Uniwersytet
Zielonogórski
System Komputerowej Ewidencji Publikacji Uniwersytet Zielonogórski SKEP

Wszelkie uwagi dotyczące zawartości informacyjnej bazy danych (na przykład zauważone błędy w tytule artykułu lub błędy w pisowni nazwisk autorów) powinny być zgłaszane do skep@bu.uz.zgora.pl . Uwagi te kierowane będą bezpośrednio do pracowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie następuje wprowadzanie oraz edycja danych.
Wszelkie uwagi i komentarze (również te krytyczne) na temat działania Systemu Komputerowej Ewidencji Publikacji prosimy kierować bezpośrednio do autorów systemu ( dr inż. Artur Gramacki, dr inż. Jarosław Gramacki, mgr inż. Tomasz Pajzert ). Będą one stanowiły dla nich cenną pomoc i z pewnością przyczynią się do poprawy funkcjonalności i niezawodności Systemu.

Autorzy systemu SKEP:
dr inż. Artur Gramacki dr inż. Jarosław Gramacki mgr inż Tomasz Pajzert