System Komputerowej Ewidencji Publikacji


Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
Do czego służy moduł SKEP-PLIKI ?
Ja wiadomo w systemie SKEP rejestrowane są wszelkie publikacje pracowników Uczelni. Opis bibliograficzny tworzony jest przez pracowników Biblioteki Uczelnianej. Dzięki modułowi SKEP-PLIKI może on zostać dodatkowo wzbogacony o pliki źródłowe (np. pełne teksty artykułów, abstrakty itp). Moduł SKEP-PLIKI służy właśnie do dołączania do istniejących opisów bibliograficznych takich plików.
 
Co jest potrzebne, aby rozpocząć pracę z modułem SKEP-PLIKI ?
Przede wszystkim konieczne jest posiadanie konta dostępowego wraz z haslem dostępowym. Aby je otrzymać należy udać się do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Państwa danymi w systemie PERS (zwykle jest to pracownik sekretariatu). Poda ona Państwu nazwę konta oraz hasło umożliwiające rozpoczęcie pracy. Następnie należy w przeglądarce WWW otworzyć stronę główną systemu SKEP oraz wybrać opcję Przesyłanie plików źrodłowych. Po poprawnym zalogowaniu się do systemu można rozpocząć pracę.
Uwaga: przy pierwszym wejściu do systemu zostaniecie Państwo poproszeni o zmianę hasła.
 
Kto może dołączać pliki źródłowe ?
Wyłącznie autorzy i współautorzy danej publikacji. Muszą oni ponadto posiadać aktywne konto i hasło dostępowe w module SKEP-PLIKI (patrz poprzednie pytanie). Tak dołączone pliki źródłowe są natychmiast dostępne do pobrania przez każdego użytkownika internetu.
 
Jakie są ograniczenia w używaniu modułu SKEP-PLIKI ?
W chwili obecnej do każdej publikacji można dołączyć maksymalnie 4 pliki a sumaryczny rozmiar wszystkich dołączonych plików nie może przekroczyć wielkości 15 MB. W uzasadnionych przypadkach limit ten może zostać zwiększony. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autorami systemu: dr inż. Artur Gramacki , dr inż. Jaroslaw Gramacki oraz mgr inż. Tomasz Pajzert .
 
Jak pobrać dołączone do publikacji pliki źródłowe ?
Przy każdej pozycji bibliograficznej, do której dołączony jest przynajmniej jeden plik źródłowy pojawi się napis Pobierz pliki źródłowe >>> . Po kliknięciu na nim dostajemy możliwość pobrania interesujących nas plików.
 
Czy używanie modułu SKEP-PLIKI jest obowiązkowe ?
Nie. Każdy użytkownik sam decyduje o tym, czy i jakie pliki źródłowe dołączy do opisów bibliograficznych.
 
Gdzie szukać pomocy w razie ewentualnych problemów ?
U autorów systemu: dr inż. Artur Gramacki , dr inż. Jaroslaw Gramacki oraz mgr inż. Tomasz Pajzert.
559


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski