System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Publikacje pracowników UZ
(wybór okresu)

Wydział:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-06512: przy "SKIN.TOOLBOX", linia 1321 . Jednostka: SHOW.SELECT_PERIOD.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-06512: przy "SKIN.TOOLBOX", linia 1385 . Jednostka: SHOW.SELECT_PERIOD.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Autor:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.SELECT_PERIOD.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski
cały dorobek (zarejestrowany w systemie)

Od Do


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski