006. Problemy Profesjologii, nr 1, 207--210, ISSN: 1895-197X, .- informacja
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Przełamywanie barier zatrudniania osób z niepełnosprawnościami - podejście brytyjskie / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2006. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 3-4, 273--287 wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11215] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Systemy i programy zatrudniania osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2006. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 1-2, 229--259 bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10958] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Człowiek niepełnosprawny a zatrudnienie : przegląd barier / Maria Agnieszka Paszkowicz, Andrzej Lasota, 2005. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 4, 103--113 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Instrumenty polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych - propozycja do nowego modelu rehabilitacji zawodowej / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, 2005. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 1, 117--129 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10601] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[25] Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych a technika / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2005. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 3, 29--41 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Dorosłość - Niepełnosprawność - Czas Współczesny - relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2004. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 4, nr 1, 89--96, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9583] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
[27] Doświadczenia z uczestnictwa w programach celowych PFRON "Komputer dla Homera" i "Student" / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2004. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3/4, 150--155
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10232] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[28] Elementy infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, 2004. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 4, nr 1, 57--70, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9582] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
[29] Od zmiany do zmiany : przyczynek do dyskusji nad nowym systemem / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2004. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 4, nr 3, 3--19, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9875] [data modyf: 04-03-2008 17:40]
[30] Technika w życiu osób niepełnosprawnych. Pokonywanie przestrzeni / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2004. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 94--104 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9727] [data modyf: 04-09-2015 13:00]
[31] Od marginalizacji do integracji. Przyczynki do koncepcji nowego systemu / Maria Agnieszka Paszkowicz, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3/4, 71--79
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9534] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. Realizacja zadań ustawowych przez samorządy lokalne województwa lubuskiego (cz. 2) / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 74--79
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9144] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[33] Technika w życiu osób niepełnosprawnych. Wstęp / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 84--87
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9146] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[34] Technika w życiu osób z dysfunkcją słuchu / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3/4, 113--124
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9537] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[35] Na temat pewnej propozycji rządowej słów kilka / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2002. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 2/3, 37--39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9224] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[36] Osoby niepełnosprawne w polityce rządu i samorządu / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2002. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 2, nr 4, 80--97, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8607] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[37] Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. Zadania realizowane przez PFRON oraz administrację rządową (cz. 1) / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, 2002. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 4, 15--23 tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8954] [data modyf: 04-09-2015 12:59]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia z rynku pracy / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2016, nr 4, s. 61--79, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bezrobocie, employment, exclusion, labour market, osoby z niepełnosprawnościami, people with disabilities, rynek pracy, unemployment, wykluczenie, zatrudnienie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10349] [data modyf: 08-04-2016 13:08]
[2] Osobennosti professional'noj deâtel'nosti v svete ograničennosi vozmožnostej individov / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Social'no-Trudovi Vidnosini : Teoriâ ta Praktika - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2014, No 1(7), s. 408--414, ISSN: 2410-4752, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: context factors, difficulty, employment, employment risks, human reosurces, labour activity, labour market, unemployment,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10138] [data modyf: 20-10-2015 12:43]
[3] Intuitionistic fuzzy values as a tool for rating employees' competences / Piotr Dworniczak, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu .- 2012, nr 222, s. 51--62, ISSN: 1689-7374, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: employees' competences, intuitionistic fuzzy values,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9400] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wyznaczanie wskaźnika kompetencji ogólnych pracowników przy wykorzystaniu teorii zbiorów rozmytych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Piotr Dworniczak // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2012, Nr 115, s. 223--234, ISSN: 2083-8611, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9455] [data modyf: 25-01-2016 09:23]
[5] Kompetencje pracownicze w opinii pracodawców z Ziemi Lubuskiej / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2011, nr 56, s. 63--79, ISSN: 0239-9415, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: kompetencje, luka kompetencyjna, pracodawcy, pracownicy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9093] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Kompetencje a oczekiwania współczesnych organizacji / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2009, nr 54, s. 79--98, ISSN: 0239-9415, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: katalogi kompetencji, kompetencje, luka kompetencyjna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8545] [data modyf: 11-02-2010 12:59]
[7] Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2005, z. 7, cz. 2, s. 111--119, ISSN: 1898-5084, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7121] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[8] Koncepcja różnorodności społecznej i możliwości jej aplikacji w dziedzinie polityki społecznej. Nowe spojrzenie na integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim .- 2005, T. 12, s. 75--83 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7579] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2005, z. 7, cz. 2, s. 483--490, ISSN: 1898-5084, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7122] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[10] Osoby niepełnosprawne w programach polityki regionalnej / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2004, z. 3, s. 425--433, ISSN: 1898-5084, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6530] [data modyf: 04-09-2015 13:02]
[11] Użyteczność wybranych narzędzi zarządzania w kształtowaniu procesów rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2004, nr 39, s. 49--57, ISSN: 0239-9415, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, polityka społeczna, zarządzanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wyznaczniki jakości życia osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Studium Vilnense A .- 2003, vol. 1, nr 1, s. 159--162
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10249] [data modyf: 30-09-2015 15:32]
[13] Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim po reformach administracji i ochrony zdrowia / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2001, nr 31, s. 89--104, ISSN: 0239-9415, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: niepełnosprawni, reforma, rehabilitacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] O prawach osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne .- 2001, nr 50, s. 79--94 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, prawa człowieka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-5106] [data modyf: 02-02-2009 09:21]
[15] Sytuacja osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim po reformie administracyjnej i ochrony zdrowia na przykładzie Zielonej Góry / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania - (Zarządzanie i Komunikacja) .- 2001, nr 5, s. 108--121 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, reforma administracyjna, reforma ochrony zdrowia, rehabilitacja społeczna i zawodowa,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5666] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Koncepcja stanowiska laboratoryjnego do badania procesu zamarzania zawilżonych materiałów porowatych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Zygmunt Lipnicki // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 115-- 118 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4092] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Wpływ zawilżenia na własności mechaniczne drewna / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 77--97 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4089] [data modyf: 21-01-2003 10:12]
[18] Zmiana własności mechanicznych drewnianych elementów konstrukcyjnych pod wpływem zawilżenia / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Studia i Materiały - (Technika) .- 1998, nr 45, s. 125--130 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4894] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Efekty siły Coriolisa w przepływach geofizycznych / Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Mechanika ; 21) .- 1996, nr 110, s. 91--110 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6283] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wpływ zmian legislacyjnych na koszty funkcjonowania systemu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, 2017. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Wyzwania współczesnego rynku pracy : III międzynarodowa konferencja naukowa : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 24, ISBN: 9788387193713
Słowa kluczowe: costs, employment system, koszty, law, osoby z niepełnosprawnościami, people with disabilities, prawo, system zatrudniania

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23269] [data modyf: 13-11-2018 14:36]
[2] Państwo jako instytucja systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 2016. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Państwo a gospodarka : wyzwania współczesności : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, s. 32, ISBN: 9788387193799
Słowa kluczowe: New Institutional Economics, Nowa Ekonomia Instytucjonalna, institution, instytucja, osoby z niepełnosprawnościami, państwo, people with disabilities, the state

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23273] [data modyf: 14-11-2018 09:32]
[3] Otkrytyj rynok truda v Pol'še - struktura i funkcionirovanie, 2015. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Aktual'ni problemi navčannâ ta vihovannâ ludej v integrovanomu osvitn'omu seredovišči u svitli realizacii Konvencii OON pro prava invalidiv : Tezi dopovidej XV naukovo-praktična konferenciâ (m. Kiiv, 18-19 listopada 2015 roku). Kiiv, Ukraina Kiiv : Universitet "Ukraina", 2015, s. 378--380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22102] [data modyf: 23-03-2016 10:58]
[4] The vicious circle of financing of employment and vocational rehabilitation of people with disabilities in Poland, 2015. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions : Materials of the V international scientific conference on October 25-26, 2015. Prague, Czechy Prague : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", 2015, s. 8--9, ISBN: 9788075260543
Słowa kluczowe: a disabled person, financing, the labour market, the system of rehabilitation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22031] [data modyf: 17-12-2015 12:22]
[5] Realisation of the right to work of people with disabilities exemplified by their employment in the central public administration office, 2013. Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Prava i svobody čeloveka: problemy realizacii, obespečeniâ i zascity : materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Praga, Czechy Praha : Vědecko Vydavatelské Centrum, 2013, s. 40--49, ISBN: 9788087786475
Słowa kluczowe: Charter of Rights of Disabled People, people with disabilities, right to work

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20971] [data modyf: 22-05-2017 16:05]
[6] Unemployment of people with disabilities in Poland, 2013. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Social'no-ekonomičeskie problemy sovremennogo obscestva : materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Praga, Czechy Praha : Vědecko Vydavatelské Centrum, 2013, s. 84--97, ISBN: 9788087786444
Słowa kluczowe: people with disabilities, unemployment, unemployment person

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20972] [data modyf: 17-12-2015 12:43]
[7] Osoby z niepełnosprawnością a zdolność do zatrudnienia, 2008. Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych : konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 64--73
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - przegląd barier i propozycji ich przełamywania, 2007. Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Likwidacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : materiały konferencyjne. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 8--30
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18736] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2005. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: XVIII. DIDMATTECH 2005. Presov, Słowacja Presov : Presovska Univerzita, 2005, s. 48--52 [CD-ROM], ISBN: 8080684243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17702] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[10] Systemy zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: Słowacja i Polska, 2005. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: XVIII. DIDMATTECH 2005. Presov, Słowacja Presov : Presovska Univerzita, 2005, s. 53--56 [CD-ROM], ISBN: 8080684243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17703] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[11] Użyteczność wybranych elementów budynków dla osób z niepełnosprawnościami, 2005. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 131--134, ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17255] [data modyf: 04-09-2015 13:37]
[12] Konieczność poszerzenia treści dotyczących niepełnosprawności w programach kształcenia nauczycieli techniki i informatyki, 2004. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 210--213, ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: edukacja techniczno-informatyczna, osoba niepełnosprawna, program kształcenia, specjalne potrzeby edukacyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16461] [data modyf: 04-09-2015 13:04]
[13] Rola ergonomii w kształtowaniu jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, 2004. Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie : X Jubileuszowe międzynarodowe seminarium ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy : streszczenia referatów. Lublin, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2004, s. 331--339, ISBN: 8370900917
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15909] [data modyf: 26-05-2017 11:55]
[14] Techniczne możliwości przekazu informacji osobom niepełnosprawnym, 2004. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 167--170, ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: bariery, informacja, osoba niepełnosprawna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16460] [data modyf: 04-09-2015 13:04]
[15] Koncepcja nowego systemu integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim, 2003. Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości - MKEN 2003 : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Łódź, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16124] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Płaszczyzny integracji Polski z Unią Europejską a rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 2004. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Zrozumieć społeczeństwo. Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : [ogólnopolska konferencja naukowa]. Szczecin, Polska Szczecin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 2003, s. 138--146, ISBN: 8385809554
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17962] [data modyf: 04-09-2015 13:05]
[17] Problemy naboru studentów w warunkach polskich szkół wyższych, 2003. Andrzej Lasota, Dariusz Piotr Mikołajewski, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003, Studium Vilnense A, s. 382--383, ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Propozycja nowych rozwiązań w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 2003. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warszawa, Polska Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2003, s. 179--190
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15905] [data modyf: 26-05-2017 11:19]
[19] Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w systemie zabezpieczenia społecznego, 2003. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warszawa, Polska Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2003, s. 101--113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15903] [data modyf: 20-06-2016 10:20]
[20] Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych, 2003. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej [materiały konferencyjne]. Gdańsk, Polska Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003, s. 197--203, ISBN: 8373261850
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16140] [data modyf: 20-06-2016 10:21]
[21] Wybrane elementy środowiska technicznego człowieka i ich użyteczność dla osób niepełnosprawnych, 2003. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Karolina Kmiecik // W: XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Nakladatelstvi Votobia Praha, 2003, T. 2, s. 708--711, ISBN: 8072201506
Słowa kluczowe: bariery, osoba niepełnosprawna, użyteczność, środowisko techniczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16459] [data modyf: 04-09-2015 13:03]
[22] Wyznaczniki jakości życia osób niepełnosprawnych, 2003. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003, Studium Vilnense A, s. 159--162, ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15865] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[23] Wkład techniki w życie osób niepełnosprawnych, 2002. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy - MKEN 2002 : VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2002, s. [10]CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15160] [data modyf: 04-09-2015 13:36]
[24] Dostępność infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim, 2001. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat // W: XIV Didmattech 2001 : materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Radom, Polska Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001, s. 277--282
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13432] [data modyf: 18-09-2015 11:19]
[25] Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie realiów województwa lubuskiego, 2001. Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat, Edwin Tytyk // W: Ergonomia niepełnosprawnym : Jakość życia - MKEN 2001 : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13875] [data modyf: 04-09-2015 13:03]
[26] Wpływ reform administracyjnej i ochrony zdrowia na sytuację osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim, 2000. Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Ergonomia niepełnosprawnym : Środowisko pracy - MKEN 2000 : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2000, s. 174--190
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13901] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[27] Holzverformung als Funktion seiner Feuchtigkeit und der Spannungszustände - ein Beitrag zur Suche eines rechnerischen Modells : Der Prüfstand, 1997. Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marek Rybakowski // W: TRANSCOM '97 : The second conference. Zilina, Słowacja Zilina : [brak wydawcy], 1997, Vol. 3, s. 185--190
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Człowiek - Społeczeństwo - Gospodarka : intelektualizacja i humanizacja pracy / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Anatoliy Kolot, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2017, T. 4 .- ISBN: 9788394231330
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5690] [data modyf: 28-05-2019 18:29]
[2] Człowiek - społeczeństwo - gospodarka. Problemy zatrudnienia w organizacjach / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Jerzy Kaźmierczak, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego,, 2017 .- ISBN: 9788394231354
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5711] [data modyf: 31-05-2019 11:48]
[3] Człowiek. Społeczeństwo. Gospodarka / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2017, T. 3 .- ISBN: 9788394231347
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5566] [data modyf: 31-05-2019 11:30]
[4] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce / (Red.) Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 302 s. .- ISBN: 9788378423065
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5688] [data modyf: 03-06-2019 11:16]
[5] Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, 333 s. .- ISBN: 9788387193836
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5447] [data modyf: 04-08-2016 12:08]
[6] Człowiek - społeczeństwo - gospodarka. Zarządzanie personelem. Kapitał ludzki / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2015, T. 2 .- ISBN: 9788393228058
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5355] [data modyf: 20-10-2015 12:41]
[7] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 191 s. .- ISBN: 9788378422150
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5446] [data modyf: 06-05-2016 11:00]
[8] Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy / (Red.) Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015, 159 s. .- ISBN: 978839431323
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5440] [data modyf: 15-03-2017 09:34]
[9] Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : rynek pracy / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2014, T. 1, 217 s. .- ISBN: 9788393228072
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5308] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
[10] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej [dokument elektroniczny] / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, T. 1, 160 s. .- ISBN: 9788387193997
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5196] [data modyf: 04-09-2015 13:11]
[11] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy / (Red.) Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2010, 237 s. .- ISBN: 9788392466987
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4811] [data modyf: 30-12-2010 14:45]
[12] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation / (Red.) Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz, Helena Ochonczenko .- Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza "JM", Uniwersytet Zielonogórski, 2008, 221 s. .- ISBN: 9788392442912
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4548] [data modyf: 08-12-2008 16:27]
[13] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników / (Red.) Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2007, 181 s. .- ISBN: 9788374811163
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4391] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II / (Red.) Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006 .- ISBN: 8373087273
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4314] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych / / Andrzej Barczyński .- Warszawa , 2008 (Rec.) Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 2, s. 163--165
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Kwartalnik Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych / (Rec.) Maria Agnieszka Paszkowicz // Problemy Profesjologii .- 2005, nr 1, s. 193--195
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski